اطلاعیه

مقاله ترجمه شده استفاده از رویکرد مدیریت دانش در کسب شبکه های یادگیری سازمانی

مقالات مرتبط با این موضوع

مقالات انگلیسی ترجمه شده مدیریت

مقالات ترجمه شده مدیریت دانش

مقالات ترجمه شده رفتار سازمانی

مقالات ترجمه شده مدیریت دولتی

مقالات ترجمه شده یادگیری سازمانی

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

کد محصول: M728

سال نشر: ۲۰۱۷

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله: International Journal of Information Management

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی:  ۶ صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۱۶ صفحه word

قیمت فایل ترجمه شده: ۱۹۰۰۰ تومان

عنوان فارسی:

مقاله ترجمه شده : استفاده از رویکرد مدیریت دانش در کسب شبکه های یادگیری سازمانی

عنوان انگلیسی:

A knowledge management approach to capture organizational learning networks

چکیده فارسی:

فعالیت های موثر و پربازدهِ مدیریت دانش در سازمان ها بر خلق دانش و انتقال آن تمرکز دارند از این رو مسائلی همچون رقابت و هوش در محیط سازمانی بسیار حائز اهمیت خواهند بود در اکثر سازمان های دانش محور،توسعه زمینه های تخصصی و بهبود مستمر، جزء مسائل مهم محسوب می شوند. این تحقیق ،به توسعهِ معماری دانش سازمانی و حمایت از فعالیت های مشارکتی و نیز تجزیه و تحلیل داده های به دست آمده از مدل پیشنهادی و مسائل دیگر در زمینه توسعه سازمانی،اشاره دارد هدف اصلیِ تحقیق حاضر، ساخت معماریِ مناسب و استفاده از روش های مشارکتیِ شرکتی و نیز ارائه اشکال مختلفی از سیستم های مدیریت دانش،است.

معماریِ پیشنهادی به سازمان جهت ایجادِ لایه منسجمی از داده هایِ اینترنتی جهت یادگیری اینترانت و تجزیه و تحلیل پیش بینی شده و نیز تعیین اصطلاحات مربوط به تسهیم دانش و احیاء پروژه ها،کمک می کند با توجه به تعریف سرمایه فکری،این تحقیق نشان می دهد که مدیریت موثر دانش بر ماهیت پویایِ دانش سازمانی استوار بوده و تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات موجود باعث می شوند بتوان راحت تر برای سازمان ارزش آفرینی نمود این مقاله در ادامه ،دیدگاه های مختلف مدیریت دانش و مهندسی و کاربرد تحلیل پیشگو در محیط سازمان و نیز توسعه شبکه یادگیری سازمانی را مطرح خواهد کرد.

کلمات کلیدی: مدیریت دانش ،طرحِ آنتولوژی،سرمایه فکری،تحلیل شبکه های اجتماعی،دانش سازمانی

۱- مقدمه

توسعه جوامع شبکه دانش، بخشی از توسعهِ اینترانت ها و پورتال های آموزشی شرکت بوده و از این طریق می توان صرف نظر از محدودیت های مکانی و زمانی،منابع انسانی را با منافعِ سازمان،مرتبط داشت.. با توجه به اینکه علی رغمِ نوپابودنِ اینترانت سازمانی ،اما به عنوان منبع مختصری از اطلاعات و داده ها شناخته شده و کارکنان و سهامداران لزوما مایل به برقراری ارتباط با شبکه سازمانی نبوده و همواره مکانیسم های ایجاد شده و نیز رشد سرویس های شبکه بندی شده اجتماعی و فناوری های مدیریت اینترانت،رو به افزایش است .

اینترانت شرکت (همراه با اینترنت) تبدیل به ابزاری برای اجتماعی سازی و تسهیم دانش تبدیل شدهو از آن طریق می توان فعالیت های انسان و یادگیری را توسعه و بهبود چشمگیری در جامعه و فرهنگ به ارمغان آورد این تمایلات همگی به سمت یک رویکردِ فرد محور متمرکز بوده گرچه فعالیت های گروه محور،بیشتر به دنبال ایجاد محتوا هستند و هر فرد ،به جای اینکه بر عملکرد خود تاثیر گذارد ،نقشی در محیط سازمانی و زیرساخت فناوریِ جامعه ایفا می کند

Abstract

Effective knowledge management practices in organizations are focused on knowledge creation and knowledge transfer activities. Thus, intelligence and competencies matters at the organizational workplace. For most knowledge intensive organizations is fundamental the continuous availability and development of domain expertise. This paper describes an ongoing research project to develop an organizational knowledge architecture that is being specified and developed to support collaboration tasks as well as design and model predictive data analysis and insights for organizational development. The primary goal of this research is to create a suitable architecture for use, initially, in intranet (corporate portal) collaborative procedures, but also scalable for later use in more generic forms of ontology-driven knowledge management systems.

The designed architecture and functionalities aim to create coherent web data layers for intranet learning and predictive analysis, defining the vocabulary and semantics for knowledge sharing and reuse projects. Regarding intellectual capital definition, this research argues that effective knowledge management are based on the dynamic nature of the organizational knowledge, and predictive data analysis and insights identification can transform and add value to an organization. This paper presents a knowledge management and engineering perspective (ontology based) for the application of predictive analysis and insights at the organizational (corporate) workplace towards the development of the organizational learning network.

Keywords : Knowledge management, Ontology design,Intellectual capital,Social network analysis, Organizational knowledge