اطلاعیه

مقاله انگلیسی با ترجمه سیگنال های منابع انسانی در زمینه رابطه بین عملکرد شرکت و HRM

این مقاله علمی پژوهشی (isi) به زبان انگلیسی همراه با ترجمه تخصصی از نشریه امرالد مربوط به سال ۲۰۲۰ دارای ۱۵ صفحه ی انگلیسی با فرمت PDF  و ۲۳ صفحه ترجمه فارسی به صورت فایل  WORD قابل ویرایش می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی ، بخشی از ترجمه فارسی مقاله و  لینک خرید آنلاین ترجمه ی کامل مقاله موجود می باشد.

کد محصول: M1139

سال نشر: ۲۰۲۰

نام ناشر (پایگاه داده): امرالد

نام مجله:   International Journal of Productivity and Performance Management

نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی:  ۱۵ صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۲۳  صفحه WORD

قیمت فایل ترجمه شده: ۳۱۰۰۰   تومان

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۲۰ :  سیگنال های منابع انسانی در زمینه رابطه بین عملکرد شرکت و HRM: توسعه یک چارچوب مفهومی

عنوان کامل انگلیسی:

HR signals in the context of HRM-firm performance relationship: development of a conceptual framework

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی

وضعیت ترجمه: این مقاله به صورت کامل و تخصصی ترجمه شده برای خرید ترجمه کامل مقاله بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید (لینک دانلود بلافاصله بعد از خرید نمایش داده می شود)

خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

مقالات مرتبط با این موضوع: برای مشاهده سایر مقالات مرتبط با این موضوع (با ترجمه و بدون ترجمه)  بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

مقالات انگلیسی مرتبط با این موضوع جدید

چکیده فارسی:

هدف – هدف این مقاله تجدید ساختار سیستم ها و اقدامات منابع انسانی (HR) به عنوان سیگنال های منابع انسانی است که از مفهوم سازی سیگنال ها حاصل می شوند. نقاط قوت سیگنال برای تعیین کمیت توانایی انتسابی سیگنال های HR توسعه یافته است. برای بررسی نقش سیگنال های منابع انسانی در تأثیرگذاری بر رفتارهای کارکنان و عملکرد شرکت ، رابطه عملکرد شرکت و مدیریت منابع انسانی (HRM) به عنوان چارچوبی برای توسعه یک مدل مفهومی در سطح شرکت در نظر گرفته می شود که عوامل موثر بر سیگنال های HR و پیامدهای آن را ادغام می کند.

طراحی / روش / رویکرد -این مقاله ادبیات موجود در مورد رابطه بین مدیریت منابع انسانی و عملکرد شرکت را بررسی می کند. در این فرآیند ، این مقاله مفهوم سیگنال HR را در نظر گرفته و نمونه ای برای قدرت سیگنال HR ارائه می دهد. سرانجام ، این مقاله یک مدل مفهومی را به منظور پیوند دادن عوامل پیش بینی کننده و پیامدهای سیگنال های HR ارائه می دهد.

یافته ها – این مقاله یک مدل مفهومی را برای رفع شکاف های رابطه بین HRM و عملکرد شرکت ارائه می دهد. همچنین بر درک HRM به عنوان یک سیگنال و اهمیت آن در درک عملکرد شرکت تمرکز می کند.

ابتکار / ارزش -این مقاله با بررسی HRM به عنوان سیگنال های منابع انسانی، ادبیات موجود را غنی می کند.با در نظر گرفتن توانایی انتسابی HR ، از طریق نقاط قوت سیگنال های HR ، به ادبیات می افزاید.

کلمات کلیدی تئوری سیگنالینگ ، رابطه HRM و عملکرد شرکت ، تناسب ، انعطاف پذیری ، سیگنال های HR ، عدم قطعیت محیطی

۱.مقدمه

ادبیات مرتبط با مدیریت منابع انسانی (HRM) و عملکرد شرکت نشان می دهد که سیستم ها و عملکردهای منابع انسانی (HR) پیشرفته منجر به بهبود عملکرد شرکت می شود. بسیاری از مطالعات ارتباط بین سرمایه گذاری در HR و عملکرد شرکت را بررسی کرده اند و اکثر آنها وجود رابطه مثبت بین سطح بالای عملکرد شرکت و معیار های مختلف عملکرد مالی شرکت را نشان می دهند (هاسیلد ، ۱۹۹۵). مطالعات همچنین مجموعه عملکردهای منابع انسانی را به نتایج سطح سازمانی مانند گردش مالی ، بهره وری و عملکرد مالی مرتبط کرده اند (بامبر و همکاران ، ۲۰۰۹ ؛ کاپلی و سینگ ، ۱۹۹۲ ؛ پورتر ، ۱۹۸۵).این رابطه مثبت در ادبیات به خوبی پذیرفته شده‌است، با این حال مکانیزم و جهت علیت بین HRM و عملکرد شرکت نیاز به بررسی دارد. رایت و همکاران (‏۲۰۰۵) ‏مشاهده کرده‌اند که علی‌رغم روابط مثبتی که بین سیاست‌های HRM و عملکرد سازمانی گزارش شده‌است، ترتیب علی متغیرهای موجود در این روابط قانع‌کننده نبوده است. با در نظر گرفتن سیستم‌ها و شیوه‌های منابع انسانی به عنوان سیگنال‌ها یک دیدگاه جایگزین برای رسیدگی به نگرانی‌های موثر بر مدیریت منابع انسانی و رابطه عملکرد شرکت فراهم می‌کند. این مقاله مروری از وضعیت موجود در رابطه بین مدیریت منابع انسانی و عملکرد شرکت را ارائه می‌دهد…

۱۲- خلاصه و نتیجه‌گیری

چارچوبی که در این مطالعه بحث شد نشان می دهد ، با توجه به انتقادات موجود می توان چشم انداز سیگنالینگ را برای تبیین رابطه عملکرد شرکت و HRM اتخاذ کرد. مفاهیم مختلفی که ممکن است به طور منطقی به سیگنالینگ مربوط باشند برای ارائه یک چارچوب منسجم بررسی شده اند. این چارچوب توانایی های انتسابی سیگنال ها را با عوامل استراتژیک و همچنین عوامل خروجی مانند رفتارهای کارمندان و عملکرد شرکت ادغام می کند. با این حال ، ممکن است بیان شود که مفاهیم دیگری نیز وجود دارند که مورد توجه قرار نگرفته اند. می توان متغیرهای دیگری مانند تغییرات و پویایی محیط ، مالکیت شرکت و غیره را نیز در نظر گرفت ، که ممکن است به درک سیگنالینگ و نقش آن در تبین اثرات  و فرآیندهای منابع انسانی بیفزاید. این مقاله با بررسی نقش سیگنال ها در شرکت ، به دانش موجود کمک می کند ،و نشان می دهد قدرت سیگنال نمادی از نمایش عددی از اثرات ترکیبی ویژگی های موثر بر توانایی انتسابی سیگنال های HR است…

Abstract

Purpose: The purpose of this paper is to reframe human resources’ (HR) systems and practices as HR signals drawing from conceptualizations of signals. The construct of the strength of signal is developed to quantify the attributional ability of HR signals. To examine the role of HR signals in influencing employee behaviours and firm performance, human resource management (HRM)-firm performance relationship is considered as a framework to develop a firm-level conceptual model which integrates factors affecting HR signals and its consequences.

Design/methodology/approach: The paper examines the existing literature on the relationship between HRM and firm performance. In the process, the paper considers the concept of HR signal and makes a case for the strength of HR signal. Finally, the paper offers a conceptual model in order to link the antecedents and consequents of HR signals.

Findings: The paper offers a conceptual model to address the gaps in the relationship between HRM and firm performance. It also brings into focus an understanding of HRM as signals and its importance in understanding firm performance.

Originality/value: The paper enriches the existing literature by examining HRM as HR signals. It adds to the literature by considering the attributional ability of HR, through the construct of the strength of HR signals.

Keywords: Signalling theory, HRM-firm performance relationship, Fit, Flexibility, HR signals, Environmental uncertainty

۱.Introduction

 The literature linking human resource management (HRM) and firm performance suggest that progressive human resources’ (HR) systems and practices lead to improved firm performance. Many studies have examined the linkage between investments in HR and firm performance, and a majority of them indicate a positive relationship between highperformance work practices and different measures of firm’s financial performance (Huselid, 1995). Studies have also linked bundles of HR practices to organisational level outcomes such as turnover, productivity and financial performance (Bamber et al., 2009; Cappelli and Singh, 1992; Porter, 1985). The positive association has been well accepted in the literature, yet the mechanism and direction of causation between HRM and firm performance require investigation. Wright et al. (2005) have observed that in spite of positive relationships being reported between HRM policies and organizational performance, the causal ordering of the variables included in these relationships has not been persuasive. Considering HR systems and practices as signals provides an alternative perspective to address the concerns affecting HRM and firm performance relationship. The paper presents a review of the existing state in the HRM-firm performance relationship…

۱۲.Summary and conclusion

The framework discussed above shows that signalling perspective can be adopted to explain the HRM-firm performance relationship, by taking care of the existing criticisms. Different concepts which may logically relate to signalling have been examined to present a coherent framework. The framework integrates attribution abilities of signals with strategic factors as well as output factors such as employee behaviours and firm performance. However, it may be mentioned that there may be other concepts which have not been considered. It is possible to consider other variables like volatility and dynamism of the environment, ownership of the firm, etc., which may add to the understanding of signalling and its role in explaining HR processes and effects. The paper contributes to existing knowledge by exploring the role of signals within the firm, and strength of signal symbolizes a numerical representation of the combined effect of features influencing the attributional ability of HR signals.

مقالات مرتبط با این موضوع

دانلود مقالات لاتین مدیریت با ترجمه تخصصی

دانلود مقاله در مورد رفتار سازمانی

دانلود مقاله مدیریت منابع انسانی

دانلود مقاله مدیریت عملکرد

دانلود مقاله درباره انعطاف پذیری سازمان

دانلود مقاله در مورد عدم قطعیت

دانلود مقاله در مورد محیط کسب و کار