اطلاعیه

مقاله ترجمه شده جهت گیری نظارتی، جهت گیری هدف کارمند و مدیریت دانش در میان کارمندان

مقالات مرتبط با این موضوع

مقالات ترجمه شده مدیریت

مقالات ترجمه شده رفتار سازمانی

مقالات ترجمه شده مدیریت هتل 

مقالات ترجمه شده مدیریت دانش

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

کد محصول: M635

سال نشر: ۲۰۱۷

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله:International Journal of Hospitality Management

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۱۲ صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۱۷  صفحه word

قیمت فایل ترجمه شده:  ۱۷۰۰۰تومان

عنوان فارسی:

مقاله ترجمه شده :  جهت گیری نظارتی، جهت گیری هدف کارمند و مدیریت دانش در میان کارمندان خط مقدم هتل

عنوان انگلیسی:

Supervisory orientation, employee goal orientation, and knowledge management among front line hotel employees

چکیده فارسی:

این پژوهش به بررسی اینکه چگونه مدیران می توانند مدیریت دانش (KM) را در میان کارمندان خط مقدم هتل در سطح فردی افزایش دهند به طوری که بر جهت گیری هدف کارمند از طریق نظارت اثر بگذارد  پرداخته است. این پژوهش تاثیر بسیاری از نظر نظارت بر جهت هدف کارمند به دست آورده است. تاثیر مثبت گرایش کارکنان به آموزش در مدیریت دانش نیز قابل توجه است. با این حال تاثیر جهت گیری هدف عملکرد بر روی مدیریت دانش ناچیز است. نتایج همچنین از تأثیر مثبت غیر مستقیم نتیجه نهایی نظارت و جهت گیری های توانایی در مدیریت دانش از طریق میانجیگری جهت گیری هدف حمایت می کند. سهم اصلی از این پژوهش شناسایی اثر غیر مستقیم جهت گیری نظارتی بر روی مدیریت دانش از طریق میانجیگری جهت گیری هدف کارکنان می باشد. این پژوهش سه مفهوم مجزای جهت گیری نظارتی، جهت گیری هدف کارکنان و مدیریت دانش را در یک مدل واحد برای اولین بار بررسی کرده اشت. به علاوه، مفهوم جهت گیری نظارتی در ادبیات مهمان نوازی موجود مورد بحث قرار نگرفته است.

Abstract

This study investigates how managers can enhance the knowledge management (KM) among front line hotel employees at the individual level, by affecting the employee goal orientations through supervisory orientations. This study found significant influence of supervisory orientations on employee goal orientation. The positive effect of employee learning goal orientation on KM is also significant. However the effect of performance goal orientation on KM is insignificant. Results also support the indirect positive effect of the supervisory end result, and capability orientations on KM through the mediation of goal orientation. The main contribution of this study is the identification of indirect effect of supervisory orientation on KM through the mediation of employee goal orientation. This study links three separate concepts which are supervisory orientation, employee goal orientation and KM in a single model, for the very first time. Furthermore, the concept of supervisory orientations has not been discussed in the existing hospitality literature.