اطلاعیه

مقاله انگلیسی آیا سرمایه سازمانی ریسک شرکت را افزایش می دهد؟ شواهدی از شرکت های دارای مدیران اجرایی منابع انسانی

این مقاله علمی پژوهشی (ISI)  به زبان انگلیسی از نشریه الزویر مربوط به سال ۲۰۲۳  دارای ۴ صفحه انگلیسی با فرمت PDF می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی و بخشی از ترجمه فارسی مقاله موجود می باشد.

کد محصول: M1421

سال نشر: ۲۰۲۳

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله: Finance Research Letters

نوع مقاله: علمی پژوهشی(Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۴ صفحه PDF

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ۲۰۲۳ : آیا سرمایه سازمانی ریسک شرکت را افزایش می دهد؟ شواهدی از شرکت های دارای مدیران اجرایی منابع انسانی

عنوان کامل انگلیسی:

Does organization capital increase firm risk? Evidence from firms with human resource executives

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی

وضعیت ترجمه: این مقاله تاکنون ترجمه نشده برای سفارش ترجمه تخصصی مقاله بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید (کد مقاله:M1421)

ثبت سفارش ترجمه تخصصی در تمامی رشته ها

مقالات مرتبط با این موضوع: برای مشاهده سایر مقالات مرتبط با این موضوع (با ترجمه و بدون ترجمه)  بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

مقالات انگلیسی مرتبط با این موضوع جدید

چکیده فارسی

در این مطالعه بررسی می‌کنیم که آیا و چگونه سرمایه سازمانی بر ریسک شرکت تأثیر می‌گذارد  به این منظور از حضور مدیران اجرایی منابع انسانی (HREها) در تیم‌های مدیریت ارشد به‌عنوان شاخصی برای مدیریت منابع انسانی برتر و یک جزء خاص از سرمایه سازمانی استفاده می کنیم،. بر اساس یک نمونه جامع از بزرگترین شرکت‌ها در ایالات متحده، دریافتیم که عملکرد بازار سهام شرکت‌های دارای HRE به طور معناداری بدتر از سایر شرکت‌ها در دوره های بد بازار است. ما همچنین دریافتیم که شرکت‌های دارای HRE احتمالاً در بدترین دوره های بازار عملکرد ضعیفی در بازار سهام دارند، حتی اگر سایر عوامل مؤثر بر ریسک شرکت را کنترل کنیم. نتایج نشان می‌دهد که شرکت‌هایی دارای HRE و در نتیجه سرمایه سازمانی بیشتر، اساساً ریسک‌پذیرتر از سایر شرکت‌ها هستند.

کلیدواژه ها: سرمایه سازمانی، ریسک شرکت، مدیریت منابع انسانی، مدیران اجرایی منابع انسانی

Abstract

We investigate whether and how organization capital affects firm risk using the presence of human resource executives (HREs) in top management teams as an indicator of superior human resource management, a specific component of organization capital. Based on a comprehensive sample of the largest firms in the U.S., we find that the stock market performance of firms with HREs is significantly worse than that of other firms at the worst times for the market. We also find that firms with HREs are more likely to be poor stock-market performers at the worst times for the market even if we control for other factors known to affect firm risk. The results suggest that firms with HREs and thus greater stock of organization capital are fundamentally riskier than other firms.

Keywords: Organization capital, Firm risk, Human resource management, Human resource executives

۱.Introduction

In their influential study, Eisfeldt and Papanikolaou (2013) develop a theoretical model in which the outside option of the key talent determines shareholders’ share of firm cash flows and as a result, renders firms with high organization capital riskier from shareholders’ perspective. This prediction has important implications for the effects of organization capital, an increasingly recognized key production factor (Boubake et al., 2021), and the determination of firm risk, a classic issue in business and economics. However, up to date, there has been relatively little empirical evidence on the link between organization capital and firm risk.

This lack of empirical evidence is possibly due to the challenge of measuring organization capital. As an intangible asset, organization capital is notoriously known to be hard to gauge (Tronconi and Marzetti, 2011). Some studies (e.g., Lev et al., 2009; Eisfeldt and Papanikolaou, 2013) have used a firm’s capitalized sales, general, and administrative (SG&A) expense as a proxy for organization capital. However, accounting practices governing the exact composition of SG&A expense vary across industries and the SG&A expense typically contains components that are unrelated to organization capital (Li et al., 2018)..

۴.Conclusion

In this paper we find that firms with HREs are fundamentally risker than non-HRE firms. This result represents new evidence on a positive link between organization capital and firm risk. It is also consistent with previous evidence that the presence of HREs increases firm value (Chadwick et al., 2016). Given that firm value increases with firm risk for large and mature firms (Shin and Stulz, 2000), the value of firms with HREs, which are typically large and mature firms, should increase if the presence of HREs increases firm risk A caveat of our analysis is that the presence of HREs might only be a coarse measure of firms’ strategic emphasis on HRM, although this measure makes it possible to explore a large sample. Future research using alternative measures of HRM or organization capital would prove to be fruitful…

مقالات مرتبط با این موضوع

دانلود رایگان مقاله مدیریت با ترجمه

مقاله ۲۰۲۳ مدیریت ریسک

مقاله ۲۰۲۳ در مورد مدیریت منابع انسانی

دانلود رایگان مقاله ۲۰۲۳ با ترجمه تخصصی