مقاله انگلیسی دانش حسابداری مدیریت، اختیارات مدیریتی محدود و استفاده از حسابداری مدیریت: شواهد از بیمارستان های دولتی ژاپن

این مقاله علمی پژوهشی (ISI)  به زبان انگلیسی از نشریه امرالد مربوط به سال ۲۰۲۲ دارای ۱۴ صفحه انگلیسی با فرمت PDF می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی و بخشی از ترجمه فارسی مقاله موجود می باشد.

کد محصول: H851

سال نشر: ۲۰۲۲

نام ناشر (پایگاه داده): امرالد

نام مجله: Asian Review of Accounting

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۱۴ صفحه PDF

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ۲۰۲۲: دانش حسابداری مدیریت، اختیارات مدیریتی محدود و استفاده از حسابداری مدیریت: شواهد از بیمارستان های دولتی ژاپن

عنوان کامل انگلیسی:

Management accounting knowledge, limited managerial discretion and the use of management accounting: evidence from Japanese public hospitals

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی

وضعیت ترجمه: این مقاله تاکنون ترجمه نشده برای سفارش ترجمه تخصصی مقاله بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید (کد مقاله:H851)

ثبت سفارش ترجمه تخصصی در تمامی رشته ها

مقالات مرتبط با این موضوع: برای مشاهده سایر مقالات مرتبط با این موضوع (با ترجمه و بدون ترجمه)  بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

مقالات انگلیسی مرتبط با این موضوع جدید

چکیده فارسی

هدف – این مطالعه بررسی می کند که آیا دانش حسابداری مدیریت و اختیارات مدیریتی محدود، موجب تشویق به استفاده از حسابداری مدیریت می شود یا مانع از آن می شود.

طراحی/روش‌شناسی/رویکرد – بر اساس داده‌های به‌دست‌آمده از بیمارستان‌های دولتی ژاپن، این مطالعه بررسی می‌کند که آیا مدیران ارشدی که دارای دانش حسابداری مدیریت بیشتری هستند از حسابداری مدیریت استفاده می‌کنند یا خیر. علاوه بر این، این مطالعه بررسی می کند که آیا اختیارات مدیریتی کمتر منجر به استفاده کمتر از حسابداری مدیریت می شود یا خیر و به این منظور از  تجزیه و تحلیل رگرسیون چندگانه سلسله مراتبی استفاده می کند.

یافته ها – نتایج نشان می دهد که هر چه دانش حسابداری مدیریت بیستر باشد، احتمال استفاده از حسابداری مدیریت بیشتر است. در مقابل، هر چه اختیارات مدیریت محدودتر باشد، احتمال استفاده از حسابداری مدیریت کمتر است.

نوآوری/ارزش – این مطالعه بر اساس تئوری پله بالاتر نشان داده است که ویژگی هایی مانند تحصیلات و تجربه مدیران ارشد بر استفاده از سیستم های حسابداری مدیریت تأثیر می گذارد. با این حال، تأثیر دانش حسابداری مدیریت و اختیارات مدیریتی که یکی از ویژگی های مهم مدیران ارشد است، بر حسابداری مدیریت به ندرت مورد مطالعه قرار گرفته است.

کلمات کلیدی: سیستم‌های حسابداری مدیریت، دانش حسابداری مدیریت، اختیارات مدیریتی، تئوری پله بالاتر، بیمارستان‌های دولتی

Abstract

Purpose – This study examines whether management accounting knowledge and limited managerial discretion encourage and/or hinder the use of management accounting.

Design/methodology/approach – Based on the data obtained from public hospitals in Japan, this study tests whether top managers with more management accounting knowledge use management accounting more. Additionally, the study verifies whether lower managerial discretion leads to the use of less management accounting and conducts hierarchical multiple regression analysis.

Findings – The results show that the higher management accounting knowledge is, the more likely management accounting is to be used. By contrast, the more limited management discretion is, the less likely management accounting is to be used.

Originality/value – The author’s management accounting research based on the upper echelon theory has shown that characteristics such as the education and experience of top managers affect the use of management accounting systems. However, the impact of management accounting knowledge and managerial discretion, which is one of the important characteristics of top managers, on management accounting has rarely been studied.

Keywords :Management accounting systems, Management accounting knowledge, Managerial discretion, Upper echelon theory, Public hospitals

۱.Introduction

use ofmanagement accounting in organizations is influenced by the size of an organization and the environment (Chenhall, 2003) and top manager characteristics (Hiebl, 2014). Recently, based on the upper echelon theory, management accounting research has revealed that the background and age of top managers affect the use of management accounting (Naranjo-Gil and Hartmann, 2006, 2007; Naranjo-Gil et al., 2009). As the primary users of management accounting information are top managers, the design and use of management accounting systems often change at their initiative. Therefore, we can gain insights into the design and use of management accounting systems by focusing on top managers…

۶.Conclusion

This study focuses on the effects of top managers’ management accounting knowledge and management discretion on the use of management accounting. We tested our hypotheses using data from a questionnaire survey of Japanese public hospitals. The results suggest that the higher top managers’ management accounting knowledge, the more management accounting is utilized. The results also suggest that the less top managers’ discretion, the less management accounting is utilized.

This study contributes to the literature as follows. First, managers differ in their management accounting knowledge despite having the same degree (medical) and these differences affect their use of management accounting. In management accounting research based on the upper echelon theory, it has been implicitly assumed that the same education leads to the same management accounting knowledge base (Hiebl, 2014), while studies on non-business degree holders, especially those with medical degrees, indicated there are differences in knowledge of management accounting even among those with the same degree (Jacobs, 2005; Kurunm€aki, 2004; Ferreria da Silva et al., 2020).This study shows that focusing on the differences in management accounting knowledge may contribute to the development of a theory of management accounting research based on the upper echelon theory…

مقالات مرتبط با این موضوع

موضوع حسابداری ۲۰۲۳

دانلود رایگان مقالات ۲۰۲۳ مدیریت

مقاله حسابداری مدیریت

مقاله در مورد سیستم های اطلاعات حسابداری

دانلود مقاله در مورد سیستم های اطلاعاتی

دانلود مقاله انگلیسی مدیریت دولتی

دانلود مقاله انگلیسی حسابداری دولتی

دانلود رایگان مقاله با ترجمه ۲۰۲۳