اطلاعیه

مقاله انگلیسی با ترجمه مهارت هایی برای کسب و کارهای دیجیتال نوآورانه

این مقاله ISI به زبان انگلیسی از نشریه الزویر مربوط به سال ۲۰۱۹ دارای ۷ صفحه ی انگلیسی با فرمت PDF  و ۲۷ صفحه ترجمه فارسی به صورت فایل  WORD قابل ویرایش می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی ، بخشی از ترجمه فارسی مقاله و  لینک خرید آنلاین ترجمه ی کامل مقاله موجود می باشد.

کد محصول: M870

سال نشر: ۲۰۱۹

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله:  Journal of Business Research

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی:  ۷ صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۲۷  صفحه WORD

قیمت فایل ترجمه شده: ۲۷۰۰۰   تومان

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۱۹ :  مهارت هایی برای کسب و کارهای دیجیتال نوآورانه

عنوان انگلیسی:

Skills for disruptive digital business

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی

وضعیت ترجمه: این مقاله به صورت کامل ترجمه شده برای خرید ترجمه کامل مقاله بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید (لینک دانلود بلافاصله بعد از خرید نمایش داده می شود)

خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

مقالات مرتبط با این موضوع: برای مشاهده سایر مقالات مرتبط با این موضوع (با ترجمه و بدون ترجمه)  بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

مقالات انگلیسی مرتبط با این موضوع جدید

چکیده فارسی:

هدف اصلی این مطالعه شناسایی مهارت های موردنیاز برای توسعه مدیریت کسب و کار دیجیتال نوآورانه می باشد. فن آوری ها، کسب و کارهای نوآورانه و مهارت های مورد نیاز مدیران از طریق تجزیه و تحلیل محتوا با استفاده از مصاحبه نیمه ساختار یافته با هفت متخصص فناوری اطلاعات شناسایی شدند. برای تجزیه و تحلیل توسعه سطح مهارت های مورد نیاز، یک مصاحبه آنلاین با مدیران انجام شد و نتیجه نهایی این تحقیق ارائه یک مدل توسعه مهارت برای مدیران کسب و کارهای نوآورانه می باشد. در نهایت، نتیجه این تحقیق، آموزه هایی است که آشکار شده است و پیشنهاد یک مدل توسعه مهارت برای مدیران کسب و کارهای نوآورانه می باشد، که منجر به شناسایی سه نوع / دسته از مهارت های مورد نیاز باری توسعه – نوآوری، رهبری و مدیریت می باشد.

کلیدواژگان: مدیران، مهارت ها، رقابت، فناوری اطلاعات، کسب و کار نوآورانه

۱.مقدمه

هدف اصلی این تحقیق شناسایی مهارت های مدیران کسب و کارهای دیجیتال نوآورانه و ارائه مدلی برای توسعه مهارت ها همگام با تحولات بازار می باشد.

شناسایی و توسعه مهارت ها کار چالش برانگیری برای شرکت ها می باشد که این مقاله ، بر شناسایی مجموعه مهارتهای لازم برای مدیریت کسب و کارهای نوآورانه از طریق متخصصان فناوری اطلاعات ، و شناسایی سطح توسعه درک شده توسط یک نمونه از مدیران، و در نهایت ارائه یک مدل توسعه مهارت ها، متمرکز خواهد بود.

با این حال ، و مهمتر از همه ، این مطالعه بر نقش فناوری های اطلاعات (IT) به عنوان محرک ایجاد کسب و کارهای نوآورانه جدید که به توسعه مهارتهای خاص نیاز دارند ، متمرکز شده است. فناوری های مورد تجزیه و تحلیل شامل  اینترنت اشیاء ، فناوری ابری ، بزرگ داده ها ، فناوری های موبایل و هوش مصنوعی و رباتیک می باشند ،این فناوری ها توسط متخصصانی که در مطالعه شرکت کرده اند شناسایی شده اند. ..

۷.نتیجه گیری

  انگیزه برای این تحقیق ریشه در فقدان یک رویکرد توسعه نظام مند در مورد مهارت های مورد نیاز سازمان ها، به ویژه کسانی که در حال ایجاد کسب و کارهای جدید نوآورانه و بازار رقابتی هستند ، دارد. منابع نظری و تجربی کمی وجود دارد که این دو جنبه را در ارتباط با کسب و کارهای نوآورانه متصل می کند، که باعث می شود چالشی جذاب به نظر برسد.

این تحقیق سه نوع مهارت را از طریق تجزیه و تحلیل محتوای مصاحبه های انجام شده با متخصصان فناوری اطلاعات ( نوآوری، رهبری و مدیریت)،شناسایی کرده است، و تلاش می کند تا ادراک مدیران از بخش های مختلف اقتصادی را با توجه به سطح توسعه مورد نیاز مدیران کسب و کارهای نوآورانه برای کسانی که مهارت های مشابه دارند ،تجزیه و تحلیل کند…

Abstract

The primary purpose is to identify skills which need to be developed to manage a disruptive digital business. The technologies, disruptive business and the skills needed by managers were identified through content analysis of semi-structured interviews with seven IT specialists. To analyze the development of the level of skills needed was conducted an online survey with managers and the final output of the research is a proposal of a model of skills` development for managers of the disruptive business. Ultimately, the result of this research are the lessons uncovered and the proposal made for a model of skills development for disruptive business managers, which identifies three types/categories of skills needing development – innovation, leadership, and management.

Keywords: Managers, Skills, Competitiveness, IT, Disruptive business

۱.Introduction

 The primary aim of this research was to identify skills for disruptive digital business managers and to propose a model of skills development aligned with the market evolution.

The identification and the development of skills are challenging tasks for companies and, in the context of this article, the focus will be on the identification by the IT specialists of sets of skills needed to manage disruptive business, and identify the level of development perceived by a sample of managers, and finally suggest a model of skills development.

However, and first of all, this research also focuses on the role of Information Technologies (IT) as a driver for creating a new disruptive business which needs specific competencies development. The technologies under analysis were the Internet of Things, Cloud Technology, Big Data, Mobile Technologies, and Artificial Intelligence and Robotics, being these technologies identified by the specialists who participated in the study…

۷.Conclusion

 The motivation for this research has its roots in a lack of a systematic development approach about skills needed by organizations, especially the ones that are creating new disruptive business and the competitive market context. There is a little theoretical and empirical support to connect these two dimensions regarding disruptive business, which has made it a fascinating challenge to embrace.

This research identified three types of skills through the content analysis of the interviews made to the IT specialists – innovation, leadership and management, and tries to analyze the perception of a sample of managers from different economic sectors regarding the level of development needed by managers of disruptive business for those same skills…

مقالات مرتبط با این موضوع

مقالات مدیریت

مقالات مدیریت بازرگانی

مقالات تجارت الکترونیک

مقالات فناوری اطلاعات

مقالات مدیریت کارآفرینی

مقالات نوآوری

مقالات انگلیسی در مورد مهارت کاری