اطلاعیه

مقاله انگلیسی با ترجمه سیستم کاری با عملکرد بالا و عملکرد سازمانی: نقش مدیریت دانش

این مقاله ISI به زبان انگلیسی از نشریه امرالد مربوط به سال ۲۰۱۷ دارای ۲۷ صفحه ی انگلیسی با فرمت PDF  و ۳۸ صفحه ترجمه فارسی به صورت فایل  WORD قابل ویرایش می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی ، بخشی از ترجمه فارسی مقاله و  لینک خرید آنلاین ترجمه ی کامل مقاله موجود می باشد.

کد محصول: M900

سال نشر: ۲۰۱۷

نام ناشر (پایگاه داده): امرالد

نام مجله:Personnel Review

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی:  ۲۷ صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۳۸   صفحه WORD

قیمت فایل ترجمه شده:  ۲۷۰۰۰ تومان

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۱۷ :  سیستم کاری با عملکرد بالا و عملکرد سازمانی: نقش مدیریت دانش

عنوان کامل انگلیسی:

High performance work system and organisational performance: role of knowledge management

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی

وضعیت ترجمه: این مقاله به صورت کامل ترجمه شده برای خرید ترجمه کامل مقاله بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید (لینک دانلود بلافاصله بعد از خرید نمایش داده می شود)

خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

مقالات مرتبط با این موضوع: برای مشاهده سایر مقالات مرتبط با این موضوع (با ترجمه و بدون ترجمه)  بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

مقالات انگلیسی مرتبط با این موضوع جدید

چکیده فارسی:

هدف – هدف از این مقاله بررسی سیستم کاری با عملکرد بالا با استفاده از مدل توانایی، انگیزش و فرصت (Jiang et al.، ۲۰۱۳) و تأثیر آن در عملکرد سازمانی می باشد. علاوه بر این، نقش میانجیگر مدیریت دانش بین سیستم کاری با عملکرد بالا و عملکرد سازمانی نیز بررسی شده است.

طراحی / روش شناسی / رویکرد – برای جمع آوری داده ها از مدیران (n=58) و کارکنان (n=246) در سازمان های مخابراتی در جامو و کشمیر (شمال هند) از پرسشنامه استفاده شده است. روایی داده های جمع آوری شده با استفاده از تحلیل عامل اکتشافی و تحلیل عامل تأییدی، تأیید شده است. فرضیه ها با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری با کمک نرم افزار AMOS و SmartPLS3 مورد بررسی قرار گرفته اند.

یافته ها – این مطالعه نشان می دهد که سیستم کاری با عملکرد بالا بر عملکرد سازمانی تاثیر مثبت دارد. علاوه بر این، مدیریت دانش نقش میانجی گر بین سیستم کاری با عملکرد بالا و عملکرد سازمانی ایفا می کند.

محدودیت ها / مفاهیم تحقیق – این مطالعه تنها در بخش مخابرات بخش خصوصی انجام شده است (Airtel، Aircel، Tata Indicom، Idea، Reliance، Vodafone). علاوه بر این، این مطالعه محدود به بخش مخابراتی می باشد که می تواند در بخش های دیگر گسترش یابد.

مفاهیم عملی – به منظور ایجاد سیستم کاری بالنده، مدیریت باید بر روی رشد توانایی های خلاقانه مانند آموزش شغلی گسترده، آموزش مبتنی بر کامپیوتر و غیره تمرکز کند. به طور منظم کارمندان باید از بیرون و درون پاداش داده شوند تا برای دستیابی به سطوح بالاتر عملکرد انگیزه داشته باشند. علاوه بر این، مدیریت باید کارمندان را از طریق عدم تمرکز قدرت، تصمیم گیری مشارکتی، و غیره توانمند سازد.  مدیریت همچنین باید فرهنگ دانش را در سازمان به صورت تدریجی تقویت کند تا بتواند ظرفیت دانشی کارکنان را افزایش دهد.

اصالت / ارزش – این مطالعه با شناسایی موارد کلیدی(جعبه سیاه) با استفاده از مدیریت دانش به درک ارتباط بین سیستم کاری با عملکرد بالا و عملکرد سازمانی در بخش مخابرات کمک می کند.

کلیدواژگان: مدیریت دانش، کمی، آمار پیشرفته، عملکرد سازمانی، مدل AMO، سیستم کاری با عملکرد بالا

مقدمه

جهانی سازی، مکان های تجاری و متفکران بزرگ را به منظور ایجاد مزیت رقابتی در سطح جهانی، تشویق می کند. علاوه بر این، سازمان ها باید از عهده رقابت سخت و تکنولوژی جدید (Zhang and Morris, 2014; Hassan et al., 2013; Khasawneh and Alzawahreh, 2012; Messersmith et al., 2011) برای مدیریت نیروی کار که به دنبال روش های جدید سازماندهی کار و اشتغال می باشد، برآیند (مهمان، ۲۰۱۱). در این زمینه، هاسیلد (۱۹۹۵) نشان داد که سیستم کاری با عملکرد بالا میتواند با کمک  به اقدامات منابع انسانی با عملکرد بالا (HR) به حل این مشکلات کمک کند. سیستم کاری با عملکرد بالا ، کارکنان ارزشمند و با استعداد خود را به نحوی مدیریت می کند که به ایجاد مزیت رقابتی پایدار برای سازمان (وی،۲۰۰۲) کمک می کند. این موارد به عنوان مجموعه ای از اقدامات منابع انسانی مرتبط با درون سازمان مطرح شده است (Carvalho and Chambel، ۲۰۱۵؛ Posthuma et al. 2013) که شامل استخدام و انتخاب جامع، پاداش مبتنی بر انگیزش، مدیریت عملکرد، مشارکت گسترده و آموزش کارکنان می باشد (هاسیلد،۱۹۹۵). این اقدامات دانش، مهارت ها و توانایی های کارکنان را افزایش می دهد، موجب رشد انگیزه آنها می شود و همچنین آنها را قادر می سازد تا از دانش، مهارت و توانایی های خود برای رشد سازمانی استفاده کنند (کومبس و همکاران،۲۰۰۶)…

محدودیت‌ها و تحقیقات آتی

چندین محدودیت این مطالعه باید مورد تایید قرار گیرد. اول، این مطالعه تنها در بخش مخابرات خصوصی انجام می‌شود (Airtel، Aircel، تاتا Indicom، IDEA، Reliance وVodaphone) در J & K (شمال هند). برای تحقیقات آتی، پیشنهاد شده‌است که سیستم عملکرد بالا در بخش‌های عمومی نیز بررسی شود. علاوه بر این، مقایسه بین بخش‌های دولتی و خصوصی نیز می‌تواند مورد بررسی قرار گیرد. علاوه بر این، این مطالعه محدود به بخش مخابرات می‌تواند در بخش‌های دیگر مانند بیمه، بانکداری، مراقبت‌های بهداشتی، آموزشی و غیره گسترش یابد تا یافته‌های این مطالعه تعمیم پذیر باشد. …

Abstract

Purpose – The purpose of this paper is to explore the high performance work system through ability, motivation and opportunity model ( Jiang et al., 2013) and its impact on organisational performance. Further, the mediating role of knowledge management between high performance work system and organisational performance has also been evaluated.

Design/methodology/approach – Questionnaire technique has been used to collect the data from managers (n¼۵۸) and employees (n¼۲۴۶) working in telecommunication organisations in Jammu and Kashmir (North India). Data collected have been validated using the exploratory factor analysis and confirmatory factor analysis. Hypotheses have been tested through structural equation modelling with the help of AMOS and SmartPLS3 softwares. Further, theoretical, managerial and socio-economic implications have also been discussed.

Findings – The study indicates that high performance work system positively affects organisational performance. Further, knowledge management act as a mediator between high performance work system and organisational performance.

Research limitations/implications – The study has been conducted only in the private telecommunication sector (Airtel, Aircel, Tata Indicom, Idea, Reliance, Vodafone). Further, the study being limited to telecommunication sector can be extended in other sectors also. Practical

implications – In order to create superior work system, management should focus on ability-enhancing initiatives such as extensive job training, computer-based training, etc. on regular basis. Employees should be rewarded extrinsically as well as intrinsically to keep them motivated to achieve higher levels of performance. Further, management should empower the employees through decentralisation of authority, participative decision making, etc. Besides this, management should also instil the knowledge culture in the organisation in order to enhance the knowledge capability of the employees.

Originality/value – This study contributes to the literature by identifying the black box using knowledge management to understand the relationship between high performance work system and organisational performance in the telecommunication sector.

Keywords:Knowledge management, Quantitative, Advanced statistical, Organizational performance, AMO model, High performance work system

Introduction

 Globalisation has encouraged business houses and the top thinkers to act globally in order to gain competitive advantage. Further, organisations have to cope up with tough competition and new technology (Zhang and Morris, 2014; Hassan et al., 2013; Khasawneh and Alzawahreh, 2012; Messersmith et al., 2011), which force management to seek new ways of organising work and employment (Guest, 2011). In this context, Huselid (1995) viewed that high performance work system can help to solve these problems with the help of high performance human resource (HR) practices. The high performance work system manage its valuable and talented employees in such a way that helps to generate sustainable competitive advantage for the organisation (Way, 2002). It is considered as a set of inter-related HR practices (Carvalho and Chambel, 2015; Posthuma et al., 2013), which includes comprehensive recruitment and selection, incentive-based compensation, performance management, extensive employee involvement and training (Huselid, 1995). These practices enhance the employees’ knowledge, skills and abilities (KSAs), increase their motivation and also empower them to use their knowledge, skill and abilities for organisational advantage (Combs et al., 2006).

Limitations and future research

Several limitations of this study must be acknowledged. First, the study is conducted only in the private telecommunication sector (Airtel, Aircel, Tata Indicom, Idea, Reliance and Vodafone) in J&K (North India). For future research, it is suggested to examine the high performance work system in public sectors too. Besides this, comparison between public and private sectors can also be examined. Further, the study being limited to the telecommunication sector can be extended in other sectors such as insurance, banking, healthcare, education, etc. in order to generalise the findings of this study.

مقالات مرتبط با این موضوع

مقالات جدید مدیریت

مقالات جدید مدیریت دانش

مقالات جدید مدیریت منابع انسانی

مقالات جدید رفتار سازمانی

مقالات جدید مدیریت عملکرد

مقالات جدید توانمندسازی
مقالات جدید انگیزش و مشوق های سازمانی