مقاله انگلیسی مدیریت سرمایه در گردش: اثرات مالی و ارزیابی

این مقاله ISI به زبان انگلیسی از نشریه الزویر مربوط به سال ۲۰۲۰ دارای ۸ صفحه انگلیسی با فرمت PDF می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی و بخشی از ترجمه فارسی مقاله موجود می باشد.

کد محصول:  H553

سال نشر: ۲۰۲۰

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

تعداد صفحه انگلیسی: ۸ صفحه PDF

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ۲۰۲۰ :  مدیریت سرمایه در گردش: اثرات مالی و ارزیابی

عنوان کامل انگلیسی:

Working capital management: Financial and valuation impacts

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی

وضعیت ترجمه: این مقاله تاکنون ترجمه نشده برای سفارش ترجمه ی مقاله بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید (کد مقاله:H553)

ثبت سفارش ترجمه تخصصی در تمامی رشته ها

مقالات مرتبط با این موضوع: برای مشاهده سایر مقالات مرتبط با این موضوع (با ترجمه و بدون ترجمه)  بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

مقالات انگلیسی مرتبط با این موضوع جدید

چکیده فارسی:

در این مقاله به بررسی تأثیرات طولی برنامه های بهبود مداوم و اقدامات سرمایه در گردش تهاجمی بر گردش حساب های دریافتنی ، گردش موجودی ، روزهای قابل تعویق حساب های پرداختنی(بدهی ها) و چرخه تبدیل وجه نقد، از سال ۱۹۹۰ تا ۲۰۱۷ می پردازیم. ما از لحاظ آماری تغییرات معنی داری را در میانگین ها و انحراف متغیرها بر اساس مدیریت مالی سخت گیرانه و اتخاذ ریسک کمتر اعتبار تجاری مشاهده می کنیم. نتایج بدست آمده در صنعت حمل و نقل و ارتباطات قویترین و در خدمات مالی ضعیفترین می باشد. این معیارها با اثرات ارزیابی سهام و سودآوری مطلوب که از طریق بازده دارایی های سرمایه گذاری شده به دست می آید، همراه است

 واژه‌های کلیدی: حسابداری مالی ، گزارشگری مالی ، نسبت های مالی ، سرمایه در گردش ، مدیریت خزانه ، امور مالی شرکت

۱.مقدمه

سرمایه در گردش می تواند یک مزیت رقابتی برای شرکت ها باشد. در سالهای اخیر شرکتهای بزرگ دریافته اند که اگر حسابهای سرمایه در گردش خود را به صورت متهوّرانه مدیریت کنند جریانهای نقدی مهمی در دسترس آنها قرار دارد (حساب های دریافتنی ، موجودی ، حساب های پرداختنی و پیش پرداخت ها) (Reason ، ۲۰۰۲). علاوه بر این ، یک مطالعه جدید توسط PWC نشان داد که بهبود مدیریت سرمایه در گردش می تواند به ارتقاء معیارهای عملکردی مانند بازده سهام عادی کمک کند.

 مطابق گفته Cohen and Cyert (1975 ، صفحه ۸) ، “کلیه دارندگان منابع تولیدی حداکثر سود را مطابق با تقاضای مصرف کننده برای محصولات نهایی و مطابق با ترجیحات صاحبان منابع، به دست می آورند.” تئوری شرکت تغییر نکرده است و منابع باید بیشترین کاربرد خود را داشته و بالاترین بازده را برای ذینفعان کسب کنند. استفاده از سرمایه در گردش برای تأمین تفاوت های زمان بندی در جریان های نقدی اختصاص یافته به موجودی ، حساب های پرداختنی و حساب های دریافتنی و برای برخی از تولید کنندگان کالاهای بادوام ، پیش پرداخت یا پیش دریافت، لازم است …

۴.نتیجه گیری و پیشنهاداتی برای تحقیقات آتی

 برخی از شرکت های بزرگ ایالات متحده آمریکا تغییرات چشمگیری را در نحوه ی انتشار اغلب معیارهای مالی استاندارد که برای اندازه گیری سرمایه در گردش و شیوه های بهبود فرآیند برای مدت زمان طولانی از سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۷ استفاده شده اند ، تجربه کرده اند. این تغییرات به دوره ی خاصی از مطالعه محدود نمی شود و در کل ۲۷ سال مورد بررسی قرار گرفته است. این اثرات همچنین در هر بخش صنعتِ مورد مطالعه وجود دارد ، اگرچه این گروه ها در دسته بندی صنایع یک رقمی قرار دارند. بنابراین ، به نظر می رسد شرکت های بزرگ باید در برنامه های بهبود مستمر یا مدیریت سرمایه در گردش مشارکت داشته باشند تا منجر به بهبود عملکرد آنها شود. نشان داده شده است که این پیشرفتها بر ارزش بازار شرکت ها هم به طور مطلق (ارزش کل بازار شرکت) و هم به طور نسبی (Tobin’s Q) تأثیر می گذارد. فرآیند بهبود ارزش بازار در کلیه گروههای صنعتی مورد مطالعه آشکار بود که با توجه به برخی از معیارهای سرمایه در گردش برای برخی از گروههای صنعتی خاص مهمتر است …

Abstract

This paper examines the longitudinal impact from 1990 to 2017 of continuous improvement programs and aggressive working capital practices on accounts receivable turnover, inventory turnover, days payables outstanding, and cash conversion cycle. We find statistically significant shifts in the means and in the skew for these variables consistent with stricter financial management and less risk taking in trade credit. The results are strongest in the transportation and communications industry and weakest in financial services. These metrics are associated with equity valuation impacts and with improved profitability as captured by return on invested capital.

Keywords: Financial accounting, Financial reporting ,Financial ratios, Working capital, Treasury management, Corporate finance

۱.Introduction

 Working capital can be a competitive advantage for firms. In recent years major corporations have discovered that there are important cash flow streams available to them if they aggressively manage their working capital accounts (accounts receivable, inventory, accounts payable, and advance payments) (Reason, 2002). Moreover, a recent study by PWC found that improvements in working capital management can help boost performance metrics such as Return on Common Equity.

 According to Cohen and Cyert (1975, p. 8), “all owners of productive resources will be earning the maximum return consistent with consumer demands for final products and consistent with the resource owners’ preferences.” The theory of the firm has not changed and resources should receive their highest uses and earn the highest returns for the stakeholders. The use of working capital is necessary to provide for the timing differences in the cash flow streams devoted to inventory, accounts payable, and accounts receivable and, for some durable goods manufacturers, advance payments or progress collections…

۴.Conclusions and future research recommendations

 Some of the largest firms in the U.S represented have experienced significant changes in the distribution shapes of most of the standard financial measures used to measure working capital and process improvement practices for an extended period of time: 1990–۲۰۱۷. These changes are not limited to a segment of the study period and are across the entire 27 years studied. The effects also are across every industry category studied, although those groups are at the one digit industry classification. Therefore, the largest firms seem to have engaged in continuous improvement or working capital management programs that resulted in improved performance. These improvements have been shown to positively affect the market values of the firms in both an absolute (total market value of the firm) and relative (Tobin’s Q) sense. These market value improvements were apparent in all industry groupings studied with some working capital measures being more important to certain industry groups…

مقالات مرتبط با این موضوع
مقاله ۲۰۲۰ رشته حسابداری

مقالات ۲۰۲۰ رشته مدیریت

مقاله ۲۰۲۰ حسابداری مالی

مقاله ۲۰۲۰ مدیریت سرمایه

مقالات ۲۰۲۰ مدیریت مالی

مقاله ۲۰۲۰ درباره گزارشگری مالی