اطلاعیه

مقاله انگلیسی با ترجمه نظریه پردازی خوشه های فضایی موقت و مرز-کار نهادی در بازاریابی صنعتی

مقالات مرتبط با این موضوع

مقالات ترجمه شده مدیریت

مقالات ترجمه شده مدیریت بازرگانی

مقالات انگلیسی ترجمه شده بازاریابی

مقالات ترجمه شده مدیریت صنعتی

مقالات ترجمه شده مهندسی صنایع

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

کد محصول: M634

سال نشر: ۲۰۱۷

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله:  Industrial Marketing Management

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۱۰ صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۲۲  صفحه word

قیمت فایل ترجمه شده:  ۲۸۰۰۰  تومان

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده بازاریابی صنعتی ۲۰۱۷ :  نظریه پردازی خوشه های فضایی موقت و مرز-کار نهادی در بازاریابی صنعتی

عنوان انگلیسی:

Theorizing temporary spatial clusters and institutional boundary-work in industrial marketing

چکیده فارسی:

برای درک بهتر ماهیت خوشه های فضایی موقت (TSC) در ساختارهای بازاریابی صنعتی، این مقاله مفهومی ابتدا به سنتز نظری درک فضایی از بازاریابی صنعتی (IM) و جغرافیای اقتصادی (EG) می پردازد و به صورت خاص، بر روی کار دورین مسی تمرکز می کند که در مورد فضای رابطه ای است. این منجر به شکل گیری یک طرح مفهومی برای سازماندهی ادبیات بازاریابی صنعتی ، با در نظر گرفتن موضوع فضامندی می شود، و نیز به روشن شدن ماهیت وجودی TSC کمک می کند.

سپس، به معرفی مفهوم مرز-کار نهادی پرداخته و به بررسی کارهایی که توماس گیرین و آندریا بریگنتی در خصوص اقلیم شناسی انجام داده اند پرداخته و مفهوم فعالیت های بازیگران بازاری درگیر در امور اجتماعی TSC را بیان خواهیم کرد. همانگونه که نشان خواهیم داد، اینگونه فعالیت ها  باعث می شوند که این عوامل در مرزهای “پیشرانده” درگیر شوند تا بتوانند نفوذ شبکه را فرض کرده و نظم بازار را در ساختار IM حفظ کند. به طور خلاصه، مقاله ما به دو پرسش اساسی پاسخ می دهد: الف) چگونه، مفهوم شکل TSC را در ساختار IM بیان می کنیم؟ و، ب) کدام یک از عملکردهای TSC در حال انجام در IM هستند و (این عمل چگونه انجام می شود)؟ این مقاله با ارائه راهنمایی های روش شناختی درخصوص چگونگی توسعه دستور کار پژوهش در TS در فعالیت های IM خاتمه یافته و در ادامه، خلاصه ای از مفاهیم مدیریتی ارائه می شود که برگرفته از نظریه هایی هستند که ما مطرح کرده ایم.

کلید واژه ها: خوشه موقت فضایی، مرز-کار نهادی، فضای رابطه ای، حوادث تجاری، نمایشگاه های تجاری

۱. مقدمه

چندی بود که دیدگاه های مکانی و زمانی در روابط تجاری در ادبیات بازاریابی صنعتی (IM) موضوع بحث قرار گرفته بود (Andersson & Mattsson, 2010; Araujo & Easton, 2012; Håkansson & Lundgren, 1997; Halinen & Törnroos, 1995; Halinen, Medlin, & Törnroos, 2012; Hedaa & Törnroos, 2008; Medlin, 2004; Tidström & Hagberg-Andersson, 2012).

به همان اندازه، در حوزه جغرافیای اقتصادی (EG) هم تلاش هایی برای نظریه پردازی در خصوص فضامندی بازارهای صنعتی در حال انجام بود (Brenner, 1999; Conradson, 2003; Ettlinger, 2004; Faulconbridge, 2006; Gertler, 1995; Glennie & Thrift, 1996; Hughes, 1999; Marsden, Harrison, & Flynn, 1998; Murphy, 2003). با این حال، حوزه های IM و EG به ندرت و صرفنظر از چند استثنا،  با هم یکپارچه می شوند (Halinen et al., 2012; Nicholson, Brennan, & Midgley, 2014; Nicholson, Tsagdis, & Brennan, 2013). در واقع، بسیاری از مکمل های فکری و بالقوه حاصلخیزسازی متقابل بین این دو منطقه ناشناخته باقی مانده است (نگاه کنید به پالمر، اوانز، و اسپارکس، ۲۰۰۶). ما نشان خواهیم داد که این مسئله به ویژه زمانی بسیار حائز اهمیت خواهد بود که شبکه های موقت بازیگران در ساختار تجاری هم در نظر گرفته شود که پدیده ایست که دیگران آن را تئوریزه کرده اند (Rinallo و Golfetto، ۲۰۱۱).

Abstract

To better understand the nature of temporary spatial clusters (TSC’s) in industrial marketing settings, this conceptual paper first provides a theoretical synthesis of spatial understanding from the industrial marketing (IM) and economic geography (EG) fields, focusing particularly on Doreen Massey’s work on relational space. This leads to a conceptual schema for organizing the IM literature in terms of spatiality, and which also helps clarify the ontological nature of TSCs.

We then move to introduce the notion of institutional boundary-work, drawing on the work of Thomas Gieryn, and Andrea Brighenti’s examination of territorology, to conceptualize the activities of market actors engaged in the ongoing social accomplishment of TSCs. Such activities, we suggest, involve these actors ‘marching’ boundaries to assume network influence and maintain market order in IM settings. In summary, therefore, our paper addresses two fundamental questions: i) How do we conceptualize the form of TSCs in IM settings? And, ii) what function(s) are TSCs performing (and how is this being undertaken) in IM? The paper closes by providing methodological guidance for how a research agenda on TSCs within IM activity might be developed, followed by a summary of the managerial implications that emerge from our theorizations.