اطلاعیه

مقاله انگلیسی با ترجمه تأمین مالی جمعی مبتنی بر سهام در مجوزها و استراتژی های انتقال فناوری

این مقاله علمی پژوهشی به زبان انگلیسی از نشریه InderScienceOnline مربوط به سال ۲۰۱۸ دارای ۳۲ صفحه انگلیسی با فرمت PDF و ۳۰ صفحه ترجمه فارسی به صورت فایل  WORD قابل ویرایش می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی ، بخشی از ترجمه فارسی مقاله و  لینک خرید آنلاین ترجمه ی کامل مقاله موجود می باشد.

کد محصول: M1379

سال نشر: ۲۰۱۸

نام ناشر (پایگاه داده): InderScienceOnline 

نام مجله: International Journal of Technology Management

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۳۲ صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۳۰ صفحه WORD

قیمت فایل ترجمه شده:  ۳۵۰۰۰ تومان

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۱۸ :  تأمین مالی جمعی مبتنی بر سهام در مجوزها و استراتژی های انتقال فناوری

عنوان کامل انگلیسی:

Equity crowdfunding in Technology Transfer Strategies and Licensing

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی

وضعیت ترجمه: این مقاله به صورت کامل ترجمه شده برای خرید ترجمه کامل مقاله بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید (لینک دانلود بلافاصله بعد از خرید نمایش داده می شود)

خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

مقالات مرتبط با این موضوع: برای مشاهده سایر مقالات مرتبط با این موضوع (با ترجمه و بدون ترجمه)  بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

مقالات انگلیسی مرتبط با این موضوع جدید

چکیده فارسی:

هدف اصلی این مطالعه بررسی این موضوع می باشد که تأمین مالی جمعی مبتنی بر سهام  در سازمان تا چه میزان شرکت ها را قادر به برون سپاری فعالیت های تحقیق و توسعه، می کند. همچنین ، پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین ظرفیت دفعی و عملکرد تامین مالی جمعی مبتنی بر سهام انجام شده است. ما همچنین به بررسی نقش میانجی گر ظرفیت های فناوری اطلاعات و ارتباطات ، ظرفیت ارتباطی و مالکیت سهام خرد می پردازیم. نمونه ای از ۱۸۰ پروژه مبتنی بر ده پلتفرم برتر تامین مالی جمعی مبتنی بر سهام در اروپا استفاده شده است. یافته ها حاکی از آن است که ظرفیت دفعی شرکت ها را قادر می سازد دانش خارجی را توسعه و حفظ کنند که به نوبه خود باعث افزایش عملکرد تامین مالی جمعی مبتنی بر سهام می شود.

کلمات کلیدی: تامین مالی جمعی ؛ انتقال فناوری؛ مجوز؛ مدیریت دانش خارجی؛ ظرفیت دفعی ؛ ظرفیت ارتباطی؛ ظرفیت های فناوری اطلاعات و ارتباطات؛ مالکیت سهام

۱.مقدمه

این فرآیند که در طی آن، سازمان در فرآیند انتقال دانش و فناوری تحت تاثیر تجربه سازمان دیگری قرار می گیرد خواستار توجه ویژه ای به ادبیات پیشرو مدیریتی است (آرگوت و اینگرم، ۲۰۰۰؛ ملیک، ۲۰۰۴؛ مایسنر و کارایانیس، ۲۰۱۷).

به دلیل پویایی رقابتی، دانش برای سازمان ها دارایی بنیادینی محسوب می شود (تیس، ۲۰۰۷؛ سکوندو، مگنایر – واتانابه، هایسیگ، ۲۰۱۵). در واقع انتقال دانش به یکی از حیاتی ترین فرآیندهای مدیریت دانش در تشکیلات معاصر دنیا تبدیل شده است (کوهن و ایبکر، ۱۹۹۷؛ بولینگر و اسمیت، ۲۰۰۱؛ آلبینو و همکاران، ۲۰۰۷؛ کرایلووا، ورا و کروسان، ۲۰۱۶).

شرکت ها توجه فزاینده ای را به برونسپاری و همکاری خارجی در زمینه تحقیق و توسعه  (R&D) نشان می دهند. مع الوصف، به ویژه در کسب و کارهای کوچک همچنان موانعی پدیدار می شوند. در واقع، فعالیت های R&D عموماً از درجات عدم قطعیت بالایی برخوردار هستند. علل اصلی این وضعیت به عدم تقارن اطلاعاتی بین شرکا و هزینه بالای انتقال دانش بر می گردد. این امر با وجود بازارهای مالی ریسک‌گریز و کوتاه مدتی که مورد توجه عموم هستند، تا حدی توضیح داده می شود (ووگلرز و کاسیمن، ۲۰۰۵؛ دل جیدیسی و همکاران، ۲۰۱۶)…

۶- بحث و بررسی

یافته ها مهر تاییدی بر این موضوع هستند که ظرفیت دفعی به توسعه قابلیت حفظ و بهره برداری از دانش خارجی شرکت ها کمک می کند.و در همین راستا عملکرد تامین مالی جمعی مبتنی بر سهام افزایش می یابد.

پس از بررسی سازه های اصلی از مرور جدیدترین پژوهش های مدیریتی، پژوهش حاضر مکانیزم میانجی در رابطه بین DCAP و عملکرد تامین مالی جمعی مبتنی بر سهام را بررسی می کند.همراستا با مبانی نظری، این پژوهش تایید می کند که DCAP از طریق ارتباط با مالکیت سهام جزئی و حفظ دانش خارجی ، به احتمال زیاد عملکرد تامین مالی جمعی را ارتقا می دهد…

Abstract 

The main aim of this study is to investigate to what extent equity crowdfunding could enable firms to outsource research and development activities. Likewise, the present study aims at analyzing the relationship between desorptive capacity and equity crowdfunding performance. We also aim at studying the mediation role of ICT firms capabilities, connective capacity and minor equity ownership. In this regard, this study intends to pioneer into connecting the knowledge management theory with the crowdfunding studies. A sample of 180 projects based on the top ten European equity crowdfunding platforms has been used. Findings indicate that desorptive capacity enables companies in developing external knowledge retention and expoitation wich in turn enhance equity crowdfunding performance.

Keywords: Crowdfunding; Technology transfer; Licensing; External knowledge management; Desorptive capacity; Connective capacity; ICT capabilities; Equity ownership

۱.Introduction

 The process through which an organization is affected within knowledge and technology transfer processes by the experience of another one, requests special attention as widely adviced into the leading managerial literature (Argote and Ingram 2000; Malik, 2004; Meissner and Carayannis, 2017). Due to the competitive dynamics, knowledge had been widely recognized as a fundamental asset for organizations (Teece, 2007; Secundo, Magnier-Watanabe, Heisig, 2015). Actually, knowledge transfer has become one of the most critical knowledge management processes inside contemporary worldwide enterprises (Kuhn and Abecker 1997; Bollinger and Smith, 2001; Albino et. al. 2007; Krylova, Vera, Crossan, 2016).

Companies are increasingly showing interest in Research & Development (R&D) outsourcing and external cooperation. Nevertheless, some barriers yet occur, especially when considering the small businesses. Indeed, R & D activities generally have high degree of uncertainty. Main reasons are the information asymmetry between the partners and the high costs of knowledge transfer. This can partly be explained by the existence of risk-averse and short-term financial markets as widely highlited (Veugelers and Cassiman 2005, Del Giudice et al., 2016).

For these reasons, recently empirical research has recognized the crucial role of the on line digital platforms for knowledge transfer purposes and R&D outsourcing processes (Brown and Harris, 2010; Aloini, Farina, Lazzarotti, Pellegrini, 2017; Randhawa, Josserand, Schweitzer, Logue, 2017). In this regard, four categories of digital platforms had been mainly identified: Club of experts, Crowdsourcing, Coalitions, Communities of related spirits (Plant, 2004; Fronteer Strategy, 2009; Roser et al., 2014). The basic rules and requirements for participation, the type of governance and the rules of engagement define the platform category…

۶.Discussion

 Findings confirmed that descriptive capacity enables companies in developing external knowledge retention and expoitation, which in turn enhance equity crowdfunding performance.

 After examined the main constructs through the most recent managerial literature review, this study explored the mediating mechanism in the relationship between DCAP and equity crowdfunding performance. Consistently with the theoretical background, this study confirms that DCAP, through its connection with minor equity ownership and external knowledge retention, is likely to improve crowdfunding performance…

مقالات مرتبط با این موضوع

دانلود مقاله بیس مدیریت با ترجمه تخصصی

دانلود رایگان مقاله انگلیسی مدیریت مالی

دانلود رایگان مقاله انگلیسی رشته اقتصاد

دانلود مقاله انگلیسی درباره تامین مالی

دانلود رایگان مقاله انگلیسی درباره بازار سهام

دانلود مقاله ISI با ترجمه تخصصی