اطلاعیه

مقاله انگلیسی با ترجمه دانش حسابداری مدیریت، اختیارات مدیریتی محدود و استفاده از حسابداری مدیریت: شواهد از بیمارستان های دولتی ژاپن

این مقاله علمی پژوهشی (ISI)  به زبان انگلیسی از نشریه امرالد مربوط به سال ۲۰۲۲ دارای ۱۴ صفحه انگلیسی با فرمت PDF و ۲۲ صفحه ترجمه فارسی به صورت فایل  WORD قابل ویرایش می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی ، بخشی از ترجمه فارسی مقاله و  لینک خرید آنلاین ترجمه ی کامل مقاله موجود می باشد.

کد محصول: H851

سال نشر: ۲۰۲۲

نام ناشر (پایگاه داده): امرالد

نام مجله: Asian Review of Accounting

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۱۴ صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۲۲   صفحه WORD

قیمت فایل ترجمه شده:  ۵۲۰۰۰  تومان

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۲۲: دانش حسابداری مدیریت، اختیارات مدیریتی محدود و استفاده از حسابداری مدیریت: شواهد از بیمارستان های دولتی ژاپن

عنوان کامل انگلیسی:

Management accounting knowledge, limited managerial discretion and the use of management accounting: evidence from Japanese public hospitals

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی

وضعیت ترجمه: این مقاله به صورت کامل ترجمه شده برای خرید ترجمه کامل مقاله بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید (لینک دانلود بلافاصله بعد از خرید نمایش داده می شود)

خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

مقالات مرتبط با این موضوع: برای مشاهده سایر مقالات مرتبط با این موضوع (با ترجمه و بدون ترجمه)  بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

مقالات انگلیسی مرتبط با این موضوع جدید

چکیده فارسی

هدف – این مطالعه بررسی می کند که آیا دانش حسابداری مدیریت و اختیارات مدیریتی محدود، موجب تشویق به استفاده از حسابداری مدیریت می شود یا مانع از آن می شود.

طراحی/روش‌شناسی/رویکرد – بر اساس داده‌های به‌دست‌آمده از بیمارستان‌های دولتی ژاپن، این مطالعه بررسی می‌کند که آیا مدیران ارشدی که دارای دانش حسابداری مدیریت بیشتری هستند از حسابداری مدیریت استفاده می‌کنند یا خیر. علاوه بر این، این مطالعه بررسی می کند که آیا اختیارات مدیریتی کمتر منجر به استفاده کمتر از حسابداری مدیریت می شود یا خیر و به این منظور از  تجزیه و تحلیل رگرسیون چندگانه سلسله مراتبی استفاده می کند.

یافته ها – نتایج نشان می دهد که هر چه دانش حسابداری مدیریت بیستر باشد، احتمال استفاده از حسابداری مدیریت بیشتر است. در مقابل، هر چه اختیارات مدیریت محدودتر باشد، احتمال استفاده از حسابداری مدیریت کمتر است.

نوآوری/ارزش – این مطالعه بر اساس تئوری پله بالاتر نشان داده است که ویژگی هایی مانند تحصیلات و تجربه مدیران ارشد بر استفاده از سیستم های حسابداری مدیریت تأثیر می گذارد. با این حال، تأثیر دانش حسابداری مدیریت و اختیارات مدیریتی که یکی از ویژگی های مهم مدیران ارشد است، بر حسابداری مدیریت به ندرت مورد مطالعه قرار گرفته است.

کلمات کلیدی: سیستم‌های حسابداری مدیریت، دانش حسابداری مدیریت، اختیارات مدیریتی، تئوری پله بالاتر، بیمارستان‌های دولتی

فرضیات مقاله

H1. هرچه دانش حسابداری مدیریت، مدیران ارشد در بیمارستان های دولتی بیشتر باشد، احتمال استفاده از حسابداری مدیریت بیشتر می شود

H2. هر چه اختیارات مدیریتی مدیران ارشد در بیمارستان های دولتی کمتر باشد، احتمال استفاده از حسابداری مدیریت کمتر می شود.

۱.مقدمه

بکارگیری حسابداری مدیریت در سازمان ها تحت تأثیر اندازه و محیط سازمان (چنهال، ۲۰۰۳) و ویژگی های مدیر ارشد (هیبل، ۲۰۱۴) می باشد. اخیراً، تحقیقات حسابداری مدیریت بر اساس تئوری پله بالاتر نشان داده اند که سابقه و سن مدیران ارشد بر استفاده از حسابداری مدیریت تأثیر می گذارند (نارانجو-گیل و هارتمن، ۲۰۰۶، ۲۰۰۷؛ نارانجو-گیل و همکاران، ۲۰۰۹). از آنجایی که کاربران اصلی اطلاعات حسابداری مدیریت، مدیران ارشد هستند، طراحی و استفاده از سیستم های حسابداری مدیریت اغلب به بر اساس دیدگاه آنها تغییر می کند. بنابراین، می‌توانیم با تمرکز بر مدیران ارشد، بینشی در مورد طراحی و استفاده از سیستم‌های حسابداری مدیریت کسب کنیم.

ما بر چهار روش متداول حسابداری مدیریت تمرکز می کنیم: بودجه بندی، حسابداری هزینه، تصمیم گیری سرمایه گذاری، و تجزیه و تحلیل نقطه سربه سر، که در همه سازمان ها (از جمله بیمارستان ها) مورد استفاده قرار نمی گیرد (آبرنتی و چوا، ۱۹۹۶؛ کورونماکی، ۲۰۰۴). ). برای آشکار کردن رابطه بین ویژگی‌های مدیر ارشد و استفاده از این روش‌های حسابداری مدیریت، صنعت بیمارستان را در نظر می‌گیریم…

۶.جمع بندی

این مطالعه بر تأثیر دانش حسابداری مدیریتِ مدیران ارشد و اختیارات مدیریتی بر استفاده از حسابداری مدیریت متمرکز است. ما فرضیه‌های خود را با استفاده از داده‌های یک پرسشنامه از بیمارستان‌های دولتی ژاپن آزمایش کردیم. نتایج نشان می‌دهد که هرچه دانش حسابداری مدیریتِ مدیران ارشد بیشتر باشد، از حسابداری مدیریت بیشتر استفاده می‌شود. همچنین نتایج نشان می‌دهد که هر چه اختیار مدیران ارشد کمتر باشد، از حسابداری مدیریت کمتر استفاده می‌شود…

Abstract

Purpose – This study examines whether management accounting knowledge and limited managerial discretion encourage and/or hinder the use of management accounting.

Design/methodology/approach – Based on the data obtained from public hospitals in Japan, this study tests whether top managers with more management accounting knowledge use management accounting more. Additionally, the study verifies whether lower managerial discretion leads to the use of less management accounting and conducts hierarchical multiple regression analysis.

Findings – The results show that the higher management accounting knowledge is, the more likely management accounting is to be used. By contrast, the more limited management discretion is, the less likely management accounting is to be used.

Originality/value – The author’s management accounting research based on the upper echelon theory has shown that characteristics such as the education and experience of top managers affect the use of management accounting systems. However, the impact of management accounting knowledge and managerial discretion, which is one of the important characteristics of top managers, on management accounting has rarely been studied.

Keywords :Management accounting systems, Management accounting knowledge, Managerial discretion, Upper echelon theory, Public hospitals

hypothesis

H1. The higher the knowledge of management accounting of top managers in public hospitals, the more likely they are to use management accounting.

H2. The lower the managerial discretion of top managers in public hospitals, the less likely they are to use management accounting.

۱.Introduction

use ofmanagement accounting in organizations is influenced by the size of an organization and the environment (Chenhall, 2003) and top manager characteristics (Hiebl, 2014). Recently, based on the upper echelon theory, management accounting research has revealed that the background and age of top managers affect the use of management accounting (Naranjo-Gil and Hartmann, 2006, 2007; Naranjo-Gil et al., 2009). As the primary users of management accounting information are top managers, the design and use of management accounting systems often change at their initiative. Therefore, we can gain insights into the design and use of management accounting systems by focusing on top managers.

We focus on the four traditional management accounting methods: budgeting, cost accounting, investment decision-making, and break-even point analysis, which are not utilized in all organizations, such as hospitals (Abernethy and Chua, 1996; Kurunm€aki, 2004). To reveal the relationship between top manager characteristics and use of these management accounting methods, we consider the hospital industry…

۶.Conclusion

This study focuses on the effects of top managers’ management accounting knowledge and management discretion on the use of management accounting. We tested our hypotheses using data from a questionnaire survey of Japanese public hospitals. The results suggest that the higher top managers’ management accounting knowledge, the more management accounting is utilized. The results also suggest that the less top managers’ discretion, the less management accounting is utilized…

مقالات مرتبط با این موضوع

موضوعات حسابداری

دانلود رایگان مقالات ۲۰۲۳ مدیریت

مقاله حسابداری مدیریت

مقاله در مورد سیستم های اطلاعات حسابداری

دانلود مقاله در مورد سیستم های اطلاعاتی

دانلود مقاله انگلیسی مدیریت دولتی

دانلود مقاله انگلیسی حسابداری دولتی

مقاله انگلیسی در مورد مدیریت بیمارستان با ترجمه فارسی

دانلود رایگان مقاله با ترجمه ۲۰۲۳