مقاله انگلیسی بکارگیری رسانه های اجتماعی توسط مؤسسات حسابرسی

این مقاله ISI به زبان انگلیسی از نشریه الزویر مربوط به سال ۲۰۲۰ دارای ۱۴ صفحه انگلیسی با فرمت PDF می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی و بخشی از ترجمه فارسی مقاله موجود می باشد.

کد محصول: H565

سال نشر: ۲۰۲۰

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

تعداد صفحه انگلیسی: ۱۴ صفحه PDF

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ۲۰۲۰ : پذیرش (بکارگیری) رسانه های اجتماعی توسط مؤسسات حسابرسی. تجزیه و تحلیل مقایسه ای از اروپا و ایالات متحده

عنوان کامل انگلیسی:

Social media adoption by Audit Institutions. A comparative analysis of Europe and the United States

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی

وضعیت ترجمه: این مقاله تاکنون ترجمه نشده برای سفارش ترجمه ی مقاله بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید (کد مقاله:H565)

ثبت سفارش ترجمه تخصصی در تمامی رشته ها

مقالات مرتبط با این موضوع: برای مشاهده سایر مقالات مرتبط با این موضوع (با ترجمه و بدون ترجمه)  بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

مقالات انگلیسی مرتبط با این موضوع جدید

چکیده فارسی:

چندین نویسنده و سازمان بین المللی پیشنهاد کرده اند که موسسات حسابرسی بخش دولتی از رسانه های اجتماعی (SM) برای برقراری ارتباط با ذینفعان و بهبود مشارکت آنها استفاده کنند ، اما پذیرش و استفاده از این ابزارها توسط مؤسسات حسابرسی همچنان ناشناخته باقی مانده است. در این مقاله ، پذیرش ابزارهای وب ۲.۰ و SM در مؤسسات حسابرسی اتحادیه اروپا و ایالات متحده ، در سطح منطقه ای و دولت مرکزی ، به منظور پاسخ به سؤالات ذیل مورد بررسی قرار گرفته است: پذیرش ابزارهای وب ۲.۰ و SM در بین موسسات حسابرسی تا چه میزان می باشد؟ آیا می توان یک الگوی مدون برای این پذیرش شناسایی کرد؟ چه عواملی با پذیرش ابزارهای وب ۲.۰ و SM ارتباط دارد؟ هدف اصلی مطالب منتشر شده چیست؟ تعداد دنبال کنندگان و میزان آگاهی شهروندان چقدر است؟ نتایج نشان می دهد که پذیرش ابزارهای وب ۲.۰ و SM توسط موسسات حسابرسی در مرحله اولیه است. بین موسسات حسابرسی عالی و منطقه ای ، از لحاظ سبک های مختلف مدیریت دولتی و بسته به میزان جمعیت و میزان استفاده از SM و میزان شفافیت قبلی در سطح کشور ، تفاوت هایی در پذیرش این ابزارها وجود دارد. این نتایج مرتبط با الگوهای قابل پیش بینی پذیرش مطابق با وابستگی های مسیر ناشی از بسترهای سازمانی و تقاضای های شهروندان است. تعداد دنبال کنندگان و آگاهی شهروندان به طور کلی کم است و مطالب منتشر شده به ندرت با هدف ایجاد انگیزه برای مشارکت ذینفعان می باشد. بر اساس این یافته ها ، مفاهیم نظری و عملی ارائه می شود.

 کلمات کلیدی: موسسات حسابرسی ، پذیرش رسانه های اجتماعی ، اروپا ، ایالات متحده

۱.مقدمه

حسابرسی بخش دولتی یک حوزه تحقیقاتی پیچیده و نسبتاً ناشناخته است که تحقیقات مرتبط با آن ارزشمندتر است (Hay & Cordery، ۲۰۱۸). مؤسسات حسابرسی بخش دولتی (به ترتیب مؤسسات حسابرسی عالی و منطقه ای ، SAI ها و RAIها) اصلی ترین نهادهای کنترل خارجی بخش دولتی هستند و مهمترین کارکرد آنها اجرای حسابرسی های مربوط به انطباق ،امور مالی و عملکردی است (گائو ، ۱۹۷۲ ؛ OECD ، ۲۰۱۱ ). بنابراین ، آنها نهادهای دولتی زیربنایی در شفافیت و پاسخگویی بخش دولتی هستند (Cordery & Hay، ۲۰۱۹). با این حال ، آنها به طور متعارف به عنوان نهادهای منفرد و تکنوکراتیک(فن سالار) در خدمت سایر سازمانهای دولتی هستند و برای مسایل گسترده تر حاکمیتی و شهروندان منفعت کمتری دارند. (Baimyrzaeva & Kose، ۲۰۱۴؛ González، López، & García، ۲۰۰۸)…

۵.بحث و نتیجه گیری

  رسانه های اجتماعی به یک منبع اطلاعاتی متداول که مردم از آنها مستقیما برای دریافت مطالب به روز و جدید در زمینه های عمومی یا علایق شخصی با دنبال کردن سازمانها یا افراد مختلف استفاده می کنند ، تبدیل شده است. بنابراین ، SM می تواند یک کانال مناسب دیگر برای مؤسسات حسابرسی برای ارتقاء شفافیت و مشارکت شهروندان باشد و همچنین موجب بهبود و تغییر دیدگاه نسبت به موسسات حسابرسی به عنوان نهادهای بسته و غیر شفاف می شود. با این حال ، استفاده از ابزار وب ۲.۰ و SM توسط موسسات حسابرسی هنوز در مرحله اولیه است. نیمی از موسسات حسابرسی مورد بررسی از هیچ یک از این ابزارها استفاده نمی کنند. برخی دیگر فقط از RSS برای اطلاع رسانی به شهروندان استفاده می کنند…

Abstract

Several authors and international organizations have recommended that public sector Audit Institutions use social media (SM) to communicate with and engage stakeholders, but the adoption and use of these tools by Audit Institutions has remained unexplored. This paper analyzes the presence of Audit Institutions in Web 2.0 and SM tools, in the EU and US, at regional and central government level, in order to answer the following research questions: What is the level of adoption of Web 2.0 and SM tools among Audit Institutions? Can any patterns of adoption be identified? What factors are related to the adoption of Web 2.0 and SM tools? What is the main objective of the content published? What is the number of followers and the level of citizen awareness? Results show that the adoption of Web 2.0 and SM tools by Audit Institutions is at an initial stage. There are differences in adoption between Supreme and Regional Audit Institutions, among the different public administration styles, and depending on the population size and level of use of SM and previous levels of transparency at country level. This results in predictable patterns of adoption consistent with path dependencies derived from the institutional context and citizen demands. The number of followers and citizens’ awareness is generally low and the contents published rarely aim at encouraging stakeholder participation. Based on these findings, theoretical and practical implications are highlighted.

Keywords: Audit Institutions, Social media adoption ,Europe, United States

۱.Introduction

Public sector auditing is a complex and comparatively unexplored research area where more investigation is valuable (Hay & Cordery, 2018). Public sector Audit Institutions (Supreme and Regional Audit Institutions, SAIs and RAIs, respectively) are the main external control bodies of the public sector and their most important functions are to carry out compliance, financial and performance audits (GAO, 1972; OECD, 2011). Therefore, they are fundamental public entities in the transparency and accountability of the public sector (Cordery & Hay, 2019). However, they have traditionally been seen as isolated and technocratic entities serving other government organizations and having little to do with citizens and broader governance issues (Baimyrzaeva & Kose, 2014; González, López, & García, 2008)…

۵.Discussion and conclusions

 SM are becoming a more and more common source of information that people use to receive direct updates and content on general topics or personal interests, by following different organizations or people. Therefore, SM could be another adequate channel for Audit Institutions to promote transparency and citizen engagement, and to improve their visibility and change their perception as closed and distant institutions in the eyes of citizens. However, the use of Web 2.0 tools and SM by Audit Institutions is still at an initial stage. Half of the Audit Institutions analyzed do not use any of these tools. Others only use RSS to keep citizens informed about recent updates…

مقالات مرتبط با این موضوع

مقاله بیس حسابداری ۲۰۲۰

مقاله ۲۰۲۰ درباره رسانه های اجتماعی

مقالات ۲۰۲۰ حسابرسی

مقالات ۲۰۲۰ حسابداری دولتی

مقالات ۲۰۲۰ درباره فناوری اطلاعات