مقاله انگلیسی انرژی تجدیدپذیر و رشد اقتصادی: بینش جدیدی از ریسک های کشور

این مقاله علمی پژوهشی (ISI)  به زبان انگلیسی از نشریه الزویر مربوط به سال ۲۰۲۲ دارای ۱۰ صفحه انگلیسی با فرمت PDF می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی و بخشی از ترجمه فارسی مقاله موجود می باشد.

کد محصول: M1213

سال نشر: ۲۰۲۲

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله:   Energy

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۱۰ صفحه PDF

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ۲۰۲۲ :  انرژی تجدیدپذیر و رشد اقتصادی: بینش جدیدی از ریسک های کشور

عنوان کامل انگلیسی:

Renewable energy and economic growth: New insight from country risks

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی

وضعیت ترجمه: این مقاله تاکنون ترجمه نشده برای سفارش ترجمه تخصصی مقاله بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید (کد مقاله:M1213)

ثبت سفارش ترجمه تخصصی در تمامی رشته ها

مقالات مرتبط با این موضوع: برای مشاهده سایر مقالات مرتبط با این موضوع (با ترجمه و بدون ترجمه)  بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

مقالات انگلیسی مرتبط با این موضوع جدید

Abstract

This study explored the relationship between renewable energy consumption and economic growth from new risk-based perspectives, including political risks, financial risks, economic risks and composite risks. The study uses a panel threshold model to empirically analyze panel data for the Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) countries from 1997 to 2015. The results show when composite risks and political risks are used as threshold variables, there is a single threshold between renewable energy consumption and economic growth. When that threshold is exceeded, the positive effect of renewable energy on economic development increases. When economic risks and financial risks are used as threshold variables, there is a double threshold between renewable energy consumption and economic growth. When the first threshold value is exceeded, but not the second, renewable energy positively impacts economic development. However, when economic risk and financial risk do not lie between the two threshold values, there is an insignificant negative correlation between renewable energy consumption and economic growth.

Keywords: Country risks, Renewable energy, Economic development, Panel data

۱.Introduction

 Energy is an indispensable source of power for economic development. Mainstream research has concluded that energy can be divided into two types: renewable and non-renewable. Research analyzing the impact of non-renewable energy on economic development is very comprehensive. Many studies have shown that the use of traditional fossil energy can promote economic growth [1e5]. However, economic growth is not the only goal, and the use of non-renewable energy has been widely criticized for its unsustainability and significant carbon emissions. In recent decades, as climate change has become more significant and there has been an increased awareness of environmental protection, the importance of developing renewable energy has gradually emerged; particularly in recent years, significant attention has been paid to renewable energy consumption [6]. With the increase in this consumption, more researchers have begun to study renewable energy [7], focusing particularly the relationship between renewable energy consumption and economic development. Some studies have found that renewable energy positively impacts economic development [8e10]; other studies have found that renewable energy inhibits it [11e13]…

۵.Conclusions and recommendations

 With the increasing severity of global climate change and an increasing awareness about environmental protection, renewable energy has the potential to gradually replace traditional energy. An increasing number of studies have focused on the relationship between renewable energy consumption and economic development. However, past studies on the relationship between the two have not considered country-level risk factors. To fill this gap, this study applied a panel threshold model to analyze the panel data sets of OECD countries from 1997 to 2015.

The results provide evidence of the nonlinear impact of renewable energy consumption on economic development under different country risks (composite risk, political risk, financial risk, and economic risk). The impact of renewable energy consumption on economic development differs within different threshold intervals of different country risks. In general, renewable energy consumption promotes economic development. According to the composite risk indicator, measuring overall country risks, the impact of renewable energy consumption on economic development is affected by the country’s composite risk. Countries with a lower composite risk have a more stable environment, and renewable energy consumption has a greater promotional effect on economic development…

مقالات مرتبط با این موضوع

دانلود مقاله انگلیسی مدیریت ۲۰۲۲

دانلود مقاله انگلیسی اقتصاد ۲۰۲۲

دانلود مقاله انگلیسی مدیریت دولتی ۲۰۲۲

دانلود مقاله انگلیسی مدیریت ریسک ۲۰۲۲

دانلود مقاله انگلیسی مدیریت زیست محیطی ۲۰۲۲

دانلود مقاله انگلیسی ۲۰۲۲ درباره انرژی های تجدید پذیر

دانلود مقاله ۲۰۲۲