خانه / مقالات انگلیسی با ترجمه / مدیریت / مقاله انگلیسی مهارت هایی برای کسب و کارهای دیجیتال نوآورانه

مقاله انگلیسی مهارت هایی برای کسب و کارهای دیجیتال نوآورانه

این مقاله ISI به زبان انگلیسی از نشریه الزویر مربوط به سال ۲۰۱۹ دارای ۷ صفحه انگلیسی با فرمت PDF می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی و بخشی از ترجمه فارسی مقاله موجود می باشد.

کد محصول: M870

سال نشر: ۲۰۱۹

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

تعداد صفحه انگلیسی:  ۷ صفحه PDF

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی ۲۰۱۹ :  مهارت هایی برای کسب و کارهای دیجیتال نوآورانه

عنوان انگلیسی:

Skills for disruptive digital business

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی

وضعیت ترجمه: این مقاله تاکنون ترجمه نشده برای سفارش ترجمه ی مقاله بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید (کد مقاله:M870)

ثبت سفارش ترجمه تخصصی در تمامی رشته ها

مقالات مرتبط با این موضوع: برای مشاهده سایر مقالات مرتبط با این موضوع (با ترجمه و بدون ترجمه)  بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

مقالات انگلیسی مرتبط با این موضوع جدید

چکیده فارسی:

هدف اصلی این مطالعه شناسایی مهارت های موردنیاز برای توسعه مدیریت کسب و کار دیجیتال نوآورانه می باشد. فن آوری ها، کسب و کارهای نوآورانه و مهارت های مورد نیاز مدیران از طریق تجزیه و تحلیل محتوا با استفاده از مصاحبه نیمه ساختار یافته با هفت متخصص فناوری اطلاعات شناسایی شدند. برای تجزیه و تحلیل توسعه سطح مهارت های مورد نیاز، یک مصاحبه آنلاین با مدیران انجام شد و نتیجه نهایی این تحقیق ارائه یک مدل توسعه مهارت برای مدیران کسب و کارهای نوآورانه می باشد. در نهایت، نتیجه این تحقیق، آموزه هایی است که آشکار شده است و پیشنهاد یک مدل توسعه مهارت برای مدیران کسب و کارهای نوآورانه می باشد، که منجر به شناسایی سه نوع / دسته از مهارت های مورد نیاز باری توسعه – نوآوری، رهبری و مدیریت می باشد.

کلیدواژگان: مدیران، مهارت ها، رقابت، فناوری اطلاعات، کسب و کار نوآورانه

  1. نتیجه گیری

  انگیزه برای این تحقیق ریشه در فقدان یک رویکرد توسعه نظام مند در مورد مهارت های مورد نیاز سازمان ها، به ویژه کسانی که در حال ایجاد کسب و کارهای جدید نوآورانه و بازار رقابتی هستند ، دارد. منابع نظری و تجربی کمی وجود دارد که این دو جنبه را در ارتباط با کسب و کارهای نوآورانه متصل می کند، که باعث می شود چالشی جذاب به نظر برسد.

این تحقیق سه نوع مهارت را از طریق تجزیه و تحلیل محتوای مصاحبه های انجام شده با متخصصان فناوری اطلاعات ( نوآوری، رهبری و مدیریت)،شناسایی کرده است، و تلاش می کند تا ادراک مدیران از بخش های مختلف اقتصادی را با توجه به سطح توسعه مورد نیاز مدیران کسب و کارهای نوآورانه برای کسانی که مهارت های مشابه دارند ،تجزیه و تحلیل کند.

Abstract

The primary purpose is to identify skills which need to be developed to manage a disruptive digital business. The technologies, disruptive business and the skills needed by managers were identified through content analysis of semi-structured interviews with seven IT specialists. To analyze the development of the level of skills needed was conducted an online survey with managers and the final output of the research is a proposal of a model of skills` development for managers of the disruptive business. Ultimately, the result of this research are the lessons uncovered and the proposal made for a model of skills development for disruptive business managers, which identifies three types/categories of skills needing development – innovation, leadership, and management.

Keywords: Managers, Skills, Competitiveness, IT, Disruptive business

  1. Conclusion

 The motivation for this research has its roots in a lack of a systematic development approach about skills needed by organizations, especially the ones that are creating new disruptive business and the competitive market context. There is a little theoretical and empirical support to connect these two dimensions regarding disruptive business, which has made it a fascinating challenge to embrace.

This research identified three types of skills through the content analysis of the interviews made to the IT specialists – innovation, leadership and management, and tries to analyze the perception of a sample of managers from different economic sectors regarding the level of development needed by managers of disruptive business for those same skills.

According to the managers, the skills identified need a moderate/ considerable development. It is also possible to conclude that there is a significant relationship between perceived skills development and the manager’s job level, but no significant differences were found between the three skills dimensions – innovation, leadership, and management – and the type of organization, and gender variables.

This study will help to develop a higher level of awareness regarding the skills needed by the managers of new disruptive businesses and to rethink the company’s strategies according to skills development to respond to the challenges of the market.

  1. Limitations and further research

Some limitations should be mentioned in this research study. First, there was only a small sample selected for this study, with a total of 147 valid participants. Future studies may look at a larger sample so that the results can be generalized and extrapolated to other contexts.

A second limitation is that the skills required for IT new disruptive business were collected only by interviews. We could conduct an additional Delphi process to fully cross-validate the list of skills needed by the IT managers. However, the list was obtained from the knowledge of 7 specialists in the field. Further empirical studies are required to check the impact and size of the gaps identified.

Once we have further empirical evidence, we will be in a situation as to propose a theoretical information system that develops skills to improve the performance of IT managers.

Another exciting research to be conducted is to identify and analyze the processes of skills development that can be used to achieve the market requirements and competitiveness

مقالات مرتبط با این موضوع
مقالات مدیریت

مقالات مدیریت بازرگانی

مقالات تجارت الکترونیک

مقالات فناوری اطلاعات

مقالات مدیریت کسب و کار

مقالات نوآوری