اطلاعیه

مقاله ترجمه شده حساسیت های بازار کار، سرمایه گذاری و جریان سرمایه

مقالات مرتبط با این موضوع

مقالات ترجمه شده حسابداری

مقالات علوم اقتصادی

مقالات انگلیسی ترجمه شده مدیریت مالی

مقالات ترجمه شده سرمایه گذاری

مقالات ترجمه شده مدیریت دولتی

مقالات ترجمه شده روش های تامین مالی

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

کد محصول: H336

سال نشر: ۲۰۱۸

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله: Economics Letters

نوع مقاله: مقاله کوتاه (Short communication)

تعداد صفحه انگلیسی: ۵ صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۱۲ صفحه word

قیمت فایل ترجمه شده: ۱۶۰۰۰ تومان

عنوان فارسی:

مقاله ترجمه شده : حساسیت های بازار کار، سرمایه گذاری و جریان سرمایه

عنوان انگلیسی:

Labor market frictions, investment and capital flows

چکیده فارسی:

مدل استاندارد نئوکلاسیک پیش بینی می کند که کشورهایی که نرخ رشد بهره وری بالاتری دارند، افزایش سریع در سرمایه گذاری را تجربه می کنند سپس به دنبال این افزایش، کاهش سریع سرمایه گذاری را تجربه می کنند. این پاسخ سرمایه گذاری منحصر به فرد با شواهد تجربی متضاد است که نشان می دهد این نوع رفتار با اصول سرمایه گذاری مغایرت دارد. در این مقاله، من یک مدل تعادل عمومی مرتبط با دو کشور را ارائه میکنم که یک پاسخ سرمایه گذاری مطابق با اصول سرمایه گذاری را از حساسیت بازار کار ارائه می کند. در این مدل، من سرمایه گذاری را به بخش های تجاری و غیرتجاری تقسیم می کنم و نشان می دهم که افزایش در نرخ رشد اقتصادی یک کشور، موجب ضعف در بخش های غیر تجاری می شود که منجر به افزایش نسبی قیمت کالاهای سرمایه گذاری می شود.

این ضعف و کمبود به دلیل اینکه نیروی کار نمی تواند به سرعت بین بخش های مختلف اقتصادی، به صورت مناسب تخصیص پیدا کند، ایجاد می شود. این مکانیزم دارای دو پیامد اصلی می باشد. اول، جنبش های ناشی از قیمت های نسبی منجر به متعادل شدن بازگشت سرمایه در کشور های مختلف شده بنابراین تا حد زیادی موجب کاهش سرمایه گذاری اولیه می شود. دوم این که، در حال حاضر صرفه جویی های داخلی نقش مهمی در سرمایه گذاری های مالی ایفا می کنند، و موجب ایجاد یک جنبش هماهنگ بین این متغیر ها می شود.

Abstract

The standard neoclassical model predicts that countries with higher productivity growth rates experience sharp increases in investment that are followed by rapid declines. This monotonic investment response contrasts with the empirical evidence that suggests a rather hump-shaped investment behavior.

In this paper, I present a two-country general equilibrium model that generates hump-shaped investment responses from labor market frictions. In the model, I decompose investment into tradable and non-tradable components and show that an increase in the growth rate of a country results in scarcities of the non-tradable components which raise the relative price of investment goods. These scarcities occur because labor is unable to reallocate quickly between sectors within economies. This mechanism has two main implications. First, the induced movement in relative prices equates cross-country returns to capital and thus greatly reduces initial investment. Second, domestic saving now plays a more important role in financing investment, inducing a co-movement between these variables.

Introduction

In the standard neoclassical model capital moves from slow- to fast-growing countries. Gourinchas and Jeanne (2013), among others, show that the empirical relation between growth and capital inflows is, contrary to what the standard model predicts, negative. As a potential explanation, recent literature emphasizes the role of underdeveloped financial markets in fast-growing countries (e.g. Caballero et al. (2008), Mendoza et al. (2007) and Coeurdacier et al. (2015)). While financial market limitations may well explain why consumers in fast-growing developing countries cannot borrow against their future income, this argument does not restrict global firms, which do not rely on domestic financial markets to finance themselves, from making massive front-loaded investments in fast-growing countries. These investments should lead to sizable capital inflows which remain unobserved empirically. This paper discusses frictions in economic restructuring, i.e. slow reallocations of production factors within the economy, as a mechanis to generate investment responses to growth shocks that are consistent with the empirical evidence.

The main takeaway from my analysis is that economic restructuring results in a hump-shaped response of investment to economic growth. I illustrate this mechanism in a two-country general equilibrium model. The mechanism is the direct result of an interaction between two frictions: non-tradable components in investment goods and slow labor reallocations within economies. In my framework, an increase in the growth rate of a country raises its demand for both tradable and non-tradable investment components.

Scarcities occur because the domestically produced nontradable components are in short supply relative to the globally produced tradable components. Labor therefore strives to reallocate to the non-tradable sector. But since labor can reallocate only slowly between sectors, it takes time for the supply of non-tradable components to catch up. Meanwhile, the non-tradable good has a temporarily higher price which depresses returns to capital and very much mutes initial investment. As a result we observe a hump-shaped investment response that contrasts with the large, front-loaded increase in investment and the sharp decline that follows it that the standard model predicts. The intuition behind this mechanism is quite simple. Fastgrowing developing countries, for instance, are initially scarce of human capital and structures (non-tradable investment goods).