اطلاعیه

مقاله انگلیسی با ترجمه هزینه های تعدیل نیروی کار و رفتار هزینه نامتقارن

این مقاله علمی پژوهشی (isi) به زبان انگلیسی همراه با ترجمه تخصصی از نشریه الزویر مربوط به سال ۲۰۲۰ دارای ۱۰ صفحه ی انگلیسی با فرمت PDF  و ۳۷ صفحه ترجمه فارسی به صورت فایل  WORD قابل ویرایش می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی ، بخشی از ترجمه فارسی مقاله و  لینک خرید آنلاین ترجمه ی کامل مقاله موجود می باشد.

کد محصول: H588

سال نشر: ۲۰۲۰

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله:   Management Accounting Research

نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی:  ۱۰ صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی:   ۳۷ صفحه WORD

قیمت فایل ترجمه شده۵۱۰۰۰ تومان

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۲۰ :  هزینه های تعدیل نیروی کار و رفتار هزینه نامتقارن: یک توسعه

عنوان کامل انگلیسی:

Labor adjustment costs and asymmetric cost behavior: An extension

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی

وضعیت ترجمه: این مقاله به صورت کامل و تخصصی ترجمه شده برای خرید ترجمه کامل مقاله بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید (لینک دانلود بلافاصله بعد از خرید نمایش داده می شود)

خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

مقالات مرتبط با این موضوع: برای مشاهده سایر مقالات مرتبط با این موضوع (با ترجمه و بدون ترجمه)  بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

مقالات انگلیسی مرتبط با این موضوع جدید

چکیده فارسی:

موضوع رفتار هزینه نامتقارن توجه چشمگیری در ادبیات حسابداری مدیریت به خود جلب کرده است. در ادبیات موجود فرض این است که هزینه های تعدیل ، به ویژه هزینه های تعدیل نیروی کار ، نقش مهم و محوری در تحریک الگوهای رفتار هزینه ای مشاهده شده از نظر تجربی دارند. مطالعات اخیر سعی در بررسی تجربی این فرضیه دارند ، البته با محدودیت های موجود. مطالعه ما با استفاده از یک شاخص جدید برای هزینه های تعدیل نیروی کار در جوامع مختلفی از شرکت ها ، نگاه جدیدی به این فرضیه دارد. ما استواری نتایج اثبات شده در مطالعات قبلی را  برای اثبات اعتبار ، قابلیت اطمینان و ثبات یافته های قبلی، آزمایش می کنیم.

شاخص ما برای هزینه های تعدیل نیروی کار باعث افزایش اتکاء به نیروی کار ماهر در میان صنایع شرکت های دولتی ایالات متحده می شود. مطالعات قبلی بیان می کنند که نیروی کار ماهر به دلیل هزینه های بالاتر استخدام و اخراج با هزینه های تعدیل بالاتر نسبت به نیروی کار غیر ماهر همراه است. بر اساس پایه های نظری رفتار هزینه نامتقارن ، انتظار داریم که اتکا بیشتر به نیروی کار ماهر با عدم تقارن هزینه بیشتر همراه باشد. نتایج تجربی ما از این فرضیه حمایت می کند. در آزمایش های تکمیلی از زیر نمونه ها ، ما دریافتیم که تأثیر هزینه های تعدیل نیروی کار بر عدم تقارن هزینه هنگامی که نرخ بیکاری پایین است ، برای شرکت های مستقر در ایالت های دارای سطح بالای قوانین اخراج ناروا و برای شرکت های مستقر در ایالات دارای اعتبار کم استخدام برجسته تر است. به طور کلی ، این نتایج شواهد قانع کننده ای را در راستای تایید نقش نهایی هزینه های تعدیل نیروی کار در تعیین رفتار هزینه نامتقارن ارائه می کند.

واژه‌های کلیدی: اتکاء به نیروی کار ماهر ، هزینه های تعدیل نیروی کار ، رفتار هزینه نامتقارن ، چسبندگی هزینه

۱.مقدمه

موضوع رفتار هزینه نامتقارن (که به آن «چسبندگی هزینه» نیز گفته می شود) باعث شده است که توجهات زیادی به ادبیات حسابداری مدیریت جلب شود. نتایج نشان داده که احتمال کاهش هزینه در پاسخ به کاهش فروش ، نسبت به افزایش هزینه ها در پاسخ به افزایش فروش کمتر است (یعنی هزینه ها “چسبنده” هستند) (اندرسون و همکاران ، ۲۰۰۳). رفتار نامتقارن هزینه ها به دلیل استفاده از اختیارات مدیریتی برای ایجاد تعدیل منابع در پاسخ به تغییرات تقاضا بوجود می آید. ادبیات پیشین که این پدیده را بررسی کرده اند ، گمان می کنند که هزینه های تعدیل نیروی کار یکی از دلایل اصلی عدم تقارن هزینه ها است (اندرسون و همکاران ، ۲۰۰۳). ما به این گزاره به عنوان “فرضیه هزینه تعدیل نیروی کار” مرتبط با رفتار هزینه نامتقارن اشاره خواهیم کرد. مبنای نظری این فرضیه در ادبیات اقتصاد نیروی کار یافت می شود که نیروی کار را به عنوان یک عامل شبه ثابت تولید نشان می دهد زیرا شرکت ها هنگام تغییر تقاضای نیروی کار متحمل هزینه هایی می شوند (“هزینه های تعدیل نیروی کار”)…

۶.نتیجه گیری

ادبیات موجود در مورد رفتار هزینه نامتقارن بیان می کند که هزینه های تعدیل نیروی کار نقش اصلی را در تحریک الگوهای رفتار هزینه ای مشاهده شده ایفا می کنند. مطالعات قبلی تلاش کرده اند نقش هزینه های تعدیل نیروی کار را در رفتار هزینه نامتقارن بررسی کنند (بانکر و همکاران، ۲۰۱۳؛ دیرینک و همکاران، ۲۰۱۲). محیط های مورد استفاده در مطالعات قبلی محدودیت هایی دارند ، که دلالت بر نیاز به مطالعات بیشتر تأثیر این اثر در سایر محیط ها دارد. با توجه به محوریت هزینه های تعدیل نیروی کار در تئوری رفتار هزینه و محدودیت های ذاتی شاخص های تجربی مورد استفاده در ادبیات پیشین ، ما یک آزمون استواری را با استفاده از یک شاخص جدید در یک محیط تازه انجام می دهیم تا به ثبات یافته های قبلی کمک کند. به طور خاص ، ما به بررسی تأثیر اتکا به نیروی کار ماهر بر چسبندگی هزینه شرکت ها می پردازیم. تنوع قابل توجهی در نسبت نیروی کار ماهر در شرکت ها در صنایع مختلف وجود دارد. اتکاء بیشتر به کارگران ماهر ، هزینه های لازم برای تعدیل منابع را به ویژه در هنگام رکود فروش ،افزایش می دهد ، (قالی و همکاران ، ۲۰۱۷). در نتیجه ، اتکاء بیشتر به نیروی کار ماهر احتمالاً با رفتار هزینه نامتقارن بیشتر همراه است…

Abstract

The issue of asymmetric cost behavior has attracted significant interest in the managerial accounting literature. The literature has hypothesized that adjustment costs, particularly labor adjustment costs, play a significant and central role in driving empirically observed cost behavior patterns. Recent studies attempt to empirically test this hypothesis, albeit with distinct limitations. Using a new proxy for labor adjustment costs in a different population of firms, our study takes a fresh look at this hypothesis. We test the robustness of results documented in prior studies to help substantiate the credibility, reliability, and stability of prior findings.

 Our proxy for labor adjustment costs captures the reliance on skilled labor across industries in a population of US public firms. Prior studies argue that skilled labor is associated with higher adjustment costs than unskilled labor due to greater hiring and firing costs associated with skilled labor. Based on the theoretical underpinnings of asymmetric cost behavior, we expect that a higher reliance on skilled labor will be associated with greater cost asymmetry. Our empirical results support this proposition. In additional subsample tests, we also find that the effect of labor adjustment costs on cost asymmetry is more pronounced when unemployment rates are low, for firms located in high Wrongful Discharge Laws (WDL) states, and for firms situated in low-hiring credit states. Together, these results provide compelling evidence that validates the consequential role of labor adjustment costs in determining asymmetric cost behavior.

Keywords: Reliance on skilled labor, Labor adjustment costs,Asymmetric cost behavior, Cost stickiness

۱.Introduction

 The issue of asymmetric cost behavior (also referred to as “cost stickiness”) has attracted considerable interest in the management accounting literature. It is observed that firms are less likely to decrease costs proportionately in response to a decrease in sales than they are to increase costs in response to proportional sales increases (i.e., costs are “sticky”) (Anderson et al., 2003). Asymmetric behavior of costs arises due to the use of managerial discretion to make resource adjustments in response to changes in demand. The early literature examining this phenomenon speculates that labor adjustment costs are one of the primary reasons for this observed asymmetry in costs (Anderson et al., 2003). We will refer to this proposition as the “labor adjustment cost hypothesis” of asymmetric cost behavior. The theoretical basis for this hypothesis is found in the labor economics literature, which represents labor as a quasi-fixed factor of production because firms incur costs when changing their demand for labor (“labor adjustment costs”)…

۶.Conclusions

 The extant literature on asymmetric cost behavior has argued that labor adjustment costs play a central role in inducing the empirically observed patterns of cost behavior. Prior studies have attempted to examine the role of labor adjustment costs in asymmetric cost behavior (Banker et al., 2013; Dierynck et al., 2012). The settings used in these prior studies, however, have limitations, implying that there is a need for studies further corroborating this effect in other settings. Given the centrality of labor adjustment costs in the theory of cost behavior and the inherent limitations of empirical proxies used in prior literature, we conduct a robustness test using a new proxy in a fresh setting to help substantiate prior findings. In particular, we investigate the impact of the reliance on skilled labor on firms’ cost stickiness. There is considerable variation in the proportion of skilled labor across firms in different industries. A greater reliance on skilled workers increases the costs needed to make resource adjustments, particularly during sales downturns (Ghaly et al., 2017). As a result, greater reliance on skilled labor is likely to be associated with more asymmetric cost behavior…

مقالات مرتبط با این موضوع

مقالات حسابداری

مقالات مدیریت

مقالات حسابداری مدیریت

مقالات مدیریت مالی

مقالات رشته اقتصاد

مقاله ISI در مورد حسابداری هزینه