خانه / مقالات انگلیسی با ترجمه / حسابداری و اقتصاد / مقاله انگلیسی استفاده از بودجه واحد یا بودجه های جداگانه برای برنامه ریزی و ارزیابی عملکرد

مقاله انگلیسی استفاده از بودجه واحد یا بودجه های جداگانه برای برنامه ریزی و ارزیابی عملکرد

این مقاله ISI به زبان انگلیسی از نشریه الزویر مربوط به سال ۲۰۱۹ دارای ۱۸ صفحه انگلیسی با فرمت PDF می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی و بخشی از ترجمه فارسی مقاله موجود می باشد.

کد محصول: H493

سال نشر: ۲۰۱۹

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

تعداد صفحه انگلیسی:  ۱۸ صفحه PDF

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی ۲۰۱۹ :  استفاده از بودجه واحد یا بودجه های جداگانه برای برنامه ریزی و ارزیابی عملکرد

عنوان انگلیسی:

The use of a single budget or separate budgets for planning and performance evaluation

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی

وضعیت ترجمه: این مقاله تاکنون ترجمه نشده برای سفارش ترجمه ی مقاله بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید (کد مقاله:H493)

ثبت سفارش ترجمه تخصصی در تمامی رشته ها

مقالات مرتبط با این موضوع: برای مشاهده سایر مقالات مرتبط با این موضوع (با ترجمه و بدون ترجمه)  بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

مقالات انگلیسی مرتبط با این موضوع جدید

چکیده فارسی:

بودجه بندی عملکرد های مختلفی در شرکت دارد که لزوما با یکدیگر همخوانی ندارد، بلکه در تعارض هستند. در بسیاری از شرکت ها، بودجه ها به طور همزمان برای برنامه ریزی عملیاتی و ارزیابی عملکرد مورد استفاده قرار می گیرند. اگرچه تحقیقات پیشین به استفاده از سطوح مختلف بودجه برای اهداف مختلف به منظور رفع تعارضات بالقوه بین این عملکردها، توصیه می کنند، با این حال شواهد تجربی نشان می دهد که اکثر شرکت ها از یک سطح بودجه واحد برای برنامه ریزی و ارزیابی عملکرد استفاده می کنند. برای بررسی این سوالات که آیا و چرا شرکت ها این کار را انجام می دهند، ما هزینه های بالقوه موجود در این تعارضات بودجه را تحلیل می کنیم. ما پیشنهاد می کنیم که شرکت ها این هزینه ها را  با هزینه های رفتاری کاهش اعتبار هنگامی که بودجه ارزیابی عملکرد از بودجه برنامه ریزی شده منحرف شده است،جبران کنند. فرضیه ها را  با استفاده از داده های نظرسنجی از مدیران حسابداری مدیریت بررسی می کنیم و شواهدی را برای مبادلات پیش بینی شده پیدا می کنیم. علاوه بر این، دریافتیم که استفاده از یک سطح بودجه واحد برای هر دو هدف در ابتدای سال، به معنای استفاده از یک سطح بودجه واحد تا پایان سال نیست، زیرا شرکت ها اغلب برای برنامه ریزی و ارزیابی عملکرد ، بودجه های مختلفی تدوین می کنند. مطالعه ما با تطابق اختلافات بین روش های تجربی توصیفی و پیشنهادات ادبیات پیشین در مورد استفاده از بودجه واحد در برابر بودجه های مجزا برای اهداف متعدد، به ادبیات کمک می کند.

کلیدواژگان: بودجه بندی، عملکردهای بودجه، سطوح بودجه، برنامه ریزی، ارزیابی عملکرد، تدوین هدف

  1. نتیجه گیری

بودجه بندی عملکردهای مختلفی در شرکت دارد که لزوما با یکدیگر همخوانی ندارند و ممکن است تعارض داشته باشند. اگرچه ادبیات پیشین به استفاده از سطوح مختلف بودجه برای اهداف مختلف به منظور حل این تعارضات ، توصیه می کنند (Baiman، ۱۹۸۲؛ Otley، ۱۹۸۲)، شواهد تجربی پیشین نشان می دهد که اکثریت شرکت ها از یک بودجه واحد برای برنامه ریزی و ارزیابی عملکرد استفاده می کنند. (Churchill, 1984; Merchant & Manzoni; 1989; Umapathy, 1987). در این مقاله ما به بررسی تجربی این سوالات پرداختیم که آیا و چرا شرکت ها یک سطح بودجه واحد یا سطوح مختلف بودجه را برای شناسایی عملکرد بودجه برنامه ریزی و ارزیابی عملکرد تدوین می کنند.

Abstract

Budgeting has different functions in the firm that are not necessarily congruent with each other but conflict. In many firms, budgets are simultaneously used for both operative planning and performance evaluation. Although prior literature recommends using different budget levels for different purposes to resolve potential conflicts between these functions, empirical evidence indicates that most firms use a single budget level for planning and performance evaluation. To examine the questions of whether and why firms do so, we analyze potential costs emerging from these budgeting conflicts. We suggest that firms trade off these costs against the behavioral costs of reduced credibility when the performance evaluation budget deviates from the planning budget. We test our hypotheses using survey data from management accounting executives and find evidence for the predicted trade-offs. Moreover, we find that using a single budget level for both purposes at the beginning of the year does not imply using a single budget level at the end of the year as firms often adjust budgets differently for planning and performance evaluation. Our study contributes to the literature by reconciling discrepancies between descriptive empirical practice and recommendations from prior literature about the use of a single versus separate budgets for multiple purposes.

Keywords: Budgeting,Budget functions,Budget levels,Planning,Performance evaluation,Target setting

  1. Conclusion

Budgeting has different functions in the firm that are not necessarily congruent with each other and may conflict. Although prior literature recommends using different budgets for different purposes to resolve those conflicts (Baiman, 1982; Otley, 1982), prior empirical evidence indicates that the majority of firms seem to use a single budget for planning and performance evaluation (Churchill, 1984; Merchant & Manzoni; 1989; Umapathy, 1987). In this paper, we empirically investigate the questions of whether and why firms set a single budget level or separate budget levels to address the budget functions of planning and performance evaluation.

Our study helps to reconcile the apparent differences in descriptive empirical practice and recommendations based on academic literature for two reasons. First, consistent with prior literature, we find that the majority of firms in our sample (72%) use a single budget at the beginning of the year. However, we also find that the majority of firms (71%) use separate budgets for planning and performance evaluation at the end of the year. These findings suggest that firms adjust budgets differently for planning and performance evaluation in the course of the year. The evidence resembles prior findings from research on intra-year budget revisions (Arnold & Artz, 2015; Hansen & Van der Stede, 2004). Thus, our study suggests that focusing on beginning-of-year budgets may not be sufficient to study the use of a single versus separate budget levels.

Second, we find evidence for our hypotheses predicting that firms are more likely to use a single budget when the conflict between planning and performance evaluation is low and potential motivational losses from a deviating performance evaluation budget are high. Our study provides a rationale for why firms may set a single budget level for multiple purposes despite an existing budgeting conflict in which prior literature often favors separate budget levels (e.g., Barrett & Fraser, 1977; Otley, 1982). Thus, our study underlines the importance of considering behavioral forces and suggests that the recommendation of using separate budgets may not be universally applicable.

مقالات مرتبط با این موضوع
مقالات انگلیسی حسابداری

مقالات انگلیسی مدیریت

مقالات ارزیابی عملکرد

مقالات بودجه بندی

مقالات برنامه ریزی سازمانی