اطلاعیه

مقاله انگلیسی با ترجمه بررسی نقش تجربه مربیگری و آموزش مربی بر آموزش مهارت‌های درک شده زندگی مربیان

این مقاله علمی پژوهشی به زبان انگلیسی از نشریه SAGE مربوط به سال ۲۰۲۰ دارای ۸ صفحه انگلیسی با فرمت PDF و ۱۸ صفحه ترجمه فارسی به صورت فایل  WORD قابل ویرایش می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی ، بخشی از ترجمه فارسی مقاله و  لینک خرید آنلاین ترجمه ی کامل مقاله موجود می باشد.

کد محصول: M1430

سال نشر: ۲۰۲۰

نام ناشر (پایگاه داده): SAGE 

نام مجله:  International Journal of Sports Science & Coaching

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۸ صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۱۸ صفحه WORD

قیمت فایل ترجمه شده:  ۳۵۰۰۰ تومان

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۲۰ :  بررسی نقش تجربه مربیگری و آموزش مربی بر آموزش مهارت‌های درک شده زندگی مربیان

عنوان کامل انگلیسی:

Examining the roles of coaching experience and coach training on coaches’ perceived life skills teaching

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی

وضعیت ترجمه: این مقاله به صورت کامل ترجمه شده برای خرید ترجمه کامل مقاله بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید (لینک دانلود بلافاصله بعد از خرید نمایش داده می شود)

خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

مقالات مرتبط با این موضوع: برای مشاهده سایر مقالات مرتبط با این موضوع (با ترجمه و بدون ترجمه)  بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

مقالات انگلیسی مرتبط با این موضوع جدید

چکیده فارسی

پژوهش حاضر به بررسی نقش تجربه مربیگری و آموزش مربی بر آموزش مهارت‌های درک شده زندگی مربیان می‌پردازد. مربیان ورزش دبیرستان های کانادا (N=1356) پرسشنامه جمعیت شناختی و پرسشنامه مهارت های زندگی مربیگری در ورزش را تکمیل کردند. نتایج نشان داد که مربیان با تجربه تر نسبت به مربیان کم تجربه تر، شناخت بهتری از خود در زمینه بحث ،تمرین و انتقال مهارت‌های زندگی دارند. تفاوت معناداری بین مربیان بر اساس اینکه دوره آموزشی مربیگری را گذارنده اند یا خیر، مشاهده نشد و اثر متقابل بین تجربه مربیگری و آموزش مربی غیرمعنادار بود. پیامدهای برنامه های آموزش مربی با توجه به آموزش مربیان به منظور آموزش صریح مهارت های زندگی از طریق ورزش مورد بحث قرار می گیرد.

کلیدواژه‌ها رشد مربی، آموزش مربی، صریح، زنجیره مهارت‌های زندگی، ورزش، کمی

مقدمه

ورزش سازمان یافته  به عنوان محیطی  شناخته شده است که می تواند به رشد روانی اجتماعی  نوجوانان کمک کند که شامل توسعه مهارت های زندگی  نیز می شود. در ادبیات پژوهشی روانشناسی ورزشی، مهارت های زندگی به عنوان داشته های  روانی اجتماعی عملی  (مانند برقراری ارتباط موثر با هم تیمی ها، تنظیم احساسات) تعریف می شوند که افراد را قادر می سازند در زمینه های مختلف زندگی (مانند خانه، جامعه، مدرسه) موفق شوند. مفهوم انتقال  یک جزء کلیدی از فرآیند یادگیری مهارت های زندگی است؛ با انتقال مهارت های زندگی به عنوان یادگیری و درونی کردن یک مهارت در ورزش (مانند توانایی رهبری در حین یک تمرین ورزشی) و سپس به کارگیری و تعمیم همان مهارت فراتر از ورزش، تعریف می شود. (به عنوان مثال توانایی رهبری بحث برای یک پروژه گروهی در مدرسه). مرورهای اخیر ادبیات های پژوهشی، اهمیت کسب مهارت‌های زندگی را برای نوجوانان از طریق مشارکت ورزشی و اینکه چگونه چنین مهارت‌هایی می‌توانند پیشرفت تحصیلی، رشد اجتماعی، تجارب رفاه و تقویت سلامت روان فرد را تسهیل کنند، برجسته کرده است…

جمع بندی

نتایج نشان داد که مربیان با تجربه تر به طور معنی داری بیشتر از مربیان کم تجربه تر، در ک بهتری از خود برای بحث و تمرین مهارت های زندگی و انتقال آنها دارند. در مقابل، غیر معنادار بودن نقش آموزش مربی نشان می دهد که NCCP تأثیر اندکی بر ادراک مربیان از آموزش مهارت های زندگی دارد، به این دلیل که NCCP مستقیماً بر مهارت های زندگی تاثیرگذار نیست. از آنجایی که اثر متقابل بین تجربه مربیگری و آموزش مربی مشاهده نشد، محققان باید آنچه را برای کمک به مربیان در فرآیند پیچیده آموزش صریح مهارت‌های زندگی مورد نیاز است بررسی کنند. در آینده تحقیقات بیشتر برای بررسی نقش متغیرهای جمعیت شناختی بر ادراک مربیان از آموزش مهارت های زندگی ضروری است، مانند طرح های طولی که می توانند تغییر رفتار را در طول زمان ارزیابی کنند.

Abstract

The present study examined the roles of coaching experience and coach training on coaches’ perceived life skills teaching. Canadian high school sport coaches (N¼۱۳۵۶) completed a demographic questionnaire and the Coaching life skills in sport questionnaire. Results suggested that coaches with more experience perceived themselves to discuss and practice life skills and transfer to a greater extent than coaches with less experience. No significant differences were observed based on whether coaches completed coach training, and the interaction effect between coaching experience and coach training was non-significant. Implications for coach education programs are discussed regarding training coaches to explicitly teach life skills through sport.

Keywords: Coach development, coach education, explicit, life skills continuum, sport, quantitative

 Introduction

Organized sport has been identified as a setting that can support the psychosocial development of youth, which includes the development of life skills.1 Within the sport psychology literature, life skills are defined as actionable psychosocial assets (e.g. communicating effectively with teammates, regulating one’s emotions) that enable individuals to succeed in different life contexts (e.g. home, community, school).2 The notion of transfer is a key component of the life skills learning process, with life skills transfer defined as learning and internalizing a skill in sport (e.g. the ability to lead a drill during practice) and then applying and generalizing that same skill beyond sport (e.g. the ability to lead discussions for a group project at school).3 Recent reviews of literature have highlighted the importance of life skills acquisition for youth through sport participation and how such skills can facilitate academic achievement, social development, experiences of wellbeing, and strengthening one’s mental health..

Conclusion

 Results indicated that coaches with higher levels of experience perceived themselves to discuss and practice life skills and their transfer significantly more than coaches with lower levels of experience. Conversely, the lack of significance observed for the role of coach training suggests that the NCCP has a negligible effect on coaches’ perceptions of life skills teaching, most plausibly because the NCCP does not directly address life skills. As a lack of significance was observed for the interaction effect between coaching experience and coach training, researchers should examine what is needed to assist coaches in the complex process of explicitly teaching life skills. Moving forward, further research examining the role of demographic variables on coaches’ perceptions of life skills teaching is warranted, such as longitudinal designs that can assess behavior change over time.

مقالات مرتبط با این موضوع

مقاله مدیریت با ترجمه

دانلود مقاله مدیریت آموزشی

مقالات روانشاسی

دانلود مقاله با ترجمه