اطلاعیه

کتب ادبیات فارسی

دانلود کتاب های الکترونیک و منابع آموزشی و تحقیقاتی در زمینه ی ادبیات مقاله جزوه منابع علمی تحقیقاتی

فرهنگ تحلیلی موضوعی آثار منثور شیخ احمد جامی

دانلود پروژه های رشته ی ادبیات فارسی

کد محصول AD65 تعداد صفحات: ۲۷۵ صفحه فایل WORD قیمت: ۱۸۰۰۰ تومان فهرست مطالب : چکیده¬ی فارسی پیش گفتار ۷-۱ نشانه¬های اختصاری ۸ فصل اوّل: زندگی و مشرب عرفانی احمد ۳۵-۹ یادداشت¬ها ۳۸-۳۶ فصل دوم: مدخل¬ها ۲۷۱-۳۹ ابدال ۴۳-۴۰ احسان ۴۶-۴۴ اخلاص ۵۱-۴۷ ادب ۵۸-۵۲ بیداری ۶۱-۵۹ پیر ۶۶-۶۲ تقوی ۷۰-۶۷ …

مشاهده جزییات

بررسی فرایند تکرار در زبان فارسی در چارچوب نظریه بهینگی

دانلود پروژه های رشته ی ادبیات فارسی

کد محصول AD64 تعداد صفحات: ۱۰۴ صفحه فایل WORD قیمت: ۱۸۰۰۰ تومان فهرست مطالب فصل اول : کلیاتطرح تحقیق ۱ مقدمه ۲ ۱-۱ بیان مسئله ۳ ۱-۲ پرسش تحقیق ۳ ۱-۳ فرضیه تحقیق  ۳ ۱-۴اهمیت و اهداف تحقیق  ۴ ۱-۵ ضرورت تحقیق ۴ ۱-۶روش تحقیق  ۴ فصل دوم : پیشینه مطالعات ۵ ۲-۱مقدمه ۶ ۲-۲ `پیشینه مطالعات ۶ ۲ـ ۳ـ  پژوهش …

مشاهده جزییات

کار تحقیقی سجع و بدیع

دانلود پروژه های رشته ی ادبیات فارسی

کد محصول AD63 تعداد صفحات: ۸۰ صفحه فایل WORD قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان فهرست مطالب مقدمه .۱ فصل اول روش تسجیع .۱۶ ۱- سجع متوازی  ..۱۶ سجع و زبان عربی .۱۶ فصل دوم روش تجنیس .۱۹ الف- روش تجنیس در سطح کلمه ۲۰ ۱-جناس تام ۲۰ ۲- جناس مرکب ۲۱ ۳- جناس …

مشاهده جزییات

اقوالُ عُلماءِ اللغه حول الترادف فی اللغه العربیه و ذکر نماذجَ من الترادف

دانلود پروژه های رشته ی ادبیات فارسی

کد محصول AD62 تعداد صفحات: ۱۸۰ صفحه فایل WORD قیمت: ۱۸۰۰۰ تومان فهرست مطالب موجز الرساله (چکیده) ۱ مقدمه ۲ فصل اول : شناخت ترادف ۸ سیر تاریخی ۸ معاصرین و پدیده ترادف ۱۳ جمع آوری لغت ۱۴ ترادف لغوی ۱۶ ترادف صراحتاً  ۱۸ تعریف امام فخر رازی ۱۹ تفاوت ترادف با …

مشاهده جزییات

اشغالگری در شعر معاصر عراق

دانلود پروژه های رشته ی ادبیات فارسی

متن کامل این فایل موجود نیست فهرست مطالب چکیده مقدمه چپاولگری و اشغالگران چپاولگران نفت چپاولگری میراث ملی توحش و اشغالگری گرگ خوک سایر حیوانات صورتک های ویرانگر هولاکو ابرهه اسلام ستیزی اشغالگران نتیجه منابع و ماخذ چکیده اشغال عراق به دست نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا و انگلیس در …

مشاهده جزییات

بررسی تطبیقی اثری از کمال الدین بهزاد با شعری از بوستان سعدی (یوسف وزلیخا)

دانلود پروژه های رشته ی ادبیات فارسی

کد محصول AD54 تعداد صفحات: ۴۰ صفحه فایل WORD قیمت: ۵۰۰۰ تومان فهرست مطالب مقدّمه: ادبیات و شعر ساختار و عناصر تشکیل دهنده قصص هنر نگارگری ایرانی و بهره گیری آن از شعر ویژگی های نگارگری ایرانی کمال الدین بهزاد – زندگی و شیوه او بررسی تطبیقی شعر با نقاشی«یوسف و …

مشاهده جزییات

تحلیل گفتمان انتقادی در داستان‌های کوتاه فارسی دهه‌ی ۱۳۳۰ شمسی

دانلود پروژه های رشته ی ادبیات فارسی

کد محصول AD50 تعداد صفحات: ۱۴۸ صفحه فایل WORD قیمت: ۲۰۰۰۰ تومان فهرست مطالب چکیده ۱ مقدمه ۲ درآمد   ۳ فصل اول شناخت زبان وزبانشناسی خلاصه ی فصل  ۵ بخش اول:از شناخت شناسی تا چرخش  زبانی ۶ هامبرماس و چرخش زبانی ۱۰ بخش دوم:آلتوسر و زندان زبان ۱۱ سیاست و زبان ۱۳ خلاصه و نتیجه گیری ۱۶ فصل …

مشاهده جزییات

نوآوری های مضمونی در شعر جوان دهه ی ۸۰ خراسان

دانلود پروژه های رشته ی ادبیات فارسی

کد محصول AD49 تعداد صفحات: ۱۸۵ صفحه فایل WORD قیمت: ۲۰۰۰۰ تومان فهرست مطالب مقدمه ۱۱ فصل اول:کلیات ۱۷ ۱-۱.جریان شناسی شعر امروز ایران ۱۷ ۱-۲.تأملی کوتاه درباره ی «شعر جوان» ۲۲ ۱-۳. نُه شاعر شاخص شعرجوان دهه ی هشتاد خراسان ۲۵ ۱-۴.تعریف نوین مضمون و نوآوری های مضمونی ۳۷ فصل دوّم: نوآوری ها در مضامین اجتماعی ۴۱ …

مشاهده جزییات

مقایسه گلستان سعدی و بهارستان جامی

دانلود پروژه های رشته ی ادبیات فارسی

کد محصول AD48 تعداد صفحات: ۲۰۰ صفحه فایل WORD قیمت: ۱۹۰۰۰ تومان فهرست مطالب : ۱- چکیده رساله ۲- پیشگفتار بخش اول انواع نثر در بستر تاریخ ادبیات ( قرن چهارم تا قرن نهم هـ .ق ) ۱- مقدمه ۲- فصل اول ۱- چگونگی شکل گیری نثر مرسل اول ۲- چگونگی …

مشاهده جزییات

نقد و بررسی دیوان سید رضی

دانلود پروژه های رشته ی ادبیات فارسی

کد محصول AD47 تعداد صفحات: ۱۵۵ صفحه فایل WORD قیمت: ۱۸۰۰۰ تومان فهرست مطالب : مقدمه باب اول اوضاع سیاسی، اجتماعی فرهنگی و ادبی دوران سید رضی فصل اول: اوضاع سیاسی، اجتماعی و ادبی بخش اول: اوضاع سیاسی بخش دوم: اوضاع اجتماعی بخش سوم: اوضاع فرهنگی و ادبی الف: نقش آل …

مشاهده جزییات