مقاله انگلیسی حسابداران مدیریت و حسابداری مدیریت استراتژیک: نقش فرهنگ سازمانی و سیستم های اطلاعاتی

این مقاله علمی پژوهشی (ISI) به زبان انگلیسی از نشریه الزویر مربوط به سال ۲۰۲۱ دارای ۱۷ صفحه انگلیسی با فرمت PDF می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی و بخشی از ترجمه فارسی مقاله موجود می باشد.

کد محصول: H621

سال نشر: ۲۰۲۱

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله:   Management Accounting Research

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۱۷ صفحه PDF

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ۲۰۲۱ :  حسابداران مدیریت و حسابداری مدیریت استراتژیک: نقش فرهنگ سازمانی و سیستم های اطلاعاتی

عنوان کامل انگلیسی:

Management accountants and strategic management accounting: The role of organizational culture and information systems

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی

وضعیت ترجمه: این مقاله تاکنون ترجمه نشده برای سفارش ترجمه ی مقاله بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید (کد مقاله:H621)

ثبت سفارش ترجمه تخصصی در تمامی رشته ها

مقالات مرتبط با این موضوع: برای مشاهده سایر مقالات مرتبط با این موضوع (با ترجمه و بدون ترجمه)  بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

مقالات انگلیسی مرتبط با این موضوع جدید

چکیده فارسی:

هدف این مطالعه کمک به ادبیات اندک نظریه اقتضائی در مورد عوامل تعیین کننده رویکردهای حسابداری مدیریت استراتژیک (SMA) و نقشی که حسابداران مدیریت ایفا می کنند ، می باشد. ما نسبت به مطالعات قبلی یک مدل نظری پیچیده تر را توسعه و آزمایش می کنیم تا همزمان نقش سه متغیر را بررسی کنیم: شبکه حسابداری مدیریت ، کیفیت سیستم های اطلاعاتی (IS) و فرهنگ سازمانی. این متغیر ها پیش از این در ادبیات SMA در یک مدل واحد بررسی نشده اند. با استفاده از داده های ۱۴۹ واحد تجاری تولیدی در انگلستان و مدل معادلات ساختاری حداقل مربعات جزئی ، یافته های ما وجود رابطه مثبت بین شبکه حسابداری مدیریت و پیاده سازی رویکردهای SMA را اثبات می کند. با این حال ، این رابطه با کیفیت IS تعدیل می شود ، که حسابداران مدیریت را قادر می سازد تا رویکردهای SMA را پیاده سازی کنند. برخلاف کیفیت IS ، از لحاظ تجربی اثرات تعدیل کننده برای این رابطه از طریق فرهنگ نتیجه گرا و فرهنگ نوآوری گرا ، پشتیبانی نمی شود. در عوض ، فرهنگ نوآوری گرا تأثیر مثبت و غیرمستقیم معناداری بر پیاده سازی SMA از طریق شبکه حسابداری مدیریت دارد اما این تاثیر مستقیم نیست. در مقابل ، ما تأثیر مستقیم فرهنگ نتیجه گرا را بر پیاده سازی SMA می یابیم اما از طریق شبکه حسابداری مدیریت تأثیر غیرمستقیم ندارد. این نتایج نشان می دهد که در واحدهای کسب و کار نتیجه گرا ، پیاده سازی رویکردهای SMA ممکن است محدود به عملکرد های حسابداری نباشد. مدیران در سایر عملکردها ممکن است انگیزه لازم را برای پیاده سازی رویکردهای SMA داشته باشند، حتی زمانی که حسابداران مدیریت ،بخشی از فرایند نباشند.

واژه های کلیدی: حسابداری مدیریت استراتژیک ، شبکه حسابداری مدیریت ، فرهنگ سازمانی ، کیفیت سیستم اطلاعات

۱.مقدمه

ادبیات مربوط به حسابداری مدیریت استراتژیک (SMA) بعد از مطالعات سیموندز (۱۹۸۱) به طور قابل توجهی گسترش یافته و رویکردهایی برای SMA معرفی شده است (ریگبی و بیلودئو، ۲۰۱۵؛ کادز و گودلینگ، ۲۰۱۲، ؛ لانگفیلد و اسمیث، ۲۰۰۸؛ گودلینگ و همکاران ، ۲۰۰۰). از آن زمان ، علاقه به اشاعه چنین رویکرد هایی در بین شرکت ها و تعیین تأثیر آنها بر عملکرد شرکت در حال افزایش است (ریگبی و بیلودئو ، ۲۰۱۵؛ گودلینگ و همکاران.، ۲۰۰۰). با این حال ، در حالی که برخی از مطالعات تجربی اثبات کرده اند که رویکرد های SMA مورد استفاده باعث عملکرد بهتر شرکت شده است (المری، ۲۰۱۹؛ پاولاتوس و کوستاکیس، ۲۰۱۸؛ ترنر و همکاران.، ۲۰۱۷؛ کراونس و گودینگ، ۲۰۰۱؛ گودینگ و همکاران.، ۲۰۰۰ ) ، سایر مطالعات میزان پیاده سازی ناامیدکننده ای را گزارش کرده اند (لاچمن و دیگران ، ۲۰۱۳ ؛ لنگفیلد-اسمیت ، ۲۰۰۸ ؛ هیوونون ، ۲۰۰۳ ؛ کراونز و گیلدینگ ، ۲۰۰۱ ؛ گیلدینگ و همکاران ، ۲۰۰۰) ..

۵.بحث و جمع بندی

در این مقاله تلاش شده است تا با ارائه و آزمون یک مدل نظری پیچیده تر نسبت به مطالعات قبلی ، به ادبیات نظریه اقتضایی در زمینه رویکردهای SMA کمک شود تا عوامل بالقوه و سازوکارهایی که از طریق آنها می توانند بر رویه های SMA تأثیر بگذارند را توضیح دهد…

Abstract

This study aims to contribute to the scant contingency theory literature on the determinants of strategic management accounting (SMA) practices and the role management accountants play. We develop and test a more complex theoretical model than in prior studies, to simultaneously examine the role of three variables: management accountant networking, information systems (IS) quality and organizational culture. These have not been examined in a single model before in the SMA literature. Using data from 149 UK manufacturing business units and the partial least square structural equation modeling, our findings document a positive relationship between management accountant networking and the implementation of SMA practices. However, this relationship is positively moderated by IS quality, which further enables management accountants to implement SMA practices. Unlike IS quality, we do not find empirical support for similar moderating effects by the outcomeoriented culture and innovation-oriented culture. Instead, the innovation-oriented culture has a significant indirect positive effect on SMA implementation through management accountant networking but not a direct one. In contrast, we find a direct positive impact of outcome-oriented culture on SMA implementation but not an indirect one through management accountant networking. These results suggest that in outcome-driven business units, the implementation of SMA practices may not be limited to the accounting function. Managers in other functions may be motivated to implement SMA practices even when management accountants are not part of the process.

Keywords: Strategic management accounting, Management accountant networking, Organizational culture, Information system quality

۱.Introduction

 The literature on strategic management accounting (SMA) has significantly expanded since the work of Simmonds (1981) and a number of SMA practices have been introduced (Rigby and Bilodeau, 2015; Cadez and Guilding, 2012, 2008; Langfield-Smith, 2008; Guilding et al., 2000). Since then, interest has been growing to establish the popularity of such practices among firms and determine their impact on firm performance (Rigby and Bilodeau, 2015; Guilding et al., 2000). However, while some empirical studies have documented that SMA practices brought into use have led to better firm performance (Alamri, 2019; Pavlatos and Kostakis, 2018; Turner et al., 2017; Cravens and Guilding, 2001; Guilding et al., 2000), others have reported disappointing implementation rates (Lachmann et al., 2013; Langfield-Smith, 2008; Hyv¨onen, 2003; Cravens and Guilding, 2001; Guilding et al., 2000)..

۵.Discussion and conclusion

This paper set out to contribute to the contingency theory literature on SMA practices, by developing and testing a more complex theoretical model than in prior studies, to explain potential factors and the mechanism through which they could influence the implementation of SMA practices. ..

مقالات مرتبط با این موضوع

دانلود رایگان مقاله بیس حسابداری ۲۰۲۱ با ترجمه

دانلود رایگان مقالات انگلیسی ترجمه شده مدیریت

مقاله ۲۰۲۱ حسابداری مدیریت

مقالات ۲۰۲۱ فرهنگ سازمانی

مقالات ۲۰۲۱ مدیریت استراتژیک

مقالات ۲۰۲۱ سیستم های اطلاعات حسابداری

مقالات ۲۰۲۱ سیستم های اطلاعات

مقالات ۲۰۲۱ رفتار سازمانی