مقاله انگلیسی ارزیابی نقش مصرف انرژی تجدید پذیر و خط مشی تجاری در تخریب محیط زیست با استفاده از حسابداری نوآوری

این مقاله ISI به زبان انگلیسی از نشریه الزویر مربوط به سال ۲۰۲۰ دارای ۱۲ صفحه انگلیسی با فرمت PDF می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی و بخشی از ترجمه فارسی مقاله موجود می باشد.

کد محصول: H567

سال نشر: ۲۰۲۰

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

تعداد صفحه انگلیسی: ۱۲ صفحه PDF

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ۲۰۲۰ :  ارزیابی نقش مصرف انرژی تجدید پذیر و خط مشی تجاری در تخریب محیط زیست با استفاده از حسابداری نوآوری : شواهدی از ایالات متحده

عنوان کامل انگلیسی:

Assessment of the role of renewable energy consumption and trade policy on environmental degradation using innovation accounting: Evidence from the US

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی

وضعیت ترجمه: این مقاله تاکنون ترجمه نشده برای سفارش ترجمه ی مقاله بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید (کد مقاله:H567)

ثبت سفارش ترجمه تخصصی در تمامی رشته ها

مقالات مرتبط با این موضوع: برای مشاهده سایر مقالات مرتبط با این موضوع (با ترجمه و بدون ترجمه)  بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

مقالات انگلیسی مرتبط با این موضوع جدید

چکیده فارسی:

فناوری انرژی های تجدید پذیر آینده روشنی دارند ، اما نقش آنها به عنوان یک عامل محدود کننده در تخریب محیط زیست ناشی از سوخت های فسیلی به ویژه در کشورهای پر درآمد ، کمتر مورد بررسی قرار گرفته اند. این مطالعه به بررسی اثرات پویای مصرف انرژی تجدیدپذیر ، رشد اقتصادی ، ظرفیت زیستی و خط مشی تجاری بر تخریب محیط زیست در ایالات متحده از سال ۱۹۸۵Q1 تا ۲۰۱۴Q4 پرداخته است. برای دستیابی به این هدف ، این مطالعه از مدل تاخیر توزیعی اتورگرسیو (ARDL) برای به دست آوردن ضرایب پویا بلند مدت و کوتاه مدت استفاده کرده است. از آزمون علیت تودا-یاماموتو برای بررسی مسیر علیت استفاده شد ، در حالی که آزمون تجزیه چولسکی برای حسابداری نوآورانه به منظور تایید اعتبار مدلهای برآورد شده استفاده شد. نتایج تجربی نشان می دهد که کاهش تخریب محیط زیست می تواند به افزایش مصرف انرژی تجدیدپذیر از طریق کاهش اثرات منفی آن بر روی اثرات زیست محیطی نسبت داده شود. رشد اقتصادی و ظرفیت زیستی فشار رو به بالا بر روی اثرات زیست محیطی وارد می کند، در حالی که ، خط مشی تجاری فشار رو به پایین بر روی اثرات زیست محیطی وارد می کند. یک رابطه علّی دو طرفه بین رشد اقتصادی و اثرات زیست محیطی و همچنین رشد اقتصادی و ظرفیت زیستی برقرار شد. در مقابل ، علیّت یک طرفه از خط مشی تجاری تا مصرف انرژی تجدید پذیر و از مصرف انرژی تجدید پذیر تا ظرفیت زیستی تأیید شد. حسابداری نوآورانه نشان داد که ۱۴.۷۹٪ و ۸.۴۱٪ از مصرف انرژی تجدید پذیر و خط مشی تجاری موجب تخریب محیط زیست به میزان ۰.۶۰٪ و ۹.۸۸٪ می شوند. از این رو ، خط مشی های انرژی خاص کشور که باعث افزایش سهم انرژی تجدید پذیر در سبد انرژی می شود ، توصیه می شود.

 واژه‌های کلیدی: اثرات زیست محیطی ، مصرف انرژی تجدید پذیر ، خط مشی تجاری ، آزمون های حسابداری نوآوری

۱.مقدمه

در دهه های گذشته ، متخصصان و ذینفعان محیط زیست به طور فزاینده ای تحت تأثیر تخریب محیط زیست و تحریف های اکولوژیکی فضای جغرافیایی کره زمین قرار گرفته اند. پیشامدهای مداوم آب و هوایی و تا حدودی ناخواسته ، در بیشتر موارد ، که منجر به بروز بلایای زیست محیطی می شود ، علائم متداولی از “انقلاب های ” شدید در سیستم های اقلیمی زمین است. با افزایش فعالیت های انسانی ، که شامل فعالیت های مستقیم و غیرمستقیم بر روی لایه ها و اتمسفر کره زمین است ، پایداری انسانی به طور فزاینده ای در معرض خطر قرار گرفته است [۱e3،۵،۶] …

Abstract

Renewable energy technologies are promising, yet, very little is known about its role as a limiting factor in fossil fuel-attributable environmental degradation d especially in high-income countries. This study investigated the dynamic effect of renewable energy consumption, economic growth, biocapacity and trade policy on environmental degradation in the United States from 1985Q1 to 2014Q4. To achieve this objective, the study applied an autoregressive distributed lag (ARDL) model to obtain the long-run and short-run dynamic coefficients. Toda-Yamamoto causality test was used to examine the direction of causality while Cholesky decomposition test was for innovative accounting to validate the estimated models. The empirical results divulged that a decline in environmental degradation can be attributed to an increase in renewable energy consumption through its negative effects on ecological footprint. Economic growth and biocapacity were found to exert upward pressure on ecological footprint; however, trade policy exerts downward pressure on ecological footprint. A two-sided causal relationship was established between economic growth and ecological footprint as well as economic growth and biocapacity. In contrast, a one-way causality was confirmed running from trade policy to renewable energy consumption and from renewable energy consumption to biocapacity. The innovative accounting revealed that 14.79% and 8.41% of renewable energy consumption and trade policy caused 0.60% and 9.88% deterioration in the environment. Hence, country-specific energy policies that increase the share of renewable energy in the energy portfolio are recommended.

Keywords: Ecological footprint, Renewable energy consumption, Trade policy, Innovation accounting tests

۱.Introduction

In the last decades, environmentalists and environmental stakeholders are increasingly overwhelmed with the impact of environmental degradation and ecological distortions of the globe’s geographical space. The continued and somewhat unwanted climatic experiences, in most cases, resulting in environmental disasters are the common indications that suggest these drastic ‘revolutions’ in the earth’s climatic systems. With the increasing human activities, which include direct and indirect activities on the atmospheric strata and the biosphere, humans’ sustainability has increasingly been endangered [1e3,5,6]…

۵.Conclusions

 The adverse effect of environmental degradation resulting from human activities has received much global attention within the last decade. This results from the changes in the natural levels and the distribution of chemical elements as well as their compounds posing as a threat to humanity and its natural ecosystem. In the US, the government has pursued various environmental and energy policies such as renewable energy consumption to lessen the dependence on fossil fuel energy sources, underpinning the high levels of environmental pollution which is detrimental to human health. Here, we investigated the overarching impact of renewable energy consumption, economic growth, biocapacity and trade policy on the ecological footprint in the US…

مقالات مرتبط با این موضوع

مقالات بیس حسابداری

مقالات بیس رشته مدیریت

مقالات حسابداری محیط زیست

مقالات انگلیسی درباره خط مشی

مقاله بیس درباره مدیریت زیست محیطی