اطلاعیه

مقاله ترجمه شده چگونه فرصت طلبی مدیریتی بر هزینه های تامین مالی بدهی تاثیر می گذارد؟

مقالات مرتبط با این موضوع

مقالات انگلیسی ترجمه شده حسابداری

مقالات انگلیسی ترجمه شده مدیریت

مقالات ترجمه شده مدیریت مالی

مقاله در مورد حسابداری رفتاری با ترجمه

مقالات ترجمه شده درباره بدهی

مقالات ترجمه شده روش های تامین مالی

مقالات ترجمه شده اقتصاد رفتاری

مقالات ترجمه شده درباره هزینه بدهی

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

کد محصول: H321

سال نشر: ۲۰۱۷

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله:Research in International Business and Finance

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۱۷ صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۳۵ صفحه word

قیمت فایل ترجمه شده: ۲۲۰۰۰ تومان

عنوان فارسی:

مقاله ترجمه شده : چگونه فرصت طلبی مدیریتی بر هزینه های تامین مالی بدهی تاثیر می گذارد؟

عنوان انگلیسی:

How does managerial opportunism affect the cost of debt financing?

چکیده فارسی:

با استفاده از فعالیت های مدیریتی و مدیریت درآمد به وکالت برای فرصت طلبی مدیران، این مقاله به بررسی تاثیر رفتار مدیران بر هزینۀ تأمین مالی بدهی می پردازد این مطالعه نشان می دهد که کم بودن فرصت طلبی مدیریت منجر به بهره مند شدن شرکتها از هزینه های شرکتی پایین تر و نرخ های اعتبار بالاتر می شود. به علاوه، یافته ها بیان می کنند که هزینه ها بالای شرکتی و نرخ های پایین اعتبار به طور کلی با فعالیت های مدیریت درآمد افزایش می یابد. من بیشتر بررسی تاثیر تغییرات عمده در مقررات مربوط به نقش نظارت بر بازیگران بازار بدهی (یعنی دارندگان اوراق قرضه و سازمان های رتبه بندی) را بررسی می کنم. با پذیرفتن قانون Sarbanes-Oxley بعنوان تغییر عمده در مقررات در ایالات متحده ، من شواهد محکمی دریافتم که تغییرات چشمگیر مورد نیاز این قانون، این” نقش نظارت” را افزایش داده است؛ چرا که فرصت طلبی مدیریتی تنها پس از تصویب این قانون (فقط) مجازات می شود.

Abstract

Using managerial entrenchment and earnings management activities to proxy for managers’ opportunism, this paper explores the effect of the managers’ behaviour on the cost of debt financing. The study shows that low levels of managerial opportunism result in firms enjoying lower corporate bond costs and higher credit ratings. Moreover, the findings suggest that higher bond costs and lower credit ratings are generally associated with income-increasing earnings management activities.

I further investigate the impact of major changes in the regulation on the “monitoring role” of the debt market actors (i.e. bondholders and rating agencies). Taking the Sarbanes-Oxley Act adoption as major shift in the regulation in the USA, I find strong evidence that the dramatic changes required by this Act have enhanced this “monitoring role” since managerial opportunism seems to be severely punished (only) after the enactment of the Act.