اطلاعیه

مقاله انگلیسی با ترجمه مسئولیت اجتماعی شرکت چگونه بر عملکرد مالی ، ثبات مالی و شمول مالی در بخش بانکداری تأثیر می گذارد؟

این مقاله علمی پژوهشی (isi) به زبان انگلیسی همراه با ترجمه تخصصی از نشریه الزویر مربوط به سال ۲۰۲۱ دارای ۹ صفحه ی انگلیسی با فرمت PDF  و ۲۱ صفحه ترجمه فارسی به صورت فایل  WORD قابل ویرایش می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی ، بخشی از ترجمه فارسی مقاله و  لینک خرید آنلاین ترجمه ی کامل مقاله موجود می باشد.

کد محصول: H595

سال نشر: ۲۰۲۱

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله:   Research in International Business and Finance

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۹ صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۲۱ صفحه WORD

قیمت فایل ترجمه شده۴۴۰۰۰ تومان

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۲۱ :  مسئولیت اجتماعی شرکت چگونه بر عملکرد مالی ، ثبات مالی و شمول مالی در بخش بانکداری تأثیر می گذارد؟ شواهدی از پاکستان

عنوان کامل انگلیسی:

How does corporate social responsibility affect financial performance, financial stability, and financial inclusion in the banking sector? Evidence from Pakistan

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی

وضعیت ترجمه: این مقاله به صورت کامل ترجمه شده برای خرید ترجمه کامل مقاله بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید (لینک دانلود بلافاصله بعد از خرید نمایش داده می شود)

خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

مقالات مرتبط با این موضوع: برای مشاهده سایر مقالات مرتبط با این موضوع (با ترجمه و بدون ترجمه)  بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

مقالات انگلیسی مرتبط با این موضوع جدید

چکیده فارسی:

در این مطالعه تأثیر مسئولیت اجتماعی شرکت (CSR) بر عملکرد مالی ، شمول مالی و ثبات مالی بخش بانکداری ، با تمرکز بر داده های سالانه ۲۰ بانک تجاری پاکستان برای دوره ۲۰۰۷-۲۰۱۷ بررسی می شود. نتایج نشان می دهد که CSR ، و همچنین سن و اندازه بانک ، تأثیر مثبتی بر هر سه فاکتور دارد. با این حال ، سطح بالای اهرم موجب کاهش شمول مالی و ثبات مالی می شود ، در حالی که شمول مالی ارتباط منفی با ملموس بودن دارایی ها دارد.

واژه های کلیدی: مسئولیت اجتماعی شرکت ، عملکرد مالی ، شمول مالی ، ثبات مالی

۱.مقدمه

مسئولیت اجتماعی شرکت (CSR) یک تصمیم استراتژیک است که از طریق آن سازمان هایی که متعهد به ایفای مسئولیت اجتماعی خود هستند می توانند، با هدف تأثیرگذاری مثبت بر افراد خارج از سازمان، به حل مسائل زیست محیطی و اجتماعی کمک کنند (نس ، ۱۹۹۲). سازمان های تجاری اهمیت عملکرد مالی و همچنین غیر مالی (به عنوان مثال عملکرد اجتماعی شرکت ها) را بر نتیجه کلی فعالیت های خود تأیید می کنند (آکسیک و گال، ۲۰۱۱). در حالی که امور مالی سنتی بر نظریه کسب حداکثر سود شرکت تمرکز دارد ، رویکرد CSR مفهومی مدرن و ذینفع محور از سازمانها را معرفی می کند (پالترینیری و همکاران ، ۲۰۲۰)…

۵.جمع بندی

  این مطالعه تأثیرات CSR را بر FP ، FI و FS در بخش بانکداری پاکستان طی ۱۰ سال بررسی می کند. یافته های ما نشان از وجود رابطه مثبت و معنادار بین CSR و FP بانک ها دارد که نشان می دهد فعالیت های CSR درک مثبتی در ذهن مشتریان بالقوه ایجاد می کند که به جذب آنها کمک می کند و در نهایت منجر به افزایش FP بانک ها می شود. این نتایج نشان می دهد بانک هایی که بیشتر در فعالیت های CSR هزینه می کنند با مشتریان خود ارتباط قوی برقرار می کنند که به کاهش ریسک مالی آنها کمک می کند و FS آنها را افزایش می دهد. علاوه بر این ، نتایج نشان می دهد که رابطه مثبتی بین طرح های FI و CSR وجود دارد ، و حاکی از این است که  افزایش سرمایه گذاری بانک ها در طرح های CSR ، موجب رشد FI از نظر تعداد شعب و دستگاه های خودپرداز می شود. به عبارت دیگر ، برای دسترسی بهتر و ارائه خدمات بیشتر به مشتریان ، بانک ها باید شبکه های بزرگی از شعب و دستگاه های خودپرداز ایجاد کنند …

Abstract

This paper examines the impact of corporate social responsibility (CSR) on the financial performance, financial inclusion, and financial stability of the banking sector, focusing on annual data for 20 Pakistani commercial banks for the period 2008–۲۰۱۷. The results suggest that CSR, as well as age and size, has a positive impact on all three factors. However, high levels of leverage reduce financial inclusion and financial stability, while financial inclusion is also negatively associated with the tangibility of assets.

Keywords: Corporate social responsibility, Financial performance, Financial inclusion ,Financial stability

۱.Introduction

 Corporate social responsibility (CSR) is a strategic decision by which organizations committed to repaying society can help solve environmental and social issues (Ness, 1992), aiming to have a positive effect on people outside the organization. Business organizations acknowledge the importance of financial as well as nonfinancial performance (e.g., corporate social performance) in the overall outcome of their business (Akisik and Gal, 2011). Whereas traditional finance focuses on the profit maximization theory of the firm, a CSR approach introduces a modern, stakeholder-oriented notion of organizations (Paltrinieri et al., 2020)…

۵.Conclusion

 This study examines the impacts of CSR on FP, FI, and FS in the banking sector in Pakistan over 10 years. Our findings suggest a significant positive relationship between the CSR and FP of banks, which indicates that CSR activities create a positive perception in the minds of potential customers, which helps to attract them, ultimately leading to an increase in the banks’ FP. This is evidenced by the results showing that banks that spend more on CSR activities build a strong relation with their clients that helps reduce their financial risk and increases their FS. Moreover, the results suggest a positive link between FI and CSR initiatives, implying that, as banks boost their investment in CSR initiatives, their FI in terms of the numbers of branches and ATMs will increase. In other words, to better reach and serve larger numbers of customers, banks must establish large networks of branches and ATMs…

مقالات مرتبط با این موضوع

مقالات حسابداری ۲۰۲۱

مقالات مدیریت ۲۰۲۱

مقالات ۲۰۲۱ مدیریت مالی

مقاله ۲۰۲۱ درباره مسئولیت اجتماعی شرکت

مقالات ۲۰۲۱ درباره عملکرد مالی

مقالات ۲۰۲۱ رشته اقتصاد 

مقالات ۲۰۲۱ بانکداری

مقالات ۲۰۲۱  اقتصاد رفتاری

مقاله درباره ثبات مالی