اطلاعیه

مقاله انگلیسی با ترجمه بازاریابی رابطه ای آنلاین و وفاداری مشتری: دیدگاه تئوری سیگنالینگ

این مقاله علمی پژوهشی (isi) به زبان انگلیسی همراه با ترجمه تخصصی از نشریه امرالد مربوط به سال ۲۰۱۸ دارای ۱۶ صفحه ی انگلیسی با فرمت PDF  و  ۲۱ صفحه ترجمه فارسی به صورت فایل  WORD قابل ویرایش می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی ، بخشی از ترجمه فارسی مقاله و  لینک خرید آنلاین ترجمه ی کامل مقاله موجود می باشد.

کد محصول: M833

سال نشر: ۲۰۱۸

نام ناشر (پایگاه داده): امرالد

نام مجله:   International Journal of Bank Marketing

نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۱۶  صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی:   ۲۱ صفحه WORD

قیمت فایل ترجمه شده:  ۲۱۰۰۰  تومان

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۱۸ :   بازاریابی رابطه ای آنلاین و وفاداری مشتری: دیدگاه تئوری سیگنالینگ

عنوان انگلیسی:

Online relationship marketing and customer loyalty: a signaling theory perspective

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی

وضعیت ترجمه: این مقاله به صورت کامل ترجمه شده برای خرید ترجمه کامل مقاله بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید (لینک دانلود بلافاصله بعد از خرید نمایش داده می شود)

خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

مقالات مرتبط با این موضوع: برای مشاهده سایر مقالات مرتبط با این موضوع (با ترجمه و بدون ترجمه)  بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

مقالات انگلیسی مرتبط با این موضوع جدید

چکیده فارسی:

هدف – تکنولوژی های آنلاین اخیرا باعث تحول در ساختارهای ارتباطی بین شرکت ها و مشتریان آنها شده است. با این وجود، تئوری های محدودی در مورد تشریح رابطه بین فعالیت های بازاریابی رابطه ای آنلاین (ORM) و تاثیر آن بر اهداف بازاریابی رابطه ای شرکت (RM) وجود دارد. بنابراین هدف از این مقاله، بررسی نقش سیگنالینگ(ارسال علائم) فعالیت های ORM در ایجاد اعتماد آنلاین و وفاداری مشتری، از طریق دیدگاه  نظریه سیگنالینگ است.

طراحی / روش شناسی / رویکرد – داده ها از طریق بررسی ۴۲۹ مشتری بانکی خرده فروش در غنا جمع آوری شد. نتایج با استفاده از روش های مدل سازی معادلات ساختاری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

یافته ها – این مقاله نقش سیگنالینگ مشارکت و تعامل آنلاین را در اثرگذاری  بر نتایج بازاریابی رابطه ای بانک بر اساس نظریه سیگنالینگ نشان می دهد. این نتایج نشان می دهد که فعالیت های رابطه ای آنلاین بانکی ، بیش ازاین که نیاز به  استفاده از ابزارهای آنلاین داشته باشد، نیاز به ارتباط سیگنال های مناسب و مفید برای تأثیرگذاری مثبت بر اعتماد آنلاین و وفاداری مشتریان دارند.

اصالت / ارزش – این مطالعه در نوع خود منحصر به فرد می باشد که  با استفاده از تئوری سیگنالینگ نقش و تاثیر فعالیت های بازریابی رابطه ای آنلاین در صنعت بانکداری را تشریح می کند.

کلید واژه ها: بازاریابی رابطه ای، تعامل، مشارکت، تئوری سیگنالینگ، وفاداری مشتری، اعتماد آنلاین

۱.مقدمه

  برای شرکت ها ایجاد روابط با مشتریان و سایر ذینفعان اصلی در صنایعی که در آن فعالیت می کنند ، اهمیت روزافزونی پیدا کرده است. این را می توان تا حدودی به ظهور شکل های جدید فن آوری و توانایی آنها در تغییر ماهیت روابط و نحوه توسعه این روابط بین شرکت ها و ذینفعانشان نسبت داد (ورم و همکاران ، ۲۰۱۶؛ گو، ۲۰۱۴). بازاریابی رابطه ای (RM) به عنوان یک استراتژی به طور چشمگیری به ارزش پیشنهادی شرکت در بازار کمک می کند. بازاریابی رابطه ای موجب تقویت  سازمان می شود ، که در نهایت منجر به سودآوری می شود که به شرکت ها برای دستیابی ، حفظ و جلب رضایت کافی مشتریان خود کمک می کند (کاناگال، ۲۰۰۹). اما پیشرفتهای فناوری روی انتظارات مشتری تأثیر می گذارد (آرمیستد و کیلی ، ۲۰۰۳).که نیازها و خواسته های آنها به طور مداوم در حال تحول است و در نتیجه ، بازاریابان برای همگام بودن با روندهای نوظهور ، باید روشهای خود را ارزیابی کنند…

۵.بحث و نتیجه گیری

این تحقیق سعی داشت تأثیر فعالیت های مشارکت و تعامل آنلاین شرکت ها را بر وفاداری مشتری بررسی کند و این که چگونه این روابط با اعتماد آنلاین در صنعت بانکداری میانجی گری می شوند. نتیجه تجزیه و تحلیل داده ها همانطور که در جداول ۳ ,۴ نشان داده شده است تا حد زیادی از روابط فرضیه ای ارائه شده در مدل مفهومی پشتیبانی می کند (شکل ۱ را ببینید) ،. به طور خاص ، این مطالعه با استفاده از تئوری سیگنالینگ برای تبیین این روابط در چارچوب آنلاین ، نشان می دهد که صرف نظر از بسترهای فن آوری که توسط یکی از طرفین سیگنالینگ استفاده می شود ، سیگنال های مناسب باید همیشه برای گیرنده ها ارسال شوند تا آنها ارزیابی کنند…

Abstract:

Purpose: Online technologies have, in recent times, revolutionized the process of relationship building between firms and their customers. Nonetheless, there is a limited focus and theorization when it comes to explaining the link between online relationship marketing (ORM) activities and their impact on firm relationship marketing (RM) objectives. Thus, the purpose of this paper is to examine the signaling role of ORM activities in generating online trust and customer loyalty, through the lens of the signaling theory.

Design/methodology/approach: Data for the study were gathered through a survey of 429 Ghanaian retail bank customers. Results were analyzed using structural equation modeling techniques.

Findings: The paper highlights the signaling role of engagement and interactivity online in influencing banks’ RM outcomes per the signaling theory. It concludes that bank’s online relationship activities, over and above the online tools utilized, need to communicate appropriate and useful signals in order to positively influence online trust and loyalty among customers.

Originality/value: The study, in its uniqueness, utilizes the signaling theory to explain the role and impact of online RM activities in the banking industry.

Keywords: Relationship marketing, Interactivity, Engagement, Signalling theory, Customer loyalty, Online trust

Introduction

 It has become increasingly important for firms to build relationships with their customers and other key stakeholders in the industries within which they operate. This can be attributed, in part, to the advent of new forms of technology, and their ability to alter the nature of relationships and the way they are developed between firms and their stakeholders (Verma et al., 2016; Guo, 2014). Relationship marketing (RM) as a strategy contributes immensely to the firm’s value proposition within the marketplace. It fosters partnerships, which ultimately lead to profitable exchanges that help firms to acquire, retain and adequately satisfy their customers (Kanagal, 2009). But, technological advances are affecting customer expectations (Armistead and Kiely, 2003). Their needs and wants are constantly evolving, and as a result, marketers must frequently evaluate their methods to keep up with emerging trends…

۵.Discussion and conclusion

 This research sought to examine the influence of firms’ engagement and interactivity activities online on customer loyalty; and how these relationships are mediated by trust online within the banking industry. The outcome of the data analysis largely supports the hypothesized relationships specified in the conceptual model (see Figure 1), as depicted in Tables III and IV. Specifically, by applying the signaling theory to explain these relationships within the online context, this study suggests that irrespective of the technological platform being used by a signaling party, the right signals must always be sent to receivers for them to assess…

مقالات مرتبط با این موضوع

مقالات ترجمه شده مدیریت

مقالات ترجمه شده مدیریت بازرگانی

مقالات ترجمه شده بازاریابی

مقالات ترجمه شده رفتار مشتری

مقالات ترجمه شده وفاداری مشتری

مقالات ترجمه شده تجارت الکترونیک

مقالات ترجمه شده فناوری اطلاعات