اطلاعیه

مقاله انگلیسی با ترجمه اهداف خانواده محور، نماینده خانواده در هیئت مدیره و تامین مالی بدهی

مقالات مرتبط با این موضوع

مقالات ترجمه شده اقتصاد و حسابداری

مقالات ترجمه شده مدیریت مالی

مقالات ترجمه شده ساختار سرمایه

مقالات ترجمه شده روش های تامین مالی

مقالات ترجمه شده کسب و کارهای خانوادگی 

مقالات ترجمه شده مدیریت کسب و کار

مقالات ترجمه شده درباره هیئت مدیره

مقالات ترجمه شده درباره بدهی

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی 

خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

کد محصول: H397

سال نشر: ۲۰۱۸

نام ناشر (پایگاه داده): اسپرینگر

نام مجله: Small Bus Econ

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۱۸ صفحه PDF

تعداد صفحه ی ترجمه فارسی: ۲۶ صفحه WORD

قیمت فایل ترجمه شده: ۲۱۰۰۰ تومان

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی ۲۰۱۸ :  اهداف خانواده محور، نماینده خانواده در هیئت مدیره و تامین مالی بدهی

عنوان انگلیسی:

Family-centered goals, family board representation, and debt financin

چکیده فارسی:

این مطالعه به بررسی تاثیر  اهداف خانواده محور و نماینده خانواده در هیئت مدیره (نمایندگی اعضای خانواده در هیئت مدیره) بر ساختار سرمایه شرکت خانوادگی می پردازد. با بررسی ۳۲۷ نمونه از کسب و کارهای کوچک و متوسط خانوادگی در بلژیک،یافته های ما نشان داد که اهداف خانواده محور به طور غیر مستقیم بر میزان کل بدهی ها از طریق نماینده خانواده در هیئت مدیره تاثیر می گذارد. به طور خاص، نتایج نشان داد که این اثر میانجی در درجه اول بر  نرخ بدهی کوتاه مدت (در مقابل بلندمدت) و نرخ بدهی مالی (در مقابل غیر مالی) تاثیرگذار است. روی هم رفته، یافته های ما نشان داد که دیدگاه ثروت اجتماعی – عاطفی (SEW) برای تشریح تصمیم گیری های بدهی در شرکت های خانوادگی مناسب و مفید است. یافته های ما به ادبیات کسب و کار خانوادگی کمک می کند و محققان و شاغلان را قادر می سازد تا درک بهتری از ساختار سرمایه شرکت خانوادگی بدست آورند

مقدمه

شرکت‌های خانوادگی در گرایش خود برای ارزیابی تصمیم‌های راهبردی در رابطه با اهداف اقتصادی و غیراقتصادی و در ارتباط با ایجاد ثروت مالی (FW) و ثروت اجتماعی-عاطفی (SEW) با شرکت‌های غیرخانوادگی متفاوت هستند. در محیط شرکت‌های خانوادگی اغلب چنین اهداف غیراقتصادی روی خانواده متمرکز می شوند و نگرانی‌ها در مورد کنترل خانواده، سازگاری خانواده، موفقیت نسل بعدی و استخدام اعضای خانواده ادامه می‌یابد.

این اهداف خانواده محور برای تحریک رفتار شرکت‌های خانوادگی اعلام می شوند. از دیدگاه SEW، چنین تغییراتی با هدف بیان تفاوت‌های بین شرکت‌های غیر خانوادگی و در داخل شرکت‌های خانوادگی و پیگیری طیفی از تصمیم‌های کاربردی و استراتژیک شامل سرمایه گذاری‌های R&D، تنوع، دستاوردها و تأمین مالی بین المللی انجام می‌شوند.

باتوجه به مورد اخیر، تحقیق قبلی تعیین می‌کند که SEW چطور بر تصمیمات مالی خاص در شرکت‌های خانوادگی اثر می گذارد. هرچند رابطه بین اهداف خانواده محور و تأمین مالی بدهی در شرکت‌های خانوادگی به ندرت مورد بررسی قرار می گیرند. این نسبتاً شگفت آور است زیرا پژوهش های پیشین، تفاوت‌هایی را در استفاده از تأمین مالی بدهی  بین شرکت‌های خانوادگی و غیرخانوادگی و همینطور داخل شرکت‌های خانوادگی پیدا کرده است. علاوه بر این، بدهی مالی مهمترین منبع  تأمین مالی خارجی برای  شرکت‌های خانوادگی است و بنابراین تحقیقات بیشتری انجام می شود. ما ناسازگاری خانواده را با توجه به تنوع اهداف خانواده محور به عنوان نقطه شروع برای توضیح تفاوت‌ها در مورد تأمین مالی بدهی در شرکت‌های خانوادگی بررسی می‌کنیم.

Abstract

This study investigates the effect of both family-centered goals and family board representation (family member representation on the board of directors) on family firm capital structure. Based on a sample of 327 Belgian family SMEs, our findings show that family-centered goals indirectly affect the total debt rate through family board representation. More specifically, the results indicate that this mediating effect holds primarily for the short-term (vs. long-term) debt rate and for the financial (vs. nonfinancial) debt rate. Taken together, our findings suggest that the socioemotional wealth (SEW) perspective is relevant and fruitful to explain debt decisions in family firms. Our findings contribute to family business literature and enable scholars and practitioners to gain a better understanding of family firm capital structure decisions.

Keywords Family business, Family-centered goals, Financing Debt ,Governance, Board of directors, Socioemotional wealth

Introduction

Family firms differ from nonfamily firms in their greater propensity to assess strategic decisions in relation to both economic and noneconomic goals, linked to the creation of financial wealth (FW) and socioemotional wealth (SEW) (Gómez-Mejía et al. 2007; Gómez-Mejía et al. 2011; Kotlar et al. 2017). In the family firm context, such noneconomic goals often revolve around the family and concern continued family control, family harmony, next generation succession, and employment of family members.

These family-centered goals are acknowledged to drive the behavior of family firms (Gómez-Mejía et al. 2007; Koropp et al. 2013b; Kotlar and De Massis 2013; Lyagoubi 2006). In the SEW perspective, such variations in goal orientation explain the differences between family and nonfamily firms, and among family firms, in their pursuit of a range of strategic decisions, including R&D investments (Chrisman and Patel 2012; Patel and Chrisman 2014), international diversification (Gómez- Mejía et al. 2010), acquisitions (Gómez-Mejía et al. 2015), and financing (see, for example, Cirillo et al. 2015; Leitterstorf and Rau 2014; Michiels and Molly 2017).

With respect to the latter, prior research sheds light on how SEW influences certain financing decisions in family firms (Jain and Shao 2014; Kotlar et al. 2017; Leitterstorf and Rau 2014; Tappeiner et al. 2012; Fernando et al. 2014; Landry et al. 2013; Vandemaele andVancauteren 2015). However, the relationship between family-centered goals and the use of debt financing in family firms has scarcely been studied. This is rather surprising since previous research finds differences in the use of debt financing between family and nonfamily firms (e.g., Blanco-Mazagatos et al. 2007; González et al. 2013; Burgstaller and Wagner 2015) and within family firms (e.g., Amore et al. 2011; Molly et al. 2010, 2012; Koropp et al. 2013a, b). Moreover, debt financing is the most important source of external financing for family firms (Romano et al. 2001) and hence warrants further research efforts. In this paper, we examine family heterogeneity with respect to the variation in family-centered goals as a starting point to explain differences in debt financing among family firms.