اطلاعیه

مقاله انگلیسی با ترجمه اثر میانجی اقدامات کیفیت در رابطه بین اقدامات ناب و تناسب تولید

این مقاله ISI به زبان انگلیسی از نشریه امرالد مربوط به سال ۲۰۱۹ دارای ۲۴ صفحه ی انگلیسی با فرمت PDF  و ۲۹ صفحه ترجمه فارسی به صورت فایل  WORD قابل ویرایش می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی ، بخشی از ترجمه فارسی مقاله و  لینک خرید آنلاین ترجمه ی کامل مقاله موجود می باشد.

کد محصول: M960

سال نشر: ۲۰۱۹

نام ناشر (پایگاه داده): امرالد

نام مجله: International Journal of Lean Six Sigma

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی:  ۲۴ صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۲۹  صفحه WORD

قیمت فایل ترجمه شده:   ۲۶۰۰۰ تومان

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۱۹ : اثر میانجی اقدامات کیفیت در رابطه بین اقدامات ناب و تناسب تولید

عنوان کامل انگلیسی:

Quality practices as a mediator of the relationship between Lean practices and production fitness

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی

وضعیت ترجمه: این مقاله به صورت کامل ترجمه شده برای خرید ترجمه کامل مقاله بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید (لینک دانلود بلافاصله بعد از خرید نمایش داده می شود)

خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

مقالات مرتبط با این موضوع: برای مشاهده سایر مقالات مرتبط با این موضوع (با ترجمه و بدون ترجمه)  بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

مقالات انگلیسی مرتبط با این موضوع جدید

چکیده فارسی:

هدف – هدف از این تحقیق آزمایش مدلی برای ارائه دیدگاهی در مورد اجرای موفق روش های تولید است که شامل سرمایه گذاری در اقدامات کیفی و ناب و سازه های تناسب تولید ، که در نظریه جریان یکنواخت سریع (SEF) وجود دارد، می باشد.

طراحی / روش شناسی / رویکرد – این تحقیق داده های گروه چهارم تحقیقاتی تولید جهانی را برای بررسی تجربی روابط بین سرمایه گذاری در اقدامات ناب و بهبود تناسب تولید ، با استفاده از نمونه ای از ۸۴۴ کارخانه در ۱۷ کشور، بکار می گیرد .

یافته ها – نتایج نشان می دهد هنگامی که شرکت سطح بالاتری از سرمایه گذاری در اقدامات کیفیت داشته باشد ، اجرای شیوه های ناب نتایج بهتری را در یکنواختی تولید در بر دارد. بنابراین ، اجرای اقدامات کیفیت یک پیش نیاز برای دستیابی به تناسب تولید بالاتر است.

ابتکار / ارزش – این یافته ها برای توسعه و آزمایش تئوری مدیریت عملیات مهم هستند ، زیرا دو جریان تحقیقاتی ، روش های تولید و تحقیقات SEF را برای به دست آوردن بینش در مورد اثر متقابل روش های تولید و چگونگی تأثیر آن بر تناسب تولید، ادغام می کنند. برای متخصصان ، این تحقیق چگونگی رقابت بهتر کارخانجات را ارزیابی می کند. این مقاله کمک می کند مدیران عملیاتی درک بهتری نسبت به تناسب تولید و نحوه ی تقویت روش های تولید و توسعه ی آن داشته باشند.

واژه‌های کلیدی: عملکرد ، اقدامات ناب ، اقدامات کیفیت ، تئوری جریان یکنواخت سریع

۱.مقدمه

  شکاف درک شده بین تئوری و اقدام در مدیریت عملیات ، علاقه محققان و متخصصان را به خود جلب کرده است. در تلاش برای پر کردن این شکاف ، مطالعات تجربی اولیه در زمینه مدیریت عملیات بر تأثیر برنامه های اقدام فردی برای بهبود بهره وری با استفاده از داده های تجربی متمرکز شده است (De Meyer and Ferdows، ۱۹۹۰؛ Brown، ۱۹۹۶؛ Voss and Blackmon، ۱۹۹۸). از آن زمان تاکنون ، مطالعات زیادی در مقیاس بزرگ در مورد روش های تولید و عملکرد در سراسر اروپا و ایالات متحده انجام شده است (Brown and Bessant, 2003). بر اساس این مطالعات مقدماتی ، تحقیقات استراتژی تولید بین المللی ، هماهنگی برنامه های بهبود با اولویت های استراتژیک را مورد بررسی قرار داده اند. همچنین ، گروه تحقیقاتی تولید جهانی (GMRG) و “تولید پر بازده” (HPM) بررسی تجربی گسترده ای را در مورد روش های تولید و زنجیره تأمین در سراسر جهان انجام دادند (Hallgren and Olhager, 2009; Kristal et al., 2010)…

۵.بحث

  مطالعه ما برای بررسی دو سؤال ذیل انجام شده است:

RQ1 تا چه میزان اقدامات ناب و کیفیت بر تناسب کارخانه تأثیر می گذارد؟

RQ2 تا چه میزان اقدامات کیفیت اثر میانجی در رابطه بین اقدامات ناب و تناسب کارخانه دارد؟

این مطالعه بر پایه تحقیقات Schmenner (2012) و Ferdows and Thurnheer (2011) از منظر عملیاتی سازی مفهوم تناسب کارخانه با استفاده از تئوری سازه های SEF استوار است. علاوه بر این ، بینشی در مورد روابط بین اقدامات ناب و اقدامات کیفیت و تأثیر آنها بر تناسب کارخانه ارائه می دهد…

Abstract

Purpose – The purpose of this research is to test a model that incorporates investments in quality and Lean practices and production fitness constructs, originating in the theory of swift even flow (SEF), to provide insights into successful implementation of manufacturing practices.

Design/methodology/approach – This research uses data from the Global Manufacturing Research Group fourth round survey and empirically tests the relationships between investments in Lean practices and improvements in production fitness, using a sample of 844 plants in 17 countries.

 Findings – The results highlight that the implementation of Lean practices yields better results on production evenness, when the company has higher levels of investments in quality practices. Therefore, the implementation of quality practices is a prerequisite for achieving higher production fitness.

 Originality/value – The findings are important to the development and testing of operations management theory, as it integrates two research streams, manufacturing practices and SEF research, to gain insights into the interplay of manufacturing practices and how it influences the production fitness. For practitioners, this research assesses how better-performing plants compete. It provides operations managers with a better understanding of production fitness and how manufacturing practices foster its development.

 Keywords: Performance, Lean practices, Quality practices, Swift even flow theory

۱.Introduction

 The perceived gap between theory and practice in operations management has attracted the interest of both scholars and practitioners. In an attempt to bridge this gap, early empirical studies in the area of operations management focused on the impact of individual action programmes to improve productivity using empirical data (De Meyer and Ferdows, 1990; Brown, 1996; Voss and Blackmon, 1998). Since then, numerous large-scale studies on manufacturing practices and performance have been carried out across Europe and the USA (Brown and Bessant, 2003). Building on these early studies, the International Manufacturing Strategy Survey examined the alignment of improvement programmes with strategic priorities. Likewise the Global Manufacturing Research Group (GMRG) and the “High Performance Manufacturing” (HPM) undertook large-scale empirical surveys of manufacturing and supply chain practices across the globe (Hallgren and Olhager, 2009; Kristal et al., 2010)…

۵.Discussion

 Our study was set out to explore two research questions:

RQ1. To what extent the Lean and quality practices impact the factory fitness?

RQ2. To what extent the quality practices mediate the relationship between Lean practices and factory fitness?

This study is anchored on the work of Schmenner (2012) and Ferdows and Thurnheer (2011) in terms of its operationalization of the factory fitness concept using the theory of SEF constructs. In addition, it provides insights into the relationships between Lean and quality practices and their effect on the factory fitness…

مقالات مرتبط با این موضوع

مقالات ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ رشته مدیریت

مقالات ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ مدیریت صنعتی

مقالات ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ مهندسی صنایع

مقالات ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ مدیریت کیفیت

مقالات ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ مدیریت تولید

مقالات ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ درباره تولید چابک