اطلاعیه

مقاله انگلیسی با ترجمه حسابداران مدیریت و حسابداری مدیریت استراتژیک: نقش فرهنگ سازمانی و سیستم های اطلاعاتی

این مقاله علمی پژوهشی (isi) به زبان انگلیسی همراه با ترجمه تخصصی از نشریه الزویر مربوط به سال ۲۰۲۱ دارای ۱۷ صفحه ی انگلیسی با فرمت PDF  و ۵۹ صفحه ترجمه فارسی به صورت فایل  WORD قابل ویرایش می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی ، بخشی از ترجمه فارسی مقاله و  لینک خرید آنلاین ترجمه ی کامل مقاله موجود می باشد.

کد محصول: H621

سال نشر: ۲۰۲۱

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله:   Management Accounting Research

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۱۷ صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۵۹ صفحه WORD

قیمت فایل ترجمه شده: ۶۹۰۰۰تومان

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۲۱ :  حسابداران مدیریت و حسابداری مدیریت استراتژیک: نقش فرهنگ سازمانی و سیستم های اطلاعاتی

عنوان کامل انگلیسی:

Management accountants and strategic management accounting: The role of organizational culture and information systems

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی

وضعیت ترجمه: این مقاله به صورت کامل و تخصصی ترجمه شده برای خرید ترجمه کامل مقاله بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید (لینک دانلود بلافاصله بعد از خرید نمایش داده می شود)

خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

مقالات مرتبط با این موضوع: برای مشاهده سایر مقالات مرتبط با این موضوع (با ترجمه و بدون ترجمه)  بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

مقالات انگلیسی مرتبط با این موضوع جدید

چکیده فارسی:

هدف این مطالعه کمک به ادبیات اندک نظریه اقتضائی در مورد عوامل تعیین کننده رویکردهای حسابداری مدیریت استراتژیک (SMA) و نقشی که حسابداران مدیریت ایفا می کنند ، می باشد. ما نسبت به مطالعات قبلی یک مدل نظری پیچیده تر را توسعه و آزمایش می کنیم تا همزمان نقش سه متغیر را بررسی کنیم: شبکه سازی حسابداران مدیریت ، کیفیت سیستم های اطلاعاتی (IS) و فرهنگ سازمانی. این متغیر ها پیش از این در ادبیات SMA در یک مدل واحد بررسی نشده اند. با استفاده از داده های ۱۴۹ واحد تجاری تولیدی در انگلستان و مدل معادلات ساختاری حداقل مربعات جزئی ، یافته های ما وجود رابطه مثبت بین شبکه سازی حسابداران مدیریت و پیاده سازی رویکردهای SMA را اثبات می کند. با این حال ، این رابطه با کیفیت IS تعدیل می شود ، که حسابداران مدیریت را قادر می سازد تا رویکردهای SMA را پیاده سازی کنند. برخلاف کیفیت IS ، از لحاظ تجربی اثرات تعدیل کننده برای این رابطه از طریق فرهنگ نتیجه گرا و فرهنگ نوآوری گرا ، پشتیبانی نمی شود. در عوض ، فرهنگ نوآوری گرا تأثیر مثبت و غیرمستقیم معناداری بر پیاده سازی SMA از طریق شبکه سازی حسابداران مدیریت دارد اما این تاثیر مستقیم نیست. در مقابل ، ما تأثیر مستقیم فرهنگ نتیجه گرا را بر پیاده سازی SMA می یابیم اما از طریق شبکه سازی حسابداران مدیریت تأثیر غیرمستقیم ندارد. این نتایج نشان می دهد که در واحدهای کسب و کار نتیجه گرا ، پیاده سازی رویکردهای SMA ممکن است محدود به عملکرد های حسابداری نباشد. مدیران در سایر عملکردها ممکن است انگیزه لازم را برای پیاده سازی رویکردهای SMA داشته باشند، حتی زمانی که حسابداران مدیریت ،بخشی از فرایند نباشند.

واژه های کلیدی: حسابداری مدیریت استراتژیک ، شبکه سازی حسابداران مدیریت ، فرهنگ سازمانی ، کیفیت سیستم اطلاعات

۱.مقدمه

ادبیات مربوط به حسابداری مدیریت استراتژیک (SMA) بعد از مطالعات سیموندز (۱۹۸۱) به طور قابل توجهی گسترش یافته و رویکردهایی برای SMA معرفی شده است (ریگبی و بیلودئو، ۲۰۱۵؛ کادز و گودلینگ، ۲۰۱۲، ؛ لانگفیلد و اسمیث، ۲۰۰۸؛ گودلینگ و همکاران ، ۲۰۰۰). از آن زمان ، علاقه به اشاعه چنین رویکرد هایی در بین شرکت ها و تعیین تأثیر آنها بر عملکرد شرکت در حال افزایش است (ریگبی و بیلودئو ، ۲۰۱۵؛ گودلینگ و همکاران.، ۲۰۰۰). با این حال ، در حالی که برخی از مطالعات تجربی اثبات کرده اند که رویکرد های SMA مورد استفاده باعث عملکرد بهتر شرکت شده است (المری، ۲۰۱۹؛ پاولاتوس و کوستاکیس، ۲۰۱۸؛ ترنر و همکاران.، ۲۰۱۷؛ کراونس و گودینگ، ۲۰۰۱؛ گودینگ و همکاران.، ۲۰۰۰ ) ، سایر مطالعات میزان پیاده سازی ناامیدکننده ای را گزارش کرده اند (لاچمن و دیگران ، ۲۰۱۳ ؛ لنگفیلد-اسمیت ، ۲۰۰۸ ؛ هیوونون ، ۲۰۰۳ ؛ کراونز و گیلدینگ ، ۲۰۰۱ ؛ گیلدینگ و همکاران ، ۲۰۰۰) . چنین نتایجی برای بسیاری از محققان که انتظار داشتند شیوه های SMA با توجه به توانایی بالقوه آنها در کمک به مدیران برای مقابله با افزایش سطح رقابت و عدم اطمینان و تصمیمات استراتژیک آگاهانه ، در عمل گسترش یابد ، تعجب آور است.  (هیمنی و لانگفید اسمیت، ۲۰۰۷؛ برومویچ و هیمنی، ۱۹۹۴؛ دیکسون و اسمیت، ۱۹۹۳؛ برومویچ، ۱۹۹۰؛ سیموندز، ۱۹۸۱).

۵.بحث و جمع بندی

در این مقاله تلاش شده است تا با ارائه و آزمون یک مدل نظری پیچیده تر نسبت به مطالعات قبلی ، به ادبیات نظریه اقتضایی در زمینه رویکردهای SMA کمک شود تا عوامل بالقوه و سازوکارهایی که از طریق آنها می توانند بر رویه های SMA تأثیر بگذارند را توضیح دهد. یافته های این مطالعه با استفاده از داده های ۱۴۹ واحد تجاری تولیدی در انگلستان ، اهمیت شبکه سازی در افزایش توانایی حسابداران مدیریت در طرح و اجرای شیوه های SMA را نشان می دهد. این نتایج ، روش ارائه شده در تحقیقات قبلی برای حسابداران مدیریت را برای بازیابی موقعیت خود به عنوان ارائه دهنده اطلاعات مهم تأیید می کند (لاپسلی و رکرز، ۲۰۱۷؛ کادز و گایلینگ، ۲۰۰۸). از حسابداران مدیریت انتظار می رود از طریق شبکه سازی با همکاران داخلی و خارجی ، در مورد شیوه های جدید حسابداری مدیریت آگاه شوند ، اطلاعات به دست آمده را درک کنند ، نیازهای اطلاعاتی تصمیم گیرندگان در سازمان خود را شناسایی کنند و از این رو بتوانند مناسب ترین و مفیدترین روش های حسابداری مدیریت را برای کمک به تصمیم گیرندگان به منظور عملکرد کارآمد  مطرح کرده و اجرا کنند (تیلمن و گودارد ، ۲۰۰۸ ؛ امسلی ، ۲۰۰۵ ؛ پیرس و اودیا ، ۲۰۰۳)…

Abstract

This study aims to contribute to the scant contingency theory literature on the determinants of strategic management accounting (SMA) practices and the role management accountants play. We develop and test a more complex theoretical model than in prior studies, to simultaneously examine the role of three variables: management accountant networking, information systems (IS) quality and organizational culture. These have not been examined in a single model before in the SMA literature. Using data from 149 UK manufacturing business units and the partial least square structural equation modeling, our findings document a positive relationship between management accountant networking and the implementation of SMA practices. However, this relationship is positively moderated by IS quality, which further enables management accountants to implement SMA practices. Unlike IS quality, we do not find empirical support for similar moderating effects by the outcomeoriented culture and innovation-oriented culture. Instead, the innovation-oriented culture has a significant indirect positive effect on SMA implementation through management accountant networking but not a direct one. In contrast, we find a direct positive impact of outcome-oriented culture on SMA implementation but not an indirect one through management accountant networking. These results suggest that in outcome-driven business units, the implementation of SMA practices may not be limited to the accounting function. Managers in other functions may be motivated to implement SMA practices even when management accountants are not part of the process.

Keywords: Strategic management accounting, Management accountant networking, Organizational culture, Information system quality

۱.Introduction

gnificantly expanded since the work of Simmonds (1981) and a number of SMA practices have been introduced (Rigby and Bilodeau, 2015; Cadez and Guilding, 2012, 2008; Langfield-Smith, 2008; Guilding et al., 2000). Since then, interest has been growing to establish the popularity of such practices among firms and determine their impact on firm performance (Rigby and Bilodeau, 2015; Guilding et al., 2000). However, while some empirical studies have documented that SMA practices brought into use have led to better firm performance (Alamri, 2019; Pavlatos and Kostakis, 2018; Turner et al., 2017; Cravens and Guilding, 2001; Guilding et al., 2000), others have reported disappointing implementation rates (Lachmann et al., 2013; Langfield-Smith, 2008; Hyv¨onen, 2003; Cravens and Guilding, 2001; Guilding et al., 2000). Such results are surprising to many researchers who have expected SMA practices to spread widely in practice given their potential in helping managers address increasing levels of competition and uncertainty, and to make more informed strategic decisions (Bhimani and Langfield-Smith, 2007; Bromwich and Bhimani, 1994; Dixon and Smith, 1993; Bromwich, 1990; Simmonds, 1981)…

۵.Discussion and conclusion

This paper set out to contribute to the contingency theory literature on SMA practices, by developing and testing a more complex theoretical model than in prior studies, to explain potential factors and the mechanism through which they could influence the implementation of SMA practices. Using data from 149 UK manufacturing business units, our findings reveal the importance of networking in increasing the ability of management accountants to propose and implement SMA practices. Such results confirm the modus operandi offered in prior research for management accountants to regain their status as important information providers (Lapsley and Rekers, 2017; Cadez and Guilding, 2008). By networking with internal and external parties, management accountants are expected to learn about new management accounting practices, understand the information they generate, understand the information needs of decision makers in their organizations, and hence be able to propose and implement the most relevant and useful management accounting practices to help decision makers perform effectively (Tillmann and Goddard, 2008; Emsley, 2005; Pierce and O’Dea, 2003)…

مقالات مرتبط با این موضوع

دانلود رایگان مقاله بیس حسابداری ۲۰۲۱ با ترجمه

دانلود رایگان مقالات انگلیسی ترجمه شده مدیریت

مقاله ISI در مورد حسابداری رفتاری با ترجمه فارسی

مقاله ۲۰۲۱ حسابداری مدیریت

مقالات ۲۰۲۱ فرهنگ سازمانی

مقالات ۲۰۲۱ مدیریت استراتژیک

مقالات ۲۰۲۱ سیستم های اطلاعات حسابداری

مقالات ۲۰۲۱ سیستم های اطلاعات

مقالات ۲۰۲۱ رفتار سازمانی

مقاله انگلیسی در مورد کاربرد فناوری در حسابداری با ترجمه