اطلاعیه

مقاله ترجمه شده یک سیستم مدیریت یکپارچه برای سلامت و ایمنی شغلی و محیط کاری و سیستم اطلاعات مدیریت در نیروگاه هسته ای

مقالات مرتبط با این موضوع

مقالات ترجمه شده مدیریت

مقالات ترجمه شده سیستم های اطلاعات مدیریت

مقالات ترجمه شده مدیریت ایمنی کار

مقالات ترجمه شده مدیریت دولتی

مقالات انگلیسی درباره محیط های کاری با ترجمه

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

کد محصول: M745

سال نشر: ۲۰۱۸

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله: Journal of Cleaner Production

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۱۱ صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۲۶ صفحه WORD

قیمت فایل ترجمه شده: ۲۱۰۰۰تومان

عنوان فارسی:

مقاله ترجمه شده ۲۰۱۸ : یک سیستم مدیریت یکپارچه برای سلامت و ایمنی شغلی و محیط کاری و سیستم اطلاعات مدیریت در نیروگاه هسته ای فعال در شرق چین

عنوان انگلیسی:

An integrated management system for occupational health and safety and environment in an operating nuclear power plant in East China and its management information system

چکیده فارسی

به منظور پیاده سازی مدیریت یکپارچگی در سلامت و امنیت شغلی و محیطی (OHSE) در یک نیروگاه هسته ای (ONNP) در چین شرقی و کمک به آن در جهت اخذ مجوز های OHSAS 18001 و ISO 14001، یک سیستم مدیریتی یکپارچه (IMS) برای OHSE در نیروگاه هسته ای شامل راهنمای مدیریتی محیط و سلامت و امنیت شغلی (OHSEMM) و اسناد پشتیبانی آن برای پوشش استانداردهای OHSAS 18001 و ISO 14001 و استانداردهای امنیتی IAEA در سیستم های مدیریتی، ایجاد شد. سیستم اطلاعاتی مدیریتی برای IMS در نیروگاه هسته ای چین شرقی شامل ناحیه ی مرکزی، که شامل بستر تسهیم اطلاعات و سیستم مدیریت کاربردی است، سیستم سابقه و مشتری برای اولین بار با استفاده از ساختار سرور / نمایشگر به منظور غلبه بر مشکلات در پیاده سازی IMS طراحی شد. کاربردهای MISIMSONPPEC در نیروگاه هسته ای نشان می دهند که این سیستم به تسهیم و تحلیل آماری داده و اطلاعات OHSE از IMS، بهبود تعامل میان سازمان ها، افزایش کارایی مدیریت و اخذ مجوز های ISO 14001 و OHSAS 18001 کمک کننده بوده است؛ این سیستم همچنین به ایجاد مدیریت یکپارچه سازی OHSE در نیروگاه هسته ای کمک کرد.

۱. مقدمه

استاندارد OHSAS 18001یا بهداشت شغلی و سری‌های ارزیابی ایمنی به طور وسیع توسط شرکت ها برای ایجاد سیستم مدیریت بهداشت و سلامت شغلی (OHSMS) به عنوان ابزار مدیریتی برای کنترل خطرات شغلی و اطمینان از ایمنی استفاده می شود. در ضمن، شرکت ها برای ایجاد سیستم مدیریت محیطی(EMS) به عنوان ابزار مدیریتی برای کنترل و کاهش تاثیرات خود بر محیط به طور گسترده ای از سازمان بین المللی استانداردسازی (ISO 14001) نیز استفاده می کنند. پیاده سازی OHSAS 18001 OHSMS مزایایی مانند بهبود ارتباط با کارگران در مورد خطرات و مخاطرات داخلی، اصلاح خطرات کاری، ایجاد محیط کار سالم و ایمن و ایجاد فرهنگ ایمنی مثبت به منظور دستیابی به سلامت شغلی و ایمنی بیشتر ایجاد می کند.

پیاده سازی ISO 14001 EMS نیز مزایایی از جمله جلوگیری از آلودگی و کاهش زباله ها، افزایش عملکرد سازمانی و محیطی در زمینه کاهش اثرات محیطی، جلوگیری از آلودگی محیط زیست و بهبود بهره وری بوم شناختی ایجاد کرده، و مزایای رقابتی بوجود می آورد و ارزش شرکت را افزایش می دهد. در نتیجه، بسیاری از شرکت ها در جهان از OHSAS 18001 OHSMS و ISO 14001 EMS به طور جداگانه برای دستیابی به OHSAS 18001 و گواهینامه ISO 14001 استفاده می کنند.

با این حال، شرکت ها بیشتر و بیشتر متوجه شده اند که استفاده از OHSAS 18001 OHSMS و ISO 14001 EMS به طور جداگانه اغلب منجر به اثرات زیان بخش، راندمان و اثربخشی پایین، هزینه های بالا و بوروکراسی غیر ضروری می شود. در نتیجه، با توجه به این که استانداردهای OHSAS 18001 و ISO 14001 در ساختار و محتویات مشابه هستند و عناصر مشترک از جمله سیاست، نقش ها، مسئولیت ها و مسئولیت ها، برنامه ریزی، اهداف، منابع، ارتباطات، اسناد، عملیات، آمادگی و عکس العمل اورژانسی، عملکرد، ممیزی داخلی، بازنگری مدیریت، نظارت، اندازه گیری و اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه دارند، به ایجاد و پیاده سازی سیستم مدیریت یکپارچه (IMS) برای پوشش استانداردهای OHSAS 18001 و ISO 14001 تمایل وجود دارد. امید است که با استفاده از IMS، ادغام مدیریت سلامت و ایمنی شغلی و محیطی(OHSE) صورت گیرد، گواهینامه های OHSAS 18001 و ISO 14001 می تواند هم زمان به جای به طور جداگانه به دست آید، کارایی و اثربخشی مدیریت بهبود یابد، فرآیند تصمیم گیری سریع تر و هزینه های مدیریت کاهش یابد.

بنابراین، بسیاری از شرکت ها تلاش کرده اند تا IMS را برای تطبیق با الزامات استانداردهای OHSAS 18001 و ISO 14001 به کار گیرند. مشخص شده است که IMS می تواند به دستیابی به منافع مانند بهبود کارایی شرکت ها و اثربخشی عملیات و ارتباطات داخلی، ارتقاء تصویر خارجی آن، افزایش رقابت و کاهش هزینه های مدیریت کمک کند.

Abstract

In order to implement the integration management of the occupational health and safety and environment (OHSE) in an operating nuclear power plant (ONPP) in East China and help it pass the OHSAS 18001 and ISO 14001 certifications simultaneously rather than separately, an integrated management system (IMS) for OHSE in the ONPP consisting of the occupational health and safety and environment management manual (OHSEMM) and its supportive documents was established to cover the OHSAS 18001 and ISO 14001 standards and IAEA’s safety standards on management systems. The management information system for the IMS for the ONPP in East China (MISIMSONPPEC) consisting of the core zone, which includes the information-sharing platform (ISP) and the functional management system (FMS), client and background system was designed for the first time by using browser/server (B/S) structure to overcome the difficulties in implementing the IMS. The applications of the MISIMSONPPEC in the ONPP show that it helped to share and statistically analyze the OHSE data and information from the IMS, to improve the cooperation between departments, to enhance the efficiency of management, and to pass the OHSAS 18001 and ISO 14001 certifications simultaneously rather than separately; and it helped accomplish the integration management of the OHSE in the ONPP.

Keywords Operating nuclear power plant,Integrated management system,Occupational health and safety and environment,Management information system,Information-sharing platform

Introduction

The Occupational Health and Safety Assessment Series (OHSAS) 18001 standard has widely been used by companies to establish the occupational health and safety management system (OHSMS) as a management tool to control occupational risks and ensure safety (BSI, 2007; Mohammadfam et al., 2016; Simon et al., 2012; Jespersen and Hasle, 2016; Abad et al., 2013; Segarra Ca~namares et al., 2017). In the meantime, the International Organization for Standardization (ISO) 14001 standard has also widely been used by companies to establish the environmental management system (EMS) as a management tool to control and reduce their impacts on environment (ISO, 2015; Govindan et al., 2015; Oliveira et al., 2010; Oliveira and Serra Pinheiro, 2009; Fern_andez-Mu~niz et al., 2012; Granly and Welo, 2014; Su et al., 2015).

The implementation of OHSAS 18001 OHSMS has produced benefits such as improving communication with workers about the risks and hazards internally, ameliorating the working risks, making the workplaces healthy and safe, and establishing a positive safety culture so as to achieve a better occupational health and safety performance (Santos et al., 2013; Blewett and O’Keeffe, 2011; Ghahramani, 2016). The implementation of the ISO 14001 EMS has also produced benefits including preventing pollution and reducing waste, enhancing both environmental and companies’ performances in terms of environmental impact reduction, environmental pollution prevention and ecological efficiency improvement, generating the competitive advantages, and promoting companies’ value (Oliveira et al., 2016; Badri et al., 2012; Rino and Salvador, 2017; Mazzi et al., 2016; Ferr_on-Vílchez, 2016). Consequently, many companies in the world are using the OHSAS 18001 OHSMS and ISO 14001 EMS separately to achieve the OHSAS 18001 and the ISO 14001 certifications (Bernardo, 2014; Simon et al., 2011).