مقاله انگلیسی یک آنالیز انتقادی از تأثیرات COVID-19 بر اقتصاد جهانی و اکوسیستم ها و فرصت هایی برای استراتژی های اقتصاد مدور

این مقاله علمی پژوهشی (ISI) به زبان انگلیسی از نشریه الزویر مربوط به سال ۲۰۲۱ دارای ۲۲ صفحه انگلیسی با فرمت PDF می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی و بخشی از ترجمه فارسی مقاله موجود می باشد.

کد محصول: H602

سال نشر: ۲۰۲۱

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله:   Resources, Conservation & Recycling

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۲۲ صفحه PDF

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ۲۰۲۱ :  یک آنالیز انتقادی از تأثیرات COVID-19 بر اقتصاد جهانی و اکوسیستم ها و فرصت هایی برای استراتژی های اقتصاد مدور

عنوان کامل انگلیسی:

A critical analysis of the impacts of COVID-19 on the global economy and ecosystems and opportunities for circular economy strategies

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی

وضعیت ترجمه: این مقاله تاکنون ترجمه نشده برای سفارش ترجمه ی مقاله بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید (کد مقاله:H602)

ثبت سفارش ترجمه تخصصی در تمامی رشته ها

مقالات مرتبط با این موضوع: برای مشاهده سایر مقالات مرتبط با این موضوع (با ترجمه و بدون ترجمه)  بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

مقالات انگلیسی مرتبط با این موضوع جدید

چکیده فارسی:

سازمان بهداشت جهانی COVID-19 را در ۱۱ مارس ۲۰۲۰ به عنوان یک بیماری همه گیر جهانی اعلام کرد ، اما جهان هنوز به دلیل پیامد های پس از آن سردرگم است. منشأ آن از چین است ، بیماری به سرعت در سراسر جهان گسترش یافته ، و موجب اقدامات سختگیرانه دولت های جهانی در تلاش برای جداسازی بیماران و محدود کردن میزان انتقال ویروس شده است. با این حال این اقدامات ارکان اصلی تقویت اقتصاد جهانی مدرن را با شکست روبه رو کرده است، همانطور که تجارت و همکاری جهانی به دلیل تمرکز بر ملی گرایی و رقابت بر سر تأمین منابع کمیاب از پای درآمده است. بر خلاف این زمینه ، این مقاله یک بررسی انتقادی از فهرست تأثیرات منفی و مثبت کرونا را ارائه می دهد و چشم اندازهایی در مورد این که این بیماری چگونه می تواند به عنوان یک اهرم برای هدایت اقتصاد به سمت یک اقتصاد کم کربن  پایدار تر مورد استفاده قرار گیرد ، را ارائه می دهد. در این مقاله خطر اتکا به مزایای ناشی از بیماری  همه گیری در دستیابی به اهداف توسعه پایدار شناسایی شده و بر لزوم تغییر ساختاری بنیادی و قاطع در جهت پویایی زندگی تأکید شده است…

Abstract

The World Health Organization declared COVID-19 a global pandemic on the 11th of March 2020, but the world is still reeling from its aftermath. Originating from China, cases quickly spread across the globe, prompting the implementation of stringent measures by world governments in efforts to isolate cases and limit the transmission rate of the virus. These measures have however shattered the core sustaining pillars of the modern world economies as global trade and cooperation succumbed to nationalist focus and competition for scarce supplies. Against this backdrop, this paper presents a critical review of the catalogue of negative and positive impacts of the pandemic and proffers perspectives on how it can be leveraged to steer towards a better, more resilient lowcarbon economy. The paper diagnosed the danger of relying on pandemic-driven benefits to achieving sustainable development goals and emphasizes a need for a decisive, fundamental structural change to the dynamics of how we live. It argues for a rethink of the present global economic growth model, shaped by a linear economy system and sustained by profiteering and energy-gulping manufacturing processes, in favour of a more sustainable model recalibrated on circular economy (CE) framework. Building on evidence in support of CE as a vehicle for balancing the complex equation of accomplishing profit with minimal environmental harms, the paper outlines concrete sector-specific recommendations on CE-related solutions as a catalyst for the global economic growth and development in a resilient post-COVID-19 world.

۱.Introduction

The world woke up to a perilous reality on the 11th of March, 2020 when the World Health Organization (WHO) declared novel coronavirus (COVID-19) a pandemic (Sohrabi et al., 2020; WHO, 2020a). Originating from Wuhan, China, cases rapidly spread to Japan, South Korea, Europe and the United States as it reached global proportions. Towards the formal pandemic declaration, substantive economic signals from different channels, weeks earlier, indicated the world was leaning towards an unprecedented watershed in our lifetime, if not in human history (Gopinath, 2020)…

۷.Conclusion

COVID-19 has highlighted the environmental folly of ‘extract-produce- use-dump’ economic model of material and energy flows. Shortterm policies to cope with the urgency of the pandemic are unlikely to be sustainable models in the long run. Nonetheless, they shed light on critical issues that deserve emphases, such as the clear link between environmental pollution and transportation/industrialization…

مقالات مرتبط با این موضوع

مقالات انگلیسی ترجمه شده رشته اقتصاد

مقالات انگلیسی ترجمه شده رشته مدیریت

مقالات انگلیسی ترجمه شده درباره بحران اقتصادی

مقالات انگلیسی ترجمه شده درباره کرونا ویروس

مقالات انگلیسی ترجمه شده درباره توسعه پایدار

مقالات انگلیسی ترجمه شده درباره زنجیره تامین

مقاله انگلیسی ترجمه شده مدیریت زیست محیطی