اطلاعیه

مقاله انگلیسی با ترجمه سیستم مدیریت دانش در شرکت های خدماتی

این مقاله کنفرانسی به زبان انگلیسی از نشریه الزویر مربوط به سال ۲۰۱۸ دارای ۹ صفحه ی انگلیسی با فرمت PDF  و ۱۴ صفحه ترجمه فارسی به صورت فایل  WORD قابل ویرایش می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی ، بخشی از ترجمه فارسی مقاله و  لینک خرید آنلاین ترجمه ی کامل مقاله موجود می باشد.

کد محصول: M903

سال نشر: ۲۰۱۸

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله:Procedia Computer Science

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی:  ۹ صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۱۴  صفحه WORD

قیمت فایل ترجمه شده:  ۱۷۰۰۰ تومان

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۱۸ :  سیستم مدیریت دانش در شرکت های خدماتی

عنوان کامل انگلیسی:

Knowledge Management System in Service Companies

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی

وضعیت ترجمه: این مقاله به صورت کامل ترجمه شده برای خرید ترجمه کامل مقاله بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید (لینک دانلود بلافاصله بعد از خرید نمایش داده می شود)

خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

مقالات مرتبط با این موضوع: برای مشاهده سایر مقالات مرتبط با این موضوع (با ترجمه و بدون ترجمه)  بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

مقالات انگلیسی مرتبط با این موضوع جدید

چکیده فارسی:

این مقاله طرح یک سیستم مدیریت دانش استراتژی گرای جامع و تجاری را که جهت پشتیبانی از بقا، پایداری و بهبود فرایند تصمیم گیری مدیریت در بلند مدت، بر اساس دانش و تجربه می باشد، را ارائه می دهد. این کار مدل ها، روش ها و ابزارهایی برای مدیریت افراد با تجربه، تیم های کاری و مدیران را پیشنهاد می دهد که اجازه  حفظ ونگهداری دانش کار سازمانی  در سازمان توسعه یافته را هم فراهم می کند. سیستم طراحی شده به حساب یک شرکت که ادعا می کند که دارایی سرمایه فکری زیادی است پیشنهاد ایجاد یک مدل دانش استراتژیک با توجه به چهار مرحله تحول دانش شامل: اجتماعی شدن، خارج کردن، ترکیب و درونی سازی، وهمچنین عوامل  فرهنگ ، کشف فرصت ها و پیشنهاد ارزش افزوده.مدلی که درسیستم ERP شرکت پیاده شد مدل مدیریت دانش   RAS بود وهدف سودمندی کامل از توانایی فناوری در سازمان بوده است.

کلیدواژگان: مدیریت دانش؛ سرمایه فکری؛ سطوح کارشناس؛ BA؛ ماژول RAS

۱.مقدمه

امروزه، تحرک(جابجایی) پرسنل در داخل یا خارج شرکت ها، مسئله کم اهمییتی برای سازمان ها نیست، به خصوص اگر کارگران  مشاغل خود را ترک کنند، همواره باید سرمایه های فکری جذب شود و پس از آن لازم است که کارآموزان جدید را استخدام و آموزش دهند. با این حال، این شرکت ها مکانیسم هایی برای حفاظت و حفظ دانش کار سازمانی را توسعه نمی دهند و همواره فرایند استخدام و آموزش برای تازه کاران را در دستور کارخود دارند. جاجایی کارگران در حال حاضر مشکلی برای شرکت هایی است که مدیریت دانش در انها وجود ندارد، که عمدتا تحت تأثیر مهارت و تخصص افراد در مورد کار سازمانی و کار خود قرار می گیرند. لازم است مکانیسم هایی را ایجاد کنیم که همه افراد امکان دسترسی به پتانسیل کامل دانش را که در سازمان پراکنده شده است را بدهد. ..

۵ .  بحث ونتیجه گیری

مدیریت دانش در سازمان ها به بهبود فرآیندهای کسب و کار، فرآیند تصمیم گیری عملیاتی و استراتژیک، همچنین پیشرفت جامع افراد و انجمن ها برای حمایت از فناوری اطلاعات و ارتباطات به منظور تشخیص فرصت ها و اضافه نمودن ارزش مشتریان خود کمک می کند. طراحی سیستم مدیریت دانش پیشنهاد شده به عنوان یک ارزش قابل توجه در تکامل شرکت وکارکنان ان پیکربندی شده است مدل انتخابی، هدف مشترکی از تعامل و ارتباط افراد در یک روش خاص را تحت تاثیر قرار می دهد. از سوی دیگر، مدل دانش     RAS به شرکت توانایی انطباق و انعطاف پذیری در شرایط بازار بیمه و نیازهای شرکت، ارائه آموزش مداوم، شبکه سازی و یادگیری مشارکتی را می دهد. …

Abstract

This paper presents the design of a comprehensive and business strategy-oriented knowledge management system that supports the survival, viability and improvement of the management decision-making process in a long term, based on knowledge and experiences. This work proposes models, methods and tools for the management of the experience of the people, work teams and executives that allow to safeguard and to preserve the knowledge of the organizational work that the organization has developed. The designed system applies to a claims liquidator company, which possesses a high intellectual capital, proposing a model of creation of strategic knowledge, considering the four stages of knowledge transformation: socialization, externalization, combination and internalization, incorporating also the factor culture, the detection of opportunities and the proposal of value added. The RAS knowledge Management module was implemented within the corporate ERP system, with the purpose of taking full advantage of the organization’s enabling technology.

Keywords: Knowledge Management; Intellectual Capital; Expert Levels; BA; RAS Module

۱.Introduction

Today, the mobility of personnel inside or outside companies is a not insignificant issue for organizations, especially if workers who leave their jobs take intellectual capital and it is then necessary to recruit and train new apprentices. However, these companies do not develop nor use mechanisms to safeguard and preserve the knowledge of the organizational work and are in a constant process of recruitment and training for novices. Labor mobility currently presents a problem for companies that do not manage knowledge, mainly affecting competence or expertise that people have about the organizational work and their own work. It is necessary to develop mechanisms that allow all people to have the full potential of knowledge that is dispersed in the organization [1]. Liberona [2] state that only possessing knowledge, no matter how valuable it may be, does not ensure the achievement of competitive advantages; knowledge must be developed and managed to produce actions that create value. Teijeiro [3] emphasizes the role of the professional competences of the personnel in the creation of competitive advantages for companies, as well as the role of the appropriate organizational technologies to support management. Davenport and Prusak [4] define knowledge as a mixture of experiences, values, contextualized information and ideas from experts which provide a framework to evaluate and incorporate new experiences and new information…

  1. Conclusions and discussion

Knowledge management in organizations helps to improve business processes, the process of operational and strategic decision-making, the integral development of people and the community, with the support of information and communication technologies; in order to detect opportunities and add value to their customers. The design of the Knowledge Management System proposed is configured as a significant contribution to the evolution of the company and its collaborators. The chosen model influences the shared purpose of interaction and communication of people in a transversal way. For its part, the RAS Knowledge Module gives the company the ability to adapt and flexibility to the conditions of the insurance market and the needs of the company, providing continuous training, networking and collaborative learning. In this context, the process of systematization of knowledge and information of the company plays a preponderant role in the internalization stage, especially if it is formalized in the applications of the RAS Knowledge Module…

مقالات مرتبط با این موضوع

مقالات انگلیسی ترجمه شده مدیریت

مقالات مدیریت دانش

مقالات سرمایه فکری

مقالات رفتار سازمانی

مقالات مدیریت بازرگانی