اطلاعیه

مقاله انگلیسی با ترجمه اثرات پویای اقتصاد سایه و آلودگی محیط زیست بر قیمت سهام انرژی

این مقاله علمی پژوهشی (isi) به زبان انگلیسی همراه با ترجمه تخصصی از نشریه اسپرینگر مربوط به سال ۲۰۲۱ دارای ۱۰ صفحه ی انگلیسی با فرمت PDF  و ۲۲ صفحه ترجمه فارسی به صورت فایل  WORD قابل ویرایش می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی ، بخشی از ترجمه فارسی مقاله و  لینک خرید آنلاین ترجمه ی کامل مقاله موجود می باشد.

کد محصول: h640

سال نشر: ۲۰۲۱

نام ناشر (پایگاه داده): اسپرینگر

نام مجله:   Environmental Science and Pollution Research

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۱۰ صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۲۲ صفحه WORD

قیمت فایل ترجمه شده۴۵۰۰۰ تومان

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۲۱ :  اثرات پویای اقتصاد سایه و آلودگی محیط زیست بر قیمت سهام انرژی: شواهد تجربی از کشورهای OECD

عنوان کامل انگلیسی:

Dynamic effects of shadow economy and environmental pollution on the energy stock prices: empirical evidence from OECD countries

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی

وضعیت ترجمه: این مقاله به صورت کامل ترجمه شده برای خرید ترجمه کامل مقاله بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید (لینک دانلود بلافاصله بعد از خرید نمایش داده می شود)

خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

مقالات مرتبط با این موضوع: برای مشاهده سایر مقالات مرتبط با این موضوع (با ترجمه و بدون ترجمه)  بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

مقالات انگلیسی مرتبط با این موضوع جدید

چکیده فارسی:

این مطالعه اثرات پویای اقتصاد سایه و آلودگی محیط زیست بر قیمت سهام انرژی را در کشورهای سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) از طریق روش گشتاور تعمیم یافته (GMM) و طی سالهای ۲۰۰۴ تا ۲۰۱۴ بررسی می کند. نتایج حاکی از وجود ارتباط معنادار بین حجم اقتصادهای سایه ، قیمت های سهام انرژی و آلودگی محیط زیست می باشد. نتایج نشان از وجود اثرات منفی انتشار دی اکسید کربن بر قیمت های سهام انرژی دارد. علاوه بر این ، یک رابطه U شکل نیز بین اقتصاد سایه و قیمت سهام انرژی یافت شد که در سطح اولیه اقتصاد سایه است و واکنش قیمت سهام انرژی منفی است. پس از آن ، در مراحل بعدی و پیش از سطوح پایانی اقتصادهای سایه ، واکنش آن مثبت خواهد بود. علی رغم این که مصرف انرژی موجب افزایش قیمت سهام انرژی می شود ، آلودگی محیط زیست، ارزش قیمت سهام انرژی را کاهش می دهد.

کلمات کلیدی: اقتصاد سایه، آلودگی زیست محیطی ، قیمت سهام انرژی ، روش گشتاور تعمیم یافته (GMM)

مقدمه

آن دسته از فعالیت های اقتصادی که به دلیل اهداف نظارتی ، نهادی و مالی از دید سازمان های رسمی پنهان مانده اند ، “اقتصاد سایه” نامیده می شوند. فرار مالیاتی ، اجتناب از پرداخت به صندوق های تأمین اجتماعی و فعالیتهای اقتصادی غیرقانونی که توسط نهادهای رسمی ثبت نشده اند ، نمونه های اساسی اهداف مالی اقتصاد سایه هستند. اقتصاد سایه با چندین نام و تعریف از جمله اقتصاد سیاه ، اقتصاد غیررسمی ، اقتصاد پنهان و اقتصاد نقدی بیان شده است (رجوع کنید به مدینا و چندر ۲۰۱۸؛ مارکاندیا و همکاران . ۲۰۱۳). اندازه اقتصاد سایه طی سالها توسط محققان بررسی شده است (حسن و شینیدر ۲۰۱۶ ؛ ویلیامز ۲۰۱۱). سیاست های سختگیرانه دولت و مالیات بالا،  منجر به رشد اقتصادهای غیررسمی شده است. فشار مالیاتی زیاد انگیزه انجام تعهدات مالیاتی را کاهش می دهد و موجی کسری بودجه می شود. در نتیجه ، موجب ایجاد شاخص های اقتصادی نادرست مانند تولید ناخالص داخلی (GDP) به دلیل حجم اقتصاد سایه می شود (اشنایدر ۱۹۸۶)….

جمع بندی

ین مطالعه برای تجزیه و تحلیل تأثیرات اقتصاد سایه و آلودگی محیط زیست بر قیمت سهام انرژی در کشورهای OECD انجام شده است. فرضیه های تحقیقاتی ارائه شده در این مطالعه با روش های اقتصادسنجی تأیید می شوند.  نتایج نشان می دهد اقتصاد سایه و آلودگی محیط زیست بر قیمت سهام انرژی تاثیرات معناداری دارند. نتایج حاکی از وجود رابطه U شکل بین اقتصاد سایه و قیمت سهام انرژی است. این یافته نشان می دهد که در سطوح اولیه اقتصاد سایه، قیمت های سهام کاهش می یابد، آنسوی نقطه قعر، قیمت ها در سطوح بیشتری از اقتصاد سایه شروع به افزایش می کنند. از سویی دیگر، این پژوهش اثرات منفی انتشار کربن بر قیمت سهام انرژی را نشان می دهد، یعنی در سطح بالاتر آلودگی، قیمت سهام به مرور زمان روند کاهشی دارد. یکی دیگر از یافته های این پژوهش این است که عمق نهادینه شده مالی عملکرد بهتر سهام انرژی را در OECD فراهم می آورد و افزایش در تقاضای انرژی باعث تحریک قیمت سهام انرژی می شود. …

Abstract

This study investigates the dynamic effects of the shadow economy and environmental pollution on the energy stock prices in the case of the Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) countries via generalized methods of moments (GMM) and during the years from 2004 to 2014. Results suggest significant links between the volume of shadow economies, energy stock prices, and environmental pollution. Negative effects of carbon dioxide emissions on energy stock prices are found in this study. Furthermore, a U-shaped relationship is also found between the shadow economy and energy stock prices; that is the initial levels of the shadow economy the response of energy stock prices is negative; then, beyond a trough point, its response starts to be positive at the further stages of the level of shadow economies. Despite energy consumption raises energy stock prices, environmental pollution mitigates the value of energy stock prices.

Keywords: Shadow economy . Environmental pollution . Energy stock price . Generalized-methods of moments (GMM)

Introduction

Those economic activities that are hidden from official agencies because of regulatory, institutional, and financial purposes are called “shadow economies.” Tax evasion, avoiding paying social security funds, and illegal economic activities that are not recorded by official institutions are basic examples of financial purposes. Shadow economy is expressed with several names and definitions such as the black economy, informal economy, hidden economy, and cash economy (see Medina and Schneider 2018;Markandya et al. 2013). The size of the shadow economy was investigated by scholars over the years (Hassan and Schineder 2016; Williams 2011). The strict government policies and high taxes are the results of growing informal economies. The high tax burdens mitigate the incentive to accomplish tax obligations and constitute a budget deficit. Consequently, misspecification of economic indicators such as gross domestic product (GDP) arises due to the volume of the shadow economy (Schneider 1986)…

Conclusion

This study is conducted to analyze the effects of shadow economies and environmental degradation on energy stock prices for the OECD countries. Research hypotheses proposed in this study are confirmed by econometric procedures where significant effects of shadow economies and environmental pollution on energy stock prices are found. Results suggest a Ushaped relationship between shadow economies and energy stock prices. This finding indicates that at the initial levels of shadow economies, stock prices decline, while beyond a trough point, prices start to increase at further levels of shadow economies.On the other hand, this study finds negative effects of carbon emissions on energy stock prices; that is, at a higher level of pollution, stock prices tend to decline over time. One other finding of this study is that financial institutional depth enables better energy stock performance in OECD and a rise in the energy demand stimulates energy stock prices up…

مقالات مرتبط با این موضوع

دانلود مقاله بیس جدید رشته اقتصاد ۲۰۲۱

دانلود مقاله بیس جدید رشته مدیریت ۲۰۲۱

مقاله بیس درباره بازار سهام با ترجمه

مقالات انگلیسی جدید درباره تخلفات مالی

مقاله بیس درباره مدیریت زیست محیطی