اطلاعیه

مقاله انگلیسی با ترجمه پیکربندی مدل های کسب و کار دیجیتال در صنعت جهانگردی

این مقاله علمی پژوهشی (ISI)  به زبان انگلیسی از نشریه الزویر مربوط به سال ۲۰۲۲ دارای ۱۳ صفحه انگلیسی با فرمت PDF و ۵۲ صفحه ترجمه فارسی به صورت فایل  WORD قابل ویرایش می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی ، بخشی از ترجمه فارسی مقاله و  لینک خرید آنلاین ترجمه ی کامل مقاله موجود می باشد.

کد محصول: M1199

سال نشر: ۲۰۲۲

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله:   Tourism Management

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۱۳ صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۵۲ صفحه WORD

قیمت فایل ترجمه شده۷۶۰۰۰ تومان

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۲۲ :  پیکربندی مدل های کسب و کار دیجیتال در صنعت جهانگردی (صنعت سفر)

عنوان کامل انگلیسی:

Digital business model configurations in the travel industry

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی

وضعیت ترجمه: این مقاله به صورت کامل ترجمه شده برای خرید ترجمه کامل مقاله بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید (لینک دانلود بلافاصله بعد از خرید نمایش داده می شود)

خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

مقالات مرتبط با این موضوع: برای مشاهده سایر مقالات مرتبط با این موضوع (با ترجمه و بدون ترجمه)  بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

مقالات انگلیسی مرتبط با این موضوع جدید

چکیده فارسی:

این مطالعه یکی از اولین پژوهش هایی می باشد که مدل های کسب و کار دیجیتال (BM) را در صنعت جهانگردی بکار می گیرد. طبقه بندی سیستماتیک و جامعی از پیکربندی BM دیجیتال در صنعت جهانگردی ایجاد شده است که توسط نمونه هایی از شرکت های دنیای واقعی پشتیبانی می شوند. بر اساس تحقیقات کیفی ، ۵۳ کسب و کار دیجیتالی بر اساس عوامل کلیدی ایجاد ارزش شناسایی و طبقه بندی شده اند ، از جمله ۱۰ پیکربندی جدید که در مطالعات قبلی وجود نداشته اند. این مقاله به چارچوب بندی پیکربندی های BM دیجیتال در صنعت جهانگردی کمک می کند و از ایجاد یک درک مشترک بین محققان حمایت می کند. از نظر عملی ، این مطالعه مدل هایی برای ایجاد یا تغییر BM ها ارائه می دهد و می تواند به عنوان دستورالعملی برای کسب و کارهای جهانگردی دیجیتال فعلی عمل کند.

کلیدواژه ها: مدل کسب و کار ، دیجیتالی سازی ، صنعت جهانگردی ، عوامل ایجاد ارزش

۱.مقدمه

پذیرش فناوری های دیجیتال به طور بنیادی صنعت سفر را متحول کرده است. از زمان معرفی اولین سیستم توزیع جهانی (GDS)، فناوری‌های جدید اطلاعات و ارتباطات (ICTها) به طور مداوم صنعت سفر را به واسطه ی چندین موج از تحولات اساسی که ناشی از پذیرش ICTها بوده، تحت تأثیر قرار داده‌اند (بوهالیس و لاو، ۲۰۰۸؛ میتاس، واندر انت، پیترز، و وستون، ۲۰۱۵). جدیدترین موج تحول فناوری به نام دیجیتالی سازی نامگذاری شده است که کل اکوسیستم سفر را متحول کرده است (سولول، آلس، و بولانوا، ۲۰۱۵).    شان، وید و نورونها (۲۰۱۷) نشان می‌دهند که آموزش، مهمان‌نوازی ، گردشگری، و تولید، صنایعی هستند که اکنون بیشترین سطوح نوآوری دیجیتال را تجربه می‌کنند. از جمله ویژگی های برجسته صنعت نوپای سفر دیجیتال ، مشتری محوری و سطوح بالایی از شخصی سازی (اسکیفت، ۲۰۱۸) و همچنین رونق در توزیع آنلاین  (انجمن جهانی اقتصاد، ۲۰۱۷)، از جمله از طریق کانال های تلفن همراه می باشد…

۶.جمع بندی

طیفی از BM های نوین مبتنی بر فناوری های جدید در صنعت جهانگردی امروزی تحت تأثیر دیجیتالی سازی در حال توسعه هستند. این مطالعه پیکربندی‌های BM دیجیتال را در صنعت سفر بررسی کرده است. تجزیه و تحلیل داده ها به دو روش استقرایی (داده محور) و قیاسی (تئوری محور) انجام شد. ۵۳ پیکربندی BM دیجیتال در صنعت سفر شناسایی و با موارد معرفی شده در ادبیات مقایسه شد. ۱۰ پیکربندی BM در ادبیات وجود نداشت و در این مطالعه با جزئیات شرح داده شده است. طبقه بندی پیکربندی های BM دیجیتال شامل ۵ گروه است که بر اساس عوامل اصلی خلق ارزش تفکیک می شوند. این مطالعه هم مشارکت های نظری و هم عملی را ارائه می دهد…

Abstract

This study is amongst the first applications of digital business models (BMs) research to the travel industry. A systematic and comprehensive taxonomy of digital BM configurations in the travel industry is developed, supported by examples of real-world companies. Based on qualitative research, 53 digital BMs are identified and classified based on primary value drivers, including 10 novel configurations that are absent from previous studies. The paper contributes to framing digital BM configurations in the travel industry and supports establishing a common understanding among scholars. From the practical side, this study offers templates for building or transforming BMs and could serve as a guide to the current digital travel business landscape.

Keywords: Business model, Digitalization, Travel industry, Value driver

۱.Introduction

 The adoption of digital technologies has fundamentally changed the travel industry. Since the introduction of the first global distribution system (GDS), new information and communication technologies (ICTs) have continuously affected the travel industry, with several waves of fundamental transformations initiated by ICT adoptions (Buhalis & Law, 2008; Mitas, van der Ent, Peeters, & Weston, 2015). The most recent wave of technological transformation has been named as digitalization, which has generated a shift in the entire travel ecosystem (Solvoll, Alsos, & Bulanova, 2015). In their Life in the Digital Vortex, Shan, Wade, and Noronha (2017) show that education, hospitality and tourism, and manufacturing are the industries that are now experiencing the greatest levels of digital disruption. The nascent digital travel industry is characterized by customer-centricity and a high degree of personalization (Skift, 2018) and by a boom in online distribution (World Economic Forum, 2017), including mobile channels…

۶.Conclusions

 Under the impact of digitalization, a range of new BMs based on new technologies is developing in today’s global travel industry. This study investigated the digital BM configurations in the travel industry. The data analysis was conducted in two ways: inductive (data-driven) and deductive (theory-driven). 53 digital BM configurations were identified in the travel industry and compared to those introduced in the literature. Ten BM configurations were found to be absent from the literature and are therefore described in detail. The classification of digital BM configurations includes 5 groups distinguished by primary value drivers. This study offers both theoretical and practical contributions…

مقالات مرتبط با این موضوع

مقالات ۲۰۲۲ رشته مدیریت

مقاله ۲۰۲۲ مدیریت بازرگانی

مقاله ۲۰۲۲ تجارت الکترونیک

مقاله ۲۰۲۲ مدیریت گردشگری

مقاله ۲۰۲۲ مدیریت کارآفرینی