اطلاعیه

مقاله انگلیسی با ترجمه سبک های رهبری، زبان انگیزه دهنده و دلبستگی کاری: بررسی تجربی در صنعت هتلداری

این مقاله علمی پژوهشی (isi) به زبان انگلیسی همراه با ترجمه تخصصی از نشریه الزویر مربوط به سال ۲۰۲۱ دارای ۱۰ صفحه ی انگلیسی با فرمت PDF  و ۲۹ صفحه ترجمه فارسی به صورت فایل  WORD قابل ویرایش می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی ، بخشی از ترجمه فارسی مقاله و  لینک خرید آنلاین ترجمه ی کامل مقاله موجود می باشد.

کد محصول: M1056

سال نشر: ۲۰۲۱

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله:   International Journal of Hospitality Management

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۱۰ صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۲۹ صفحه WORD

قیمت فایل ترجمه شده۴۵۰۰۰ تومان

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۲۱ :  سبک های رهبری ، زبان انگیزه دهنده و دلبستگی کاری: بررسی تجربی در صنعت هتلداری

عنوان کامل انگلیسی:

Leadership styles, motivating language, and work engagement: An empirical investigation of the hotel industry

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی

وضعیت ترجمه: این مقاله به صورت کامل ترجمه شده برای خرید ترجمه کامل مقاله بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید (لینک دانلود بلافاصله بعد از خرید نمایش داده می شود)

خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

مقالات مرتبط با این موضوع: برای مشاهده سایر مقالات مرتبط با این موضوع (با ترجمه و بدون ترجمه)  بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

مقالات انگلیسی مرتبط با این موضوع جدید

چکیده فارسی:

این مطالعه رابطه بین سبک رهبری (رهبری خدمتگزار و رهبری تحول گرا) ، زبان انگیزه دهنده و دلبستگی کاری را بررسی می کند. برای یک نظرسنجی مقطعی نمونه ای از ۳۹۱ کارمند هتل های سطح پایین و متوسط بنگلادشی ، از طریق نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. اثرات میانجی زبان انگیزه دهنده در رابطه بین دو سبک رهبری و دلبستگی کاری با استفاده از مدل معادلات ساختاری حداقل مربعات جزئی بررسی شد. هر دو سبک رهبری و سه نوع زبان انگیزه دهنده با دلبستگی کاری روابط مثبتی دارند. اگر چه هر سه نوع زبان انگیزه دهنده نقش میانجی در رابطه بین رهبری خدمتگزار و دلبستگی کاری ایفا می کنند ،با این حال میانجی گری در رابطه ی بین رهبری تحول گرا و دلبستگی کاری تنها با زبان جهت دهنده و همدلانه صورت می گیرد. این مطالعه به جهت بکارگیری نظریه افعال گفتاری در بررسی نقش میانجی زبان انگیزه دهنده در رابطه بین دو سبک رهبری و دلبستگی کاری جدید است. در پایان مفاهیم عملی و نظری نیز بحث شده است.

واژه های کلیدی: مهمان نوازی ، دلبستگی کاری ، رهبری خدمتگزار ، رهبری تحول گرا ، زبان انگیزه دهنده ، بنگلادش

۱.مقدمه

رهبری فرایند کمک و تأثیرگذاری بر پیروان برای تحقق اهداف مشترک است (یوکل ، ۲۰۱۰). بنابراین ، رهبران باید درک کنند که چه کاری باید انجام شود و چگونه این کار انجام شود (یوکل ، ۲۰۱۲). اگرچه سبک های رهبری اهداف مشترکی دارند ، اما ممکن است در نوع فرآیندی که رهبران برای ایجاد انگیزه در پیروان بکار می گیرند تفاوت اساسی داشته باشند (هاتر و باس ، ۱۹۸۸). اثربخشی رهبری به عوامل زمینه ای مانند سبک ، رفتار و ویژگی بستگی دارد (درو و همکاران، ۲۰۱۱؛ ون درندوناک و همکاران، ۲۰۱۳) .

در زمینه مهمان نوازی ، صنعت هتلداریِ مردم محور و خدمات گرا، به کارمندان متعهد متکی است (چن و پنگ ، ۲۰۱۹ ؛ هارتاس و والدیوا و همکاران ، ۲۰۱۹). چنین کارمندانی پایه و اساس تلاش یک کسب و کار برای کسب مزیت رقابتی ، موفقیت مالی و موفقیت بلند مدت هستند (آلبرشت و همکاران ، ۲۰۱۵ ؛ خانتوپولو و همکاران ، ۲۰۰۹) ، زیرا آنها انرژی بالا ، فداکاری عاطفی و تمرکز عمیق را برای کار صرف می کنند (باکر و همکاران ، ۲۰۱۱ ؛ چافلی و همکاران ، ۲۰۰۶). در مقابل ، کارمندان غیر متعهد می توانند سالانه  تا یک تریلیون دلار هزینه بابت رفتارهای نامطلوب برای شرکت داشته باشند (کریستین و الیس ، ۲۰۱۳).

۵.بحث

طبق پیش بینی ها ، یافته ها با مطالعات قبلی در صنعت هتلداری مطابقت دارد (به عنوان مثال ، چن و پنگ ، ۲۰۱۹ ؛ هرتاس والدیوا و دیگران ، ۲۰۱۹ ؛ لیانگ و همکاران ، ۲۰۱۷) ،به طوری که سبک رهبری خدمتگزار (H1) و سبک رهبری تحول گرا (H2) به طور معناداری بر دلبستگی کاری تأثیر می گذارند. رفتارهای مثبت ، مفید و دلگرم کننده رهبران در رفتارهای مثبت کارکنان نمود پیدا می کند (چن و پنگ ، ۲۰۱۹ ؛ شامیر و همکاران ، ۱۹۹۳)…

۵.۱. مشارکت نظری

  یافته های مطالعه دارای مفاهیم نظری و عملی است. با توجه به سهم نظری ، نتایج وجود رابطه تجربی بین رهبری تحول گرا و زبان جهت دهنده و همدلانه را نشان می دهد. این یافته ها، نتایج مطالعات قبلی را بار دیگر تأیید می کند (به عنوان مثال ، بارژ و همکاران ، ۱۹۸۹ ؛ سالتر و همکاران ، ۲۰۱۰ ؛ شامیر و همکاران ، ۱۹۹۳) ، جایی که رهبران تحول گرا ،مهارت های ارتباطی فصیحانه را به کار می گیرند…

Abstract

This study examines the relationship between leadership style (servant and transformational leadership), motivating language and work engagement. A sample of 391 lower and mid-level Bangladeshi hotel employees, selected via simple random sampling, participated in a cross-sectional survey. The mediating effects of motivating language regarding the association between the two leadership styles and work engagement were examined using partial least square-structural equation modelling. Both leadership styles and three types of motivating language have positive relationships with work engagement. Even though all three types of motivating languages mediate the link between servant leadership and work engagement, the link between transformational leadership and work engagement is only mediated by direction-giving and empathetic language. This study is novel in its application of the speech act theory to the investigation of the mediating effects of motivating language on the relationship between the two leadership styles and work engagement. Practical and theoretical contributions are also discussed.

Keywords: Hospitality, Work engagement, Servant leadership, Transformational leadership, Motivating language, Bangladesh

۱.Introduction

Leadership is the process of facilitating and influencing followers to accomplish common goals (Yukl, 2010). Thus, leaders must understand what should be done and how to do it (Yukl, 2012). Although leadership styles bear common objectives, they may substantially differ in the process by which leaders motivate followers (Hater and Bass, 1988). The effectiveness of leadership depends on contextual factors such as style, behaviour, and trait (Derue et al., 2011; Van Dierendonck et al., 2013).

In the context of hospitality, people-focused and service-oriented hotel industry relies on engaged employees (Chen and Peng, 2019; Huertas-Valdivia et al., 2019). Such employees are foundational to a business’ quest for competitive advantage, financial success, and long-term achievement (Albrecht et al., 2015; Xanthopoulou et al., 2009), as they invest high energy, emotional dedication, and deep concentration towards work (Bakker et al., 2011; Schaufeli et al., 2006). Contrarily, disengaged employees could induce a loss of up to $1 trillion in yearly deviance cost worldwide (Christian and Ellis, 2013)…

۵.Discussion

As expected, the findings are in line with prior studies of the hotel industry (e.g., Chen and Peng, 2019; Huertas-Valdivia et al., 2019; Liang et al., 2017), where servant (H1) and transformational leadership style (H2) significantly influence followers’ engagement. Positive, helpful, and encouraging behaviours of leaders are reflected in employees’ positive behaviours (Chen and Peng, 2019; Shamir et al., 1993)…

۵.۱.Theoretical contribution

 The study findings have both theoretical and practical implications. Regarding the theoretical contribution, the results demonstrate the empirical link between transformational leadership and direction-giving and empathetic language. This result reaffirms prior studies (e.g., Barge et al., 1989; Salter et al., 2010; Shamir et al., 1993), where transformational leadership employ rhetorical communication skills…

مقالات مرتبط با این موضوع

دانلود مقالات رشته مدیریت

دانلود مقالات مدیریت رفتار سازمانی

دانلود مقالات مدیریت منابع انسانی

دانلود مقالات مدیریت هتل

دانلود مقالات انگلیسی درباره سبک های رهبری

دانلود مقالات انگلیسی مدیریت مشارکتی

دانلود مقالات انگلیسی درباره انگیزش سازمانی

دانلود مقالات انگلیسی در مورد دلبستگی کاری با ترجمه فارسی