اطلاعیه

مقاله انگلیسی با ترجمه تأثیر هوش هیجانی و کیفیت رابطه بر اثر بهبود خدمات اکوسیستم های پلتفرم آنلاین

این مقاله علمی پژوهشی (ISI) به زبان انگلیسی از نشریه اسپرینگر مربوط به سال ۲۰۲۱ دارای ۱۳ صفحه انگلیسی با فرمت PDF و ۳۲ صفحه ترجمه فارسی به صورت فایل  WORD قابل ویرایش می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی ، بخشی از ترجمه فارسی مقاله و  لینک خرید آنلاین ترجمه ی کامل مقاله موجود می باشد.

کد محصول: M1132

سال نشر: ۲۰۲۱

نام ناشر (پایگاه داده): اسپرینگر

نام مجله:   Current Psychology

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۱۳ صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۳۲ صفحه WORD

قیمت فایل ترجمه شده۵۷۰۰۰ تومان

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۲۱ :  تأثیر هوش هیجانی و کیفیت رابطه بر اثر بهبود خدمات اکوسیستم های پلتفرم آنلاین

عنوان کامل انگلیسی:

The influence of emotional intelligence and relationship quality on the service recovery effect of online platform ecosystem

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی

وضعیت ترجمه: این مقاله به صورت کامل ترجمه شده برای خرید ترجمه کامل مقاله بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید (لینک دانلود بلافاصله بعد از خرید نمایش داده می شود)

خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

مقالات مرتبط با این موضوع: برای مشاهده سایر مقالات مرتبط با این موضوع (با ترجمه و بدون ترجمه)  بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

مقالات انگلیسی مرتبط با این موضوع جدید

چکیده فارسی:

رویکرد های عملکرد خدمات در محیط شبکه دستخوش تغییرات اساسی شده و اثر بهبود خدمات اکوسیستم پلتفرم آنلاین باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد. در این مقاله بر اساس نظرسنجی پرسشنامه جفتی ، مکانیسم تأثیر اثر بهبود خدمات در اکوسیستم پلتفرم از منظر هوش هیجانی و کیفیت رابطه مورد بحث قرار می گیرد. نتایج نشان می دهد که هوش هیجانی کارکنانِ خدمات، تأثیر مثبتی بر کیفیت روابط بین مشتریان و ارائه دهندگان خدمات و کیفیت روابط بین مشتریان و پلتفرم های آنلاین دارد. کیفیت رابطه بین مشتریان و ارائه دهندگان خدمات تأثیر مثبتی بر کیفیت رابطه بین مشتریان و پلتفرم های آنلاین دارد ، کیفیت ارتباط بین مشتریان و پلتفرم های آنلاین تأثیر مثبت بر وفاداری مشتری به پلتفرم آنلاین دارد. این مقاله برای تعمیق درک مکانیسم تأثیر اثر بهبود خدمات اکوسیستم پلتفرم های آنلاین ، ارتقاء اثر بهبود خدمات و ارتقا توسعه سالم مدل کسب و کار پلتفرم های آنلاین مفید است.

کلمات کلیدی: اکوسیستم پلت فرم آنلاین، بهبود خدمات، هوش هیجانی ، کیفیت رابطه، وفاداری مشتری به پلتفرم آنلاین

مقدمه

پلتفرم آنلاین واسطه ای برای تعامل بین دو نهاد بازار است که از اثرات خارجی شبکه برخوردار هستند (آرمسترانگ ، ۲۰۰۶). با توسعه شبکه ، خدمات پلتفرم آنلاین به بخشی ضروری از زندگی مردم تبدیل شده است و مدل های کسب و کار را به طور اساسی تغییر داده است. در خدمات پلتفرم های آنلاین ، به تدریج اکوسیستم پلتفرم های آنلاین شکل گرفته است. اکوسیستم پلتفرم آنلاین نوعی اکوسیستم تجاری است که در آن نهادهای مختلف بازار برای به اشتراک گذاری منابع و همکاری در ارزش آفرینی بر اساس فن آوری ، مکانیسم و قرارداد شرکت های پلت فرم آنلاین تعامل می کنند (ژانگ و یان ، ۲۰۱۴ ؛ لی و همکاران ، ۲۰۱۶ )…

محدودیت ها و چشم اندازهای تحقیق

اول از همه ، این تحقیق فقط مکانیسم تأثیر اثر بهبود خدمات اکوسیستم پلتفرم های آنلاین را از منظر هوش هیجانی بررسی می کند. با این حال ، خدمات پلتفرم ها در عمل به عوامل زیادی بستگی دارند که بر بهبود خدمات اکوسیستم پلتفرم های آنلاین تأثیر می گذارد مانند کیفیت بهبود خدمات ، عدالت درک شده ، روش های پرداخت پاداش و غرامت ، تمایلات مشتری و.. . بنابراین ، در آینده ، ما باید چارچوب تحقیق را گسترش دهیم ، مدل تحقیق را بهینه تر کنیم و مکانیسم تأثیر اثر بهبود خدمات را برای اکوسیستم پلتفرم های آنلاین در سطوح متنوع تری مطالعه کنیم …

Abstract

The service operation modes under the network environment are undergoing some profound changes, and the service recovery effect of online platform ecosystem needs to be paid more attention. Based on the paired questionnaire survey, this paper discusses the impact mechanism of service recovery effect in the platform ecosystem from the perspective of emotional intelligence and relationship quality. The results show that the emotional intelligence of service employees has a positive impact on relationship quality between customers and service providers, and relationship quality between customers and online platforms. The relationship quality between customers and service providers has a positive impact on relationship quality between customers and online platforms, the relationship quality between customers and online platforms has a positive impact on the customer loyalty of online platform. This paper is helpful to deepen the understanding of the impact mechanism of the service recovery effect of the online platform ecosystem, improve the service recovery effect and promote the sound development of the online platforms’ business model.

Keywords: Online platform ecosystem . Service recovery . Emotional intelligence . Relationship quality . Customer loyalty of online platform

Introduction

The online platform is a medium of interaction between two market entities which have network externality (Armstrong, 2006). With the development of network, online platform service has become an indispensable part of people’s life, and is profoundly changing the business model. In online platform services, an online platform ecosystem has been gradually formed. The online platform ecosystem is a kind of business ecosystem in which different market entities interact for resource sharing and collaboration of creating value based on the technology, mechanism and contract of the online platform enterprises (Zhang & Yan, 2014; Li et al., 2016)…

Research Limitations and Prospects

 First of all, this research only studies the impact mechanism of service recovery effect of the online platforms ecosystemfrom the perspective of emotional intelligence. However, in the practice of platform service, there are many factors that affect service recovery based on the online platforms ecosystem such as service recovery quality, perceived fairness, compensation method, customer sentiment, etc. Therefore, in the future, we should expand the research framework, further optimize the research model, and study the impact mechanism of service recovery effect for the online platforms ecosystem from more diversified levels…

مقالات مرتبط با این موضوع

دانلود رایگان مقالات رشته مدیریت با ترجمه

مقاله انگلیسی در مورد مدیریت بازرگانی

مقاله انگلیسی در مورد رفتار مشتری

مقاله انگلیسی در مورد تجارت الکترونیک

مقاله انگلیسی در مورد رفتار سازمانی

مقاله انگلیسی در مورد روانشناسی مدیریت

مقاله انگلیسی در مورد روانشاسی

مقاله انگلیسی د ر مورد  فناوری اطلاعات

مقاله انگلیسی در مورد هوش هیجانی

مقالات انگلیسی در مورد وفاداری مشتری

مقالات انگلیسی در مورد ارتباط با مشتری