اطلاعیه

مقاله انگلیسی با ترجمه استفاده از بودجه واحد یا بودجه های جداگانه برای برنامه ریزی و ارزیابی عملکرد

این مقاله ISI به زبان انگلیسی از نشریه الزویر مربوط به سال ۲۰۱۹ دارای ۱۸ صفحه ی انگلیسی با فرمت PDF  و ۵۳  صفحه ترجمه فارسی به صورت فایل  WORD قابل ویرایش می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی ، بخشی از ترجمه فارسی مقاله و  لینک خرید آنلاین ترجمه ی کامل مقاله موجود می باشد.

کد محصول: H493

سال نشر: ۲۰۱۹

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله:  Accounting, Organizations and Society

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی:  ۱۸ صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۵۳ صفحه WORD

قیمت فایل ترجمه شده۳۷۰۰۰  تومان

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۱۹ :  استفاده از بودجه واحد یا بودجه های جداگانه برای برنامه ریزی و ارزیابی عملکرد

عنوان انگلیسی:

The use of a single budget or separate budgets for planning and performance evaluation

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی

وضعیت ترجمه: این مقاله به صورت کامل ترجمه شده برای خرید ترجمه کامل مقاله بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید (لینک دانلود بلافاصله بعد از خرید نمایش داده می شود)

خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

مقالات مرتبط با این موضوع: برای مشاهده سایر مقالات مرتبط با این موضوع (با ترجمه و بدون ترجمه)  بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

مقالات انگلیسی مرتبط با این موضوع جدید

چکیده فارسی:

بودجه بندی کارکرد های مختلفی در شرکت دارد که لزوما با یکدیگر همخوانی ندارد، بلکه در تعارض هستند. در بسیاری از شرکت ها، بودجه ها به طور همزمان برای برنامه ریزی عملیاتی و ارزیابی عملکرد مورد استفاده قرار می گیرند. اگرچه تحقیقات پیشین به استفاده از سطوح مختلف بودجه برای اهداف مختلف به منظور رفع تعارضات بالقوه بین این عملکردها، توصیه می کنند، با این حال شواهد تجربی نشان می دهد که اکثر شرکت ها از یک سطح بودجه واحد برای برنامه ریزی و ارزیابی عملکرد استفاده می کنند. برای بررسی این سوالات که آیا و چرا شرکت ها این کار را انجام می دهند، ما هزینه های بالقوه موجود در این تعارضات بودجه را تحلیل می کنیم. ما پیشنهاد می کنیم که شرکت ها این هزینه ها را  با هزینه های رفتاری کاهش اعتبار هنگامی که بودجه ارزیابی عملکرد از بودجه برنامه ریزی شده منحرف شده است،جبران کنند. فرضیه ها را  با استفاده از داده های نظرسنجی از مدیران حسابداری مدیریت بررسی می کنیم و شواهدی را برای مبادلات پیش بینی شده پیدا می کنیم. علاوه بر این، دریافتیم که استفاده از یک سطح بودجه واحد برای هر دو هدف در ابتدای سال، به معنای استفاده از یک سطح بودجه واحد تا پایان سال نیست، زیرا شرکت ها اغلب برای برنامه ریزی و ارزیابی عملکرد ، بودجه های مختلفی تدوین می کنند. مطالعه ما با تطابق اختلافات بین روش های تجربی توصیفی و پیشنهادات ادبیات پیشین در مورد استفاده از بودجه واحد در برابر بودجه های مجزا برای اهداف متعدد، به ادبیات کمک می کند.

کلیدواژگان: بودجه بندی، کارکردهای بودجه، سطوح بودجه، برنامه ریزی، ارزیابی عملکرد، تدوین هدف

۱.مقدمه

 بودجه بندی یکی از مهمترین مکانیسم های شرکت ها برای برنامه ریزی و کنترل است (Luft & Shields، ۲۰۰۳؛ Merchant & Van der Stede، ۲۰۱۷). جنبه چالش برانگیز بودجه بندی این است که غالباً به طور همزمان برای چندین هدف بکار گرفته می شود. به طور خاص ، در بسیاری از شرکت ها ، بودجه به طور همزمان برای کارکردهای برنامه ریزی محور مانند پیش بینی فعالیت های عملیاتی و کارکردهای ارزیابی محور مانند تعیین پرداخت پاداش مورد استفاده قرار می گیرد (Becker، Mahlendorf، Sch € affer، & Thaten، ۲۰۱۶؛ Hansen & Van der Stede، ۲۰۰۴). این کارکردها متمایز هستند ، لزوماً متجانس نیستند و به طور بالقوه متضاد هستند. با این حال ، ادبیات پیشین تا حد زیادی نسبت به بررسی این سؤال که آیا و چرا شرکت ها اهداف بودجه ای یکسان یا مختلف برای این کارکردهای متمایز و به طور بالقوه متضاد استفاده می کنند ، غفلت کرده اند. بنابراین ، این مطالعه به بررسی این موضوع می پردازد که آیا و چرا شرکت ها از  اهداف بودجه ای یکسان برای اهداف عملیاتی و ارزیابی عملکرد استفاده می کنند (از این پس، با عنوان بودجه واحد) یا از سطوح مختلف اهداف بودجه ای برای این دو هدف استفاده می کنند (از این پس ، با عنوان بودجه های جداگانه) …

۵.نتیجه گیری

بودجه بندی کارکردهای مختلفی در شرکت دارد که لزوما با یکدیگر همخوانی ندارند و ممکن است تعارض داشته باشند. اگرچه ادبیات پیشین به استفاده از سطوح مختلف بودجه برای اهداف مختلف به منظور حل این تعارضات ، توصیه می کنند (Baiman، ۱۹۸۲؛ Otley، ۱۹۸۲)، شواهد تجربی پیشین نشان می دهد که اکثریت شرکت ها از یک بودجه واحد برای برنامه ریزی و ارزیابی عملکرد استفاده می کنند. (Churchill, 1984; Merchant & Manzoni; 1989; Umapathy, 1987). در این مقاله ما به بررسی تجربی این سوالات پرداختیم که آیا و چرا شرکت ها یک سطح بودجه واحد یا سطوح مختلف بودجه را برای شناسایی عملکرد بودجه برنامه ریزی و ارزیابی عملکرد تدوین می کنند…

Abstract

Budgeting has different functions in the firm that are not necessarily congruent with each other but conflict. In many firms, budgets are simultaneously used for both operative planning and performance evaluation. Although prior literature recommends using different budget levels for different purposes to resolve potential conflicts between these functions, empirical evidence indicates that most firms use a single budget level for planning and performance evaluation. To examine the questions of whether and why firms do so, we analyze potential costs emerging from these budgeting conflicts. We suggest that firms trade off these costs against the behavioral costs of reduced credibility when the performance evaluation budget deviates from the planning budget. We test our hypotheses using survey data from management accounting executives and find evidence for the predicted trade-offs. Moreover, we find that using a single budget level for both purposes at the beginning of the year does not imply using a single budget level at the end of the year as firms often adjust budgets differently for planning and performance evaluation. Our study contributes to the literature by reconciling discrepancies between descriptive empirical practice and recommendations from prior literature about the use of a single versus separate budgets for multiple purposes.

Keywords: Budgeting,Budget functions,Budget levels,Planning,Performance evaluation,Target setting

۱.Introduction

 Budgeting is one of the most important planning and control mechanisms firms employ (Luft & Shields, 2003; Merchant & Van der Stede, 2017). A challenging aspect of budgeting is that it often simultaneously serves multiple purposes in the firm. Specifically, in many firms, budgets are concurrently used for both planningoriented functions like forecasting of operative activities and performance evaluation-oriented functions like determining bonus payments (Becker, Mahlendorf, Sch€affer, & Thaten, 2016; Hansen & Van der Stede, 2004). These functions are distinct, not necessarily congruent and potentially conflicting. However, prior literature has largely neglected the questions of whether and why firms set the same level of budget targets or use different levels for these distinct, potentially conflicting functions. Therefore, this study investigates whether and why firms use either the same level of budget targets for operative planning and performance evaluation purposes (hereafter, use of a single budget) or different levels of budget targets for these two purposes (hereafter, use of separate budgets)…

۵.Conclusion

Budgeting has different functions in the firm that are not necessarily congruent with each other and may conflict. Although prior literature recommends using different budgets for different purposes to resolve those conflicts (Baiman, 1982; Otley, 1982), prior empirical evidence indicates that the majority of firms seem to use a single budget for planning and performance evaluation (Churchill, 1984; Merchant & Manzoni; 1989; Umapathy, 1987). In this paper, we empirically investigate the questions of whether and why firms set a single budget level or separate budget levels to address the budget functions of planning and performance evaluation…

مقالات مرتبط با این موضوع

مقالات انگلیسی حسابداری

مقالات انگلیسی مدیریت

مقالات ارزیابی عملکرد

مقالات بودجه بندی

مقالات برنامه ریزی سازمانی

مقالات مدیریت مالی