اطلاعیه

مقاله انگلیسی با ترجمه تأثیر رفتار سازمانی بر اثربخشی شرکت

این مقاله علمی پژوهشی (isi) به زبان انگلیسی همراه با ترجمه تخصصی از نشریه cibgp مربوط به سال ۲۰۲۱ دارای ۷ صفحه ی انگلیسی با فرمت PDF  و ۱۰ صفحه ترجمه فارسی به صورت فایل  WORD قابل ویرایش می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی ، بخشی از ترجمه فارسی مقاله و  لینک خرید آنلاین ترجمه ی کامل مقاله موجود می باشد.

کد محصول: M1323

سال نشر: ۲۰۲۱

نام ناشر (پایگاه داده): cibgp

نام مجله:   Journal of Contemporary Issues in Business and Government

نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۷  صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۱۰  صفحه WORD

قیمت فایل ترجمه شده۲۹۰۰۰ تومان

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۲۱ :  تأثیر رفتار سازمانی بر اثربخشی شرکت

عنوان کامل انگلیسی:

Effect Of Organizational Behaviour On Corporate Effectiveness

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی

وضعیت ترجمه: این مقاله به صورت کامل ترجمه شده برای خرید ترجمه کامل مقاله بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید (لینک دانلود بلافاصله بعد از خرید نمایش داده می شود)

خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

مقالات مرتبط با این موضوع: برای مشاهده سایر مقالات مرتبط با این موضوع (با ترجمه و بدون ترجمه)  بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

مقالات انگلیسی مرتبط با این موضوع جدید

چکیده فارسی:

طراحی کار و همچنین پویایی‌های رفتاری روان‌شناختی، عاطفی و بین فردی که بر موفقیت سازمانی تأثیر می‌گذارند، تماما زیرمجموعه رفتار سازمانی هستند. مدیریت در رفتار سازمانی حائز اهمیت است زیرا بر مطالعات مربوط به نظارت عملیاتی و نظارت فردی برای انجام وظایف معین در رابطه با کارایی شرکت متمرکز است. مدیریت به برنامه ریزی، اجرا و هماهنگی پروژه های مختلف اهمیت می دهد و برای اثربخشی کسب و کار، ساختارهای اداری و سازمانی ضروری است. در حالی که افراد و گروه ها دیدگاه های منحصر به فرد خود را دارند،مدیریت با ادغام مهارت ها، دانش، باورها، اهداف و نگرش ها در سازمان و تأثیرگذاری بر آنها، افراد و گروه ها را بر اساس ساختار، فرهنگ، خط مشی ها و سیاست هایشان اصلاح یا بازسازی می کند و از سوی دیگر، قدرت، فرآیندها و نقش هایی که کارکنان در سازمان قرار است ایفا کنند را نیز مدیریت می کند. در این پروژه تحقیقاتی-اکتشافی ۱۲۵ شرکت کننده حضور داشتند که  نتایج نشان داد که بین متغیرهای مورد نظر ارتباط مثبت قوی وجود دارد. به دلیل محدودیت زمانی و فقدان ادبیات مرتبط فعلی، این مطالعه جامعیت لازم را ندارد. در نتیجه، تحقیقات بیشتر می‌تواند به ارزیابی ارتباط بین ویژگی‌های شخصیتی و عملکردی در بخش دولتی، که بهره‌وری کمتری نسبت به بخش خصوصی دارند، بپردازد. بر اساس یافته‌های این تحقیق، سازمان‌ها باید برنامه‌های هوش هیجانی را برای اعضای خود به‌عنوان الگوی کلیدی برای تقویت رفتار مشارکتی و اثربخشی شرکت ارائه کنند.

واژه‌های کلیدی: رفتارهای مشارکتی متحولانه. پویایی سازمانی؛ رفتارهای رهبری؛ هوش هیجانی؛ ویژگی های شخصیتی؛ ساختار سازمانی؛ فرهنگ سازمانی؛ پویایی رفتاری؛ توانمندسازی روانی؛ رفتار سازمانی مثبت؛ vanity fair        

۱.مقدمه

سازمان یک ساختار اجتماعی پویا است که تحت تأثیر متغیرهای داخلی و خارجی قرار می گیرد. یک سازمان برای بهبود اثربخشی خود بر دیدگاه های اساسی در مورد وظیفه، افراد، فناوری و ساختار تکیه می کند. مطالعه رفتارهای فردی و جمعی در داخل کسب و کار و همچنین به کارگیری این دانش برای بهبود اثربخشی شرکت، به عنوان رفتار سازمانی شناخته می شود. عمدتاً بر درک، پیش‌بینی و کنترل رفتار انسانی در سازمان‌ها و همچنین ارائه الگوهای رفتار سازمانی و مدیریتی مناسب، متمرکز است…

۳.جمع بندی

رفتار شخصی و گروهی در کسب‌وکارها و همچنین نحوه تأثیرگذاری آنها بر اثربخشی شرکت، مباحث کلیدی  رفتار سازمانی است. در رفتار سازمانی اصول تفکر سیستمی و همچنین پویایی گروه مورد تاکید قرار می گیرد. رفتار سازمانی به طور ویژه به تأثیر ادراک و انگیزه در رفتار فردی توجه دارد و یک استراتژی مدیریتی یکپارچه تر و منسجم تر را ترویج می کند. شخصیت در رفتار سازمانی  برای برآورده کردن اهداف سازمانی مهم است، زیرا تغییرات فردی افراد را نشان می دهد تا به شیوه ای پایدار عمل کنند. فرهنگ شرکت، همانطور که در ارزش ها نشان داده می شود، انگیزه هایی برای بهره وری بالاتر در زمینه رفتار سازمانی فراهم می کند. بلوک‌های ساختاری شرکت‌ها مانند ساختار سازمانی و مواد از اثربخشی شرکت پشتیبانی می‌کنند، زیرا عمر طولانی شرکت تنها در صورتی می‌تواند پایدار بماند که ساختارهای صحیح وجود داشته باشد…

Abstract

The design of work as well as the psychological, emotional, and interpersonal behavioral dynamics that influence organizational success are all covered under organizational behavior. Management is critical in organizational behavior since it is focused with the study of overseeing operations and monitoring people to fulfill certain duties regarding the efficiency of the company. Management places a premium on the planning, implementation, and coordination of various projects. For business effectiveness, administrative and organizational structures are necessary. While individuals and groups have their own unique perspectives, incorporating skills, knowledge, beliefs, goals, and attitudes into the organization, and so influencing it modifies or restructures individuals and groups by its structure, culture, policies, and politics, on the other hand, power, processes, and the roles that employees in the organization are supposed to play. There were 125 participants in this exploratory research project, and the results revealed a strong positive link between the variables of interest. Because of time constraints and a lack of current relevant literature, the study was never comprehensive; consequently, more research could be done to evaluate the association between personality characteristics and performance in the public sector, which is less productive than the private sector. Organizations should provide emotional intelligence programmes for their members as a key pattern for boosting cooperative behavior and corporate effectiveness, according to the findings of this inquiry.

Keywords: Evolution Co-operative behaviours; Organizational dynamics; Leadership behaviours; Emotional intelligence; Personality characteristics; Organizational structure; Organizational culture; Behavioural dynamics; Psychological empowerment; Positive organizational behavior; Vanity fair

I.INTRODUCTION

 An organization is a dynamic social structure that is influenced by both internal and external variables. To improve its effectiveness, an organization relies on basic perspectives on task, people, technology, and structure. The study of individual and collective behaviors inside businesses, as well as the application of this knowledge to improve corporate effectiveness, is known as organizational behavior. It is directly involved in and primarily focused with the understanding, prediction, and control of human behavior in organizations, as well as the provision of appropriate organizational and management behavior patterns…

III.CONCLUSION

 Personal and group behavior in businesses, as well as how they affect corporate effectiveness, is the focus of organizational behavior. The fundamentals of system thinking, as well as group dynamics, are emphasized in organizational behavior. It is particularly concerned with the impact of perception and motivation in individual behavior, and it promotes a more integrated and coherent management strategy. Personality is important in organizational behavior because it shows the individual changes people make to operate in a consistent manner in order to meet organizational goals. Company culture, as represented in values, provides incentives for higher productivity in the context of organizational behavior. Corporate building blocks such as organizational structure and materials support corporate effectiveness because the company’s longevity can only be sustained if correct structures are in place…

مقالات مرتبط با این موضوع

دانلود رایگان مقالات رشته مدیریت

مقاله در مورد رفتار سازمانی

مقاله در مورد HRM

مقاله در مورد روانشناسی مدیریت 

مقاله در مورد ساختار سازمانی

مقاله در مورد اثربخشی عملکرد

دانلود رایگان مقاله انگلیسی