مقاله انگلیسی چرا در بازاریابی تلفنی انسان را به هوش مصنوعی ترجیح می دهیم؟ توضیح ادراک ذهنی

این مقاله علمی پژوهشی (ISI)  به زبان انگلیسی از نشریه الزویر مربوط به سال ۲۰۲۳  دارای ۹ صفحه انگلیسی با فرمت PDF می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی و بخشی از ترجمه فارسی مقاله موجود می باشد.

کد محصول: M1406

سال نشر: ۲۰۲۳

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله: Journal of Retailing and Consumer Services

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۹  صفحه PDF

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ۲۰۲۳ : چرا در بازاریابی تلفنی انسان را به هوش مصنوعی ترجیح می دهیم؟ توضیح ادراک ذهنی

عنوان کامل انگلیسی:

Why do we prefer humans to artificial intelligence in telemarketing? A mind perception explanation

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی

وضعیت ترجمه: این مقاله تاکنون ترجمه نشده برای سفارش ترجمه تخصصی مقاله بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید (کد مقاله:M1406)

ثبت سفارش ترجمه تخصصی در تمامی رشته ها

مقالات مرتبط با این موضوع: برای مشاهده سایر مقالات مرتبط با این موضوع (با ترجمه و بدون ترجمه)  بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

مقالات انگلیسی مرتبط با این موضوع جدید

چکیده فارسی

کاربردهای هوش مصنوعی (AI) در بازار به یک روند پرهیاهو تبدیل شده است. پژوهش حاضر نشان می دهد که مصرف‌کنندگان نسبت به فروشندگان تلفنی میتنی بر هوش مصنوعی (در مقایسه با انسان) احساس همدلی کمتری دارند و در نتیجه تمایل دارند سریع‌تر تماس فروشندگان تلفنی مبتنی بر هوش مصنوعی را قطع کنند. علاوه بر این، انسان‌انگاری (یعنی تمایل افراد به نسبت دادن ویژگی‌های انسانی به موجودات غیرانسانی) تأثیر فوق را تعدیل می‌کند. سه مطالعه شواهدی در زمینه نقش میانجی همدلی در رابطه بین نوع فروشنده تلفنی و مدت تماس و نقش تعدیل‌کننده انسان‌انگاری ارائه کرده اند. ما در نهایت دریافتیم که رابطه بین نوع فروشنده تلفنی و مدت تماس از طریق همدلی برای مصرف‌کنندگانی که دارای حس انسان‌انگاری بالایی هستند، تضعیف می شود.

کلیدواژه ها: هوش مصنوعی، بازاریابی تلفنی، همدلی، ادراک ذهنی، انسان انگاری

Abstract

Artificial intelligence (AI) applications in the market have become a buzzing trend. The current research proposed that consumers feel less empathy toward AI (vs. human) telesellers and thus tend to hang up on AI telesellers faster. Moreover, anthropomorphism (i.e., an individual tendency to attribute human qualities to nonhuman entities) moderates the above effect. Three studies provided evidence for the mediating role of empathy in the relationship between teleseller type and call duration and for the moderating role of anthropomorphism. We indeed found that the relationship between teleseller type and call duration via empathy is mitigated for consumers high in anthropomorphism.

Keywords: Artificial intelligence, Telemarketing, Empathy, Mind perception, Anthropomorphism

۱.Introduction

Markets have relied massively on artificial intelligence (AI) in recent years, with several applications developed in several sectors (Chung et al., 2020; Shankar et al., 2021; Song et al., 2022). Although AI applications represent an irresistible trend, consumers’ attitudes toward AI are mixed. While consumers might sometimes hold positive attitudes toward certain AI applications, such as service robots (Wang et al., 2022) and self-driving cars (Sestino et al., 2022), a more common case is that consumers prefer interacting with humans rather than with AI applications and thus respond more favorably to the former rather than the latter (Castelo et al., 2019; Granulo et al., 2021).

Therefore, a vital question for managers is whether consumers may be willing to accept AI and whether they may be as satisfied with AI services as with human services (Chung et al., 2020; Shankar et al., 2021). One of the most heated investigation topics is whether and when consumers can empathize with AI applications (Chuah and Yu, 2021; Schmetkamp, 2020). While prior research has mainly focused on consumers’ perception of an empathic ability in AI applications (i.e., the extent to which such applications are perceived as capable of feeling empathy toward users, a phenomenon we term user-oriented empathy) (Lv et al., 2022; Pelau et al., 2021), little research attention has been devoted to the analysis of how and when consumers can feel a sense of empathy toward such applications (i.e., AI-oriented empathy). Theorists have argued that humans can and should empathize with AI (Schmetkamp, 2020); however, no existing empirical study has investigated it in the realm of telesales. Telesales, or telemarketing refers to “the personal and interactive technique of direct marketing in which calls are made to individual potential consumers” (Czinkota et al., 2021, p. 624)…

۷.General discussion

The current research demonstrated that individuals have the tendency to treat AI telesellers and human telesellers differently due to their different empathic reactions to these entities. Such a relationship is mitigated by anthropomorphism. In a field experiment (Study 1) and a laboratory experiment (Study 2), which used different manipulations and operationalizations of the dependent variable (i.e., call duration), we linked these two types of telesellers to call duration via empathy, showing that consumers feel less empathic with AI telesellers and thus hung up on AI telesellers faster than human telesellers. Study 3 delved deeper into the phenomenon by examining the moderating role of consumers’ anthropomorphism. Our results supported the idea that consumers high in anthropomorphism are more inclined to perceive a mind in AI telesellers and, consequently, tend to empathize with them as they would do with human telesellers. Conversely, it is unlikely that consumers low in anthropomorphism perceive a mind in AI telesellers. Therefore, these consumers feel significantly lower levels of empathy toward this type of telesellers and consequently are less available to listen to them compared to human telesellers…

مقالات مرتبط با این موضوع

دانلود رایگان مقاله ۲۰۲۳ مدیریت با ترجمه

مقالات انگلیسی ۲۰۲۳ مدیریت بازرگانی

دانلود مقالات ۲۰۲۳ هوش مصنوعی

ترجمه مقاله ۲۰۲۳ در مورد مدیریت فناوری اطلاعات

دانلود مقاله ۲۰۲۳ درباره بازاریابی و تبلیغات

دانلود مقاله ۲۰۲۳ در مورد رفتار مشتری

دانلود رایگان مقاله ۲۰۲۳ با ترجمه تخصصی