اطلاعیه

مقاله انگلیسی با ترجمه بررسی نقش اعتماد و ابعاد کیفیت در کاربرد واقعی خدمات بانکداری تلفن همراه

این مقاله علمی پژوهشی (isi) به زبان انگلیسی همراه با ترجمه تخصصی از نشریه الزویر مربوط به سال ۲۰۱۹ دارای ۱۱ صفحه ی انگلیسی با فرمت PDF  و ۳۹ صفحه ترجمه فارسی به صورت فایل  WORD قابل ویرایش می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی ، بخشی از ترجمه فارسی مقاله و  لینک خرید آنلاین ترجمه ی کامل مقاله موجود می باشد.

کد محصول: M1014

سال نشر: ۲۰۱۹

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله:   International Journal of Information Management

نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۱۱  صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۳۹   صفحه WORD

قیمت فایل ترجمه شده۳۶۰۰۰  تومان

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۱۹ :  بررسی نقش اعتماد و ابعاد کیفیت در کاربرد واقعی(حقیقی) خدمات بانکداری تلفن همراه: یک پژوهش تجربی

عنوان کامل انگلیسی:

Examining the role of trust and quality dimensions in the actual usage of mobile banking services: An empirical investigation

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی

وضعیت ترجمه: این مقاله به صورت کامل و تخصصی ترجمه شده برای خرید ترجمه کامل مقاله بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید (لینک دانلود بلافاصله بعد از خرید نمایش داده می شود)

خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

مقالات مرتبط با این موضوع: برای مشاهده سایر مقالات مرتبط با این موضوع (با ترجمه و بدون ترجمه)  بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

مقالات انگلیسی مرتبط با این موضوع جدید

چکیده فارسی:

طی سالهای اخیر بانکداری همراه (بانکداری الکترونیکی)  به دلیل استفاده روزافزون مصرف کنندگان از فناوری های تلفن همراه ، انتخاب های شیوه زندگی پیشرفته آنها و همچنین چندین عامل اقتصادی متفاوت، به صورت پویا ظاهر شده است. این مقاله با گسترش مدل موفقیت سیستم های اطلاعاتی DeLone & McLean (D&M IS) ، یک مدل تحقیق جدید را برای درک کاربرد واقعی بانکداری همراه میان کاربران ارائه می دهد. مدل تحقیق با استفاده از داده های جمع آوری شده از نظرسنجی میان ۲۲۷ نفر از شهروندان عمانی مورد بررسی و اعتبارسنجی قرار گرفت. این مطالعه یک رویکرد تحلیلی دو مرحله ای را از طریق ترکیب مدل سازی معادلات ساختاری و تحلیل شبکه عصبی انجام می دهد. نتایج حاکی از آن است که رضایت و قصد استفاده از آن به عنوان دو نمونه مهم در کاربرد واقعی است ، و همچنین رضایت نقش میانجی در رابطه بین کیفیت خدمات ، کیفیت اطلاعات و اعتماد با قصد استفاده از بانکداری همراه دارد و با کیفیت سیستم رابطه منفی دارد. ما پیامدهای نظری و عملی این یافته ها را ارائه داده ایم.

کلیدواژگان:  بانکداری همراه ، M-banking ، مدل D&M IS ، اعتماد ، کاربرد واقعی

۱.مقدمه

دهه اخیر شاهد یکی از پیشرفت های چشمگیر فناوری در قالب بانکداری همراه بوده است که  منجر به استفاده سریع از تلفن های همراه برای انجام کارهای مختلف شخصی و حرفه ای غیر از کاربردهای متداول شده است (علالوان، دویودی، رانا، و ویلیامز، ۲۰۱۶؛ لی، هاریندرانس، آه، و کیم، ۲۰۱۵). یقینا تلفن های همراه کانال های متداول ارتباط بین مشتریان و شرکت ها را تغییر داده اند. محققان این پدیده را به طور گسترده  بررسی کرده اند و احساس کرده اند که نفوذ گسترده سیستم های پرداخت مبتنی بر تلفن همراه (MP) می تواند با ارائه اولین راه حل همه جانبه پرداخت ، روش های خرید را به طور بنیادی تغییر داده و ارزش منحصر به فردی را برای مصرف کنندگان و ارائه دهندگان خدمات ارائه دهد (دکرویلر، دمولین، و زیدا، ۲۰۱۶؛ ملعات، ۲۰۰۷؛ اسلید، دویودی،،پیرسی و ویلیامز، ۲۰۱۵)…

۶.نتیجه گیری

این مطالعه تحقیقاتی یک مدل جدید را برای پیش بینی استفاده واقعی از بانکداری تلفن همراه در عمان ، که یک کشور در خاورمیانه است، ارائه کرده است. مدل تحقیق اصلی به سه مدل فرعی مانند مدل A (متغیرهای مستقل: کیفیت خدمات ، کیفیت اطلاعات ، کیفیت سیستم و اعتماد و متغیر وابسته: رضایت) ، مدل B (متغیرهای مستقل: کیفیت خدمات ، کیفیت اطلاعات ، کیفیت سیستم و اعتماد و متغیر وابسته: قصد استفاده) و مدل C (متغیرهای مستقل: رضایت ، و قصد استفاده و متغیر وابسته: استفاده واقعی) تقسیم شده است.. در این مطالعه مشخص شد که کیفیت خدمات و اعتماد عوامل اصلی تعیین کننده مؤثر بر رضایت و قصد استفاده بوده و به نوبه خود بر استفاده واقعی از بانکداری موبایل تأثیر می گذارد. نتایج بدست آمده حاکی از آن است که اعتماد بالاتر و کیفیت بهتر خدمات در بانکداری همراه به حفظ مشتریان قدیمی و جذب مشتریان جدید و بالقوه کمک می کند. در این پژوهش از مدل سازی معادلات ساختاری آمالگام و مدل سازی شبکه عصبی استفاده شده است که اصالت بیشتری به این مطالعه می دهد. در بسیاری از مطالعات ، از SEM برای آزمایش و تأیید فرضیه های تحقیق استفاده شده است که بندرت با مدل های یادگیری ماشینی ترکیب شده است…

Abstract

Mobile banking (m-banking) has emerged dynamically over the years due to consumers’ increased use of mobile technologies, their ever-growing lifestyle choices and also the several different economic factors. This paper proposes a new research model by extending the DeLone & McLean information systems (D&M IS) success model to understand users’ actual usage of m-banking. The research model was tested and validated using data collected by survey from 227 Omani residents. This study employed a two-staged analytical approach by combining structural equation modeling and neural network analysis. The results divulge that satisfaction and intention to use stand as two important precedents of actual usage, and the satisfaction also mediates the relationship between service quality, information quality and trust with intention to use m-banking and negates with that of system quality. We have provided the theoretical as well as practical implications of the findings.

Keywords: Mobile banking, M-banking ,D&M IS model, Trust ,Actual usage

۱.Introduction

 The recent decade has witnessed one of the most imperative technological breakthroughs in the form of m-banking leading to the rapid public usage of mobile phones for various personal and professional activities apart from regular conventional usage of the device (Alalwan, Dwivedi, Rana, & Williams, 2016; Lee, Harindranath, Oh, & Kim, 2015). Mobile phones have certainly changed the conventional channels of communication between customers and companies. Researchers have widely captured this phenomenon and sensed that the widespread penetration of mobile payment (MP) systems would radically change the methods of purchase and deliver the unique value to both consumers and service providers by offering the first ubiquitous payment solution (De Kerviler, Demoulin, & Zidda, 2016; Mallat, 2007; Slade, Dwivedi, Piercy, & Williams, 2015)…

۶.Conclusion

 This research study presented a new model to predict the actual usage of the mobile banking in Oman, a Middle Eastern country. The main research model was divided into three sub models such as model A (independent variables: services quality, information quality, system quality, and trust and dependent variable: satisfaction), model B (independent variables: services quality, information quality, system quality, and trust and dependent variable: intention to use), and model C (independent variables: satisfaction, and intention to use and dependent variable: actual usage). In this study it was found that service quality and trust are the key determinants influencing satisfaction and intention to use and in turn influence the actual usage of the mobile banking. The obtained results imply that higher level of trust and better service quality in mobile banking will help in retaining old customers and attracting new and potential customers. An amalgam structural equation modeling and neural network modeling is employed which provides an additional originality to this study. In many studies, SEM has been used to test and verify the research hypotheses.

مقالات مرتبط با این موضوع

مقالات ۲۰۲۰ مدیریت با ترجمه تخصصی

مقالات ۲۰۲۰ مدیریت بازرگانی با ترجمه تخصصی

مقالات ۲۰۲۰ درباره کیفیت خدمات با ترجمه تخصصی

مقالات ۲۰۲۰ رفتار مشتری با ترجمه تخصصی

مقالات ۲۰۲۰ درباره رضایت مشتری با ترجمه تخصصی

مقالات ۲۰۲۰ فناوری اطلاعات با ترجمه تخصصی

مقالات ۲۰۲۰ تجارت الکترونیک با ترجمه تخصصی

مقالات ۲۰۲۰ اعتماد مشتری با ترجمه تخصصی

مقالات ۲۰۲۰ بانکداری الکترونیک با ترجمه تخصصی