اطلاعیه

مقاله انگلیسی با ترجمه تأثیر مدیریت منابع انسانی با مسئولیت اجتماعی بر مشروعیت سازمانی

این مقاله علمی پژوهشی به زبان انگلیسی از نشریه الزویر مربوط به سال ۲۰۲۲ دارای ۱۰  صفحه انگلیسی با فرمت PDF و ۳۱ صفحه ترجمه فارسی به صورت فایل  WORD قابل ویرایش می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی ، بخشی از ترجمه فارسی مقاله و  لینک خرید آنلاین ترجمه ی کامل مقاله موجود می باشد.

کد محصول: M1431

سال نشر: ۲۰۲۲

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله: Technological Forecasting & Social Change

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۱۰ صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۳۰ صفحه WORD

قیمت فایل ترجمه شده:  ۵۹۰۰۰  تومان

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۲۲ :  تأثیر مدیریت منابع انسانی با مسئولیت اجتماعی بر مشروعیت سازمانی

عنوان کامل انگلیسی:

The impacts of socially responsible human resources management on organizational legitimacy

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی

وضعیت ترجمه: این مقاله به صورت کامل ترجمه شده برای خرید ترجمه کامل مقاله بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید (لینک دانلود بلافاصله بعد از خرید نمایش داده می شود)

خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

مقالات مرتبط با این موضوع: برای مشاهده سایر مقالات مرتبط با این موضوع (با ترجمه و بدون ترجمه)  بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

مقالات انگلیسی مرتبط با این موضوع جدید

چکیده فارسی

مطالبات اجتماعی برای مسئولیت اجتماعی شرکت(CSR)، در سال های اخیر بیشتر شده است. سازمان ها نیاز به پیروی از رفتار مسئولیت پذیر اجتماعی را به منظور دریافت حمایت ذینفعان درک کرده اند. علاوه بر این، بکارگیری اصول CSR در مدیریت منابع انسانی(HR) اهمیت زیادی یافته است و تحقیقات تجربی بیشتری مورد نیاز است. در واقع، شرکت هایی مشروع تلقی می‌شوند که نه تنها در خارج از شرکت، بلکه در داخل شرکت نیز از نظر اجتماعی نهادینه شده باشند. بر اساس این سناریو، هدف اصلی این تحقیق، آنالیز رابطه بین پیاده سازی مدیریت منابع انسانی با مسئولیت اجتماعی و مشروعیت سازمانی است. علاوه براین، اهمیت و عملکرد سیاست های متنوع CSR از طریق پیاده سازی ماتریس اهمیت- عملکرد(IPMA) تحلیل خواهد شد. برای این منظور، ارزیابی های انجام شده توسط ۱۵۷ کارشناس CSR در حدود ۳۰ شرکت چند ملیتی در نظر گرفته شده است. برای تحلیل داده ها از PLS-SEM استفاده شد و نتایج نشان از وجود رابطه قوی و مثبت بین مشروعیت سازمانی و  اقدامات CSR کارمند-محور دارد. نتایج این مطالعه، اطلاعات مهمی را برای مدیران شرکت به منظور بهبود بهینه‌سازی منابع و مدیریت ذینفعان داخلی از طریق معرفی صحیح و کارآمد سیاست‌های CSR ارائه می‌دهد.

واژگان کلیدی: مشروعیت، مسئولیت اجتماعی شرکت، کارکنان، مدیریت منابع انسانی

۱.مقدمه

در بازارهای امروزی، سازمان ها باید روابط خود را با ذینفعان خود مدیریت کنند تا ارزش و منافع برای خود و ذینفعان  ایجاد کنند(هاریچ و همکاران، ۲۰۱۴؛ فرادنریچ و همکاران، ۲۰۲۰).  فریمن(۱۹۸۴) مفهوم نظریه ذینفعان را معرفی نمود که منافع سازمانی مختلف را شناسایی کرده و بر اهمیت سودآوری و همچنین  بر اهمیتِ درکِ توجه به تاثیراتی که فعالیتهای شرکت بر مخاطبان مختلف دارد، تاکید می کند.

گروه های ذینفع تحت تاثیر رفتار و اقدامات سازمان ها قرار می گیرند؛ با این وجود، درک این موضوع که این اقدامات بر ثبات سازمان ها نیز تاثیر دارند، حائز اهمیت است (سیلوا و همکاران، ۲۰۱۹). در حقیقت، بقای سازمان به شدت به توانایی سازمان در تامین نیازهای ذینفعان و شناخت ادراک آنها بستگی دارد(آلمر و سلانو، ۲۰۰۰). بنابراین، اگر شرکت ها بخواهند در بلند مدت و میان مدت موفق باشند، باید طیف کامل این نیازها را درک کنند و بتوانند روابط پایداری با پایگاه ذینفعان خود برقرار کنند(دمیتریو و همکاران، ۲۰۲۱)…

۵.بحث و جمع بندی

حمایت ذینفعان از سازمان به یک دارایی مهم برای بقای سازمانی و موفقیت در همه بخش ها تبدیل شده است. با این حال ، ذینفعان فقط با سازمان هایی که انتظارات اجتماعی آنها را برآورده می کنند و از اصول رفتاری مسئولانه پیروی می کنند ، حمایت خواهند کرد (فاطما و رحمان ، ۲۰۱۴ ؛ فاطما و همکاران ، ۲۰۱۹). سطح بالای حمایت و پذیرش اجتماعی از سازمان ها منجر به مشروعیت سازمان خواهد شد به طوری که به منابع بسیار مهم برای عملکرد پایدار دسترسی خواهند یافت.

 با توجه به نیاز روزافزون به رفتار مسئولیت پذیر اجتماعی، پیاده سازی رویکردهای CSR، به عنوان منبع مشروعیت محسوب می شود(بانسل و کلالاند، ۲۰۰۴؛ کمپبل، ۲۰۰۷؛ دل-کاستیلو-فیتو و همکاران، ۲۰۱۹؛ پالازا و شرر، ۲۰۰۶). بنابراین ، سازمان باید چگونگی ادغام این سیاست ها را شناسایی کنند زیرا هدف آنها بهبود مشروعیت خود است. با این حال  بیشتر تحقیقات بر تأثیرات خارجی اجرای سیاست متمرکز شده است (توساینت و همکاران ، ۲۰۲۱) ، در حالی که دیدگاه داخلی در مورد معرفی اصول CSR در مدیریت HR و تأثیر این سیاست ها می تواند از نظر داخلی و خارجی نسبتاً ناشناخته باشد.

Abstract

Social demands for corporate social responsibility (CSR) have been increasing in recent years. Organizations understand the need to follow socially responsible behavior to receive stakeholder support. In addition, the application of CSR principles within human resources (HR) management has become more relevant, and more empirical research is needed. In fact, enterprises will be considered legitimate if they are viewed as socially embedded not only externally but also internally. Under this scenario, the main objective of this research is to analyze the relationship between the implementation of socially responsible HR management and organizational legitimacy. Furthermore, the relevance and performance of diverse CSR policies will be analyzed through the implementation of the importance-performance matrix (IPMA). For this purpose, the evaluations made by 157 CSR experts on approximately 30 multinational companies are considered. PLS-SEM is applied to the data and shows a strong and positive relationship between CSR practices focused on employees and organizational legitimacy. The results offer relevant information for company managers to improve their resource optimization and internal stakeholder management through the correct and efficient introduction of CSR policies.

Keywords: Legitimacy, Corporate social responsibility, Employees, Human resources management

۱.Introduction

 In today’s markets, organizations need to manage their relationships with stakeholders to create value and mutual benefits (H¨orisch et al., 2014; Freudenreich et al., 2020). Freeman (1984) introduced the stakeholder theory concept, which identifies diverse organizational interests and shows the importance of not only being profitable but also of understanding and caring about the impact that corporate activities have on different audiences.

Stakeholder groups are affected by organizations’ behavior and actions; however, it is important to understand that these actions also impact corporations’ stability (Silva et al., 2019). In fact, organizational viability strongly depends on the ability to satisfy stakeholders’ needs and understand their perceptions (Ulmer and Sellnow, 2000). Thus, if enterprises want to be successful in the medium-to-long term, they must identify the full range of these needs and be able to build lasting relationships with their stakeholder base (Dmytriyev et al., 2021)…

۵.Discussion and conclusions

 Stakeholder support has become a critical asset for organizational survival and success in all sectors. However, stakeholders will only engage with institutions that meet their social expectations and follow responsible behavioral principles (Fatma and Rahman, 2014; Fatma et al., 2019). With a high level of social support and acceptance, organizations will be perceived as legitimate and will access relevant resources critical to their ongoing performance.

 Considering the increasing requirement for socially responsible behavior, the implementation of CSR practices has been established as a source of legitimacy (Bansal and Clelland, 2004; Campbell, 2007; Del-Castillo-Feito et al., 2019; Palazzo and Scherer, 2006). Therefore, institutions must identify how to integrate these policies as they aim to improve their legitimacy. Furthermore, most research has focused on the external impact of policy implementation (Toussaint et al., 2021), whereas the internal perspective regarding the introduction of CSR principles within HR management and the impact that these policies can have both internally and externally remains relatively unexplored…

مقالات مرتبط با این موضوع

مقاله مدیریت با ترجمه

مقاله ISI در مورد رفتار سازمانی

مقاله ISI در مورد مدیریت منابع انسانی

مقاله ISI در مورد مسئولیت اجتماعی شرکت

دانلود مقاله با ترجمه