اطلاعیه

مقاله انگلیسی با ترجمه بررسی نقش انتظارات CSR در تبیین درک ، انگیزه ها و رفتارهای ارتباطی فعال مصرف کنندگان در مورد سوء رفتار شرکت ها

این مقاله علمی پژوهشی (isi) به زبان انگلیسی همراه با ترجمه تخصصی از نشریه الزویر مربوط به سال ۲۰۱۹ دارای ۱۲ صفحه ی انگلیسی با فرمت PDF  و ۳۴ صفحه ترجمه فارسی به صورت فایل  WORD قابل ویرایش می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی ، بخشی از ترجمه فارسی مقاله و  لینک خرید آنلاین ترجمه ی کامل مقاله موجود می باشد.

کد محصول: M946

سال نشر: ۲۰۱۹

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله:   Public Relations Review

نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۱۲  صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۳۴   صفحه WORD

قیمت فایل ترجمه شده۳۴۰۰۰  تومان

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۱۹ :  اقتصاد یا اخلاق؟ بررسی نقش انتظارات CSR در تبیین درک ، انگیزه ها و رفتارهای ارتباطی فعال مصرف کنندگان در مورد سوء رفتار شرکت ها

عنوان کامل انگلیسی:

Economics or ethics? Exploring the role of CSR expectations in explaining consumers’ perceptions, motivations, and active communication behaviors about corporate misconduct

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی

وضعیت ترجمه: این مقاله به صورت کامل و تخصصی ترجمه شده برای خرید ترجمه کامل مقاله بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید (لینک دانلود بلافاصله بعد از خرید نمایش داده می شود)

خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

مقالات مرتبط با این موضوع: برای مشاهده سایر مقالات مرتبط با این موضوع (با ترجمه و بدون ترجمه)  بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

مقالات انگلیسی مرتبط با این موضوع جدید

چکیده فارسی:

هدف از این مطالعه بررسی نقش انتظارات از مسئولیت اجتماعی شرکت در تبیین ادراک ، انگیزه ها و رفتارهای ارتباطی مصرف کنندگان در مورد سوء رفتار شرکت ها ، به ویژه در زمینه دعاوی تبعیض جنسیتی در محل کار می باشد. یک نظرسنجی در دسامبر سال ۲۰۱۶ در بین ۴۷۳ آمریکایی انجام شد. نتایج نشان می دهد افرادی که دارای انتظارات اقتصادی از CSR هستند، سوء رفتارهای شرکتی را منفی ارزیابی نمی کنند ، در حالی که افرادی که انتظارات اخلاقی از CSR دارند ، آن را از نظر اخلاقی نادرست می دانند. با این حال ، نتایج نشان داد که هر دو نوع انتظارات از CSR بر انگیزه مصرف کنندگان برای انجام رفتارهای ارتباطی در مورد بحران تأثیر گذاشته است. در نهایت مفاهیم نظری و تجربی بحث شده است.

واژه‌های کلیدی: رفتارهای ارتباطی ، انتظارات CSR ، نقض انتظارات ، تبعیض جنسیتی ، نابرابری اخلاقی ، نظریه حل مسئله شرطی

۱.مقدمه

عموم مردم ، به ویژه مصرف کنندگان ، انتظارات اساسی از رفتار اخلاقی شرکت ها دارند (Creyer & Ross, 1997) ، به ویژه در مورد شرکت هایی که حتی به اندازه ی خیلی کم  قانون مدار  ، اخلاق محور و دارای مسئولیت اجتماعی هستند (Podnar & Golob, 2007). با این حال نقض چنین انتظاراتی ممکن است پیامدهای بسیار منفی برای شرکت داشته باشد ، زیرا مصرف کنندگان نسبت به شرکتهایی که این انتظارات را برآورده نمی کنند یا شرکت هایی که بین انتظارات و اقدامات آنها تناقض وجود دارد ، هیچ گونه گذشتی ندارند ، (Dawkins & Lewis, 2003). غالباً ، نقض انتظارات مصرف کننده در رفتار مصرف کننده نسبت به شرکتهای متخلف تأثیر می گذارد (Creyer & Ross, 1997; Nebenzahl, Jaffe, & Kavak, 2001). هنگامی که مصرف کنندگان شاهد تخلفات اخلاقی یا CSR از سوی شرکت می باشند (Coombs & Holladay، ۲۰۱۵) ، ممکن است تصمیم بگیرند که این شرکت ها را از طریق اقدام ارتباطی و رفتاری تنبیه کنند (Marin & Ruiz، ۲۰۰۷).

۵.بحث

 در این مطالعه ، ما به دنبال بررسی این موضوع هستیم که چگونه نقض انتظارات مصرف کنندگان از CSR ممکن است  احتمال اقدام ارتباطی مصرف کنندگان در مورد سوء رفتار شرکت ها را پیش بینی کند. نتایج نشان داد که افرادی که دارای سطح بالایی از انتظارات اقتصادی از CSR هستند ، به میزان کمتری سوء رفتار شرکت ها را (در این مورد تبعیض جنسیتی در محل کار) به عنوان نابرابری اخلاقی گزارش کرده اند ، در حالی که افرادی که سطح بالایی از انتظارات اخلاقی از CSR دارند ، به میزان بیشتری نابرابری اخلاقی درک شده را گزارش کرده اند. مهمتر از همه ، انتظارات از CSR و نابرابری اخلاقی ادراک شده با انگیزه شرطی در حل مسئله مرتبط بودند ، که به نوبه خود با رفتارهای ارتباطی مصرف کنندگان مرتبط می باشد. این یافته ها نشان می دهد که الف) مصرف کنندگان مختلف به دلیل استانداردهای مخصوص خود در مورد مسئولیت شرکتها ، رفتارهای(سوء رفتارهای)  شرکتی را متفاوت درک می کنند و ب) ممکن است آنها به دلایل مختلف انگیزه ای برای مشارکت در رفتارهای ارتباطی برای پرداختن به مسائل داشته باشند…

Abstract

The purpose of this study was to explore the role of corporate social responsibility expectations in explaining consumers’ perceptions, motivations and communication behaviors about corporate misconduct, especially in the context of allegations of workplace gender discrimination. A survey was conducted in December 2016 among 473 Americans. The results show that while people with economic CSR expectations do not evaluate corporate misconduct negatively, those with ethical CSR expectations perceive it morally wrong. However, both types of CSR expectations were found to impact consumers’ motivations to engage in communication behaviors about the crisis. Theoretical and empirical implications are discussed.

Keywords: Communication behaviors, CSR expectation, Expectancy violations ,Gender discrimination, Moral inequity ,Situational theory of problem solving

۱.Introduction

Publics, especially consumers, hold basic expectations about the ethicality of corporate behavior (Creyer & Ross, 1997), particularly with regard to corporations, at the very least, being legally compliant, ethical, and socially responsible in their actions (Podnar & Golob, 2007). Violations of such expectations, however, may have extremely negative consequences for the corporation, as consumers are becoming increasingly intolerant of companies that fail to meet these expectations, or when there is incongruence between expectations and corporate actions (Dawkins & Lewis, 2003). Often, expectancy violations influence consumer behavior toward offending companies (Creyer & Ross, 1997; Nebenzahl, Jaffe, & Kavak, 2001). When consumers perceive ethical or CSRrelated transgressions (Coombs & Holladay, 2015), they may choose to punish those companies (Marin & Ruiz, 2007) through communicative and behavioral action.

۵.Discussion

 In this study, we sought to investigate how violations of consumers’ CSR expectations may predict the likelihood of their communicative action about corporate misconduct. The results revealed that individuals with high levels of economic CSR expectations reported low levels of perceptions of the corporate misconduct (workplace gender discrimination in this case) as being morally iniquitous, while those with high levels of ethical CSR expectations reported high levels of perceived moral inequity. Most importantly, both CSR expectations and perceived moral inequity were found to be associated with situational motivation in problem solving, which in turn is associated with consumers’ communication behaviors. These findings indicate that a) different consumers perceive corporate (mis)conduct differently due to their own reference standards for corporate responsibility and b) they may be motivated to engage in communication behaviors to address the issue for different reasons…

مقالات مرتبط با این موضوع

مقالات جدید مدیریت با ترجمه

مقالات جدید رفتار سازمانی

مقالات جدید ارتباطات سازمانی

مقالات جدید اخلاق سازمانی

مقالات جدید مسئولیت اجتماعی شرکت

مقالات جدید رفتار مصرف کننده

مقالات جدید درباره تبعیض جنسیتی

مقالات جدید روانشناسی کار