مقاله انگلیسی روند تصمیم گیری امکانات با رویکرد مهندسی ارزش اصلاح شده

این مقاله ISI به زبان انگلیسی از نشریه امرالد مربوط به سال ۲۰۱۹ دارای ۱۹ صفحه انگلیسی با فرمت PDF می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی و بخشی از ترجمه فارسی مقاله موجود می باشد.

کد محصول: M860

سال نشر: ۲۰۱۹

نام ناشر (پایگاه داده):امرالد

تعداد صفحه انگلیسی:  ۱۹ صفحه PDF

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی ۲۰۱۹ :  روند تصمیم گیری امکانات با رویکرد مهندسی ارزش اصلاح شده

عنوان انگلیسی:

Facility decision making process with modified value engineering approach

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی

وضعیت ترجمه: این مقاله تاکنون ترجمه نشده برای سفارش ترجمه ی مقاله بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید (کد مقاله:M860)

ثبت سفارش ترجمه تخصصی در تمامی رشته ها

مقالات مرتبط با این موضوع: برای مشاهده سایر مقالات مرتبط با این موضوع (با ترجمه و بدون ترجمه)  بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

مقالات انگلیسی مرتبط با این موضوع جدید

چکیده فارسی:

هدف: هدف این مقاله ایجاد سازمان هایی با یک ابزار جدید برای تصمیم گیری در مورد فرایند انتخاب امکانات (ساختمان) است. به طور سنتی، مهندسی ارزش (VE) فرمول( ارزش = عملکرد / هزینه )را برای ارزیابی ارزش یک محصول بکار می برد. در این مقاله، رویکرد انتخاب امکانات  مبتنی بر VE مطرح شده است، به طوری که هزینه امکانات  به صورت ارزش فعلی خالص (NPV) بیان می شود، زیرا شامل هزینه خالص خرید یا اجاره یک ساختمان و همچنین ارزش زمانی پول می باشد . همچنین، روشی برای اندازه گیری عملکردها و ریسک های  انتخاب امکانات  مختلف ارائه شده است.

طراحی / روش شناسی / رویکرد: چارچوب فرایند انتخاب امکانات  مبتنی بر VE به سه مرحله تقسیم می شود: آماده سازی، محاسبه/ تجزیه و تحلیل و ارزیابی. در بخش بعدی مقاله، نویسندگان، تجزیه و تحلیل نمونه را با نشان دادن تجزیه و تحلیل و روند تصمیم گیری ،زمانی که سه گزینه انتخاب امکانات  فرضی قابل استفاده باشد، به اشتراک می گذارند.

یافته ها: تجزیه و تحلیل نمونه نشان می دهد که شرکت ها با استفاده از فرمول اصلاح شده VE می توانند کمترین هزینه و ریسک را دریافت کنند و با بهبود عملکرد خود برای به دست آوردن بالاترین ارزش به سوی گزینه مطلوب برای توسعه کسب و کار شرکت و فرآیند انتخاب امکانات حرکت کنند.

اصالت / ارزش: این مقاله سازمان هایی با یک سیستم استراتژیکی و فرآیندی برای انتخاب امکانات یا ساختمان های مناسب برای توسعه کسب و کار فراهم می کند. رویکرد VE پیشنهاد شده در این مطالعه می تواند به تصمیم گیرندگانِ سبد امکانات و املاک اجازه دهد تا به آنالیز جنبه های مالی و عملکردی امکانات  بپردازند و ضریب ارزش را در هنگام انتخاب امکانات  جدید از بین گزینه های مختلف به دست بیاورند. در نهایت، آنها می توانند بهترین گزینه را که با توجه به ملاحظات مالی و عملکردی، دارای بالاترین ضریب ارزش است، انتخاب کنند.

کلیدواژگان: مهندسی ارزش، مدیریت امکانات (تسهیلات)، تجزیه و تحلیل ریسک، انتخاب امکانات  ، تجزیه و تحلیل مالی، تجزیه و تحلیل عملکرد

Abstract:

Purpose: This paper aims to provide organizations with a new tool to make decisions related to a facility (building) selection process. Traditionally, value engineering (VE) applies the Value = Function/Cost formula to evaluate the worth of a product. In this paper, the VE-based facility-selection approach is proposed, where the cost of a facility is expressed in net present value (NPV) as it contains the net expense of purchasing or leasing a building as well as the time value of money. Also, a method of quantifying functions and involved risks of different facility choices is proposed.

Design/methodology/approach: The framework of the VE-based facility-selection process is broken down into three steps: preparation, calculation/analysis and assessment. In the latter part of this paper, the authors share a sample analysis by illustrating the analysis and decision-making process when three hypothetical facility-selection options are available.

Findings: The sample analysis indicates that companies can get the lowest cost and risk while improving their functions to achieve the highest value by using the modified VE formula to drive an optimal option for company’s business expansion and facility-selection process.

Originality/value: This paper provides organizations with a strategic system and process to select proper facilities or buildings for business expansion. The VE approach suggested in this study can allow facility/real estate portfolio decision-makers to analyze financial and functional aspects of the facility at the same time and obtain the value coefficient when they choose a new facility from different options. Finally, they can select the best option, which has the highest value coefficient, given financial and functional considerations.

Keywords: Value engineering, Facility management, Risk analysis, Facility selection, Financial analysis, Functional analysis

Introduction

Corporate real estate (CRE) usually supports company’s business functions and represents users’ needs (Corenet Global, 2015). Traditionally, relocation was always considered as location or site selection. (Rothe et al., 2015a). Rothe and Heywood pointed out that the selection of a business location for expansion should be regarded as an essential, complex process that is constantly changed in a business (Rothe et al., 2015a; Gibler, 2006). Relocation influences an organization’s bottom line, operations and future operating environment (Rabianski et al., 2001; Rothe et al., 2015a). Usually, a relocation process is charged by a CRE team or outsourced to service providers (third party). Nonetheless, a CRE team and specialists should understand a company’s key objectives, employees’ basic needs and business plans that require them to partner with C suite and different departments (Barovick and Steele, 2001).

Making sure the executives are aware of existing issues, such as organizations’ cost structure in a new location and personnel concerns regarding who will be relocated, and a procedure during the site-selection process (Barovick and Steele, 2001). Making a decision of whether to lease or buy properties and facilities requires a CRE team to clearly understand organizations’ financial and strategic requirements in the acquisition process. The options of expansion include build to suit, purchase, purchase and renovation, long- and short-term leases and renting co-working spaces (Leforestier, 2009; Nourse and Roulac, 1993). Many variables need to be taken into account to make a good decision, including costs associated with property acquisition, economic environment, legal issues, time, environmental factors, population shift and market trends (Kraia, 2011; CBRE, 2012; Owen and Daskin, 1998). Before making any decision, a company should analyze the pros and cons of owning vs leasing, organizations’ broader decision drivers and operation realities. (Cotts and Rondeau, 2004; Corenet Global, 2015). The quantitative analysis requires the CRE team to analyze the impact of the asset on the balance sheet, income statement, return on assets and discounted cash flow (Cotts and Rondeau, 2004). If companies choose to purchase a new real estate, they would have advantages such as the right to control the property, tax benefits and long-term savings, the benefits of property appreciation and the rights to change or alter the space (Roper and Payant, 2014; Huffman, 2003). Contrarily, companies may have many choices on space, limited financial commitment and preservation of capital when leasing spaces (Tarver, 2017; Atkin and Brooks, 2014; Roper and Payant, 2014). In addition, landlords often provide services, and companies (tenants in this case) do not usually have maintenance duties, which allows them to pay more attention to their core businesses. (Corenet Global, 2015; Tay and Liow, 2006; Kim Hiang and Ooi, 2000).

This paper aims to provide organizations with a new tool to make decisions related to a facility (building) selection process. Traditionally, value engineering (VE) applies the Value = Function/Cost formula to evaluate the worth of a product. In this paper, the VEbased facility-selection approach is proposed, where the cost of a facility is expressed in net present value (NPV) as it contains the net expense of purchasing or leasing a building, as well as the time value of money. Also, a method of quantifying functions and involved risks of different facility choices is proposed.

مقالات مرتبط با این موضوع
مقالات ترجمه شده مدیریت

مقالات ترجمه شده مدیریت صنعتی

مقالات ترجمه شده مهندسی صنایع

مقالات ترجمه شده مهندسی ارزش

مقالات ترجمه شده تصمیم گیری