اطلاعیه

مقاله انگلیسی با ترجمه عوامل موفقیت مدیریت هزینه و زمان پروژه در پروژه های توسعه سیستم های اطلاعاتی

این مقاله علمی پژوهشی (isi) به زبان انگلیسی همراه با ترجمه تخصصی از نشریه الزویر مربوط به سال ۲۰۱۷ دارای ۱۹ صفحه ی انگلیسی با فرمت PDF  و ۵۰ صفحه ترجمه فارسی به صورت فایل  WORD قابل ویرایش می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی ، بخشی از ترجمه فارسی مقاله و  لینک خرید آنلاین ترجمه ی کامل مقاله موجود می باشد.

کد محصول: M1005

سال نشر: ۲۰۱۷

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله:   International Journal of Project Management

نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۱۹  صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۵۰  صفحه WORD

قیمت فایل ترجمه شده: ۲۹۰۰۰   تومان

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۱۷ :  عوامل موفقیت مدیریت هزینه و زمان پروژه در پروژه های توسعه سیستم های اطلاعاتی

عنوان کامل انگلیسی:

Cost and time project management success factors for information systems development projects

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی

وضعیت ترجمه: این مقاله به صورت کامل و تخصصی ترجمه شده برای خرید ترجمه کامل مقاله بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید (لینک دانلود بلافاصله بعد از خرید نمایش داده می شود)

خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

مقالات مرتبط با این موضوع: برای مشاهده سایر مقالات مرتبط با این موضوع (با ترجمه و بدون ترجمه)  بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

مقالات انگلیسی مرتبط با این موضوع جدید

چکیده فارسی:

توسعه موفقیت آمیز پروژه های سیستم های اطلاعاتی (IS) منشاء مزیت رقابتی برای بسیاری از سازمان ها بوده است. در این مقاله موفقیت مدیریت هزینه و زمان پروژه – CTPMS ، به عنوان یک معیار اساسی در این زمینه ارائه شده است زیرا پروژه ها باید بطور پویا به موفقیت مدیریت هزینه و زمان در یک محدوده توافق شده بپردازند. هدف این مقاله شناسایی اقدامات مدیریت پروژه است که از طریق آن یک سازمان می تواند CTPMS پروژه های توسعه IS را بهینه کند. از آنجا که چندین عامل می توانند در موفقیت مدیریت پروژه تأثیر بگذارند ، ما نمونه ای از ۸۹۹ پروژه IS یک بانک پیشرو را در دنیای واقعی با استفاده از مدل های سلسله مراتبی با در نظر گرفتن عوامل پیش بینی کننده در چهار سطح تحلیل: شبکه پورتفیو ، پروژه ، مدیر پروژه و تیم، تجزیه و تحلیل می کنیم. علاوه بر پیشنهاد و بحث در مورد معیارهای جدید موفقیت مدیریت پروژه برای پروژه های توسعه سیستم های اطلاعاتی ، ما مشخص کردیم که اندازه پروژه ، مدت زمان ، تاخیر و قدرت رسمی مدیر پروژه اثرات مثبت و اندازه تیم و پراکندگی تخصیص تیم اثرات منفی دارند. نتایج مطالعه حاوی پیشنهاداتی برای عواملی مانند تخصیص و اولویت بندی اعضاء تیم است.

کلمات کلیدی: موفقیت IS؛ مدیریت پروژه سیستم های اطلاعاتی؛ موفقیت مدیریت پروژه؛ چابکی

 ۱.مقدمه

از آنجا که برخی از بخش های اقتصادی وابستگی زیادی به استفاده از اطلاعات دارند ، آنها سعی کرده اند آگاهی خود را نسبت به فناوری های جدید افزایش دهند. سازمان ها دریافتند که توسعه سیستم های اطلاعاتی (IS) کلید موفقیت در چنین بخش هایی است. اما ، حتی با انجام تخصصی فعالیت های توسعه سیستم های اطلاعاتی ، این فعالیت ها عاری از شکست نیستند. در حقیقت ، طبق گزارشی که بر اساس دیدگاه ۳۲۳۴ متخصص مدیریت پروژه ، ۲۰۰ مدیر ارشد و ۵۱۰ مدیر PMO از بسیاری از صنایع وجود دارد ، ۱۹٪ از کل پروژه ها با شکست مواجه می شوند ، و کمتر از ۵۲ درصد از آنها ، کسری بودجه یا تغییرات کنترل شده را نشان داده اند (PMI ، ۲۰۱۷)…

۶.۳.محدودیت ها و توصیه هایی برای پژوهش های بعدی

این مطالعه عاری از محدودیت نیست. اول اینکه ، اگرچه ما قادر به جمع آوری داده هایی از یک سازمان بسیار مرتبط در صنعت خدمات مالی بودیم ، با این حال برخی از سیاست های سازمانی و جنبه های فرهنگی ممکن است به شدت بر نتایج تأثیر بگذارد. دوم ، با وجود ادبیات گسترده تحقیقاتی در مورد عواملی که می توانند در موفقیت مدیریت پروژه نقش داشته باشند ، همه عوامل نمی توانند در مدل تحقیق ما گنجانده شوند. سوم ، این مطالعه بر موفقیت در مدیریت پروژه متمرکز شده است ، در حالی که کیفیت نهایی نرم افزار تولیدی برای ارزیابی موفقیت کلی پروژه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. چهارم ، ما به پروژه های شکست خورده دسترسی نداشتیم. بنابراین ، نمونه ما فقط پروژه های موفقیت آمیز را در نظر گرفت. پنجم ، به دلیل اینکه موفقیت مدیریت پروژه را با تجمیع شاخص های  محدوده، هزینه و زمان اندازه گیری کردیم ، موفقیت نسبی در یک بعد می تواند شکست های نسبی در سایر ابعاد را کاهش دهد…

Abstract

Successful development of Information Systems (IS) Projects has been a source of competitive advantage for many organizations. This paper proposes the Cost and Time Project Management Success – CTPMS, an essential measure in this context because projects must dynamically address cost and time success under an agreed scope. The goal of the paper is to identify the project management practices through which an organization can optimize the CTPMS of IS development projects. Because multiple factors can influence project management success, we analyze a real-world sample of 899 IS projects of a leading bank, using hierarchical models to account for the effects of predictors at four levels of analysis: portfolio network, project, project manager, and team. In addition to proposing and discussing a new measure of project management success for information systems development projects, we identified that project size, duration, postponement, and project manager formal power showed positive effects, whereas team size and team allocation dispersion presented negative effects. The results suggest guidance for factors such as team member allocation and prioritization, among others.

Keywords: IS success; Information Systems Project Management; Project management success; Agile

۱.Introduction

Because some economic sectors are very dependent upon the proper use of information, they have attempted to grow their awareness of how to address technology. Organizations have found that developing Information Systems (IS) is the key to success in such sectors. However, even with the required specialization to develop information systems, this activity is not free of failure. In fact, according to a report based on the insights of 3234 project management professionals, 200 senior executives, and 510 PMO directors from many industries, 19% of all projects fail, and not b52% of the total have shown budget loss or scope creep (PMI, 2017)…

۶.۳.Limitations and avenues for future research

This study is not free of limitations. First, although we were able to gather data from a highly relevant organization in the financial service industry, some organizational policies and cultural aspects might heavily influence the results. Second, despite the extensive research literature concerning the factors that can contribute to project management success, not all factors could be included in our research model. Third, this study has focussed on project management success, whereas the quality of the ultimate software artifact is to be analyzed to evaluate the overall project success. Fourth, we did not have access to the scope-failed projects; therefore, our sample considered only the scope-successful projects. Fifth, because we measured project management success with an indicator aggregating scope, cost and time dimensions, relative success in one dimension can alleviate relative failure in others…

مقالات مرتبط با این موضوع

مقالات مدیریت با ترجمه

مقالات انگلیسی سیستم های اطلاعات مدیریت با ترجمه

دانلود مقالات مهندسی صنایع با ترجمه

دانلود مقالات انگلیسی مدیریت پروژه با ترجمه

دانلود مقالات چابکی سازمان با ترجمه