اطلاعیه

مقاله انگلیسی با ترجمه سرمایه انسانی و نوآوری: اهمیت ساختار وظیفه سازمانی بهینه

این مقاله علمی پژوهشی (isi) به زبان انگلیسی همراه با ترجمه تخصصی از نشریه الزویر مربوط به سال ۲۰۱۹ دارای ۱۲ صفحه  انگلیسی با فرمت PDF  و ۳۹ صفحه ترجمه فارسی به صورت فایل  WORD قابل ویرایش می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی ، بخشی از ترجمه فارسی مقاله و  لینک خرید آنلاین ترجمه ی کامل مقاله موجود می باشد.

کد محصول: M959

سال نشر: ۲۰۱۹

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله:   Research Policy

نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۱۲  صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۳۹  صفحه WORD

قیمت فایل ترجمه شده: ۳۶۰۰۰ تومان

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۱۹ :  سرمایه انسانی و نوآوری: اهمیت ساختار وظیفه سازمانی بهینه

عنوان کامل انگلیسی:

Human capital and innovation: the importance of the optimal organizational task structure

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی

وضعیت ترجمه: این مقاله به صورت کامل و تخصصی ترجمه شده برای خرید ترجمه کامل مقاله بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید (لینک دانلود بلافاصله بعد از خرید نمایش داده می شود)

خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

مقالات مرتبط با این موضوع: برای مشاهده سایر مقالات مرتبط با این موضوع (با ترجمه و بدون ترجمه)  بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

مقالات انگلیسی مرتبط با این موضوع جدید

چکیده فارسی:

ادبیات مدیریت ، سرمایه انسانی ماهر را به عنوان یک بعد مهم در فرآیندهای نوآوری در سطح شرکت معرفی کرده است. در این مطالعه ، ما یک دیدگاه جایگزین از سرمایه انسانی را بر اساس وظایفی که کارگران شرکت ها بر عهده دارند ، معرفی می کنیم. ما یک بعد از وظایف تحلیلی شناختی و بین فردی را پیشنهاد می کنیم: درجه انتزاع گرایی. ما بیان می کنیم که سطح انتزاعی بودن یک شرکت در گرایش شرکت به نوآوری و عملکرد نوآوری محصول تأثیر دارد. فرضیه ما این است که در حالی که درجه انتزاع گرایی رابطه مثبت و خطی با گرایش به نوآوری دارد ، رابطه بین انتزاع گرایی و عملکرد نوآوری محصول از یک رابطه معکوس u شکل ، پیروی می کند. با استفاده از داده های بیش از شش هزار شرکت پرتغالی ، فرضیات خود را تا حدی اثبات می کنیم. ما در مورد این که چگونه این نتایج درک ما از رابطه بین سرمایه انسانی و نوآوری در سطح شرکت را تغییر می دهند،  بحث می کنیم.

واژه‌های کلیدی: نوآوری ، عملکرد نوآوری ، وظایف ، اتوماسیون ، انتزاع گرایی

۱.مقدمه

نوآوری سرچشمه مزیت رقابتی به حساب می آید (Banbury and Mitchell، ۱۹۹۵؛ Tushman and O’Reilley، ۱۹۹۶). تحقیقات در مورد مدیریت نوآوری توجه خود را به یافتن شرایطی که موفقیت فعالیت های نوآوری و عوامل محیطی مؤثر بر نوآوری شرکت ها را مشخص می کنند، متمرکز کرده است (به عنوان مثال ، Cassiman and Veugelers، ۲۰۰۶؛ Laursen and Salter، ۲۰۰۶؛ Klingebiel and Rammer، ۲۰۱۳). محققان نوآوری به عوامل استراتژیک مختلف که به طور بالقوه بر موفقیت فعالیت های نوآوری تأثیر می گذارند، توجه بسیاری دارند ، به عنوان مثال تبادل و تکامل بین فعالیت های تحقیق و توسعه داخلی و خارجی (به عنوان مثال ، Cassiman and Veugelers, 2006) ، تصمیمات برون سپاری دانش (مانند Demirbag and Glaister, 2010; Weigelt, 2009) یا قرارداد های همکاری (به عنوان مثال ، Grimpe and Kaiser، ۲۰۱۰؛ de Faria et al.، ۲۰۱۰). محققان همچنین بر نقش سرمایه انسانی در تشریح این که چگونه شرکت ها به صورت موفقیت آمیز ورودی های نوآوری را به خروجی های نوآوری تبدیل می کنند، تأکید کرده اند (به عنوان مثال ، Faems and Subramanian، ۲۰۱۳). با این وجود ، به تأثیراتی که تغییرات اخیر بر نیروی کار شرکت ها به دلیل تحولات تکنولوژیکی که بر چگونگی سازماندهی فعالیت های نوآوری و تبدیل ورودی های نوآوری به خروجی های نوآوری داشته است ، توجه اندکی شده است (e.g., Hilton, 2008; Colbert et al., 2016; Wegman et al., 2016)…

۷.۱. محدودیت ها و تحقیقات آینده

  در این مطالعه ، ما یک رویکرد در سطح شرکت را برای درک این موضوع که چگونه درجه انتزاع گرایی بر خروجی های نوآوری تاثیر می گذارد ، بکار می گیریم. بررسی های موجود نشان می دهد که شرکت ها باید نوعی تفکیک سازمانی را اتخاذ کنند. به نظر می رسد تفکیک سازمانی برای به حداکثر رساندن همزمان هر دو گرایش نوآوری و عملکرد نوآوری ضروری است. با این حال ، شناسایی چنین ساختار بهینه ای فراتر از محدوده این مطالعه است و نشانگر یک مسیر جالب برای تحقیقات آتی است. ما معتقدیم که مطالعات در مورد چارچوب های تفکیک سازمانی می تواند تنش های ذاتی در فرایند نوآوری را کاهش دهند ، یا این امکان را فراهم می کند که با بهینه سازی همزمان هر دو بعد ، دانش موجود در مورد این که شرکت ها برای نوآوری موفقیت آمیز چگونه سازماندهی شوند، را توسعه دهند …

Abstract

Management literature has identified high-skilled human capital as a crucial dimension of innovation processes at the firm level. In this study, we introduce an alternative view of human capital based on the tasks that firms’ workers perform. We propose a measure of cognitive analytical and interpersonal tasks: the degree of abstractism. We argue that the level of abstractism of a firm has an effect on a firm’s propensity to innovate and on its product innovation performance. We hypothesize that while the degree of abstractism has a linear positive relationship with the propensity to innovate, the relationship between abstractism and product innovation performance follows an inverted u-shaped relationship. We find partial support to our hypotheses using data from more than six thousand Portuguese firms. We discuss how these results change our understanding of the relationship between human capital and innovation at the firm level.

Keywords: Innovation, Innovation performance ,Tasks, Automation, Abstractism

۱.Introduction

Innovation is considered to be a source of competitive advantage (Banbury and Mitchell, 1995; Tushman and O’Reilley, 1996). Research on innovation management has focused its attention on finding the conditions that determine the success of innovation activities and the environmental factors that influence how firms innovate (e.g., Cassiman and Veugelers, 2006; Laursen and Salter, 2006; Klingebiel and Rammer, 2013). Innovation scholars have given attention to a variety of strategic factors that potentially affect the success of innovation activities, as trade-offs and complementarities between internal and external R&D activities (e.g., Cassiman and Veugelers, 2006), knowledge outsourcing decisions (e.g., Demirbag and Glaister, 2010; Weigelt, 2009) or cooperation agreements (e.g., Grimpe and Kaiser, 2010; de Faria et al., 2010). Researchers have also stressed the role of human capital in explaining how firms successfully translate innovation inputs into innovation outputs (e.g., Faems and Subramanian, 2013). However, limited attention has been devoted to the impact that recent changes on firms’ workforce due to technological change (e.g., Hilton, 2008; Colbert et al., 2016; Wegman et al., 2016) may have on how firms organize their innovation activities and transform innovation inputs into innovation outputs…

۷.۱.Limitations and future research

 In this study, we adopt a firm-level approach to understand how the degree of abstractism influences the innovation outputs. The trade-off found suggests that firms should adopt some form of organizational separation. Organizational separation seems to be essential for simultaneously maximizing both innovation propensity and innovation performance. However, identifying such optimal structure is beyond the scope of this study and represents an interesting avenue for future research. We believe that studies exploring forms of organizational separation that can mitigate the inherent tensions in the innovation process; or that enable the simultaneous optimization both dimensions simultaneously can push forward the knowledge on how firms should be organized to innovate successfully…

مقالات مرتبط با این موضوع

مقالات ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ رشته مدیریت

مقالات ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ مدیریت منابع انسانی

مقالات ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ رفتار سازمانی

مقالات ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ درباره نوآوری سازمانی

مقالات ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ درباره ساختار سازمانی