اطلاعیه

مقاله انگلیسی با ترجمه تاثیر سبک تفکر منطقی بر اثربخشی تبلیغات فروش

این مقاله علمی پژوهشی به زبان انگلیسی همراه با ترجمه تخصصی از نشریه الزویر مربوط به سال ۲۰۲۰ دارای ۸ صفحه ی انگلیسی با فرمت PDF  و ۲۴ صفحه ترجمه فارسی به صورت فایل  WORD قابل ویرایش می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی ، بخشی از ترجمه فارسی مقاله و  لینک خرید آنلاین ترجمه ی کامل مقاله موجود می باشد.

کد محصول: M930

سال نشر: ۲۰۲۰

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله International Journal of Hospitality Management

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۸ صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۲۴  صفحه WORD

قیمت فایل ترجمه شده:   ۳۲۰۰۰ تومان

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۲۰ :  چگونه سبک تفکر منطقی بر اثربخشی تبلیغات فروش تأثیر می گذارد

عنوان کامل انگلیسی:

How rational thinking style affects sales promotion effectiveness

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی

وضعیت ترجمه: این مقاله به صورت کامل ترجمه شده برای خرید ترجمه کامل مقاله بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید (لینک دانلود بلافاصله بعد از خرید نمایش داده می شود)

خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

مقالات مرتبط با این موضوع: برای مشاهده سایر مقالات مرتبط با این موضوع (با ترجمه و بدون ترجمه)  بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

مقالات انگلیسی مرتبط با این موضوع جدید

چکیده فارسی:

علیرغم استفاده گسترده از تبلیغات “یکی بخر ، دو تا ببر” (BOGOF) و “قیمت چند گانه” (MUP ، به عنوان مثال ، تا ۵۰٪ تخفیف برای ۲ خرید ، دو خرید با Y / 2 دلار) در صنعت میهمان نوازی ، هیچ تحقیق قبلی در مورد مقایسه اثربخشی آنها انجام نشده است. مطالعه حاضر قصد خرید مصرف کنندگان را به عنوان تابعی از (الف) BOGOF در مقابل تبلیغات MUP و (ب) سبک تفکر منطقی که نشان دهنده سطح توانمندی و لذت تفکر تحلیلی و منطقی است، ر ا بررسی می کند. نتایج نشان می دهد که افرادی که سطح پایین تری از سبک تفکر منطقی داشتند  قصد خرید بالاتری نسبت به تبلیغات BOGOF (در مقابل MUP) داشتند ، در حالی که همتایان آنها که سطح بالاتری از سبک تفکر منطقی داشتند نسبت به هر دو نوع تبلیغ بی اعتنا بودند. علاوه بر این ، این مطالعه یک شرایط حدی مهم را شناسایی می کند. هنگامی که میزان تخفیف (پس انداز) )(به عنوان مثال ، با دو خرید ، Y / 2 دلار تخفیف بگیر (پس انداز کن) ( در تبلیغات MUP چشمگیر است ، مصرف کنندگان که سطح پایین تری از سبک تفکر منطقی داشتند  نسبت به هر دو پیشنهاد به یک اندازه جذب می شوند. در انتها به مفاهیم نظری و مدیریتی پرداخته شده است.

واژه‌های کلیدی: تبلیغات فروش ، ساختار قیمت ، یکی بخر دو تا ببر ، تبلیغ قیمت چند واحدی ، سبک تفکر منطقی

۱.مقدمه

تبلیغات فروش ، جزء مهمی از بودجه بازاریابی رستوران ها می باشد که معمولاً برای جذب مشتری و رونق فروش مورد استفاده قرار می گیرد (هوانگ و همکاران ، ۲۰۱۴ ؛ کیمز و هولاکیا ، ۲۰۱۱ ؛ نوسایر و همکاران ، ۲۰۱۰). کیمز و هولاکیا (۲۰۱۱) با بررسی ۹۳۱ مصرف کننده آمریکایی نشان دادند که تبلیغات فروش سومین دلیل مهم برای انتخاب رستوران پس از تجربه قبلی و موقعیت مکانی مناسب ، می باشد.

دو نوع تبلیغاتی فروش متداول در صنعت رستوران ، تبلیغات “یکی بخر دو تا ببر” (BOGOF) و “قیمت چند گانه” (MUP) می باشد. به عنوان مثال ، مک دونالد برای تبلیغ برگرها و نوشیدنی های خود از BOGOF و “۲ تا به ازای y دلار” استفاده می کند و پیتزا هات با استفاده از هر دو نوع تبلیغات،  فروش پیتزا های خود را افزایش می دهد. اما آیا این دو تبلیغ به یک اندازه موثر هستند؟

۷.نتیجه گیری و بحث

در صنعت رستوران ، هر دو تبلیغات BOGOF و MUP متداول هستند ، اما هیچ مطالعه قبلی در صنعت مهمان نوازی ، اثربخشی آنها را مقایسه نکرده است. تحقیق حاضر به این نکته توجه می کند که چگونه تفاوت های فردی و نشانه های معنایی می توانند بر اثربخشی تبلیغات فروش تأثیر بگذارند. به ویژه ، ما اثر مشترک نوع تبلیغ (BOGOF در مقابل MUP) و سبک تفکر منطقی را در قصد خرید بررسی می کنیم. یافته ها نشان می دهد مصرف کنندگانی با سطح پاییت سبک تفکر منطقی هنگام مواجهه با تبلیغات BOGOF (در مقابل MUP) سطح بالاتری از قصد خرید را نشان می دهند ، در حالی که همتایان با منطق بالا از نوع تبلیغات تأثیر نمی پذیرند. علاوه بر این ، ما شرایط مرزی را برای چنین تاثیراتی در میان مصرف کنندگان سبک تفکر منطقی نشان می دهیم. وقتی میزان صرفه جویی در تبلیغات اظهار شود ، ضعف تبلیغات MUP از بین می رود.

Abstract

Despite the widespread use of “buy one get one free” (BOGOF) and “multi-unit price” (MUP, e.g., buy two get 50% off, 2 for $Y/2) promotions in the hospitality industry, no prior research has compared their effectiveness. The current study examines consumers’ purchase intention as a function of (a) BOGOF vs. MUP promotions and (b) rational thinking style, which reflects the level of capability and enjoyment of thinking analytically and logically. The results indicate that people low in rational thinking style exhibited a higher purchase intention toward BOGOF (vs. MUP) promotions while their counterparts high in rational thinking style were indifferent across the two promotion types. Further, this study identifies an important boundary condition. When the amount of savings (e.g., buy 2, save $Y/2) is salient in the MUP promotion, consumers low in rational thinking style are equally attracted to both types of offers. Theoretical and managerial implications are discussed.

Keywords: Sales promotions ,Price framing ,Buy one get one free, Multi-unit price promotion, Rational thinking style

۱.Introduction

Sales promotions, a significant component of restaurants’ marketing budgets, are commonly utilized to attract consumers and to boost sales (Huang et al., 2014; Kimes and Dholakia, 2011; Nusair et al., 2010). Surveying 931 American consumers, Kimes and Dholakia (2011) show that sales promotions are the third most important reason for restaurant choice after past experience and convenient location.

The two most frequently-used sales promotions in the restaurant industry are “buy one get one free” (BOGOF) and “multi-unit price” (MUP) promotions. For example, McDonald’s uses BOGOF and “۲ for $Y” to promote its burgers and beverages, and Pizza Hut takes advantage of both types of promotions to increase the sales of its pizzas. But are these two promotions equally effective? ..

۷.Conclusion and discussion

In the restaurant industry, both BOGOF and MUP promotions are common, but no prior hospitality research has compared their effectiveness. The current study sheds some light into how individual differences and semantic cues can affect the effectiveness of sales promotions. Specifically, we examine the joint effect of promotion type (BOGOF vs. MUP) and rational thinking style on purchase intention. The findings show that consumers low in rational thinking style exhibit higher levels of purchase intention when faced with BOGOF (vs. MUP) promotions, while their high-rationality counterparts are unaffected by promotion type. Additionally, we reveal a boundary condition for such an effect among consumers low in rational thinking style. When the amount of savings is stated in the promotion, the inferiority of an MUP promotion disappears…

مقالات مرتبط با این موضوع

مقالات انگلیسی مدیریت با ترجمه

مقالات جدید مدیریت گردشگری

مقالات جدید رفتار مشتری

مقالات جدید مدیریت بازرگانی

مقالات انگلیسی تبلیغات و بازاریابی ۲۰۲۱ و ۲۰۲۰