اطلاعیه

مهندسی شیمی و پتروشیمی

دانلود مجموعه ی مقالات انگلیسی ترجمه شده مهندسی شیمی و پتروشیمی

مقاله ترجمه شده راه‌حل مصالحۀ غیرجبرانی برای انتخاب صفحات دوقطبی الکترولیت پلیمر غشاء و فرآیندهای غشایی سلول سوختی (PEMFC) با استفاده از روش ELECTREچهارم

دانلود مقاله بیس ترجمه شده 2006

  کد محصول:M123 قیمت فایل ترجمه شده:    ۱۰۰۰۰تومان تعداد صفحه انگلیسی:۹ سال نشر: ۲۰۰۶ تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۱۵ صفحه word عنوان فارسی: مقاله ترجمه شده راه‌حل مصالحۀ غیرجبرانی برای انتخاب صفحات دوقطبی الکترولیت پلیمر غشاء و فرآیندهای غشایی سلول سوختی (PEMFC) با استفاده از روش ELECTREچهارم عنوان انگلیسی: A …

مشاهده جزییات