خانه / مقالات انگلیسی با ترجمه / مدیریت / مقاله انگلیسی رضایت شغلی و مشارکت شغلی

مقاله انگلیسی رضایت شغلی و مشارکت شغلی

مقالات مرتبط با این موضوع
مقالات ترجمه شده مدیریت

مقالات ترجمه شده مدیریت دولتی

مقالات ترجمه شده رفتار سازمانی

مقالات ترجمه شده رضایت شغلی

مقالات ترجمه شده مشارکت شغلی

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی

کد محصول: M813

قیمت فایل ترجمه شده: برای اطلاع از هزینه و مدت زمان انجام ترجمه با پشتیبانی وب سایت تماس حاصل نمایید (۰۹۳۷۲۵۵۵۲۴۰)

تعداد صفحه انگلیسی:  ۲۷

سال نشر: ۲۰۱۹

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی مدیریت ۲۰۱۹ :  رضایت شغلی و مشارکت شغلی: شواهد تجربی از ناظران ایمنی مواد غذایی در گوانگدونگ، چین

عنوان انگلیسی:

Job satisfaction and job engagement: Empirical evidence from food safety regulators in Guangdong, China

چکیده فارسی:

حوادث ایمنی مواد غذایی همچنان در چین مکررا گزارش داده می شود. ناظران ایمنی مواد غذایی چینی با وظایف نظارتی گسترده و افزایش فشار از سوی تمامی احزاب به چالش کشیده می شوند. این ناظران نیاز دارند که به عنوان عامل کلیدی موثر در نظارت بر ایمنی مواد غذایی توسط دولت چین به رسمیت شناخته شوند. بنابراین، این پژوهش مکانیسم های داخلی رضایت شغلی و مشارکت شغلی ناظران ایمنی مواد غذایی را با استفاده از مدل معادلات ساختاری مورد بررسی قرار می دهد. داده ها از ۱۰۲۲ ناظر ایمنی مواد غذایی از گوانگدونگ، چین برای تجزیه و تحلیل ، جمع آوری شده است. نتایج نشان می دهد که میزان رضایت شغلی و مشارکت شغلی ناظران ایمنی مواد غذایی در گوانگدونگ در سطح متوسط بوده است. در مقایسه با رضایت آنها از محیط سازمانی و مدیریت سازمانی، رضایت آنها از ویژگی های کاری آنها ،مهمترین عامل موثر بر مشارکت شغلی است.  برای تقویت مدیریت منابع انسانی ایمنی غذا ، مکانیزم ارتقاء شغلی و سیستم حقوق و دستمزد برای ناظران  باید در آینده بهبود یابد. علاوه بر این، شرایط اجرایی و محیطی نظارت باید به منظور ارتقای رضایت شغلی و مشارکت شغلی ناظران، بهینه سازی شود، تا بدین وسیله، سطح نظارت بر کنترل ایمنی مواد غذایی چین بهبود یابد.

Abstract

Food safety incidents continue to be reported frequently in China. Chinese food safety regulators are challenged with extensive regulatory tasks and increasing pressure from all parties. These regulators need to be recognized as the key factor affecting the regulation of food safety by the Chinese administration. Therefore, this research explores the internal mechanisms of food safety regulator job satisfaction and job engagement, applying a structural equation model. Survey data were collected from 1022 food safety regulators of Guangdong, China for analysis. The results indicate that the degree of job satisfaction and job engagement of food safety regulators in Guangdong was at an intermediate level. Compared with their satisfaction with organizational environment and organizational management, their satisfaction with their work characteristics is the important factor influencing job engagement. To strengthen food safety human resource management, a promotion mechanism and salary system for regulators should be improved in the future. In addition, regulatory enforcement conditions and environments should be optimized in order to enhance regulators’ job satisfaction and engagement, thereby, ultimately improving the supervisory level of Chinese food safety control.

Introduction

With the rapid development of the food industry, food safety incidents have been occurring frequently around the globe. Thus, the food safety issue has become a global public health issue and a serious challenge for all national governments. In 2018, the first official document of the Chinese Communist Party pointed out that strengthening the safety supervision system should focus on improving the grass-roots supervisory level. And the food safety issue is emphasized again in the 19th National Congress of China. President Xi Jinping stressed the importance of implementing food safety strategies to ensure people’s health.

As oversight for food safety assurance, food safety regulators play an important role in maintaining market order and supervising food safety to ensure food continuum. Although allocated different supervisory duties, food safety regulators overseeing food continuum have full responsibility for food safety control, which enables the food market to remain well organized, effective, and controllable. This not only ensures public health and social stability but also promotes social and economic development. However, the current endless stream of food safety incidents has led to consumer distrust in the Chinese government’s supervisory role in food safety. While both actual safety level and people’s perception of that are critical, more well-trained personnel are required to both improve food safety and consumer trust. For example, multiple food workshops processing illegally donkey meat were discovered in Hejian in January 2018.

The case of making fake wine involved with ten million was cracked in Changsha in 2017, and the deceptive marketing cases of food and health product which are worth up to 200 million were investigated in the past six years in Guangdong province. In practice, however, Chinese food safety regulators have been making continuous efforts to address this challenging issue. Before this study, we have investigated some regulators by an interview in several cities (e.g., Foshan, Qingyuan, Guangzhou) of Guangdong. Based on the importance of the food safety topic, this should be further investigated to provide clarification and a better understanding of how job satisfaction may be impacting food safety in China.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.