اطلاعیه

مقاله انگلیسی ترجمه شده رضایت شغلی و دلبستگی شغلی

این مقاله ISI به زبان انگلیسی از نشریه الزویر مربوط به سال ۲۰۱۹ دارای ۲۷ صفحه انگلیسی با فرمت PDF  و ۲۸ صفحه ترجمه فارسی به صورت فایل  WORD قابل ویرایش می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی ، بخشی از ترجمه فارسی مقاله و  لینک خرید آنلاین ترجمه ی کامل مقاله موجود می باشد.

کد محصول: M813

سال نشر: ۲۰۱۹

ناشر : الزویر

نام مجله: Journal of Cleaner Production

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی:  ۲۷ صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۲۸ صفحه WORD

قیمت فایل ترجمه شده: ۲۴۵۰۰تومان

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی مدیریت ۲۰۱۹ :  رضایت شغلی و مشارکت شغلی (دلبستگی شغلی): شواهد تجربی از ناظران ایمنی مواد غذایی در گوانگدونگ، چین

عنوان انگلیسی:

Job satisfaction and job engagement: Empirical evidence from food safety regulators in Guangdong, China

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی

وضعیت ترجمه: این مقاله به صورت کامل ترجمه شده برای خرید ترجمه کامل مقاله بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید (لینک دانلود بلافاصله بعد از خرید نمایش داده می شود)

خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

مقالات مرتبط با این موضوع: برای مشاهده سایر مقالات مرتبط با این موضوع (با ترجمه و بدون ترجمه)  بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

مقالات انگلیسی مرتبط با این موضوع جدید

چکیده فارسی:

حوادث ایمنی مواد غذایی همچنان در چین مکررا گزارش داده می شود. ناظران ایمنی مواد غذایی چینی با وظایف نظارتی گسترده و افزایش فشار از سوی تمامی احزاب به چالش کشیده می شوند. این ناظران نیاز دارند که به عنوان عامل کلیدی موثر در نظارت بر ایمنی مواد غذایی توسط دولت چین به رسمیت شناخته شوند. بنابراین، این پژوهش مکانیسم های داخلی رضایت شغلی و دلبستگیشغلی ناظران ایمنی مواد غذایی را با استفاده از مدل معادلات ساختاری مورد بررسی قرار می دهد. داده ها از ۱۰۲۲ ناظر ایمنی مواد غذایی از گوانگدونگ، چین برای تجزیه و تحلیل ، جمع آوری شده است. نتایج نشان می دهد که میزان رضایت شغلی و دلبستگی شغلی ناظران ایمنی مواد غذایی در گوانگدونگ در سطح متوسط بوده است. در مقایسه با رضایت آنها از محیط سازمانی و مدیریت سازمانی، رضایت آنها از ویژگی های کاری آنها ،مهمترین عامل موثر بر دلبستگی شغلی است.  برای تقویت مدیریت منابع انسانی ایمنی غذا ، مکانیزم ارتقاء شغلی و سیستم حقوق و دستمزد برای ناظران  باید در آینده بهبود یابد. علاوه بر این، شرایط اجرایی و محیطی نظارت باید به منظور ارتقای رضایت شغلی و دلبستگی شغلی ناظران، بهینه سازی شود، تا بدین وسیله، سطح نظارت بر کنترل ایمنی مواد غذایی چین بهبود یابد.

کلید واژه ها: ناظران ایمنی غذا؛ رضایت شغلی؛ مشارکت (دلبستگی) شغلی؛ مدل معادلات ساختاری ، FDA چین

مقدمه

با توسعه سریع صنایع غذایی، حوادث ایمنی غذا در سراسر جهان مکررا رخ داده است. بنابراین، مسئله ایمنی مواد غذایی تبدیل به یک موضوع بهداشت عمومی جهانی شده است و یک چالش جدی برای همه دولت های ملی است. در سال ۲۰۱۸، اولین سند رسمی حزب کمونیست چینی، یادآور شد که تشدید سیستم نظارت بر ایمنی باید بر بهبود سطح نظارت های ریشه ای تمرکز کند. و مسئله ایمنی مواد غذایی در ۱۹ کنگره ملی چین دوباره مورد تأکید قرار گرفته است. رئیس جمهور شی جینپینگ بر اهمیت اجرای استراتژی های ایمنی غذایی برای اطمینان از سلامت مردم تاکید کرد.

برای نظارت بر تضمین ایمنی مواد غذایی، ناظران ایمنی مواد غذایی نقش مهمی در حفظ نظم بازار و نظارت بر ایمنی مواد غذایی برای تضمین زنجیره مواد غذایی دارند. ناظران ایمنی مواد غذایی وظایف نظارتی مختلفی در اختیار دارند، نظارت بر زنجیره غذایی در راستای مسئولیت کامل کنترل ایمنی مواد غذایی را نیز بر عهده دارند. که باعث می شود بازار مواد غذایی به خوبی سازمان یافته، موثر و قابل کنترل باشد. این نه تنها سلامت عمومی و ثبات اجتماعی را تضمین می کند بلکه توسعه اجتماعی و اقتصادی را نیز ترویج می دهد. با این حال، جریان مداوم حوادث ایمنی مواد غذایی منجر به بی اعتمادی مصرف کنندگان به نقش نظارتی دولت چین در ایمنی مواد غذایی شده است. در حالی که سطح ایمنی واقعی و درک مردم از آن مهم هستند، برای افزایش ایمنی مواد غذایی و اعتماد مصرف کننده کارکنانی که به خوبی آموزش دیده باشند موردنیاز می باشد. برای مثال در ماه ژانویه ۲۰۱۸ در هجیان ، چندین کارگاه  فرآوری مواد غذائی ، به صورت غیرقانونی گوشت خر را فرآوری می کردند. مورد ساخت شراب تقلبی با ۱۰ میلیون نفر در چانگشا در سال ۲۰۱۷ رسانه ای شد و موارد بازاریابی گمراه کننده مواد غذایی و محصولات بهداشتی که ارزش آن ۲۰۰ میلیون دلار است، در شش سال گذشته در استان گوانگدونگ بررسی شده است. با این حال، در عمل، ناظران ایمنی مواد غذایی چینی تلاش های مداوم برای حل این مسئله چالش برانگیز داشته اند. قبل از این مطالعه ،به بررسی مصاحبه های تعدادی از ناظران در چندین شهر (مانند فوشان، چینگ یوان، گوانگژو) از گوانگدونگ پرداختیم . بر اساس اهمیت موضوع ایمنی مواد غذایی، این مورد باید بیشتر مورد بررسی قرار گیرد تا درک روشنی از اینکه چگونه رضایت شغلی ممکن است بر ایمنی مواد غذایی در چین تأثیر بگذارد، حاصل گردد.

Abstract

Food safety incidents continue to be reported frequently in China. Chinese food safety regulators are challenged with extensive regulatory tasks and increasing pressure from all parties. These regulators need to be recognized as the key factor affecting the regulation of food safety by the Chinese administration. Therefore, this research explores the internal mechanisms of food safety regulator job satisfaction and job engagement, applying a structural equation model. Survey data were collected from 1022 food safety regulators of Guangdong, China for analysis. The results indicate that the degree of job satisfaction and job engagement of food safety regulators in Guangdong was at an intermediate level. Compared with their satisfaction with organizational environment and organizational management, their satisfaction with their work characteristics is the important factor influencing job engagement. To strengthen food safety human resource management, a promotion mechanism and salary system for regulators should be improved in the future. In addition, regulatory enforcement conditions and environments should be optimized in order to enhance regulators’ job satisfaction and engagement, thereby, ultimately improving the supervisory level of Chinese food safety control.

Introduction

With the rapid development of the food industry, food safety incidents have been occurring frequently around the globe. Thus, the food safety issue has become a global public health issue and a serious challenge for all national governments. In 2018, the first official document of the Chinese Communist Party pointed out that strengthening the safety supervision system should focus on improving the grass-roots supervisory level. And the food safety issue is emphasized again in the 19th National Congress of China. President Xi Jinping stressed the importance of implementing food safety strategies to ensure people’s health.

As oversight for food safety assurance, food safety regulators play an important role in maintaining market order and supervising food safety to ensure food continuum. Although allocated different supervisory duties, food safety regulators overseeing food continuum have full responsibility for food safety control, which enables the food market to remain well organized, effective, and controllable. This not only ensures public health and social stability but also promotes social and economic development. However, the current endless stream of food safety incidents has led to consumer distrust in the Chinese government’s supervisory role in food safety. While both actual safety level and people’s perception of that are critical, more well-trained personnel are required to both improve food safety and consumer trust. For example, multiple food workshops processing illegally donkey meat were discovered in Hejian in January 2018.

The case of making fake wine involved with ten million was cracked in Changsha in 2017, and the deceptive marketing cases of food and health product which are worth up to 200 million were investigated in the past six years in Guangdong province. In practice, however, Chinese food safety regulators have been making continuous efforts to address this challenging issue. Before this study, we have investigated some regulators by an interview in several cities (e.g., Foshan, Qingyuan, Guangzhou) of Guangdong. Based on the importance of the food safety topic, this should be further investigated to provide clarification and a better understanding of how job satisfaction may be impacting food safety in China.

مقالات مرتبط با این موضوع

مقالات ISI رشته مدیریت

مقالات ISI مدیریت دولتی

مقالات ISI رفتار سازمانی

مقالات ISI رضایت شغلی

مقالات ISI مشارکت شغلی

مقاله ISIدر مورد دلبستگی کارکنان