اطلاعیه

مقاله انگلیسی با ترجمه ویژگی های شخصیتی و سرمایه گذاری سهام فردی

این مقاله علمی پژوهشی به زبان انگلیسی از نشریه MDPI مربوط به سال ۲۰۱۹ دارای ۲۰ صفحه انگلیسی با فرمت PDF و ۳۲ صفحه ترجمه فارسی به صورت فایل  WORD قابل ویرایش می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی ، بخشی از ترجمه فارسی مقاله و  لینک خرید آنلاین ترجمه ی کامل مقاله موجود می باشد.

کد محصول: H826

سال نشر: ۲۰۱۹

نام ناشر (پایگاه داده): MDPI

نام مجله: sustainability

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۲۰ صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۳۲ صفحه WORD

قیمت فایل ترجمه شده۴۸۰۰۰ تومان

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۱۹ : ویژگی های شخصیتی و سرمایه گذاری سهام فردی

عنوان کامل انگلیسی:

Personality Traits and Stock Investment of Individuals

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی

وضعیت ترجمه: این مقاله به صورت کامل ترجمه شده برای خرید ترجمه کامل مقاله بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید (لینک دانلود بلافاصله بعد از خرید نمایش داده می شود)

خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

مقالات مرتبط با این موضوع: برای مشاهده سایر مقالات مرتبط با این موضوع (با ترجمه و بدون ترجمه)  بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

مقالات انگلیسی مرتبط با این موضوع جدید

چکیده فارسی:

مالی رفتاری از منظر روانشناختی با تمرکز بر اثرات توده وار و خلقی به طور گسترده در حوزه مالی بکار گرفته شده است. با این حال ، تحقیقات کمی در مورد تأثیر ویژگی های شخصیتی بر اهداف سرمایه گذاری سهام فردی انجام شده است. این مطالعه تئوری رفتار برنامه ریزی شده را که شامل ۵ گروه بزرگ شخصیتی است برای بررسی اثرات ویژگی های شخصیتی سرمایه گذاران فردی بر قصد سرمایه گذاری سهام گسترش می دهد. نتایج تجربی با استفاده از حداقل مربعات جزئی بر اساس تکنیک های مدل سازی معادلات ساختاری با نمونه ای از ۳۸۵ نفر ، نشان می دهد که اهداف سرمایه گذاری سهام فردی به طور معناداری تحت تأثیر هنجار ذهنی ، نگرش و کنترل رفتاری درک شده قرار می گیرد و هنجار ذهنی به طور معناداری بر نگرش تأثیر می گذارد. افرادی با شخصیت گشوده و سازشی  تمایل به تأثیرگذاری بر هنجار ذهنی دارند. افراد نوروتیک تمایل دارند نگرش منفی نسبت به سرمایه گذاری سهام داشته باشند. کنترل رفتاری درک شده افراد در مورد سرمایه گذاری سهام تحت تأثیر ویژگی های شخصیتی سازگاری ، برون گرایی ، وظیفه شناسی و گشودگی می باشد. تجارب قبلی در زمینه معاملات سهام به طور معناداری بر روابط بین نگرش و قصد سرمایه گذاری سهام و همچنین بر روابط بین برونگرایی و هنجار ذهنی ، نگرش و کنترل رفتاری درک شده تأثیر می گذارد. این مطالعه با بحث در مورد یافته ها ، با ارائه دیدگاه های تئوری و پیامدهای مدیریتی به پایان می رسد.

واژه های کلیدی: ویژگی های شخصیتی، پنج بزرگ، سرمایه گذاران فردی، سرمایه گذاری سهام؛ نظریه رفتار برنامه ریزی شده؛ حداقل مربعات جزئی

۱.مقدمه

توسعه پایدار به عنوان جدیدترین عبارت در طول دهه های اخیر ظهور کرده و به بخشی اساسی از فرایندهای برنامه ریزی استراتژیک شرکت ها تبدیل شده است. در مورد بخش مالی، بازارهای سرمایه باید سرمایه را با هزینه کم برای شرکت ها تسهیل کرده تا تلاش های خود را برای پایدار نگه داشتن سرمایه تأمین کنند (۱). ویگود [۲] نشان داد که این نقش به دلیل ناکارآمدی بازارهای سرمایه، تضعیف شده است. عدم توانایی پیش بینی سرمایه گذاران، دلیل اصلی عدم کارایی بازار است که منجر به عدم موفقیت بازار در شناخت و پاداش دادن به رفتار صحیح بنگاه ها برای پایدار شدن می شود. شانتا [۱] پیشنهاد کرد اگر شرکت کنندگان در بازار سهام، تعصب در رفتارهای خود داشته باشند، اطلاعات مربوط به تلاش های توسعه پایدار شرکت ها به طور کامل و سریع در این قیمت سهام شرکت، گنجانده نمی شود. در مقایسه با سرمایه گذاران نهادی، به دلیل توجه، حافظه، زمان، حرفه و زیرساخت های پردازش، تک تک سرمایه گذاران، پیچیده تر نیستند. بنابراین، تک تک سرمایه گذاران تمایل دارند که از تصمیمات ساده اقتصادی یا قوانین ساده در تصمیم گیری استفاده کنند، که در بازارهای سهام واقعی پویا، ناسازگار می شود [۳، ۴]…

۶.محدودیت ها و جهت گیری ها برای تحقیقات آینده

نتایج این مطالعه ممکن است کاربرد جهانی نداشته باشد زیرا در تایوان اجرا شده است و پاسخ دهندگان از افرادی که بیش از ۲۰ سال سن دارند و درآمد حاصل از حقوق و دستمزد یا سرمایه گذاری دارند، و همچنین افرادی که دارای تجربه یا فاقد تجربه معاملات سهام هستند، جمع آوری شده است. اگرچه پرسشنامه ها با هدف تناسب جمعیت شناختی بین شرکت کنندگان توزیع شد، اما بررسی تجربی تکمیلی در مناطق و زمینه های جغرافیایی مختلف، مانند آسیا و کشورهای غربی، کاربردهای پژوهش حاضر را گسترش می دهد. علاوه بر این، مدل اولیه توسعه‌یافته با ترکیب پنج ویژگی بزرگ شخصیتی و TPB می‌تواند به‌عنوان پایه‌ای برای تحقیقات آینده در خرید یا استفاده مصرف‌کنندگان از محصولات و خدمات فینتک در صنایع مالی باشد از جمله ابزارهای سرمایه گذاری هوش مصنوعی (AI) و بانکداری خود-محور. محققان آینده ممکن است به تحلیل‌های توسعه‌یافته در رابطه با تأثیرات پنج ویژگی شخصیتی بزرگ و عوامل ادراکی بر سایر تصمیم‌گیری‌های مالی، مانند رفتار گله ای، رفتار تمایلی و توانایی‌های اکتشافی بپردازند. در نهایت، این مطالعه امیدوار است که بررسی عمیقی از نیات افراد برای سرمایه گذاری در بازارهای سهام ارائه دهد و مدل تحقیق بتواند به عنوان یک پایه نظری برای تحقیقات آینده در توسعه پایدار باشد.

مدل مفهومی مقاله ویژگی های شخصیتی و سرمایه گذاری سهام فردی

Abstract

Behavioral finance has been widely applied in the financial realm from psychological perspectives focusing on herding and disposition effects. However, little research is devoted to the influences of personality traits on the stock investment intentions of individuals. This study extends the theory of planned behavior incorporating the big five personality taxonomies to investigate the effects of the personality traits of individual investors on stock investment intention. Utilizing partial least squares based on structural equation modeling techniques with a sample of 385 subjects, empirical results indicate that the stock investment intentions of individuals are significantly accected by subjective norm, attitude, and perceived behavioral control, and subjective norm significantly affects attitude. Individuals with open and agreeable personalities tend to have influences on subjective norm. Neurotic individuals tend to have negative attitudes toward stock investment. The perceived behavioral control of individuals regarding stock investment is influenced by the personality traits of agreeableness, extroversion, conscientiousness, and openness. Prior stock trading experiences significantly affect the relationships between attitude and stock investment intention, as well as on the linkages between extroversion and subjective norm, attitude, and perceived behavioral control. This study concludes with the discussion of the findings, with insights into theory and managerial implications.

Keywords: personality traits; big five; individual investors; stock investment; theory of planned behavior; partial least squares

۱.INTRODUCTION

Sustainable development has emerged as the latest catchphrase over the last decades and has become an essential part of the strategic planning processes of firms. Regarding the financial sector, capital markets should facilitate the raising of capital at low costs for firms to finance their efforts to become sustainable [1]. Waygood [2] indicated that this role has been weakened due to the ineffciencies of capital markets. The inability of the predictive power of investors is the main reason for market ineffciency, which results in the failure of the market to recognize and reward the right conduct of firms to become sustainable. Shantha [1] suggested that the information on the sustainable development efforts of companies is not completely and rapidly included into these company stock prices if the participants in the stock market have biases in their behaviors. Compared with institutional investors, individual investors are less sophisticated because of limited attention, memory, time, profession, and processing infrastructure. Therefore, individual investors tend to use simple heuristics or rules of thumb in making decisions, which become maladaptive in the real dynamic stock markets [3,4]…

۶.Limitations and Directions for Future Research

The conclusions from this study may not be of universal application because it was administered in Taiwan, with the respondents collected from the individuals who are more than 20 years old and have income from salary or investment, including those with and without stock trading experiences. Although the questionnaires were distributed to the participants with the goal of being proportionate in demographic background, additional empirical versification in various geographic areas and contexts, such as Asia and Western countries, would extend the applications of the current research. Moreover, the initially developed model combining the big five personality traits and TPB could serve as the base for future investigation in consumers’ purchase or usage intentions of fin-tech products and services in the financial industries, including artificial intelligence (AI) investment tools and self-service banking. Future researchers may address developed analyses regarding the impacts of big five personalities and perceptive factors on other financial decision-making, such as herding, disposition efect, and ability heuristic. Finally, this study hopes to provide a deep investigation of the intentions of individuals to invest in stock markets, and the research model can serve as a theoretical foundation for future research in sustainable development.

مقالات مرتبط با این موضوع

مقالات رشته مدیریت

دانلود مقاله در مورد مالی رفتاری

دانلود مقاله رشته اقتصاد

دانلود مقاله  در مورد مدیریت سرمایه گذاری

دانلود مقاله در مورد بازارهای سهام