اطلاعیه

مقاله انگلیسی با ترجمه سیستم کاری با عملکرد بالا و عملکرد: دوسو توانی سازمانی و انعطاف پذیری منابع انسانی

این مقاله علمی پژوهشی (isi)  به زبان انگلیسی همراه با ترجمه تخصصی از نشریه الزویر مربوط به سال ۲۰۱۸ دارای ۱۰ صفحه ی انگلیسی با فرمت PDF  و ۳۲ صفحه ترجمه فارسی به صورت فایل  WORD قابل ویرایش می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی ، بخشی از ترجمه فارسی مقاله و  لینک خرید آنلاین ترجمه ی کامل مقاله موجود می باشد.

کد محصول: M899

سال نشر: ۲۰۱۸

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله:   Journal of Business Research

نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۱۰  صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۳۲  صفحه WORD

قیمت فایل ترجمه شده: ۲۴۰۰۰   تومان

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۱۸ :  سیستم کاری با عملکرد بالا و عملکرد: باز کردن جعبه سیاه از طریق دوسو توانی سازمانی و انعطاف پذیری منابع انسانی

عنوان کامل انگلیسی:

High performance work system and performance: Opening the black box through the organizational ambidexterity and human resource flexibility

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی

وضعیت ترجمه: این مقاله به صورت کامل و تخصصی ترجمه شده برای خرید ترجمه کامل مقاله بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید (لینک دانلود بلافاصله بعد از خرید نمایش داده می شود)

خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

مقالات مرتبط با این موضوع: برای مشاهده سایر مقالات مرتبط با این موضوع (با ترجمه و بدون ترجمه)  بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

مقالات انگلیسی مرتبط با این موضوع جدید

چکیده فارسی:

این مقاله تحقیقات مرتبط با مدیریت منابع انسانی (HRM) را  با بررسی رابطه بین سیستم کاری با عملکرد بالا (HPWS) و تاثیر آن بر عملکرد شرکت در صنعت هتلداری مورد مطالعه قرار می دهد. مطالعات اخیر بر این نکته تاکید دارند که نیاز به کاوش های عمیق درباره ی این رابطه  با توجه به ایفای نقش های احتمالی ظرفیت های پویای معین  به عنوان متغیرهای میانجی وجود دارد (Patel، Messersmith، & Lepak، ۲۰۱۳؛ Prieto Pastor & Martin-Perez، ۲۰۱۴) در پژوهش حاضر، یک مدل میانجی گر چند گانه پیشنهاد می شود و مورد بررسی قرار می گیرد. به طور خاص، این تحقیق نشان می دهد که انعطاف پذیری منابع انسانی (HRF) و دوسو توانی  سازمانی (OA) نقش میانجی در رابطه بین عملکرد و HPWS ایفا می کند. مدل سازی معادلات ساختاری مبتنی بر واریانس (حداقل مربعات جزئی) برای نمونه ای از شرکت های هتل اسپانیایی مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج بدست آمده از فرضیه های میانجی که براساس آن HRF و OA نقش میانجی اساسی در رابطه ی بین عملکرد و HPWS دارند، حمایت می کنند.

کلید واژه ها:،دوسو توانی  سازمانی، سیستم کاری با عملکرد بالا ،انعطاف پذیری منابع انسانی،عملکرد شرکت

۱.مقدمه

سه دهه گذشته شاهد گسترش قابل ملاحظه مطالعات و پیشرفت ها در درک ما از مدیریت منابع انسانی (HRM) و عملکرد سازمانی بوده است. کار ما از یک پرسش کلیدی شروع می شود: HRM چه تاثیری بر عملکرد می گذارد؟ نقش کلیدی HRM در بهبود عملکرد سازمانی در توسعه منابع انسانی جهت بهبود بازده، بهره وری و نوآوری نهفته است (فو، ما، بوساک و فلاد، ۲۰۱۵). تنها اگر کارکنان به صورت کارآمد از دانش فعلی خود بهره بگیرند و دانش/ایده های جدید را اکتشاف کنند، این هدف قابل حصول است (مارچ، ۱۹۹۱). از این نظر، پاتل، مسراسمیت و لپاک (۲۰۱۳)، یک چهارچوب نظری در مورد HPWS ها و عملکرد سازمانی ارائه دادند که نقش میانجیگر دوسو توانی  سازمانی (OA) در ارتباط بین HPWS ها و عملکرد شرکت ایفا می کند و نویسندگان دیگر این نقش را مورد مطالعه قرار داده اند (فو و همکاران، ۲۰۱۵؛ پریتو-پاستور و مارتین-پرز، ۲۰۱۴؛ اوبیدا-گارسیا، کلاور-کورتز، مارکو-لاجارا و زاراگوزا-سائز، ۲۰۱۶)…

۵.بحث

هدف مطالعه حاضر، بررسی عمیقتر رابطه بین HPWS ها و عملکرد سازمانی از طریق کاربرد یک مطالعه آماری، که میزان میانجی گری دو قابلیت سازمانی –HRF و OA- در این رابطه را تحلیل می کند، می باشد. نتایج بدست آمده که مشخص می کنند این دو قابلیت، کاملاً اثر میانجی HPWS ها بر عملکرد هستند، پیامدهای نظری و همچنین عملی دارند…

۱.۵. پیامد های نظری

مهمترین پیامد های نظری این مطالعه را می توان در دو زمینه مطرح نمود: اول اینکه، پژوهش حاضر بطور اختصاصی به تحلیل تاثیر منابع انسانی بر توسعه دوسو توانی  سازمانی اختصاص داده شده است و دوم اینکه، مقالاتی که اخیراً تلاش کردند تا «جعبه سیاه» پیوند و ارتباط HPWS-عملکرد را باز کنند…

Abstract

This paper contributes to the growing research about Human Resource Management (HRM) by examining the interrelationships between High Performance Work System (HPWS) and their effects on firm performance in the hotel industry. Recent studies stress the need to delve deeper into this link considering the role that may be played by certain dynamic capabilities as mediating variables (Patel, Messersmith, & Lepak, 2013; Prieto-Pastor & Martin-Perez, 2014).

The current study proposes a multiple mediating model and tests the mediation. More specifically, this research establishes that human resource flexibility (HRF) and organizational ambidexterity (OA) play a mediating role in the HPWS-performance relationship.

A variance-based structural equation modeling (Partial Least Squares) has been applied to a sample of Spanish hotel firms. The results obtained support the mediation hypotheses according to which HRF and OA play a critical mediating role in the HPWS-performance relationship.

Keywords: Organizational ambidexterity, High performance work system, Human resource flexibility ,Firm performance

۱.Introduction

The past three decades have witnessed a considerable expansion of studies and advances in our understanding of human resource management (HRM) and organizational performance. Our work starts from a key question: How does HRM impact on performance? HRM’s key role in improving organizational performance lies in developing human resources to improve efficiency, productivity, and innovation (Fu, Ma, Bosak, & Flood, 2015). This goal can only be achieved if employees efficiently exploit their existing knowledge and explore new knowledge/ ideas (March, 1991). In this regard, Patel, Messersmith, and Lepak (2013) develop a theoretical framework on HPWSs and organizational performance which examines the mediating role played by organizational ambidexterity (OA) in the link between HPWSs and firm performance and other authors have studied this role (Fu et al., 2015; Prieto-Pastor & Martin-Perez, 2014; Úbeda-García, Claver-Cortés, Marco-Lajara, & Zaragoza-Sáez, 2016).

۵.Discussion

The aim of the present study is to delve deeper into the relationship between HPWS and organizational performance through the application of a statistical study which analyzes how two organizational capabilities –HRF and OA– mediate in this relationship. The results obtained, which make it clear that these two capabilities fully mediate the effect of HPWSs on performance, have theoretical as well as practical consequences.

۵.۱.Theoretical implications

The most important theoretical implications of this study can be placed in two fields: firstly, the research works dedicated to analyzing the influence of human resources on organizational ambidexterity development; and secondly, works which have recently tried to open ‘the black box’ of the HPWS-performance link.

مقالات مرتبط با این موضوع

مقالات ۲۰۲۰ مدیریت

مقالات ۲۰۲۰ مدیریت منابع انسانی

مقالات ۲۰۲۰ رفتار سازمانی

مقالات ۲۰۲۰ مدیریت عملکرد

مقالات ۲۰۲۰ انعطاف پذیری سازمان

مقالات ۲۰۲۰ مدیریت تحول