اطلاعیه

مقاله ترجمه شده نقش تعدیل کننده شناسایی نام تجاری-مصرف کننده در پاسخ مصرف کننده به پشیمانی از خرید

مقالات مرتبط با این موضوع

مقالات ترجمه شده مدیریت

مقالات ترجمه شده مدیریت بازرگانی

مقاله ترجمه شده نام و نشان تجاری

مقالات ترجمه شده رفتار مصرف کننده

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

کد محصول: M694

سال نشر: ۲۰۱۷

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله: Journal of Business Research

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۱۰  صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۲۴ صفحه word

قیمت فایل ترجمه شده: ۱۹۰۰۰ تومان

عنوان فارسی:

مقاله ترجمه شده : “آیا از نام تجاری خود پشیمان هستید؟” نقش تعدیل کننده شناسایی نام تجاری-مصرف کننده در پاسخ مصرف کننده به پشیمانی از خرید

عنوان انگلیسی:

“Regretting your brand-self?” The moderating role of consumer-brand identification on consumer responses to purchase regret

چکیده فارسی:

این پژوهش با توجه به گسترش مطالعه روابط مصرف کننده با نام تجاری در مراحل پس از تصمیم گیری مصرف کننده برای خرید و در شرایطی که سبب مقایسه های نامطلوب با برند های قبلی شده است، به بررسی نقش شناسایی نام تجاری مصرف کننده در پاسخ مصرف کننده به پشیمانی از خرید می پردازد

نویسندگان بر این باورند که شناسایی نام تجاری مصرف کننده بر اساس مبانی نظری پشیمانی و ادبیات ارتباط با مصرف کننده-برند، برند را از عواقب منفی پشیمانی از خرید از طریق تقویت مقررات پشیمانی مصرف کنندگان و کاهش مقابله با ناراحتی رفتاری مصرف کنندگان، ایمن می سازد. یک مطالعه تجربی با استفاده از سناریوی پشیمانی برای برندهای مورد علاقه شرکت کنندگان، از نقش حفاظتی شناسایی مشتری به‌وسیله برند حمایت می‌کند نتایج نشان می‌دهند که شناسایی مصرف کننده به‌وسیله نشان تجاری ، اثرات منفی پشیمانی از رضایت و نیت‌های رفتاری مصرف کننده را کاهش داده و بر رضایت بر قصد خرید دوباره/ثبت سفارش دوباره را تأثیر مثبتی دارد. یافته‌ها مبانی نظری پشیمانی و روابط بین مصرف کننده و نام تجاری را توسعه می‌دهند و دیدگاه‌های مدیریتی را برای توسعه راهبردهای مؤثر برندسازی تحت شرایط فشار شدید رقابتی را فراهم می‌آورند.

کلید واژه ها: شناسایی نام تجاری مصرف کننده،پشیمان شدن،رضایت،روابط مصرف کننده و نام تجاری

Abstract

Extending the study of consumer-brand relationships in the post-purchase stages of consumer decision making and in situations involving unfavorable comparisons with foregone brands, this research investigates the role of consumer-brand identification on consumer responses to purchase regret. Drawing on regret theory and consumer-brand relationship literature, the authors argue that consumer-brand identification immunizes the brand from the negative consequences of purchase regret through the amplification of consumers’ cognitive regret regulation and the attenuation of consumers’ behavioral regret coping. An empirical study using scenario manipulation of regret for participants’ favorite brands provides support to the protective role of consumerbrand identification. The results indicate that consumer-brand identification attenuates the negative effects of regret on satisfaction and behavioral intentions and strengthens the positive impact of satisfaction on brand repurchase/recommendation intent. The findings enrich regret and consumer-brand relationship theories and provide managerial insights for effective branding strategy development under conditions of intense competitive pressure.

۱. Introduction

Contrary to the traditional economic view of products as mere instruments for satisfying functional needs, consumer culture theory highlights the role of brands as central agents of cultural marketplace phenomena (Arnould & Thompson, 2005). Under this perspective, consumers view brands as extensions of their self-concepts and self-image transmission symbols (Belk, 1988). Brands operate as key drivers of consumers’ identity construction, verification and signaling endeavors and increasingly serve consumers more as relational entities than as mere material possessions (Fournier, 1998).

The augmented function of brands as relationship partners has given rise to the study of consumer-brand relationships. Relevant research has introduced multiple concepts to capture the nature, form and intensity of these relationships including brand attachment (Park, Eisingerich, & Park, 2013), brand passion (Albert, Merunka, & Valette-Florence, 2013) or even brand love (Batra, Ahuvia, & Bagozzi, 2012). One of the most prominent constructs used to capture the consumer-brand bond is consumer-brand identification (CBI), described as “consumer’s perceived state of oneness with a brand” (Stokburger-Sauer, Ratneshwar,& Sen, 2012, p. 407).

CBI has been found to generate a series of favorable brand responses, including brand commitment, loyalty, and advocacy and its development has been proposed as a key strategic goal in branding strategies (Stokburger-Sauer et al., 2012; Tuškej, Golob, & Podnar, 2013). Unlike the abundance of research on the positive, brand-building influences of consumer-brand identification, little is known about its role in the post-purchase stages of consumer decision making during which prepurchase expectations are (dis)confirmed, emotional responses to purchases are aroused, and satisfaction assessments are formed.