اطلاعیه

مقاله انگلیسی با ترجمه هنوز کیفیت آموزش و گسترش آن مهم است؟ مدارک و شواهد در سرمایه انسانی و بهره وری

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

کد محصول: M608

سال نشر: ۲۰۱۶

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله:  Economic Modelling

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۱۱  صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۲۲  صفحه word

قیمت فایل ترجمه شده:  ۲۱۰۰۰  تومان

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده رشته مدیریت :  هنوز کیفیت آموزش و گسترش آن مهم است؟ مدارک و شواهد در سرمایه انسانی و بهره وری در یونان

عنوان انگلیسی:

Do education quality and spillovers matter? Evidence on human capital and productivity in Greece

چکیده فارسی:

این مقاله توابع تولید را برای مناطق یونانی طی سالهای ۱۹۷۱-۲۰۱۱ ،با استفاده از داده های سرشماری به دست آمده  از سرمایه های آموزش انسانی، تخمین می زند. ما سری های سرمایه غنی انسانی را ایجاد می کنیم که در آن داده ها برای کارکنان، طبق سطح آموزشی و تحصیلات آنان تجزیه و تحلیل می شود. علاوه بر این ما اثرات احتمالی ناشی از کیفیت آموزش و گسترش[۱] آن را نیز محاسبه خواهیم کرد. شواهد ما نشان می دهند که سرمایه انسانی یک ارتباط مثبت قوی با بهره وری نیروی کار از طریق آموزش متوسطه و عالی دارد. در حالی که آموزش ابتدایی ارتباط منفی را منعکس می کند و چه بسا تحصیلات و آموزش سطح پایین و کمتر و حتی فرعی هیچ ارتباطی با بهره وری را نشان نمی دهند. به طور کلی یافته ها حاکی از آن است که سیاست گذاران باید بر کیفیت آموزش و همچنین گسترش آن بیشتر متمرکز شوند و تلاش های خود را به سمت و سوی یک سیستم کارآمد تر و پیشرفته با تاکید بر سطح آموزش عالی معطوف سازند تا به طور کلی بهره وری نیروی کار را بهبود بخشند و نابرابری های بهره وری فضایی را کاهش دهند.

واژگان کلیدی: بهره وری نیروی کار، رشد، سرمایه انسانی، داده های منطقه ای، داده های پانل

۱.مقدمه

اخیرا، افزایش علاقه ای در برآورد توابع تولید پدیدار گشته است. در این چارچوب، مطالعات متعدد،تفاوت بهره وری نیروی کار را در سراسر کشورها و مناطق بررسی کرده اند. این بخش از تحقیق،توسط نابرابری های مداوم، هم در بین و درون کشورها و هم در جستجو برای همگرایی زیستن استاندارد در مجموعه جهانی،در میان دیگران، به وسیله سازمانهای جهانی و بین المللی نظیر سازمان ملل متحد،برانگیخته شده است.

پیرو این رشته از تحقیقات، ما به بررسی نابرابری های منطقه ای از نظر بهره وری نیروی کار در یونان با تاکید ویژه بر سرمایه انسانی می پردازیم.نظریه اقتصادی یک رابطه مثبت بین سرمایه انسانی و بهره وری را نشان می دهد که اشاره دارد که یک نیروی اساسی پشت همگرایی یا واگرایی درآمد تشکیل می شود.هم بخشی(سهم) نظری بر نقش متمایز انباشتگی سرمایه انسانی، سهم سرمایه انسانی و مکانیزم هر ۲ در ورای روند رشد، تمرکز دارد. با این حال با در نظر گرفتن داده های برخی کشور های توسعه یافته، مشاهده می کنیم که هیچ رابطه آشکاری بین این کشورها از لحاظ بهره وری نیروی کار و سرمایه انسانی اندازه گرفته شده از متوسط سال تحصیل برای دوره ۱۹۷۰-۲۰۱۰ وجود ندارد.

تلاش های متعددی برای آزمایش این رابطه به طور رسمی با به کارگیری داده های مقطع کشور صورت گرفته است. این مطالعات از شاخص های رسمی آموزش به عنوان یک پروکسی برای سرمایه انسانی استفاده می کنند؛ چرا که سرمایه گذاری در آموزش یک نقش محوری را در انباشت سرمایه انسانی ایفا می کند. با این حال آنها نتایج متضادی ارائه داده اند: رشد اثرات سرمایه انسانی مثبت( از نظر آماری ناچیز) یاحتی در برخی موارد منفی برآورد شده است. یکی از دلایل اساسی این نتایج گیج کننده این است که اغلب مطالعات از مجموعه داده های بین المللی استفاده می کنند اما به اشتباه آن را به  بازده آموزش (ضرایب همگن) بین کشورها تحمیل می کنند. این مشکل ساز است چرا که ارائه آموزش تحت تاثیر موسسات آموزشی است که اغلب بین کشورها متفاوت می باشند. علاوه بر این، بازده آموزش احتمالا در کشورهای دارای نیروی کار با سطح آموزش بهتر، بالاتر است. پس بازده غیر خطی آموزش وجود دارد. موضوع دیگر این است که سرمایه گذاری آموزشی در برخی موارد با بهره وری همگام و مرتبط نیست. برای مثال، آمورش نه تنها یک سرمایه گذاری است، بلکه یک مصرف، خوب برای افراد است. در نهایت بخش عمومی به ویژه در کشور های کم توسعه یافته با ایجاد تحریف در برآورد بازده آموزش ،تقریبا همه نیروی کار ماهر را استخدام می کند ، چرا که اساسا این بازده ها توسط مقررات دولت و نیروهای غیر بازار تعیین می شوند.

Abstract

This paper estimates production functions for Greek regions over 1971–۲۰۱۱, using census data on educational human capital. We construct rich human capital series, where data for employees are decomposed according to their education level. In addition, we take into account possible effects due to education quality and spillovers. Our evidence shows that human capital has a strong positive association with labor productivity through upper secondary and tertiary education, while primary education exhibits a negative relationship and lower secondary education does not exhibit any association with productivity. Tertiary education spillovers along with a number of education quality indicators present a significant positive relationship with productivity. Overall, findings suggest that policy makers should account for education quality as well as spillovers and direct their efforts toward a more efficient and enhanced education system with emphasis on high education levels to improve labor productivity overall and reduce spatial productivity disparities.