اطلاعیه

مقاله انگلیسی غلبه بر سوگیری های شناختی برنامه ریزان مالی از طریق دیجیتالی سازی: یک مطالعه کیفی

این مقاله علمی پژوهشی (ISI)  به زبان انگلیسی از نشریه الزویر مربوط به سال ۲۰۲۳  دارای ۲۰ صفحه انگلیسی با فرمت PDF می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی و بخشی از ترجمه فارسی مقاله موجود می باشد.

کد محصول: M1390

سال نشر: ۲۰۲۳

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله: Journal of Business Research

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۲۰ صفحه PDF

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ۲۰۲۳ : غلبه بر سوگیری های شناختی برنامه ریزان مالی از طریق دیجیتالی سازی: یک مطالعه کیفی

عنوان کامل انگلیسی:

Overcoming financial planners’ cognitive biases through digitalization: A qualitative study

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی

وضعیت ترجمه: این مقاله تاکنون ترجمه نشده برای سفارش ترجمه تخصصی مقاله بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید (کد مقاله:M1390)

ثبت سفارش ترجمه تخصصی در تمامی رشته ها

مقالات مرتبط با این موضوع: برای مشاهده سایر مقالات مرتبط با این موضوع (با ترجمه و بدون ترجمه)  بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

مقالات انگلیسی مرتبط با این موضوع جدید

چکیده فارسی

هدف این مقاله مطالعه سوگیری‌های شناختی در بین برنامه‌ریزان مالی است و در صورت وجود این سوگیری بررسی می کنیم که چگونه تحول دیجیتال از طریق هوش مصنوعی (AI) می‌تواند به غلبه بر این سوگیری ها کمک کند. ادبیات مرتبط نشان می دهد که سرمایه گذاران و مشتریان خدمات مالی می توانند سوگیری های شناختی از خود نشان دهند. با این حال، مشخص نیست که آیا برنامه‌ریزان مالی سوگیری‌های شناختی مشتریان را درک کرده و تشخیص می‌دهند و آیا در حین ارائه خدمات برنامه‌ریزی مالی، اصلاً سعی می‌کنند این سوگیری‌ها را برطرف کنند یا خیر. در این مقاله با استفاده از تئوری اسناد، به بررسی شکاف در تحقیقات مرتبط با سوگیری‌های شناختی در بین برنامه‌ریزان مالی می پردازیم و یک دستور کار تحقیقاتی آینده را برای رفع این شکاف، از طریق یک بررسی کیفی ارائه می‌کنیم. مطالعه ما در دو مرحله طراحی شده که در هر دو مرحله مصاحبه های عمیق انجام دادیم. مرحله اول شامل مصاحبه های عمیق با ۲۱ برنامه ریز مالی و تکرار ۱۰ مصاحبه با برنامه ریزان مالی منتخب، با سناریوهای تعیین شده در مرحله دوم بود. در مجموع، ما ۳۱ مصاحبه برای بررسی سوگیری های شناختی در بین برنامه ریزان مالی و نحوه کمک  هوش مصنوعی برای رفع این سوگیری ، انجام دادیم. یافته‌های ما نشان می‌دهد که در میان برنامه‌ریزان مالی سوگیری‌های شناختی در حین ارائه خدمات برای افراد نیازمند وجود دارد که چالشی بزرگ برای آنهاست.یافته‌های ما همچنین نشان می‌دهد که تحول دیجیتال با استفاده از فناوری‌های هوش مصنوعی ممکن است به غلبه بر این سوگیری های موجود کمک کند، البته فناوری‌های هوش مصنوعی باید با هوش انسانی ترکیب شوند. بر اساس دانش ما، هیچ تحقیقی در مورد ارتباط بین سوگیری های شناختی و هوش مصنوعی در بین برنامه ریزان مالی وجود ندارد.

کلیدواژه ها: سوگیری های شناختی، تصمیم گیری، هوش مصنوعی، برنامه ریزان مالی

Abstract

The purpose of this paper is to investigate cognitive biases among financial planners and, if and how, digital transformation through Artificial Intelligence (AI) can help overcome biases. The literature establishes that investors and financial services clients can exhibit cognitive biases. However, it is not evident whether the financial planners understand and detect cognitive biases among the clients and if they at all ’attempt’ to address the biases whilst providing financial planning services. Utilizing the attribution theory, our paper contributes by exploring the gap in research related on cognitive biases among financial planners and provides a future research agenda for addressing the gap, through a qualitative investigation. Our study was designed over two stages, wherein we conducted in-depth interviews in both stages. The first stage included in depth interviews with 21 financial planners and a repeat 10 interviewers with select financial planners, with scenarios in the second stage. In total, we conducted 31 interviews to investigate cognitive biases among financial planners and how Artificial Intelligence can assist. Our findings suggest that cognitive biases exist among financial planners while providing services for the people in need, which is a major challenge for them. Our findings further suggest that digital transformation by using the Artificial Intelligence technologies might help overcome this existing biases, albeit, AI technologies ought to be combined with human intelligence. To the best of our knowledge, there exists no existing research on the association between cognitive biases and artificial intelligence among financial planners.

Keywords: Cognitive biases, Decision making, Artificial Intelligence, Financial planners

۱.Introduction

Research suggests that the psychological biases affecting financial planners can lead to flawed decisions (Baker, Filbeck, & Ricciardi, 2017). According to Humphreys (1979), an individual’s cognitive ability is defined as “the resultant of the processes of acquiring, storing in memory, retrieving, combining, comparing, and using in new contexts information and conceptual skills…” (p. 115). The individual cognitive ability of employees may be swayed by cognitive biases in their decision-making processes, potentially leading to systematic errors (Kahneman, 2011) due to blind spots. This is a serious concern in relation to making financial decisions. Cognitive abilities can be impaired by the decision makers’ workplace perceptions and emotional states. The fundamental attribution error (FAE) defined as “the tendency to underestimate the role of situational determinants and overestimate the degree to which social actions and outcomes reflect the dispositions of relevant actors” (Ross, Amabile, & Steinmetz, 1977, pg. 491) also affects various decision-making processes in the workplace through cognitive biases. Therefore, it is important to employ mechanisms or techniques suited to overcome or mitigate any biases that predominantly and unknowingly influence human thinking, whether while arriving at decisions or voicing opinions…

۵.Discussion and conclusion

With our investigation on overcoming cognitive biases in financial planners, we tried to answer three research questions. We hereby discuss them one by one. The first was aimed at understanding how cognitive biases influence decision making processes. First, we identified that virtually all our sample financial planners were affected by biases (Cordell et al., 2011; Nofsinger, 2017), although a few of them did not accept this. Some of the most common biases of which the financial planners were aware were the confirmation, affinity, unconscious, priming, overconfidence, framing, self-serving, belief, anchoring, and embodied biases, which extends the list of biases and personality factors laid down by Choudhary et al. (2021). Of these, confirmation bias was found to be the most prominent, which is in line with the findings of previous research (Talluri et al., 2018; Rollwage et al., 2020). This shows that financial planners are subject to cognitive biases, which leads them to make investment decisions that may be based on their prior experience or to the best of their knowledge, being thus potentially not actually based on their clients’ profiles but on their own ideas of the future. Financial planners should therefore have healthy discussions with their clients regarding any biases involved and investments planned (Pompian, 2017)…

مقالات مرتبط با این موضوع

دانلود مقاله انگلیسی ۲۰۲۳ مدیریت

مقاله ۲۰۲۳ در مورد رفتار سازمانی

مقاله مدیریت مالی ۲۰۲۳

دانلود مقاله ۲۰۲۳ در مورد هوش مصنوعی

مقاله انگلیسی ۲۰۲۳ در مورد روانشناسی شغلی

مقاله ۲۰۲۳ در مورد فناوری اطلاعات با ترجمه

مقاله ۲۰۲۳ در مورد کاربرد فناوری های دیجیتال در امور مالی

مقاله انگلیسی ۲۰۲۳ درباره مالی رفتاری

دانلود مقاله انگلیسی ۲۰۲۳