اطلاعیه

مقاله ترجمه شده تاثیر سیاست دولت و کیفیت زیست محیطی بر وفاداری بازدیدکننده : تاثیرات تعدیلی دلیل بازدید دوباره و نوع حرفه و شغل

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

کد محصول: M559

سال نشر: ۲۰۱۶

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله: Tourism Management

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۱۰ صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۲۹  صفحه word

قیمت فایل ترجمه شده: ۲۲۰۰۰   تومان

عنوان فارسی:

مقاله ترجمه شده :  تاثیر سیاست دولت و کیفیت زیست محیطی بر وفاداری بازدیدکننده از جشنواره های موسیقی تایوان: تاثیرات تعدیلی دلیل بازدید دوباره و نوع حرفه و شغل

عنوان انگلیسی:

Impact of government policy and environment quality on visitor loyalty to Taiwan music festivals: Moderating effects of revisit reason and occupation type

چکیده فارسی:

حمایت مجدد از گردشگران برای پایداری جشنواره ها یک عامل پیش نیاز است. مطالعات گذشته، عوامل شناخت، برخورد، و کردار گردشگر را نسبت به جشنواره ها بررسی کرده اند. دخالت دولت در جشنواره در طول دهه ی گذشته افزایش یافته است؛ با این حال، مطالعات کمی در مورد نحوه ی سیاست دولت و کیفیت محیط تحت نفوذ وفاداری بازدید کننده نسبت به جشنواره، مورد بررسی قرار گرفته است. با استفاده از نمونه داده های جمع آوری شده از ۹۳۱ بازدیدکننده در طول جشنواره های موسیقی بهار که در جنوب تایوان برگزار شد، بوسیله ی مدل معادلات ساختاری (SME) با متغیرهای پنهان به بررسی این اثرات پرداخته شد. نتایج نشان میدهد که سیاست دولت بر کیفیت محیط زیست، رضایت بازدید کننده، و وفاداری به جشنواره، اثر مثبتی دارد. بعلاوه، این نتایج از رویکرد SME گروه چندگانه نشان میدهد که دلیل بازدید مجدد گردشگر ( بازدید مجدد جشنواره در مقابل دیگری) و نوع حرفه و شغل ( دانشجو در مقابل غیر دانشجو)، روابط بین سیاست دولت و وفاداری جشنواره را تعدیل مینماید. مفاهیم برنامه ریزی جشنواره و سیاست گذاری دولت مورد بحث قرار گرفته اند.

۱-مقدمه

پژوهش در مورد جشنواره ها و رویداد گردشگری از سال ۲۰۰۸ افزایش یافته است ( گتز و پاگ، ۲۰۱۵) . مطالعات در مورد گردشگری از زوایای مختلفی انجام شده است: بازاریابی هدفمند ( بوو و بوسر، ۲۰۰۵؛ فلسنسیتن و فلسیور، ۲۰۰۳) ، تولید مزایای اقتصادی ( لیتوین و فیتر، ۲۰۰۶؛ ماکرچر، مه و تسه، ۲۰۰۶) ، و حفظ فرهنگ محلی ( زی، ۲۰۰۴) . جشنواره ها با داشتن دو نیروی عملکردی برجسته و خوب با نام میزبانان و مهمانان تعریف شده اند ( گیوواناردی، لوکارلی و دکوستا، ۲۰۱۴) ، و بعنوان یک صنعت ترکیبی که در آن مردم، بخشهای غیرانتفاعی و خصوصی در جذب و جلب رضایت بازدیدکنندگان رقابت میکنند، مورد توجه قرار گرفته شده اند ( اندرسون و گتز، ۲۰۰۹) . مداخلات دولت به دلیل اینکه جشنواره ها و گردشگری به کالاهای عمومی، کالاهای شایسته و عدالت اجتماعی مرتبط هستند، ضروری شده اند. حد و حدودی که دولت در جشتواره ها مداخله میکند، بستگی به روابط ذینفعان دارد. برای نمونه، مقامات محلی ممکن است بعنوان مهمترین ذینفعان برای جشنواره های عمومی در نظر گرفته شوند، در حالیکه ناظران و تماشاگران به احتمال زیاد مهمترین ذینفعان برای جشنواره های خصوصی و غیر انتفاعی در نظر گرفته شوند ( اندرسون و گتز، ۲۰۰۹). تمام انواع جشنواره ها به سالن ها، امکانات، فضای عمومی، و خیابان ها وابسته اند که باید کم و بیش توسط مقامات محلی حفظ شوند؛ یعنی جشنواره ها به منابع ملموس و حمایت سیاسی برای اجرا شدن نیاز دارند. بنابراین، شرکت کنندگان عمومی و خصوصی مشترکند. بطور کلی، سیاست دولت به نیروی درونی دولت یا حمایت از برنامه ریزی و بخش بندی کردن جشنواره ها اشاره میکند؛ چنین مداخله ای در طراحی خدمات و مدیریت سیاست ها و روشهای جشنواره ها، منعکس شده اند. توجیه مداخلات دولت به مهمترین مسئله ی سیاست عمومی در مواجه با رویداد گردشگری تبدیل شده است ( گتز و پاگ، ۲۰۱۵). بعلاوه، از طریق مداخله و مشارکت، از انواع ارزش ها، تجارب مختلفی کسب میکنند (پریبنسن، ۲۰۱۰) . حامیان مالی ( بعنوان مثال، مقامات محلی) ممکن است ارزش تقویت شده را با شرکت کردن تماشاگران بیشتر، کسب کنند که به سازمانها در حفظ مشروعیت و قانونی بودن کمک میکند. تحقیقات اخیر نشان داده اند که سیاست دولت بطور غیر مستقیم، وفاداری میزبان به جشنواره را تحت تاثیر قرار میدهد ( لیی، لیو، چانگ و هو، ۲۰۱۵) . بطور کلی، میهمانان ( شرکت کنندگان) مطالعه در زمینه ی جشنواره و رویداد گردشگری را مورد توجه قرار داده اند، که در درجه ی اول با هدف مزایای اقتصادی تعیین شده با صرف هزینه های مستقیم در جشنواره ها هدایت میشوند ( لی، لی، لی و بابین، ۲۰۰۸؛ میسون و پاگیارو، ۲۰۱۲) . علیرغم اهمیت نقش دولت، تحقیقات کمی به روابط بین سیاست دولت و ادراک ، نگرش، و مفهوم وفاداری شخصی در رویداد گردشگری پرداخته اند. دخالت دولت به احتمال زیاد زمانیکه شرکت کنندگان جشنواره راضی و مایل به بازدید شده اند، توجیه شده باشد.

جشنواره های موسیقی بهار هر ساله در جنوب تایوان هنگام شکفتن بهار برگزار میشود. فریاد بهار در پارک ملی کنتینگ و موج بهار نزدیک فرودگاه هانگ چون دو جشنواره ی معروف هستند. از سال ۲۰۰۷، تقریبا ۱۵۰۰۰۰ تا ۵۰۰۰۰۰ نفر سالانه سفر میکنند ( فریاد بهار، ۲۰۱۵). هر دو جشنواره ی مذکور در فضای باز اتفاق می افتد و هر کدام دو تا یازده روز طول می کشد. علاوه بر موسیقی، در این جشنواره ها، جشنواره های فیلم، نمایشگاههای هنری، غرفه ها، دست فروشان مواد غذایی، و اردوگاه ها نمایان میشوند. انواع موسیقی سالانه و رویدادهای سرگرمی دیگر در مناطق نزدیک برگزار میشود. پارک ملی کنتینگ، یک مکان محبوب در میان گردشگران بین المللی است. تعدادی از بازدیدکنندگان گردشگر ( داخلی و بین المللی) به ۸.۳۷ میلیون نفر در سال ۲۰۱۴ رسید ( پارک ملی کنتینگ، ۲۰۱۵). جشنواره های موسیقی بهار در این پارک یا نزدیک آن برگزار میشود و دسترسی به جاذبه های مختلفی از جمله ساحل، فعالیتهای دریایی و طبیعت گردی را مهیا میکند. چنین فعالیتهایی تعداد زیادی از جوانان را جذب میکند. با درک عوامل و روابط موثر وفاداری به جشنواره ها، مدیران دولتی و برنامه ریزان جشنواره میتوانند برگزار کنندگان زیادی را جذب کنند، بنابراین، باعث تولید مزایای اقتصادی زیاد، افزایش پایداری جشنواره ها، و توجیه دخالت دولت در جشنواره ها میشود. کاربران جشنواره اداره کنندگان اصلی پایدار جشنواره هستند، که در آن تاثیر کلی جشنواره با ترکیب اقتصادی، اجتماعی – فرهنگی و اثرات زیست محیطی اندازه گیری شده است ( اندرسون و لوندبرگ، ۲۰۱۳).

Abstract

Tourists’ repeat patronage is a prerequisite for sustainable festivals. Past studies have examined tourist cognition, affection, and conation to festivals. Government involvement in festivals has increased during the past decade; however, few studies have examined how government policy and environment quality influence visitor loyalty to festivals. Using sample data collected from 931 visitors during spring music festivals held in Southern Taiwan, this study used a structural equation model (SEM) with latent variables to examine these influences. The results suggest that government policy positively influences perceived environment quality, visitor satisfaction, and loyalty to festivals. Furthermore, the results from a multigroup SEM approach reveal that tourists’ revisit reason (revisit festival versus other) and occupation type (student versus nonstudent) moderate the relationships between government policy and festival loyalty. Implications on festival planning and government policymaking are discussed.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.