اطلاعیه

مقاله ترجمه شده ارزیابی محیطی استراتژیک، مسائل کلیدی از اثربخشی آن. نتایج پروژه های سریع

مقالات مرتبط با این موضوع
مقالات ترجمه شده مدیریت
مقالات ترجمه شده مدیریت استراتژیک

مقالات ترجمه شده مدیریت زیست محیطی

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

کد محصول: M759

سال نشر: ۲۰۱۸

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله: Environmental Impact Assessment Review

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی:۱۰ صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۱۹ صفحه word

قیمت فایل ترجمه شده: ۱۹۰۰۰ تومان

عنوان فارسی:

مقاله ترجمه شده : ارزیابی محیطی استراتژیک، مسائل کلیدی از اثربخشی آن. نتایج پروژه های سریع

عنوان انگلیسی:

Strategic Environmental Assessment, key issues of its effectiveness. The results of the Speedy Project

چکیده فارسی:

در این مقاله نتایج پروژه سریع اروپائی در مورد استفاده از SEA (ارزیابی محیط استراتژیک ) فرا مرزی، با دو هدف عمده مورد بررسی قرار گرفته است. نخستین هدف ، تعریف روش های همکاری بین سازمان های مختلف دولتی و همچنین سازمان های خصوصی از طریق ایجاد یک پلتفرم دیجیتال است. هدف از این پلتفرم نوآورانه، به اشتراک گذاری دانش چند رشته ای، آموزش، مشارکت و غیره می باشد. هدف دوم این است که پیش نویس پیشنهادی برای تجدید نظر در آیین نامه ۲۰۰۱/۴۲ / EC را بر اساس اهمیت پیاده سازی در کشورهای عضو مستقل ایجاد شده در طول توسعه پروژه تهیه نماید.

این تجدیدنظر، در قالب گزارشات نهایی تحقیق ، فرم زمینه های مشکلات و پیشنهاداتی برای اصلاح دستورالعمل ها ارائه شده است. یک نتیجه بسیار مهم، علاوه بر موارد مرتبط با اجرای پلتفرم و تجدید نظر دستورالعمل SEA، بخش آموزش الکترونیکی همان پلتفرم است. ارائه مداوم سیستم آموزش الکترونیکی و نیز ارائه پشتیبانی ارزشمند برای ارتقا حرفه ای، می تواند یک ارتباط مفید بین تجربیات توسعه یافته توسط مقامات منطقه ای یا متخصصین مستقل و نیز ساخت واحدهای فنی و آموزشی ارائه دهد که با چالش های جدید ناشی از تغییرات در جامعه و تکامل سیستم محیط زیست مواجه می شوند.

کلیدواژگان: ارزیابی محیط استراتژیک، همکاری فرا مرزی، برنامه ریزی شهری، برنامه ریزی استراتژیک، دستورالعمل اروپایی،پلتفرم دیجیتال

Abstract

This paper describes the results of the European Speedy Project, concerning the application of cross-border SEA, a research that had two main objectives. The first has been the definition of cooperation modalities between various public body as well as private entity through the realization of a digital platform. The aims of this innovative platform include sharing of multidisciplinary knowledge, the training, the participation, etc. The second objective has been to draft a proposal for revision of Directive 2001/42/EC based on the criticalities of implementation in individual Member States emerged during the development of the project.

This revision has taken, in the final research report, the form of problem areas and suggestions for amending the Directive. A particularly important result, in addition to those related to platform implementation and the SEA Directive revision, is the e-learning section of the same platform. The continuous training provision of the e-learning system, as well as providing a valuable support for professional upgrading, can provide a useful link between the experiences developed by territorial authorities or individual professionals and the construction of a disciplinary and technical corpus that meet new challenges arising from the changes in society and the evolution of the environmental system.

Keywords : Strategic Environmental Assessment,Cross-border cooperation,Urban planning,Strategic planning,European Directive,Digital platform

Introduction

This paper describes the result of Speedy, an European Project that derives from the evaluation activities on the application and effectiveness of the Strategic Environmental Assessment – SEA Directive carried out by the European Commission in 2009 and culminated in the final document of DG ENV entitled ‘Study concerning the report on the application and effectiveness of the SEA Directive (2001/42/EC)’ (EC-ENV, 2009). In this document, the European Commission invited Member States to reflect on the need to amend and modify the Directive 2001/42/EC, and recommended and suggested to use innovative instruments for such studies, e.g. forums and platforms, in order to strengthen the sharing and the transfer of knowledge (Sheate and Partidário, 2010) and cooperation between the Member States.

The International Workshop ‘Environmental Assessments: EIA, SEA and AA, reflections on the integration of environmental assessment procedures’, organized by the Environmental Authority of the Abruzzo Region (It) in May 2011, from which the idea of the Speedy Project was born, has been an important moment of reflection and comparison on the subject of environmental assessment application. The speaker’s interventions have proposed a methodological survey pathway for evaluation of the SEA Directive in terms of integration and effectiveness.

The overall objective of the Speedy Project is to promote transnational cooperation between public administrations in order to facilitate an efficient environmental assessment process in the Adriatic area. The synergy between the neighboring countries is linked to the consideration that common environmental problems can be solved by coordinated interventions and sharing of knowledge. This general objective follows the specific ones that include useful suggestions for updating Directive 2001/42/EC, to create a digital support tool for partners to properly implement the SEA, to create a permanent environmental assessment network, to improve the evaluation procedures and the methods of practical application.

The project, launched at the end of 2012, is structured in 7 phases through which the application models, practices, laws, regulations and experiences of the countries involved are compared and a digital platform is used to achieve the overall and specific Project objectives.