مقاله انگلیسی بازاریابی رابطه ای آنلاین و وفاداری مشتری: دیدگاه تئوری سیگنالینگ

این مقاله ISI به زبان انگلیسی از نشریه امرالد مربوط به سال ۲۰۱۸ دارای ۱۶ صفحه ی انگلیسی با فرمت PDF می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی و بخشی از ترجمه فارسی مقاله موجود می باشد.

کد محصول: M833

سال نشر: ۲۰۱۸

نام ناشر (پایگاه داده): امرالد

تعداد صفحه انگلیسی:  ۱۶ صفحه PDF

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی ۲۰۱۸ :   بازاریابی رابطه ای آنلاین و وفاداری مشتری: دیدگاه تئوری سیگنالینگ

عنوان انگلیسی:

Online relationship marketing and customer loyalty: a signaling theory perspective

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی

وضعیت ترجمه: این مقاله تاکنون ترجمه نشده برای سفارش ترجمه ی مقاله بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید (کد مقاله:M833)

ثبت سفارش ترجمه تخصصی در تمامی رشته ها

مقالات مرتبط با این موضوع: برای مشاهده سایر مقالات مرتبط با این موضوع (با ترجمه و بدون ترجمه)  بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

مقالات انگلیسی مرتبط با این موضوع جدید

چکیده فارسی:

هدف – تکنولوژی های آنلاین اخیرا باعث تحول در ساختارهای ارتباطی بین شرکت ها و مشتریان آنها شده است. با این وجود، تئوری های محدودی در مورد تشریح رابطه بین فعالیت های بازاریابی رابطه ای آنلاین (ORM) و تاثیر آن بر اهداف بازاریابی رابطه ای شرکت (RM) وجود دارد. بنابراین هدف از این مقاله، بررسی نقش سیگنالینگ(ارسال علائم) فعالیت های ORM در ایجاد اعتماد آنلاین و وفاداری مشتری، از طریق دیدگاه  نظریه سیگنالینگ است.

طراحی / روش شناسی / رویکرد – داده ها از طریق بررسی ۴۲۹ مشتری بانکی خرده فروش در غنا جمع آوری شد. نتایج با استفاده از روش های مدل سازی معادلات ساختاری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

یافته ها – این مقاله نقش سیگنالینگ مشارکت و تعامل آنلاین را در اثرگذاری  بر نتایج بازاریابی رابطه ای بانک بر اساس نظریه سیگنالینگ نشان می دهد. این نتایج نشان می دهد که فعالیت های رابطه ای آنلاین بانکی ، بیش ازاین که نیاز به  استفاده از ابزارهای آنلاین داشته باشد، نیاز به ارتباط سیگنال های مناسب و مفید برای تأثیرگذاری مثبت بر اعتماد آنلاین و وفاداری مشتریان دارند.

اصالت / ارزش – این مطالعه در نوع خود منحصر به فرد می باشد که  با استفاده از تئوری سیگنالینگ نقش و تاثیر فعالیت های بازریابی رابطه ای آنلاین در صنعت بانکداری را تشریح می کند.

کلید واژه ها: بازاریابی رابطه ای، تعامل، مشارکت، تئوری سیگنالینگ، وفاداری مشتری، اعتماد آنلاین

۱.مقدمه

  برای شرکت ها ایجاد روابط با مشتریان و سایر ذینفعان اصلی در صنایعی که در آن فعالیت می کنند ، اهمیت روزافزونی پیدا کرده است. این را می توان تا حدودی به ظهور شکل های جدید فن آوری و توانایی آنها در تغییر ماهیت روابط و نحوه توسعه این روابط بین شرکت ها و ذینفعانشان نسبت داد (ورم و همکاران ، ۲۰۱۶؛ گو، ۲۰۱۴). بازاریابی رابطه ای (RM) به عنوان یک استراتژی به طور چشمگیری به ارزش پیشنهادی شرکت در بازار کمک می کند. بازاریابی رابطه ای موجب تقویت  سازمان می شود ، که در نهایت منجر به سودآوری می شود که به شرکت ها برای دستیابی ، حفظ و جلب رضایت کافی مشتریان خود کمک می کند (کاناگال، ۲۰۰۹). اما پیشرفتهای فناوری روی انتظارات مشتری تأثیر می گذارد (آرمیستد و کیلی ، ۲۰۰۳).که نیازها و خواسته های آنها به طور مداوم در حال تحول است و در نتیجه ، بازاریابان برای همگام بودن با روندهای نوظهور ، باید روشهای خود را ارزیابی کنند…

Abstract:

Purpose: Online technologies have, in recent times, revolutionized the process of relationship building between firms and their customers. Nonetheless, there is a limited focus and theorization when it comes to explaining the link between online relationship marketing (ORM) activities and their impact on firm relationship marketing (RM) objectives. Thus, the purpose of this paper is to examine the signaling role of ORM activities in generating online trust and customer loyalty, through the lens of the signaling theory.

Design/methodology/approach: Data for the study were gathered through a survey of 429 Ghanaian retail bank customers. Results were analyzed using structural equation modeling techniques.

Findings: The paper highlights the signaling role of engagement and interactivity online in influencing banks’ RM outcomes per the signaling theory. It concludes that bank’s online relationship activities, over and above the online tools utilized, need to communicate appropriate and useful signals in order to positively influence online trust and loyalty among customers.

Originality/value: The study, in its uniqueness, utilizes the signaling theory to explain the role and impact of online RM activities in the banking industry.

Keywords: Relationship marketing, Interactivity, Engagement, Signalling theory, Customer loyalty, Online trust

Introduction

 It has become increasingly important for firms to build relationships with their customers and other key stakeholders in the industries within which they operate. This can be attributed, in part, to the advent of new forms of technology, and their ability to alter the nature of relationships and the way they are developed between firms and their stakeholders (Verma et al., 2016; Guo, 2014). Relationship marketing (RM) as a strategy contributes immensely to the firm’s value proposition within the marketplace. It fosters partnerships, which ultimately lead to profitable exchanges that help firms to acquire, retain and adequately satisfy their customers (Kanagal, 2009). But, technological advances are affecting customer expectations (Armistead and Kiely, 2003). Their needs and wants are constantly evolving, and as a result, marketers must frequently evaluate their methods to keep up with emerging trends.

Although, businesses all over the globe are leveraging new and emerging technologies like e-mails (Huang and Shyu, 2009), Web 2.0 tools (Mitic and Kapoulas, 2012) and mobiles in enhancing existing relationships, as well as creating new channels of interaction with their customers, there is the need for extensive research regarding this phenomenon. Researchers such as Ghazi et al. (2013) and Huang and Shyu (2009) opine that there is limited research on firms’ RM activities online and how it influences other RM outcomes. For instance, some scholars (Fam et al., 2004) have postulated the relevance of studying the incorporation of firms’ RM activities online with other organizational practices and outcomes, to the advancement of existing knowledge on the role and potential of internet technology in RM. Furthermore, there is also a need for more theorization in understanding the relationship between the online variables and the RM constructs. That conceptual link tends to be silent in extant online relationship marketing (ORM) research.

مقالات مرتبط با این موضوع

مقالات ترجمه شده مدیریت

مقالات ترجمه شده مدیریت بازرگانی

مقالات ترجمه شده بازاریابی

مقالات ترجمه شده رفتار مشتری

مقالات ترجمه شده وفاداری مشتری

مقالات ترجمه شده تجارت الکترونیک

مقالات ترجمه شده فناوری اطلاعات