اطلاعیه

مقاله ترجمه شده پیاده سازی استراتژی و تحول سازمانی

مقالات مرتبط با این موضوع

مقالات ترجمه شده مدیریت

مقالات ترجمه شده مدیریت استراتژیک

مقالات ترجمه شده رفتار سازمانی

مقالات ترجمه شده مدیریت تحول

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

کد محصول: M776

سال نشر: ۲۰۱۸

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله: Long Range Planning

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۱۶ صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۳۱ صفحه word

قیمت فایل ترجمه شده: ۴۳۰۰۰ تومان

عنوان فارسی:

مقاله ترجمه شده : پیاده سازی استراتژی و تحول سازمانی: چگونه بازسازماندهی رسمی بر شبکه های حرفه ای تاثیر می گذارد.

عنوان انگلیسی:

Strategy implementation and organizational change: How formal reorganization affects professional networks

چکیده فارسی:

پیاده‌ سازی استراتژی امری دشوار است، به خصوص که اغلب مستلزم تغییرات در ساختار سازمانی رسمی است. تحقیقات قبلی نشان داده ‌اند که تغییر در ساختار رسمی ممکن است بر شبکه‌ های کارکنان تاثیر بگذارد. با این حال، ما در مورد این که چگونه چنین تغییراتی پیوندهای شبکه ای متفاوت را تحت تاثیر قرار می ‌دهند، نسبتا دانش اندکی داریم. این مقاله به بررسی این مساله می‌ پردازد که چگونه تغییر ساختاری رسمی توانایی مدیران ارشد را در حفظ شبکه‌ های درون سازمانی تحت‌ تاثیر قرار می ‌دهد. فرضیه ‌ها در نمونه ای از ۸۸۴ روابط وابسته به کار از ۹۶ شریک در یک شرکت خدمات حرفه ‌ای جهانی مورد آزمایش قرار گرفتند.

این شرکت اخیرا یک استراتژی جدید را اجرا نموده بود که منجر به یک تغییر در تمرکز بازار محصول و ساختار رسمی حاصله شد. یافته ‌های ما نشان می ‌دهد که مشخصه های یک پیوند شبکه ای خاص این مورد را معین می ‌کند که آیا تحت تاثیر تغییرات ساختاری رسمی قرار گرفته ‌است یا خیر. به طور خاص، ما در می یابیم که پیوند های شبکه ای که به شدت در ساختار اجتماعی نهفته هستند، به احتمال زیاد تحت تاثیر تغییرات در ساختار رسمی قرار می ‌گیرند. در مقابل، پیوندهایی که به طور نسبی جای گرفته اند، احتمالا تحت ‌تاثیر تغییر در ساختار رسمی قرار نمی ‌گیرند. ما مفاهیم نظری و عملی این نتایج را مورد بحث قرار می ‌دهیم. به طور خاص، یافته ‌ها ممکن است پیامدهایی برای موفقیت پیاده سازی استراتژی و تلاش های تحول استراتژیک داشته باشند.

Abstract

Strategy implementation is difficult, particularly as it often requires changes in formal organization structures. Prior research has shown that change in the formal structure may affect employee networks. Yet, we know relatively little about how such changes affect different network ties. This paper considers how formal structural change affects senior managers’ ability to maintain their intraorganizational networks. The hypotheses are tested on sample of 884 work-related relationships of 96 partners in a global professional services firm.

This firm had recently implemented a new strategy, which led to a change in the product-market focus and the resulting formal structure. Our findings reveal that the characteristics of a specific network tie determine whether it is affected by formal structural change. In particular, we find that network ties that are highly embedded in the social structure are more likely to be affected by change in the formal structure. In contrast, ties that are relationally embedded are less likely to be affected by change in the formal structure. We discuss the theoretical and practical implications of these results. In particular, the findings may have consequences for the success of strategy implementation and strategic transformation efforts.

Keywords Organizational change,Strategy implementation, Strategic transformation, Intraorganizational relationships, Formal structure, Professional networks

Introuduction

“All this organizational change we went through in the last several years has been disruptive in terms of relationships, social networks … the formal organization [has become] more and more dispersed, geographically dispersed, the impact on the social environment … internal social environment is quite big.” Senior Partner, Milan office of management consulting firm

How do changes in formal organization structures affect professional networks? In today’s rapidly changing environment, organizations need to continually adjust and renew their strategy in order to deliver on constantly changing demands (Doz and Kosonen, 2010). To make these adjustments in strategy, an organization may need to change and adapt the day-to-day activities and interactions of its employees (Doz and Kosonen, 2010; Karim and Williams, 2012).

One approach that firms taketo alter employee behaviors to fit with a new strategic direction is to change the formal organization structure (Beer and Nohria, 2000; Johnson, 1992; Kostova and Roth, 2002; Malhotra and Hinings, 2015). Indeed, a long line of research in strategy has argued that strategy is an important determinant of structure (Amburgey and Dacin, 1994; Chandler, 1962). As the formal structure is changed, individuals inside the organization are often required to accept new formal work roles. As people are moved across organizational groups and assigned new roles and responsibilities, the informal connections they rely on to get things done, also change (Barley, 1990; Ibarra, 1992; Karim and Williams, 2012; Kleinbaum and Stuart, 2014a; Mohrman et al., 2003; Vogel, 2005).