اطلاعیه

مقاله انگلیسی با ترجمه انرژی تجدیدپذیر و رشد اقتصادی: بینش جدیدی از ریسک های کشور

این مقاله علمی پژوهشی (ISI)  به زبان انگلیسی از نشریه الزویر مربوط به سال ۲۰۲۲ دارای ۱۰ صفحه انگلیسی با فرمت PDF و ۳۰ صفحه ترجمه فارسی به صورت فایل  WORD قابل ویرایش می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی ، بخشی از ترجمه فارسی مقاله و  لینک خرید آنلاین ترجمه ی کامل مقاله موجود می باشد.

کد محصول: M1213

سال نشر: ۲۰۲۲

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله:   Energy

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۱۰ صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۳۰ صفحه WORD

قیمت فایل ترجمه شده۶۳۰۰۰ تومان

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ۲۰۲۲ :  انرژی تجدیدپذیر و رشد اقتصادی: بینش جدیدی از ریسک های کشور

عنوان کامل انگلیسی:

Renewable energy and economic growth: New insight from country risks

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی

وضعیت ترجمه: این مقاله به صورت کامل ترجمه شده برای خرید ترجمه کامل مقاله بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید (لینک دانلود بلافاصله بعد از خرید نمایش داده می شود)

خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

مقالات مرتبط با این موضوع: برای مشاهده سایر مقالات مرتبط با این موضوع (با ترجمه و بدون ترجمه)  بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

مقالات انگلیسی مرتبط با این موضوع جدید

چکیده فارسی

این مطالعه رابطه بین مصرف انرژی تجدیدپذیر و رشد اقتصادی را بر اساس رویکردهای جدید مبتنی بر ریسک ، از جمله ریسک های سیاسی ، ریسک های مالی ، ریسک های اقتصادی و ریسک های ترکیبی مورد بررسی قرار داده است. این مطالعه از یک مدل آستانه پانل برای تجزیه و تحلیل تجربی داده های پانل کشورهای سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) از ۱۹۹۷ تا ۲۰۱۵ استفاده می کند. نتایج نشان می دهد وقتی از ریسک های ترکیبی و ریسک های سیاسی به عنوان متغیرهای آستانه استفاده می شود ، بین مصرف انرژی تجدیدپذیر و رشد اقتصادی یک آستانه واحد(تک آستانه) وجود دارد. هنگامی که این آستانه فزونی یابد ، تأثیر مثبت انرژی های تجدیدپذیر بر توسعه اقتصادی افزایش می یابد. وقتی از ریسک های اقتصادی و ریسک های مالی به عنوان متغیرهای آستانه استفاده می شود ، بین مصرف انرژی تجدیدپذیر و رشد اقتصادی یک آستانه مضاعف وجود دارد. هنگامی که مقدار آستانه اول فزونی یابد ، اما نه آستانه دوم ، انرژی تجدیدپذیر بر توسعه اقتصادی تأثیر مثبت می گذارد. با این حال ، هنگامی که ریسک اقتصادی و ریسک مالی بین دو مقدار آستانه قرار نگیرد ، بین مصرف انرژی تجدیدپذیر و رشد اقتصادی رابطه منفی غیر معنادار وجود دارد.

کلیدواژه ها: ریسک های کشور ، انرژی های تجدیدپذیر ، توسعه اقتصادی ، داده های پانل

۱.مقدمه

انرژی یک منبع ضروری برای توسعه اقتصادی است. پژوهش های زیادی  به این نتیجه رسیده اند که انرژی را می توان به دو نوع تجدید پذیر و غیر تجدید پذیر تقسیم کرد. تحقیقات مربوط به آنالیزِ تاثیر انرژی های تجدید ناپذیر بر توسعه اقتصادی بسیار جامع می باشند. بسیاری از مطالعات نشان داده اند که استفاده از انرژی های فسیلی متداول می تواند باعث رشد اقتصادی شود [۱-۵]. با این حال ، رشد اقتصادی تنها هدف موجود نیست و استفاده از انرژی های تجدید ناپذیر به دلیل ناپایداری و انتشار چشمگیر کربن مورد انتقاد قرار گرفته اند. در دهه های اخیر ، با توجه به افزایش توجهات به تغییرات آب و هوایی و افزایش آگاهی نسبت به حفاظت از محیط زیست ، اهمیت توسعه انرژی های تجدیدپذیر به تدریج آشکار شده است. به ویژه در سالهای اخیر ، توجه جشمگیری به مصرف انرژی تجدیدپذیر شده است [۶]. با افزایش مصرف انرژی ، محققان بیشتری مطالعه در مورد انرژی های تجدیدپذیر را آغاز کرده اند [۷] ، و به طور خاص بر رابطه بین مصرف انرژی تجدیدپذیر و توسعه اقتصادی تمرکز کرده اند. برخی مطالعات نشان داده اند که انرژی های تجدیدپذیر بر توسعه اقتصادی تأثیر مثبت می گذارد [۸-۱۰].مطالعات دیگری نشان داده اند که انرژی تجدیدپذیر مانع از توسعه اقتصادی می شوند [۱۱-۱۳]…

۵.نتیجه گیری و توصیه ها

با افزایش شدید تغییرات آب و هوایی جهانی و افزایش آگاهی در مورد حفاظت از محیط زیست ، انرژی های تجدیدپذیر این پتانسیل را دارند که بتدریج جایگزین انرژی های متداول شوند. تعداد زیادی از مطالعات بر رابطه بین مصرف انرژی تجدیدپذیر و توسعه اقتصادی متمرکز شده اند. با این حال ، مطالعات گذشته در مورد رابطه بین این دو ، عوامل ریسک در سطح کشور را در نظر نگرفته اند. برای پر کردن این شکاف ، این مطالعه از مدل آستانه پانل برای تجزیه و تحلیل مجموعه داده های پانل کشورهای OECD از ۱۹۹۷ تا ۲۰۱۵ استفاده کرده است…

Abstract

This study explored the relationship between renewable energy consumption and economic growth from new risk-based perspectives, including political risks, financial risks, economic risks and composite risks. The study uses a panel threshold model to empirically analyze panel data for the Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) countries from 1997 to 2015. The results show when composite risks and political risks are used as threshold variables, there is a single threshold between renewable energy consumption and economic growth. When that threshold is exceeded, the positive effect of renewable energy on economic development increases. When economic risks and financial risks are used as threshold variables, there is a double threshold between renewable energy consumption and economic growth. When the first threshold value is exceeded, but not the second, renewable energy positively impacts economic development. However, when economic risk and financial risk do not lie between the two threshold values, there is an insignificant negative correlation between renewable energy consumption and economic growth.

Keywords: Country risks, Renewable energy, Economic development, Panel data

۱.Introduction

 Energy is an indispensable source of power for economic development. Mainstream research has concluded that energy can be divided into two types: renewable and non-renewable. Research analyzing the impact of non-renewable energy on economic development is very comprehensive. Many studies have shown that the use of traditional fossil energy can promote economic growth [1-5]. However, economic growth is not the only goal, and the use of non-renewable energy has been widely criticized for its unsustainability and significant carbon emissions. In recent decades, as climate change has become more significant and there has been an increased awareness of environmental protection, the importance of developing renewable energy has gradually emerged; particularly in recent years, significant attention has been paid to renewable energy consumption [6]. With the increase in this consumption, more researchers have begun to study renewable energy [7], focusing particularly the relationship between renewable energy consumption and economic development. Some studies have found that renewable energy positively impacts economic development [8-10]; other studies have found that renewable energy inhibits it [11-13]…

۵.Conclusions and recommendations

 With the increasing severity of global climate change and an increasing awareness about environmental protection, renewable energy has the potential to gradually replace traditional energy. An increasing number of studies have focused on the relationship between renewable energy consumption and economic development. However, past studies on the relationship between the two have not considered country-level risk factors. To fill this gap, this study applied a panel threshold model to analyze the panel data sets of OECD countries from 1997 to 2015…

مقالات مرتبط با این موضوع

دانلود مقاله انگلیسی مدیریت ۲۰۲۲

دانلود مقاله انگلیسی اقتصاد ۲۰۲۲

دانلود مقاله انگلیسی مدیریت دولتی ۲۰۲۲

دانلود مقاله انگلیسی مدیریت ریسک ۲۰۲۲

دانلود مقاله انگلیسی مدیریت زیست محیطی ۲۰۲۲

دانلود مقاله انگلیسی ۲۰۲۲ درباره انرژی های تجدید پذیر

مقالات ۲۰۲۲ در مورد رشد اقتصادی با ترجمه

دانلود مقاله ۲۰۲۲